Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


En härva av lögner
Av Marie-Anne Olsson  - 15 december 2012

Jag har skrivit det tidigare och jag skriver det igen. Jag kan inte sluta förundras och förskräckas över hur en etablerad advokat kan fara fram med lögner på ett så fullständigt vårdslöst och skrupelfritt sätt.

Den här ”System 3R-affären” började ju redan för runt tjugo år sen, och lögnerna har varit många. Men man behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till den 15 oktober i år, 2012, för att hitta de senaste. Tyvärr blir det väl inte de sista. Det räcker att läsa det svaromål som advokat Hans Bagner, som ombud för Stiftelsen Industrifonden, har författat och lämnat in till Tingsrätten i den pågående tvisten med Börje Ramsbro.

Där drar han sig inte för att bland annat beskriva en förenklad och fullständigt förljugen bild av den ekonomiska situationen i System 3R-koncernen under 1993. Där kryllar av lögner av alla de sorter. Men det är inte min sak att ens försöka kommentera alla påhitten, utan det får parterna göra under hand i tvisten. En hel del av lögnerna finns redan beskrivna i andra inlägg på den här sidan.

Se till exempel: Fullständig förvirring om "förvärv" av aktier i System 3R

Jag ska här bara lyfta fram en enda utvald lögn.

Stiftelsen Industrifonden påstår, och har hela tiden hållit fast vid, att den ”fick ärva” aktier i System 3R från Stiftelsen Småföretagarfonden, när denna upphörde att existera. De hävdar också att allting har gått mycket korrekt till. Men de har aldrig kunnat konkret visa hur det egentligen gick till och när det gick till. Och det säger sig självt att de inte har kunnat göra det, i och med att allting bara bygger på lögner. I Stiftelsen Småföretagarfondens aktieportfölj fanns inga aktier i System 3R.

Här är ett exempel: I det nu aktuella svaromålet förklarar Bagner att ..”Stiftelsen Småföretagarfondens samtliga tillgångar genom beslut av riksdagen överfördes per den 1 januari 1994 formellt till Industrifonden, som är en stiftelse initierad av staten som bedriver riskkapitalverksamhet.” Avbildad: Hans Bagner, bild nedladdad från MAQS Laws hemsida.

Industrifonden tog alltså över hela Småföretagarfondens aktieinnehav i samband med att denna stiftelse upphörde. Han nämner inte att System 3R inte fanns med på listan över innehav hos Småföretagarfonden. Återigen, det fanns alltså inga såna aktier som kunde överföras eller ”ärvas”.

I nästa paragraf skriver han sedan: ..”Den 28 januari 1994 beslutade System 3R Holding, med stöd av ovan angivna fullmakt, att sälja samtliga aktier i System 3R International till Företagskapital AB, Stiftelsen Småföretagarfonden och Håkan Nordquist..”

Nu skulle samma aktier säljas. Hur skulle det kunna gå till, när det inte fanns någon juridisk person med namn Stiftelsen Småföretagarfonden kvar som skulle kunna köpa några aktier? (Dessutom fanns inte heller någon giltig fullmakt från ägaren.)

Jag hoppas att det nya året 2013 medför att alla korten kommer upp på bordet och den här tilltrasslade härvan reds ut för gott. Det är på tiden.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt
Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida