[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Rättvisans kvarnar mal långsamt
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 23 april 2003

Det fick Curt Hagquist erfara som funnits med i det olagliga ”åsiktsregistret” som säkerhetsrisk och därför fick sparken från sitt jobb. Efter 17 års kamp fick Curt Hagquist äntligen upprättelse, när regeringen den 16 april i år beslutade att ge honom 100.000 kronor i ersättning, för skadan han led redan 1986.

Det var då han sparkades från sitt nya jobb på Försvarets Civilförvaltning (FCF) i Karlstad.

”Det är en stor dag inte bara för Curt utan också för svensk demokrati,” sade TCO:s ordförande Sture Nordh som en kommentar till regeringens beslut att äntligen ge Curt Hagquist lite plåster på såren, för den stora skada han lidit.

Så lätt kommenterar således de fackliga företrädarna ett några enstaka fall där personen i fråga lyckades får reda på den rätta bakgrunden till varför han blev sparkad. Att det var på grund av socialdemokraternas och fackens olagliga register, som TCO tydligen inte varit så aktiva med, eftersom detta fackförbund så länge och så energiskt försvara Curt Hagquist mot övergreppet.

De 100.000 kronor Curt Hagquist fått i ersättning blir i runda slängar 6.000 kronor per år utslaget över 17 år. Vilket snabbt skulle ätits upp om Hagquist tvingats anlita en privat jurist

i stället för TCO:s jurist som regeringen tydligen anser skall arbeta gratis för att försvara mänskliga rättigheter i Sverige. Hittills är det bara några personer som fått någon form av upprättelse, av den hundratusentals fall som finna med i det olagliga ”åsiktsregistret” !

Ännu värre förhåller det sig med Nordeas ”dödsskalleregister” som fortfarande efter två års förberedelser ännu inte prövats i någon rättsinstans. I dessa register anklagar både Gota Bank och Nordea sina kunder för att vara inblandade i grov brottslighet, som de bevisligen aldrig varit inblandade i. Trovärdigheten för registren har man lyckats skapa genom att blanda verkliga banditer och mördare, med oskyldiga människor som befinner sig i tvist med bankerna.

Tvärtom så gör våra domstolar, politiker och regeringen allt för att de människor som felaktigt blivit berövade sin egendom aldrig skall få sin sak prövad i domstol. Bankrättsföreningens webbmaster Börje Ramsbro har fortfarande inte lyckats komma till en slutlig och varaktig uppgörelse

Själv har jag fortfarande inte efter tio års processande fått min sak prövad ordentligt av domstol. Vad som hände var bland annat att Gota Bank sade upp mina bankgarantier, i två av mina företag och sedan lade sedan beslag på mina pengar i en annan bank, vilket både är brottsligt och strider mot avtalslagen.

Till saken hör att bankgarantier inte kan sägas upp mot bankkunden när han hela tiden skött sina åligganden, utan i så fall måste sägas upp mot den som ställt ut bankgarantierna, vilket banken inte heller har rätt att göra så länge som låntagaren sköter sina förpliktelser !

Med ett sådant politiskt korrumperat rättssystem som det svenska, är det inte så underligt att företagarna flyr Sverige, och att den svenska ekonomin stadigt fortsätter att försämras.

Den som felaktigt under 17 år stämplas som säkerhetsrisk riskerade att aldrig få upprättelse, eftersom det var överbefälhavaren (ÖB) själv som bestämt att han skulle sparkas. Hagquist blir den nionde personen som får ersättning av staten efter att ha stämplats som säkerhetsrisk.

Personalchefen för företaget där han anställdes som också var säkerhetschef kände honom väl och visste vem han var, innan han anställde honom. Han visste därför att han inte var någon säkerhetsrisk. Men ÖB som inte kände honom tyckte annorlunda.

Våra bankdirektörer, politiker och ämbetsmän står tydligen över lagen i Sverige, medan enskilda straffas för brott de aldrig begått. I många av de fall jag tagit del av har således rättvisans kvarnar helt stannat. Det fordras tydligen ett rejält engagemang från både facket och pressen i dessa frågor, för att domstolarna skall reagera, och regeringen motvilligt skall göra det rätta för dem som orättfärdigt drabbats !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida