[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbankens ledning sorterade kunderna som sårade soldater på en krigsförbandsplats
krigarna.gif (78593 byte)

I ett internt brev från vVD Karl-Olof Hammarkvist den 1 april 1992 lämnades instruktioner till bankens regionchefer hur kunderna skulle sorteras efter bankens kortsiktiga intressen. Banken är t.o.m. beredd att släppa friska kunder om det kan leda till en bättre balanserad portfölj. Detta brev blev grundplåten till  "skräpbanken" Securum

Betydelsen att "släppa friska kunder" fick innebörden att banken offrade friska företag för att själv klara sig från en säker konkurs.

Nordbanken gick t.o.m. så långt i vissa fall att man sålde kundens företag i hemlighet till nya ägare. Lämnade ägaren inte ifrån sig företaget frivilligt tillgreps konkursvapnet. Dessa åtgärder vidtog Nordbanken även om kunden skött sina lån och hade avtalsenligt betalt sina räntor och avgifter utan anmärkningar.

Nordbankens agerande under bank- och finanskrisen lade grunden till att 60.000 företag offrades, ca 400.000 medarbetare skickades på porten och statskulden ökade med ettusen miljarder. Andra banker kunde följa efter utan protester då statens bank hade visat vägen. 

Vad kommer att hände vid nästa bankkris?

Se vidare - Nordbanken utredde  egna oegentligheter

Avskrift:

1992-04-01

krigsbrev.gif (118541 byte)Till: Regioncheferna
Från: Karl-Olof Hammarkvist
Re: Specialkredit

 

 

Bröder,

Hans har bett mig att hålla i det projekt som skall löpa sida vid sida med specialkredit, nämligen "The Good Bank." Vi skall där se över hur vi skall arbeta, vilka kostnader vi tål o.s.v. när Specialkredit seglat iväg. Sven Åke och jag tänker använda den av KLG tillsatta strategigruppen för merparten av jobbet. Förändringen är egentligen bara tidsschemat. Det som brådskar mest är att välja ut de krediter som skall läggas i Specialkredit. Får jag därför be er att snabbt tänka till utifrån vårt perspektiv. Vad kan vi skiljas från utan att vi sätter krokben för oss själva. The Good Bank måste ju ha en så pass bra bas av krediter att vi utifrån den kan prestera storverk som alla förväntar sig. Å andra sidan skall vi inför en eventuell statlig garanti av Specialkredit se till att vi inte låter snålheten bedra visheten. Tänk ungefär som när man sorterar sårade på en krigsförbandsplats: Hopplösa fall, sådana som överlever ( hos oss eller hos Specialkredit ) om de behandlas och sådana som överlever av egen kraft. Tänk också på hur vi i dag är exponerade i olika branscher. Vi kan ju släppa en del friska kunder, om det innebär att den kvarvarande portföljen blir bättre balanserad. Detta leder tanken vidare till funderingar kring hur Nordbankens ideala portfölj skulle kunna se ut och i förlängningen vilka kundsegment vi skall satsa på.

Ring mig eller Sven-Åke om Ni vill diskutera ovanstående.
Vi kan väl stämma av var vi står nästa KLG.

 

 
Kommentarer:
 "Hans"   ( Hans Dalborg, dåvarande koncernchef och verkställande direktören i Nordbanken). Som VD sanktionerade Hans Dalborg den grymma och hänsynslösa sorteringen och masslakten av företag, som kunde ha överlevt om inte kunderna hade straffats för bankens egna misstag. 

Sven Åke ( Sven Åke Johansson, dåvarande vice VD Nordbanken  )

"The Good Bank"   ( nuvarande Nordea AB (fd Nordbanken AB) som lade beslag på de friska kunderna för att snabbt visa goda vinster.)

"Specialkredit" ( skräpbanken Securum som fick i uppdrag att snabbavveckla de av banken sårade kunderna d.v.s. fått sina krediter uppsagda. )

KLG ( KoncernLedningsGruppen )

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida