[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Mesiga Moderater !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 24 november 2002

”Vi var för mesiga i valet”; skriver nye ordförande för ungmoderaterna Christofer Fjellner, och kräver radikalare tag av partiet. Jag håller med honom. Men inte om orsakerna till mesigheten.

Om man i det parti som i Sverige som utger sig för att vara det mest näringsvänliga, agerar precis tvärtemot sina egna politiska åsikter när landet befinner sig i kris, är det inte så konstigt att man tappar 400.000 väljare eller nästan 8 % av de moderata sympatisörerna. Det var vad moderaterna gjorde sig skyldiga till under perioden 1991 - 1994 när partiet var med och delade makten i den borgerliga fyrklövern, och införde planekonomi inom fastighetssektorn.

Den viktigaste frågan för Sverige just nu det är om landet förmår föra en näringsvänlig politik, så att vi kan få fart på näringslivet på nytt. I det sammanhanget har moderaterna, genom att man tills vidare behållit Bo Lundgren som partiordförande, förlorat hela sitt förtroendekapital. Det var ju den f d ”bankministern” Bo Lundgren som redan 1991 godkände nervärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd, så att det skulle bli lättare för krisbankerna att säga upp krediterna för friska företag.

Vad var det då som hände ? Peter Wolodarski har sammanfattat situation som Sverige befann sig i under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) på ett alldeles utmärkt sätt i DN:s ledare från den 21 november. Sverige befann sig i den värsta ekonomiska krisen i modern historia, skriver Wolodarski. Vi hade ramlat ner i ”det djävla djupa svarta hålet”, för att citera finansmannen Erik Penser.

Vad gjorde då moderaterna för att hjälpa företagarna i denna situation, under ledning av radarparet Carl Bildt som statsminister och Bo Lundgren som bankminister ? Ingenting alls. Trots att såväl Gota Bank som Nordea var skyldiga att begära sig själv i konkurs redan den 1 februari 1990 lät Bildt och Lundgren bägge bankerna fortsätta sin verksamhet som om ingenting hade hänt, och där med kringgå såväl aktiebolagslagen som banklagstiftning.

Dessutom tillät Bo Lundgren krisbankerna att säga upp krediterna för 60.000 framtidsföretag. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Statsskulden ökade med dramatiska tusen miljarder kronor, plus ränta som Sverige fortfarande inte ens börjat amortera av !

Moderatera var således ”mesiga” redan innan valet. Räftst och rättarting borde hållits inom partiet redan efter 1994. Nu har Carl Bildt haft den goda smaken att avgå både från sin post som partiledare för moderaterna, och från riksdagen. Övriga medskyldiga i moderaternas ledning från ”bunkergänget” har också avgått. Bo Lundgren sitter fortfarande kvar.

Chister Fjellners företrädare inom ungmoderaterna håller fortfarande på Bo Lundgren, och blev därför raskt invald i partitoppen. Min fråga till Fjellner om han har samma attityd till Bo Lundgren ? Om inte partiledaren för moderaterna byts ut snarast, riskerar ju partiet att helt försvinna ut från riksdagen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida