[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sverige ligger i botten !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 28 november 2002

I den största internationella analys av entreprenörskap, och dess betydelse för tillväxten som någonsin gjort, visar att Sverige intar en mindre hedrande bottenplacering. Nu börjar det till och med gå upp för forskarna att det svenska fallet i välståndsligan, och att Sveriges utstakade väg mot statskonkurs, beror på bristande entreprenörskap.

Det framgår av en välskriven debattartikel i Dagens Nyheter den 26 november, publicerad av forskarna Magnus Aronsson och Pontus Braunerhjelm. Men forskarna har tyvärr inte riktigt förstått sammanhanget, varför företagen säljs till utlandet och företagarna flyr landet !

Det är ingen tillfällighet att Sverige i dag ligger på 31:a plats av 37 medverkande länder. Det är heller inte så konstigt att Sverige ligger näst sist, i fråga om andelen familjeföretag, bland entreprenörsföretagen.

Det var ju den borgerliga regeringen under ledarskap av den f d statsministern Carl Bildt och hans vapendragare den f d "bankministern" Bo Lundgren som såg till att krisbankerna kunde lägga beslag på alla tillgångar från de svenska framtidsföretagen, under den borgerliga regeringsperioden 1991 - 1994.

Det var på grund av den kränkande behandlingen av livskraftiga företagare under den svenska bankkrisen, när 60.000 företagare fick sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna av bl a krisbankerna Gota Bank och Nordea som redan 1990 var skyldiga att begära sig själva i konkurs, vilket skapade en permanent statsskuld på mer än tusen miljarder som våra politiker fortfarande inte börjat betala av. Svenska folket kastades ut i arbetslöshet. 400.000 människor blev arbetslösa !

Hittills har man i Sverige bara amorterat av "gamla" synder. Statsskulden är fortfarande uppe i cirka ettusenetthundrafemtiosju miljarder kronor, vilket betyder att regeringen måste amortera ner ytterliga 157 miljarder, innan man kan börja betala av på statsskulden som uppkom genom bankkrisen och det oförsvarbara kronförsvaret.

Entreprenören har under lång tid varit bortglömd i såväl den ekonomisk politiska debatten som i samhällsekonomin, skriver Aronsson och Branerhjelm. "Bortglömd" är inte rätt ord. Entreprenörerna var på väg att bli utrotade under den borgerliga regeringsperioden. Det skedde genom att den dåvarande "bankministern"Bo Lundgren tillät uppsägningen av alla krediterna för företag, som inte passade in i krisbankernas "portfölj".

Självfallet delar jag forskarnas konklusion att det också måste till andra åtgärder för att öka tillväxten i Sverige, som slopad förmögenhetsskatt. Man måste också se till att Pomperipossa-skatten försvinner.

Men viktigaste frågan för för allt entreprenörskap, är ändå det nätverk som entreprenören arbetar inom fungerar, som det viktiga samarbetet med banker och politiker, i det land där hon eller han verkar.

Det gör det inte i Sverige !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida