Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


 

Kära Regeringsmedlem!
                                                    Stockholm 2913-05-21

Får jag ta några minuter av din tid i anspråk för ett angeläget ärende? Jag vill här använda min rätt och min plikt att kontakta dig i din egenskap som en av våra utvalda nyckelpersoner, utsedd att granska och besluta om saker och ting som berör oss alla.

Om jag har förstått det hela rätt, är i stort sett samtliga partier i riksdagen överens om att vi behöver skapa fler meningsfulla jobb i Sverige, inte sant? Det är näst intill en katastrof att särskilt unga människor har så svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, och därmed få möjlighet att skapa någonting och känna sig som meningsfulla samhällsmedborgare.

Om jag har förstått det hela rätt, finns det ett antal institutioner, statliga eller i alla fall statligt finansierade, som har till uppgift att stötta uppfinnare och entreprenörer. Detta för att vi behöver nya företag, vi behöver fler arbetstillfällen, vi behöver dynamisk tillväxt.

Om jag har förstått det hela rätt, ställer samtliga i regeringen representerade partier upp på att vi ska leva i ett demokratiskt rättssamhälle och ställa lögnare och bedragare till svars.

Som du kanske minns (beroende på din ålder) offrades tiotusentals friska företag, och hundratusentals arbetsplatser gick förlorade, under bank- och finanskrisen som vi hade 1990-1993, under borgerligt styre. Bankerna handlade i panik för att rädda sina egna misskötta finanser.

En företagare som drabbades var Börje Ramsbro, ägare till den internationella industrikoncernen System 3R i Vällingby. Omsättningen var cirka 300 miljoner kronor och företaget hade cirka 300 anställda. 97 procent gick på export. Han drabbades inte enbart av bankernas oförmåga att hantera situationen, han råkade också i klorna på en mycket oseriös (läs brottslig) så kallad riskkapitalist, som med hjälp av kumpaner drog fördel av läget.

För att göra en mycket lång historia kort: Den 3 december 1993 mottog Börje ett fax med så kallade avtalshandlingar, som han tvingades skriva på under hot och tvång. Han hade inte varit med och förhandlat om dem, och om han inte undertecknade avtalen och returnerade dem med vändande fax skulle moderbolaget System 3R Holding AB försättas i s.k. utpressningskonkurs. Börje valde att underteckna avtalen för koncernens bästa. Utan att Börje förstod vad som hände, började här en process som ledde till att han tvingades lämna hela sitt livsverk efter 25 år, utan ersättning.

Men Börje bestämde sig för att söka svaret på, hur det kunde vara möjligt att frånta någon hans egendom utan giltiga avtal och utan ersättning. Efter flera rättsprocesser som bl.a. har lett fram till förlikning med inblandade banker, vilka gav viss kompensation för sin medverkan i olovligt förfogande över hans företag, har han nu intensifierat jakten på dem som lade beslag på företaget.

Här kommer vi nu till något mycket anmärkningsvärt. En av dessa statliga institutioner som ska stötta uppfinnare och företagare, nämligen Stiftelsen Industrifonden, har visat sig vara en av de parter som, bakom ryggen på Börje, medverkade i planeringen av hur hans företag skulle övertas utan ersättning. Om inte Börje frivilligt lämnade ifrån sig företaget för 1 krona, trots marknadsvärden på hundratals miljoner kronor, så skulle konkursvapnet tillgripas.

Börje, som aldrig hade anlitat Stiftelsen Industrifonden för sin företagsutveckling, har vid åtskilliga tillfällen försökt att komma till tals med dess ledning för att de tillsammans ska kunna finna en fredlig lösning, då det är uppenbart att de medverkat i grov ekonomisk brottslighet. De vägrar dock att överhuvudtaget sätta sig ner och diskutera saken. Under flera kontakter med Näringsdepartementet, Industrifondens styrelse och ledning har Börje enbart fått rådet att vända sig till rättsliga instanser om han inte är nöjd. Och det har han nu slutligen gjort. Han har nu (augusti 2012) stämt den statliga Stiftelsen Industrifonden.

Nu ställer jag frågan till dig som medlem i Sveriges regering: Vad betyder det för dig, talet om att värna om små och medelstora företag, entreprenörer och uppfinnare? Anser du att det bör stanna som vackert prat eller ska det betyda någonting? Ska det bara vara läpparnas bekännelser och röstfiske? Varför finns institutioner som Stiftelsen Industrifonden, Vinnova, Almi och en hel rad av andra organisationer? Det finns enligt uppgift så många att ingen riktigt vet vad de håller på med. Ska de hjälpa eller ska de stjälpa företagare?

Om det nu finns någon seriös tanke bakom det nyvaknade intresset för dem som skapar de nya arbetsplatserna, borde då inte Regeringen och Riksdagen städa framför sina egna dörrar först? Mitt förslag och min önskan är att du, åtminstone övergripande, sätter dig in i den så kallade "System 3R-affären" och tar ställning till Industrifondens agerande. Är det förenligt med dess uppdrag att med skattemedel försvara grov ekonomisk brottslighet? I Industrifondens styrelse sitter en representant från Näringsdepartementet och en från Finansdepartementet, men jag har ingen aning om vad de gör där. De verkar i alla fall, precis som styrelseordföranden Charlotte Brogren tillika GD i Vinnova, inte störas det minsta utan snarare sanktionera olagligheterna med sin flathet. Läs gärna mitt senaste, hittills obesvarade, mejl till Charlotte.

Alltsedan augusti har Industrifonden, genom sitt ombud advokat Hans Bagner, ägnat all tid och all kraft åt att genom en veritabel störtflod av lögner och smutskastning (vilket kan bevisas) försöka få Stockholms tingrätt att avvisa hela målet. Glädjande nog gick den inte på detta, utan har nu äntligen avslagit begäran om avvisning. Läs mer om detta under rubrik Industrifondens rättsskandal - del 3.

Min erfarenhet som konsult i näringslivet i stort, och särskilt arbetet med små och medelstora företag, har gjort att jag intresserat mig för Börjes situation. Jag har, tyvärr, träffat på alldeles för många inkompetenta ledare, särskilt för offentliga organisationer, jag har sett hur så kallade riskkapitalister och andra underminerar ett fungerade näringsliv genom snabba klipp, undermålig kompetens och bristande samhällsansvar. I denna min roll som grävande skribent har jag gått på djupet i "System 3R-affären" och vill göra vad jag kan för att offentliggöra det obskyra agerande som Industrifonden uppvisar.

Jag måste säga att jag är chockad över allt jag har läst och hört sedan jag började sätta mig in i den här "affären", jag har ibland knappt trott mina ögon och öron. Vad anser du? Kan du som medlem av Regeringen verkligen acceptera Stiftelsen Industrifondens agerande?

Ta ditt ansvar! Göm dig inte bakom termen "ministerstyre"!

Läs mer.

Marie-Anne Olsson
FriaskribenterBankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida