[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Moderatledaren borde skaka galler"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 19 oktober 2002

Stockholms landsting höjer skatten med en (1) krona och 30 öre. En smäll prison.jpg (15990 byte) på 6.000 kronor om året för en vanlig familj. Men inte ens det räcker för att klara den tidigare borgerliga regimens skuldberg. - Moderatledaren borde skaka galler i stället för att spela golf säger vänsterns Birgitta Sevefjord i Expressen ( 2002-10-17 ).

Enligt samma artikel ligger Landstinget numera 10 miljarder back - en skuld som den borgerliga ledningen lät växa i protest mot regeringens utjämningsskatt. Vad svenska folket säger om de tusen miljarder kronor plus ränta, som det borgerliga radarparet Carl Bildt och Bo Lundgren lät växa under bankkrisen genom att tillåta nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 %, och godkänna uppsägningen av krediter för livskraftiga företag, går inte att formulera i skrift !

Vilka bevis finns då att för att så verkligen skedde och att bl a bankministern Bo Lundgren var djupt involverad i de olagliga uppsägningarna av krediter ? Vad vi redan vet är ju att Nordea (fd Nordbanken) behandlade kunderna som i krig under bankkrisen. Enligt egna uppgifter i brev som jag tagit del ( 1992-04-01 ) Beordrade Hans Dalborg sin närmaste chef Karl-Olof Hammarkvist att kunderna upp ”som man sorterar sårade på en krisförbandsplats av hopplösa fall, sådana som överlever om de behandlas och sådana som överlevde av egen kraft.”

Hans Dalborg menade också, att man kunde tänka sig att ” släppa en del friska kunder, om det innebar att den kvarvarande portföljen blev bättre balanserad.”

Med ett sådan cynisim är det inte så konstigt att så många livskraftiga företag försvann vilket gjorde att hela återväxten av svenska företag kom av sig eller avstannade. För ”icke kärnkunder” gällde således att dessa upplystes om att kundförhållandet från Nordbanken och de andra krisbankerna skulle avslutas.

Mellancheferna uppmanades att ”varje tillfälle skulle tillvaratas för att hitta en avvecklingslösning.” I brev från den f d VD:n i Securum och nuvarande chefen för S-E-B

Lars H Thunell till Bo Lundgren ( 1992-08-04 ) sker en beskrivning hur avvecklingen av intagna fastigheter och bolag skall gå till. Även ”icke strategiska” kunder skulle flyttas till Securum för att snarast avvecklas !

Bo Lundgren blev således ordentligt informerad om att man direkt eller indirekt tog över kundernas tillgångar för att snarast möjligt realisera kunderna tillgångar. Detta skedde i regel utan någon egentlig pantrealisation som både aktiebolagslagen och bankrörelselagen föreskriver !

Vad jag frågar mig efter ett sådant agerande är om Handelsbalkens regler i 10 kapitlet 2,3 §§ obsoleta ? Behöver panthavare inte längre göra någon riktig värdering ? Bank är enligt Bankrörelselagen förbjuden att i vinstsyfte förvärva tillgångar. Banks lagliga förvärv är sålunda pantrealisation med skyddsregler för pantsättaren !

Alla dessa punkter i lagen negligerades av Bo Lundgren som godkände krisbankernas olagliga förslag, utan en tanke på hur företagarna skulle drabbas. Med en sådan bankminister som nuvarande partiledare för moderaterna, riskerar moderaterna att åka ur riksdagen, om han blir återvald som moderaternas partiledare på extrakongressen som utlysts i november.

Min uppfattning är således, att om det f d finanslandstingsrådet Ralph Ledel skall ”skaka galler” för att han trotsade lagen om utjämningsskatt som Birgitta Sevefjord kräver, så bör han få sällskap av Carl Bildt och Bo Lundgren i fängelset, eftersom de aktivt bidraget till att skapa den största rättsskandalen i Sveriges historia som riskerar att försätta Sverige i statskonkurs !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida