[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Brist på etik, moral och samhällsansvar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 24 februari 2003

Sverige lever i sviterna av en bankbubbla, en börsbubbla, en IT-bubbla och en telekombubbla. Riksgäldskontorets chef Thomas Franzen vill koppla ihop hela denna olyckliga utveckling med vi har för få kvinnliga ledare i våra styrelser, vilket skapat dåligt ledarskap. (DN Debatt den 23.2.)

Visst ligger det något i vad han säger. Men vad som lett fram till denna utveckling hör mer ihop med allmän brist på etik, moral och samhällsansvar. Och ren okunskap. Vad som hände var ju vad som framgår i min bok ”Från bankkris till börskris”. ( Bankrättsföreningen 2003) Bankerna, IT-bolagen och telekombolagen uppvärderades till orimliga proportioner, trots att de i själva verket var konkursmässiga.

För hela denna upphaussning och fall bär bankerna och börsanalytikerna ett stort ansvar, vilket framgår av de många tidigare artiklar jag skrivit i pressen i detta ämne. När vi nu står med facit i handen, vill ingen vill ta på sig något ansvar för vare sig felaktiga värderingar eller dåliga placeringar. Mäklarna har bonus oavsett om det går bra eller dåligt. På så vis bäddade man både för börs - och telekombubbla, efter den stora bankkrisen.

Placerarna är inte ett dugg bättre än analytikerna. Det framgår av att de fyra statliga AP-fonderna, som har ett stort ansvar mot pensionsspararna tillsammans bara i fjol förlorade mer än 80 miljarder. På två år har värdet i fonderna sjunkit med 160 miljarder kronor, vilket måste betraktas som en av de största felsatsningarna i världen. För dessa felsatsningar har ingen av ordförandena i respektive fond ( Johan Björkman, Birgit Friggebo, Anna Hedborg, och Gunnar Larsson ) behöver ta något ansvar överhuvudtaget ! Trots denna enorma förlust delar två av fonderna ut bonus till sina anställda !

Att vara en bra chef, även en kvinnlig sådan, handlar i grunden om att förmågan att kunna samarbeta, kommunicera, entusiasmera och inspirera sin omgivning på ett sätt som gynnar organisationen som helhet.

Det ställer naturligtvis höga krav på såväl yrkesmässig kompetens som på personliga egenskaper. Att med ”kvinnobonus”, lagstiftning och andra tvångsåtgärder könskvotera in kvinnor i styrelserummen är inte den enkla lösning som Margareta Winberg och andra pläderar för.

Visst delar jag Thomas Franzens uppfattning att vi behöver fler kvinnor i våra styrelser. Men det måste ske efter riktiga förutsättningar. Vad undersökningar om kvinnligt ledarskap visar är att medan män förstärker varandra i sitt ledarskap är kvinnorna dåliga på att stötta varandra. Kvinnor är heller inte vana att bedriva ”lobbying” som män när det gäller att förankra beslut.

För den sakens skull behöver kvinnorna ta efter männen i sitt ledarskap.

Oavsett om man är kvinna eller man är goda förebilder med etik, moral och samhällsansvar de viktigaste egenskaperna för morgondagens ledare.

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida