Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Nytt mejl till Charlotte Brogren
Generaldirektör för den statliga myndigheten Vinnova
Styrelseordförande i den statliga Stiftelsen Industrifonden

Av Marie-Anne Olsson  - 16 maj 2013

Mina försök att få till stånd en dialog med Styrelseordföranden för Stiftelsen Industrifonden, Charlotte Brogren, har hittills inte lett till några svar eller till något agerande från hennes sida. Hon fortsätter att genom sin tystnad och sin flathet sanktionera Industrifondens oanständiga agerande. Därmed sanktionerar hon också alla de lögner och den smutskastning som ombudet advokat Hans Bagner ägnar sig åt. Jag undrar just hur Industrifonden har formulerat uppdraget till Hans Bagner.

Här nedan kan du ta del av mitt senaste obesvarade mejl, skickat den 2 maj 2013:

(2013-05-02)

 

Hej igen Charlotte!

Jag hade redan från början hoppats på ett mer renhårigt bemötande från din och Stiftelsen Industrifondens styrelses sida. Jag är uppriktigt förvånad över att du inte själv blir bestört över hur Industrifonden beter sig, över hur ert ombud ljuger. Han verkar ha mist all sans och allt förnuft. Har du ingen kommentar till detta?

När jag började sätta mig in i, och skriva om, "System 3R-affären", började jag från början, det vill säga med det bedrägeri som ägde rum under 1993-1994. Det kan tyckas vara långt tillbaka i tiden, det kan tyckas vara mycket dumt och långsint att dra upp detta igen och igen. Men är brottet tillräckligt allvarligt, kanske det inte behöver vara det. Kanske är det så att Börje Ramsbro gör vårt samhälle en stor tjänst med sin envishet.

Oavsett vad man tycker om den saken, nu gäller det nutid. Och då måste man ta ansvar för det som händer här och nu. Det verkar bli allt allvarligare klavertramp från Industrifondens sida. Jag vill veta, hur låter uppdraget som advokat Hans Bagner har fått från Industrifonden och vem har givit honom det? Enligt Advokatsamfundet ska en advokat endast göra det klienten ålägger honom/henne, men naturligtvis inte främja orätt. Jag kan inte förstå det som annat, än att Industrifonden sanktionerar Hans Bagners ljugande. Varför?

Du kanske hoppas att det här ska lägga sig, att allt ska rinna ut i sanden. Du kanske tror att Börje Ramsbro är en rättshaverist (som säkert Hans Bagner har gett uttryck för). Du kanske ser mig som en idealistisk nolla. Du har i så fall fel i alla avseenden. Jag har hittills samlat på mig så mycket kunskaper och erfarenheter i den här "affären", att jag har insett att det kommer att bli en väldigt spännande och intressant bok framöver.

Nu har jag publicerat mitt förra obesvarade mail till dig på internet. Se:

Brev till Charlotte Brogren den 4 april 2013

Jag har också skrivit två inlägg till, om nutiden, sen förra mailet. Se:
Rättsskandalen fortsätter och fördjupas del 1
Industrifondens rättsskandal - del 2

Jag, liksom Börje Ramsbro, kommer att fortsätta med allt som behövs för att reda ut den här "affären", så länge vi lever och orkar. Börje för att han, efter snart 20 års "forskande", har bilden klar för sig hur han blev lurad och vill gå till botten med det, jag för att jag vill bidra till att rensa upp i träsket av inkompetenta och hel- eller halvbrottsliga individer i samhället och ställa dem till svars, samt samla underlag till min bok.

Jag avvaktar kommentarer från dig.

Vi kan inte ha det så här. Nu får det vara nog.

Hälsningar

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

(Om du har tappat bort den, här är länken till allt som hittills skrivits:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog)


Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share