Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Spännande värre....
Av Marie-Anne Olsson  - 11 oktober 2015

Nu är det snart dags för ett avgörande, spännande men också bedrövligt steg i den process som har hållit Börje Ramsbro igång i mer än 20 år. Så lång tid har han ägnat åt att samla bevis för den ekonomiska brottslighet han utsattes för vid årsskiftet 1993/1994.

Varför skriver jag ”bedrövligt steg”? Jo, bland annat för att den pågående rättsprocessen mot Stiftelsen Industrifonden, mål T 7855-12, hade varit helt onödig om denna statliga stiftelse från början hade tagit sitt ansvar. Hur Industrifonden, deras ombud och även deras huvudman näringsdepartementet hela denna tid har förhalat, ljugit, förtigit och med alla medel försökt mörklägga och slippa ifrån att lägga korten på bordet har jag skrivit om i en serie inlägg. De finns att läsa här, se: ”Dags för sanningen...”

Själva rättsprocessen bedrivs också på ett bedrövligt sätt från Industrifondens sida. Jag hoppas verkligen att det inte hör till vanligheten att en part lämnar in så mycket påhitt, så många lögner, så omfattande svartmålning och personliga påhopp. Jag är helt omtumlad av det jag har sett.

Ska det vara så här? Vill vi ha det så? Samtliga tillfrågade, inklusive jag själv, svarar naturligtvis NEJ. Så gott som samtliga kan inte fatta att en statlig stiftelse kan bete sig så här. Och ändå är det precis vad som har skett, och sker. Bevisningen är, som jag hittills många gånger har påpekat, överväldigande. Men Industrifonden tiger som muren, håller för ögonen och säger inte ett ord. De går inte att komma till tals med. De gör precis som näringsdepartementet, beter sig som de tre berömda aporna. Se ”Näringsdepartementet har slingrat sig från sanningen i 17 år”.

Man skulle kunna säga ”sådan herre sådan hund”, näringsdepartementet är ju Industrifondens huvudman, dess ”husse””.

Som tidigare påpekats har Industrifonden outsourcat hela denna rättsprocess att hanteras av dem som själva är mest insyltade, till dem som har varit inblandade ända sen starten. Det är smutsigt och det är ovärdigt. Någon individ från Industrifonden har hittills vare sig hörts av eller synts till alltsedan maj 2012, då stämningen lämnades in.

Till den kommande huvudförhandlingen har till på köpet Industrifonden, förutom de vanliga lögnerna, inlämnat fejkade dokument som ”bevis”. Det är rena thrillern. Man skulle kunna tro att vi befinner oss i Italiens maffiavärld. Men detta pågår här, i ”folkhemmet” Sverige, i vår fina huvudstad Stockholm.

Finanskrisen i början på 1990-talet öppnade upp för och blev starten på en hel rad hårresande händelser, där smarta personer utan vanligt samvete tog för sig. Den gav chanser för helt okunniga, lättlurade och lättmanipulerade individer att få den ena toppositionen efter den andra. Och nu har vi den situation vi har.

Den 26, 27 och 28 oktober samt den 2, 3 och 4 november, i Stockholms tingsrätt i Rådhuset på Kungsholmen, finns nu möjlighet för alla som är intresserade av spänning att komma och se och höra vad som försiggår bakom kulisserna. Avbildad: Stockholms Tingsrätt

Börje Ramsbro har tio vittnen som är åberopade (inklusive honom själv), varav fem är medarbetare som han själv anställde medan företaget var ungt. Industrifonden har åberopat fem vittnen, men själva kommer de sannolikt att fortfarande lysa med sin frånvaro.

I tingsrättens huvudförhandlingsplan (HUF) finns schemat för alla dagarna med bl.a. uppgifter om vilka vittnen som ska framträda och när. Det är kärandens vittnen som inleder. Se vidare:  Preliminärt kallelseschema

Det här blir en gastkramande thriller på hög nivå som utspelas inför allas våra ögon. Skitsnack och förtal kommer att ösas över Börje och över företaget, System 3R, från Industrifondens ombud, precis som i mellandomsförhandlingen i maj i år. Då lyckades ombuden inte övertyga de tre domarna enligt Mellandom. Det kommer de inte att kunna göra nu heller, om det finns någon rättvisa värd namnet. Börje och hans ombud kommer att hålla sig till dokumenterade fakta och verkliga omständigheter, liksom hans vittnen.

Värdet på den aktuella aktieposten har fastställts till c:a 58 miljoner kronor. Det är den post som Industrifonden lade beslag på efter en mängd turer, för en (1) krona och utan förvärvsavtal.

Jag var åhörare i mellandomsförhandlingen och det var intressant, men också mycket plågsamt att lyssna på skitprat och lögner under ed. Jag kommer naturligtvis att vara med även den här gången, även om det säkerligen inte blir lättare. Dock ska det bli spännande att följa det hela och det här är inte sista gången jag skriver om System 3R-affären, det är då säkert.

Jag inbjuder härmed även DIG att komma och ta del av den här thrillern som pågår i det verkliga livet, i Stockholm, i Sverige, år 2015. Vill du följa förhandlingen på plats rekommenderar jag att du tar del av vad som händer i rättssalen genom att läsa på hemsidan Sveriges Domstolar, se Rättegång i tingsrätten

DU är VÄLKOMMEN!

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida