[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Grundlag utan grund"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 23 november 2002

skriver Expressens ledarskribent Jan Lindström den 22 november, apropå tillämpningen av den svenska grundlagen. Han konstaterar att den svenska författningen inte längre fungerar, som det slags grundläggande samhällskontrakt som den borde. I likhet med den amerikanska eller tyska författningen.

Till vissa delar håller jag med Jan Lindström. Men vill gärna tillfoga att även Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ( nedan kallad Europakonventionen ) som Sverige förbundit sig att följa och EG-rätten inte heller fungerar i Sverige, som det var tänkt från början.

När det gäller Europakonventionen ratificerade Sverige detta avtal redan för femtio år sedan. Redan den 11 januari 1952. Riksdag och regering har sedan dess gjort sitt bästa för att inte följa Europakonventionens bestämmelser i Sverige. Det gäller både frågan om en ”rättvis rättegång” och äganderätten till sin egendom som inte respekteras i Sverige. Därför har Sverige åtskilliga gånger blivit fälld av Europadomstolen, för att inte följa Europakonventionens grundläggande rättsregler.

Sverige blev medlem i Europeiska unionen den 1 januari 1995 och borde sedan dess delta fullt ut i detta samarbete. Som medlem i EU omfattas Sverige av EU:s regelverk och är därför skyldig att delta när nya gemensamma regler utarbetas och beslutas.

Men trots detta tillämpas ännu inte den Europeiska bankrätten i Sverige. Inte heller principerna för banklagstiftning mot konsument. Detta direktiv finns fortfarande inte infört i den svenska lagstiftningen, trots protester från EU-kommissionen. Regeringen hänvisade bara till lagarnas politiska förarbeten, när detta ärende nyligen var uppe i EG-domstolen.

Därför höll jag andan i två omgångar, medan riksdagen röstade igenom EU:s grundlag.

Många svenskar var kritiska utan att förstå varför. Denna grundlag överensstämmer i princip med både de EG-direktiv Sverige redan tvingas följa, men som vi fortfarande inte bryr oss om, och de av Europakonventionens bestämmelser som Sverige fortfarande inte följer !

Vad som nu händer är att trycket mot Sverige hårdnar. Vare sig våra domstolar eller myndigheter kan på samma sätt som tidigare spjärna emot de grundläggande rättigheter som medborgarna erbjuds i den större gemenskapen ( EU )

Om vår egen grundlag vare sig följs eller respekteras kan jag därför inte längre överse med. Nu när Sverige på allvar anslutit sig till den Europeiska unionen. Även våra domstolar tvingas nu följa de regelverk som Sverige på allvar borde ha anslutit sig till redan för 50 år sedan !

Vad många svenskar fortfarande inte förstått är att vi genom EU-medlemskapet valt att lämna ifrån oss en del av vår rätt att fatta självständiga beslut i de delar där resultatet ska bli gemensamt i hela EU. När nu Sverige inte ens bryr sig om att följa vår egen grundlag, som Jan Lindström hävdar i sin ledare, blir Sverige tvingad att bli laglydig genom vårt medlemskap i EU !

Därför ser jag bara fördelar av Sveriges anslutning till den Europeiska Unionen !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida