[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"En exempelös katastrof"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 26 oktober 2002

Sverige har stora problem med den svenska företagstillväxten. För närvarande har ABB betydande svårigheter, liksom telekomjätten Ericsson. ”Det är nu som Sverige hade behövt ett stort och dynamiskt näringsliv för att parera krisen,” skriver DNs ledarskribent den 26 oktober.

Framtidsföretagen har försvunnit, lagts ner eller sålts vidare i samband med den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) då politikerna ( från höger till vänster ) tillät att man krossade en hel företagsgeneration.

Byggbolagen befinner sig i kris sedan bankerna, Bo Lundgren, och Finansinspektionen nedvärderade hela Sveriges fastighetsbestånd, ( FFFS 1991:10 ) vilket också skapat en olycklig oligopolsituation inom byggbranschen där ett fåtal stora bolag dominerar hela marknaden.

Sverige befinner sig i en unik kniptångssituation. Dagens kris är värre än Kreugerkraschen. Så länge de svenska regeringarna inte uppmärksammar hur allvarliga problemen är, och gör någonting åt det, kommer hela Sverige snart ”att gå på kryckor” och företagsamheten i landet att stadigt försämras.

Medan Ronald Fagerfjäll som är ekonomijournalist på Dagens Industri är bekymrad över situationen för de svenska storföretagen, är jag själv i likhet med ledarskribenten på DN, mest bekymrad för den svaga tillväxten i det svenska näringslivet.

Det få ekonomijournalister som observerat det stora antalet rättsprocesser som ägt rum i Sverige under de senaste tio åren med anledning av bankkrisen. Processer där det tydligt framkommer att svenska banker även i dag tillåts plundra företagare, utan vare sig förvarning eller ordentlig pantrealisation.

Situationen har blivit så allvarlig, att Sverige i år knappt har råd att betala ränta på den enorma statsskulden som uppkom genom hanteringen av bankkrisen. I dag processar f d framgångsrika entreprenörer och företagare i domstol i stället för att driva företag.

För mig som skrivit de flesta artiklarna i svensk press i detta ämne, framgår det klart att vad som behövs. Det är att politikerna förändrar lagstiftningen mellan bank och kund så att den plundring som inleddes i samband med bankkrisen inte längre blir tillåten. Och att Högsta domstolen i ett antal prejudikatdomar fastställer hur bankerna skall agera i framtiden både när det gäller uppsägningar av krediter och i samband med de olagliga former av pantrealisation som förekommer utan att någon reagerar.

Det är dags att Sverige försöker komma ur sitt extrema storföretagsberoende och att våra politiker tillåter en ny generation entreprenörer skapa nya företag som främjar den svenska tillväxten. Och det är bråttom. Om ingenting görs kommer Sveriges stjärna att fortsätta att dala, och hela landet riskerar att gå i statskonkurs !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida