<


Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Industrifonden - trovärdig?
Av Marie-Anne Olsson  - 29 aug. 2012

”Riskkapital, kompetens och nätverk till svenska tillväxtbolag

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med internationell tillväxtpotential. Alla våra investeringar görs på affärsmässiga villkor tillsammans med entreprenörer och andra investerare.”

Den här texten får mig verkligen att fundera. Bör en organisation skriva vad som helst utan att leva upp till det som står? Får en statlig stiftelse skriva vad som helst utan att ha satt sig in i vad det egentligen innebär? Är det trovärdigt att skriva ned några ord utan att ha trängt in i vilka värderingar orden vilar på, vad de egentligen betyder och vilket ansvar de medför? Ord utan förankring i verkliga värderingar är ingenting annat än floskler. (Klickbild från Industrifondens hemsida)

Låt oss dissekera texten lite grand.

Industrifonden tillhandahåller alltså "Riskkapital"? Jaha, och var fanns risken i ”affären Börje Ramsbro”? Och vems var risken? Här utsatte Industrifonden Ramsbro för risken att förlora sitt, på egen hand uppbyggda, företag System 3R, och det var precis vad han också gjorde. Så det är alltså kunden/klienten/entreprenören som utsätts för risker. Man kan också påminna sig om varifrån riskkapitalet kommer. Vad jag förstår så är det till största delen våra gemensamma skattemedel, som man leker affärer med. Se faktaruta "System 3R affären"

Man påstår sig ha "Kompetens". Det framgår dock inte inom vilket område. Det kan i alla fall inte vara kompetens inom området ”investeringar i företag på affärsmässiga villkor”. Det är det inte bara Ramsbro som tycker, utan det är också styrkt genom rättsutlåtanden från advokat Percy Bratt och professor Per Samuelsson.

Tredje nyckelordet ”Nätverk” undrar jag också över. Vem ingår i det här nätverket? Är det en grupp av mer eller mindre skrupelfria s.k. riskkapitalister av typ Håkan Nordquist? Han är den som i det här fallet lurade Ramsbro, ett antal banker och kanske Industrifonden också? Det är lätt att misstänka, att det här fallet inte är en engångsföreteelse. Om det vore så, varför erkänner inte Industrifonden att den blev förd bakom ljuset och söker alla möjligheter att rätta till tidigare ledningars och styrelsers misstag? Alla kan göra misstag någon gång. Men här kanske misstagen är för många för att kunna rättas till, eller..?

”Alla våra investeringar…”Hur menar de då? Nu känner jag inte till allt som Industrifonden gör och har gjort, men en sak känner jag till. Det är att ALLA är helt fel ord här. Det är en ren lögn. Det är bara att läsa på lite om hur Industrifonden skött sig gentemot företaget System 3R och gentemot Börje Ramsbro.

”…görs på affärsmässiga villkor…”Det skulle vara intressant att få höra direkt från Industrifonden vad det är för affärsmässiga villkor man refererar till. Det kanske är så att de, precis som många andra statligt finansierade institutioner, har fått begreppet fullständigt om bakfoten? De har i alla fall hittills inte kunnat förklara vad de menar, men de har ju chansen att göra det i Stockholms Tingsrätt inom kort. Affärsmässiga är de definitivt inte, faktiskt inte för vare sig System 3R, Ramsbro eller ens för sig själva. Se faktaruta "System 3R affären"

”…tillsammans med entreprenörer och andra investerare.”Man har inte gjort någonting TILLSAMMANS med entreprenören Ramsbro som dåvarande ägare av System 3R. Däremot har man fifflat bakom ryggen på honom tillsammans med Håkan Nordquist (se ovan) och stött denne i hans plan att göra sig ett rejält klipp på entreprenörens bekostnad. Är det vad man menar med tillsammans?

Jag rekommenderar att Industrifondens hela ledning får en grundlig utbildning i hur man bygger en trovärdig organisation, med klara riktlinjer för hur man ska arbeta, en organisation som vilar på medvetet framtagna värderingar. Värderingar som sen når ut till alla medarbetare, partners och entreprenörer och som alla kan känna sig stolta över och efterleva. Värderingar som vi som skattebetalare och svenska medborgare också kan känna oss stolta över. Därefter kan man skriva en text som läggs ut på hemsidan och som man kan stå för. Därigenom kan man också undvika tvister och missförstånd, som i fallet Börje Ramsbro.

Marie-Anne Olsson

Läs vidare: Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden


Faktaruta - "System 3R affären"

Börje Ramsbro begärde i juni 1999 ersättning för aktier, vilka Industrifonden på ett rättsvidrigt sätt blivit ägare till. Då avvecklade Industrifonden aktieinnehavet brådstörtat, för 17,5 miljoner kronor, utan att på något sätt ha kontakt med Ramsbro, bland annat till Håkan Nordquist, huvudpersonen i den s.k. ”System 3R-affären”, hjärnan bakom olagligheterna. Enligt Håkan Nordquist skedde avvecklingen för att “Industrifonden ville bli utlöst för att slippa alla personangrepp.”

Industrifonden har sedan dess hårdnackat avvisat Börje Ramsbros krav på ersättning och hänvisat till att den fått ”ärva” aktierna från den tillika statliga Stiftelsen Småföretagarfonden. Men Stiftelsen Småföretagarfonden har inte förvärvat några aktier i System 3R, då den fonden vid tidpunkten för det påstådda förvärvet redan var upplöst och dess tillgångar överförda till Stiftelsen Industrifonden.

Då Industrifonden har vägrat föra sakliga diskussioner om en skälig ersättning, har Börje Ramsbro tvingats att vidta rättsliga åtgärder.

Det skall noteras, att om Industrifonden redan från början hade träffat en skälig uppgörelse med Börje Ramsbro, om exempelvis cirka 10 miljoner kronor, kunde fonden ha behållit innehavet ytterligare cirka 18 månader. Då såldes företaget nämligen vidare till en utländsk köpare och samma aktiepost hade då blivit värd mer än 70 miljoner kronor, i stället för 17,5 miljoner kronor. Fonden förlorade alltså cirka 52,5 miljoner, minus 10 miljoner till Ramsbro, för oviljan att träffa en fredlig uppgörelse med denne. I förlängningen kan man säga att de pengar, som fonden borde ha fått in för att använda till att fortsätta stötta svenska entreprenörer, nu istället hamnade i Håkan Nordquists ficka. Man hade också sluppit den nu utfärdade stämningen vid Stockholms tingsrätt.

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida