[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Misstag under bankkrisen fällde Lundgren !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 5 april 2003

Det var inte några misstag vid tillträdet som fällde den f d moderatledaren och f d ”bankministern” Bo Lundgren som Professor Tommy Möller försöker göra gällande i ett debattinlägg i Dagens Nyheter (DN Debatt 2 april)

Bo Lundgren gjorde sina allvarliga misstag som i den borgerliga regeringen långt tidigare. Det skedde redan när han var ”bankminister” under regeringsåren 1991 - 1994.

Både Carl Bildt och Bo Lundgren brände sina politiska skepp för all framtid i samband med den svenska bankkrisen. Genom sina gemensamma ageranden under den borgerliga regeringsperioden förstörde de moderaternas trovärdighet som ett företagarvänligt parti, för flera decennier framöver. Carl Bildt genom det idiotiska kronförsvaret, där börsbolagen i god tid blev informerade om när regeringen tänkte låta kronan flyta, medan mindre och medelstora företag inte fick någon information alls vad som skedde.

Bo Lundgren godkände i sin egenskap av ”bankminister” att krisbankerna fick säga upp krediter för friska företag, som inte längre passade in i krisbankernas ”portfölj”. Samtidigt som han godkände nervärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 % !

På så sätt försvann 60.000 friska företag. 400.000 personer kastades ut i permanent arbetslöshet. Den svenska statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor plus ränta, som hela svenska folket nu tvingas betala tillbaka !

Följderna av dessa ageranden skildrar jag i min bok ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsförenignen, 2003) .Hittills har inte någon politiker kunnat vederlägga någon av de teser som jag framför i de olika avsnitten i boken.

Som ordförande i Bankrättsföreningen vet jag däremot att tusentals svenska företagare är rasande på både Carl Bildt och Bo Lundgren. Carl Bildt lyckades med konststycket att hålla sig kvar i riksdagen, men flyttade under en period utomlands för att undgå den värsta kritikstormen.

Han fick hålla sig borta från Sverige i flera år. Kritiken mot Lundgren bara växer.

Bo Lundgren efterträdde Carl Bildt som partiledare i september 1999. I riksdagsvalet 2002 förlorade moderaterna genom Carl Bildts och Bo Lundgrens tidigare agerande hela 7,6 % av rösterna ! Att Lundgren trots detta omvaldes vid en extra partistämma i november 2002, visar bara att den dåvarande valberedningen var lika okunniga om ekonomiska realiteter som Bo Lundgren själv.

I tisdags uppmanade Göteborgsmoderaternas ordförande Jan Hallberg i Göteborgs-Posten Bo Lundgren att omedelbart avgå. Om Lundgren känner ”sorg och saknad över att avgå” som han gav uttryck för vid presskonferensen den 1 april kan jag försäkra att denna sorg inte delas av alla de 60.000 företagare som Bo Lundgren tillät gå i graven bara för att rädda de krisbanker som inte längre uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad och var skyldiga att begära sig själva i konkurs. I stället valde bankerna att försätta sina kunder i konkurs.

Bo Lundgren ställdes därför inte inför någon ”övermäktig uppgift” när han efterträdde Carl Bildt som Tommy Möller försöker göra gällande. Bo Lundgren var redan dömd av Sveriges företagare, innan han tillträdde som partiledare för moderaterna !

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida