[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Moderat magplask
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 18 september 2002

Först den 19 november på eftermiddagen 1992 upphörde Riksbanken med försvaret av den fasta kronkursen. För första gången på 60 år flöt kronan. Dessförinnan hade Riksbanken i flera omgångar höjt den svenska räntan till astronomiska nivåer, så sent som den 16 september höjde Riksbanken den svenska marginalräntan till 500 % !

Bakom denna räntehöjningspolitik stod Bengt Dennis, som var chef för Riksbanken. Bengt Dennis i sin tur, skyller sitt agerande på politikerna. Jag kan hålla med honom att ansvaret även vilar tungt på Moderaterna, med Carl Bildt som statsminister och den dåvarande ”bankministern” Bo Lundgren. Men även om moderaterna tillsammans med den borgerliga fyrklövern hade ansvaret, var de inte ensamma om dessa stora och tunga ekonomiska beslut.

Såväl socialdemokraterna som övriga partier delade uppfattningen att det var de svenska företagen som skulle betala för den självförvållade bankkrisen, som de svenska krisbankerna med Gota Bank och Nordea i spetsen hade skapat, genom att inte uppfylla sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad i tid.

Resultatet är i dag alla medvetna om. Men det är först nu som den stora allmänheten känner till vad som orsakade bankkrisen och vilka konsekvenser krisen skapade. Kronförsvaret misslyckades. Ansvariga politiker erkänner nu att kronan borde släppts två månader tidigare, redan i september när Finland släppte marken och Storbritanien lät pundet flyta.

Min egen uppfattning är att politikerna borde låtit kronan flyra redan på sjuttiotalet eftersom det iderliga kronförsvaret har hjälpt till med att försämra konkurrensen och villkoren för småföretagen i Sverige. Hur mycket kronförsvaret kostade enskilda företagare visar ett färskt exempel, som småföretagaren Anders Linde nyligen berättat om i pressen. Med lån på 10 miljoner, tvingades han att under 1992 betala ränta på totalt 4,6 miljoner !

Men som om de inte räckte med detta missgrepp så införde den moderate bankministern Bo Lundgren planekonomi i Sverige 1991, genom nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 %, så att det skulle bli ännu lättare för krisbankerna att säga upp krediterna för livskraftiga företag.

Efter egna kontakter med såväl Finansdepartementet som Finansutskottet i denna fråga, visar det sig att denna nedvärdering inte heller varit förankrad i Riksdagen och det saknas ett ordentligt riksdagsbeslut kring denna dramatiska nedvärdering, ( FFFS 1991:10 ) som gjorde det lättare för bankerna att säga upp krediter för sina kunder.

Tio år efter den chockartade räntehöjningen till hisnande 500 % anser fortfarande Bengt Dennis att det var rätt beslut. Det enda Bo Lundgren och jag är överens om när det gäller bankkrisen, är att det är den svåraste finanskrisen i Sveriges historia. I övrigt hävdar även

Bo Lundgren fortfarande att allt han gjort varit riktigt såväl när det gäller kronförsvaret som nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd.

Men väljarnas betyg visar att det nu är dags för Bo Lundgren att ta konsekvenserna av valnederlaget.

I dag finns det 400.000 färre moderater än 1998. Antalet kommer att fortstätta sjunka drastiskt så länge Bo Lundgren och partiets ”bunkergäng” sitter kvar. Det är dags för Bo Lundgren och hans närmaste medarbetare att ta sitt politisk ansvar och avgå.

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida