[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Nordea sämst i klassen"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 3 december 2002

skriver TT den 29 november 2002, apropå att storbankerna fortfarande brister i informationen till kunderna vad det kostar, och hur lång tid det tar att skicka pengar till länder inom EU. Sämst i klassen är Nordea och Föreningssparbanken enligt Finansinspektionens senaste granskning.

Men det är inte bara när det gäller att skicka pengar som Nordea är sämst i klassen. Banken gör sig även skyldig till grova lagöverträdelser, när det gäller att förtala både egna anställda och sina kunder. Det sker i bankens egen kränkande och olagliga ”dödsskallelista”, som jag tidigare skrivit om i flera inlägg.

Även när det gäller ”behandlingen” av de egna kunderna är banken sämst. Under bankkrisen behandlade banken sina klienter som banken befann sig i krig med sina egna kunder ! Först beslagtog Nordea kundernas tillgångar. Sedan förpassade Nordea alla kunderna som inte passade in i bankens ”portfölj”, till skräpkreditföretaget Securum där de fick dö sotdöden.

I själva verket var det Nordea som var skyldig att begära sig själv i konkurs när banken hade förbrukat hela sitt egna kapital den 1 februari 1990, och inte heller förmådde uppnå sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad.

När det gäller att sitt eget ansvar för vad som hände under bankkrisen är banken också sämst. I den dåvarande helstatliga banken var det bankens egen ”husadvokat” Bertil Södermark som fick uppdraget att utreda vilka oegentligheter som bankens ledning gjort sig skyldig till under den svenska bankkrisen.

Bertil Södermark ”glömde” då bort att utreda de värsta oegentligheterna inom banken. Som att bankens årsredovisningar under bankkrisen måste betraktas som rena fiktionen, med vilka mått man än mäter. Den enda bank som kan tävla med Nordea i vilseledande årsredovisningar är Gota Bank, vars ledning också gick helt fri och slapp straff för det värsta finansiella bedrägeriet under hela 1990-talet !

Bankens VD Gabriel Urwitz slapp undan lindrigt när han bara behövde betala några miljoner i böter i en uppgörelse i godo, som träffades med statens advokat, som för att visa kraft, stämde några ledande företrädare i krisbankerna. I stället borde staten självfallet ha lämnat över dessa ärenden till polis och åklagare.

Advokatfirman Södermark ”glömde” också bort att utreda oegentligheterna kring bankens nyemission 1991 där aktieägarna lurades att satsa 5.2 miljarder kronor i en bank som borde begärt sig själv i konkurs redan 1990.

Därför förtjänar Nordea benämningen ”Sveriges sämsta bank i alla kategorier”. Min förhoppning är att den utredning som Finansutskottet tillsatt för att utreda krisbankernas oegentligheter under bankkrisen inte bara blir en ”papperstiger”.

Ett minimikrav i kölvattnet efter den största finansiella skandalen i Sveriges historia, är att bankledningarna i de banker som misshandlade sina kunder till döds under bankkrisen, måste ställas till svars, och ersättningar betalas ut till de kunder som drabbades.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida