[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Makten tystar och tiger !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 6 maj 2003

Det finns rättsfrågor och händelser som aldrig dör. Två exempel på detta är de två största ekonomiska trauman under 1900-talet, där både de svenska bankerna och domstolarna tillsammans med politikerna gjort allting galet, från början till slut.

Dit hör hanteringen av Kreugerkraschen för mer än 70 år sedan, och den svenska bankkrisen 1987 - 1993, vars omfattande konsekvenser hittills skötts sällsynt illa av både domstolar och politiker.

Kreugerkraschen har det redan skrivits åtskilliga böcker om. Dels om mordet på Ivar Kreuger som fortfarande efter alla år är ouppklarat. Lars -Jonas Ångström ger oss med sin bok ”Därför mördades Ivar Kreuger”, ( Sellin och Blomquist Förlag i samarbete med DSM 1990) en bra sammanfattning av varför Ivar Kreuger mördades och konsekvenserna av mordet, som jag tidigare skrivit om.

Tio år senare berättar Fil Dr Sven Olof Arlebäck hur själva den stora plundringen av Kreugerimperiet gick till, och vilka som var ansvariga. Det sker i boken ”Kreugerkraschen Storbankernas Verk ?” ( Wallgårds Förlag 2000) I boken kunde de flesta händelserna klargöras ordentligt. Tack vare att regeringen först efter 68 år (!) släppte hemligstämplingen kring denna huggsexa, som jag också skrivit om, i samband bokens utgivning.

De flesta händelser kring den svenska bankkrisen är fortfarande hemligstämplade. Trots detta kunde jag själv tio år efter kraschen summera de viktigaste händelserna i boken ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen, 2003) som nyss utkommit i bokhandeln.

Själv tycker jag att politikers och myndigheters strategi i alla frågorna kring bankkrisen är lika obehagliga, när det gällde att dölja fakta, som under Kreugerkraschen. Makten har hittills hemligstämplat, tystat och tigit i alla betydelsefulla frågor.

Så gör även den f d partiledaren Bo Lundgren, som var en av de politiker som var djupast inblandade i bankkrisen. Han var under perioden 1991 - 1994 ansvarig bankminister. Trots att han redan i praktiken redan blivit avsatt som partiledare för moderaterna, på grund av sin olagliga hantering av bankkrisen där moderaterna i princip införde planekonomi i Sverige, fortsätter att pladdra på hur han vill förändra moderaternas politik, som om ingenting vad han själv han ställa till med under krisen har hänt.

Senast han gör detta är i Dagens Nyheter (DN Debatt, 4 maj). I artikeln erkänner han att valet 2000 var en förlust i dubbel bemärkelse. Dels för att moderaterna förlorade en stor del av väljarstödet. Dels för att de fyra borgerliga partierna är kvar i opposition. Varför han själv blev avsatt som partiledare, och varför partiet till slut tröttnade på Lundgren framgår däremot inte av artikeln.

Det är inte genom att prata på om partiets politik, som Bo Lundgren kan återupprätta sin förlorade heder. Den förlorade han redan 1991 samtidigt med Finansinspektionen, som var den myndighet som i praktiken nedvärderade hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 -70%, efter godkännande från den förre ”bankministern” Lundgren.

Men Lundgren gick steget längre än Finansinspektionen, när han tillsammans med Carl Bildt både tillät inrättandet av de s k ”skräpkreditföretagen Retriva och Securum i spetsen, dit b l a alla kunder som inte längre passade in i statliga Gota Banks och Nordeas ( gamla Nordbankens portfölj ) ”portfölj” förvisades.

På så sätt försvann 60.000 företag. Den svenska statsskulden ökade med tusen miljarder kronor plus ränta. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Så handlade företrädarna för det största oppositionspartiet, som därför har all anledning att oroa sig över det förlorade väljarstödet !

Tio år för sent har Ingrid Bonde fått i uppdrag återupprätta Finansinspektionens förlorade heder. Med 100 nya miljoner i budgeten och 50 nya anställda, vill den nya generaldirektören i Finansinspektionen skapa en inspektion med bett och klös, som i fortsättningen skall slippa ifrån flera uppläxningar från Riksrevisionsverket.

Vad moderaterna tänker göra för att gottgöra alla de fel som gjordes mot företagen under bankkrisen, säger Lundgren fortfarande ingenting om. I stället gör han allt för att den oberoende kommissionen som riksdagen beslutade om för över ett år sedan, inte skall komma till stånd. Han erkänner emellertid att den nya partiledarens viktigaste uppgift är att förhindra vänstervridningen av borgligheten.

Så talar en f d partiledare som själv införde planekonomi under bankkrisen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida