[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Pyramidspel
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 17 juni 2003

På Bankrättsföreningens hemsida den 16 juni skriver Walter Kölzer ett intressant inlägg hur lätt det är för stater i våra dagar att glida in i kreditekonomin. Det sker på ett sätt som förvandlar ägandeekonomin till kreditekonomi, med hjälp av EU, banker och finanshajar.

Den snabba utveckling som många stater nu genomgår har sina rötter i att man förkastat gamla beprövade ekonomiska system och ersatt dessa med ”kvartalskapitalism.” Ett slags ekonomiskt system som gynnar snabba vinster. Produktion har ersatts med spekulation.

Först in och först ut gynnar dem som vill satsa på snabba klipp !

Ett slags pyramidspel som egentligen inte har så mycket att göra med att långsiktigt bygga företag. Utan snarare är ett sätt att snabbt skynda på de ekonomiska förloppen, utan att i förväg riktigt tänka på, vem det till slut blir som kommer att få betala för hela kalaset. På så vis är det lätt skynda på en utveckling, som man egentligen inte har råd med.

I Sverige var det allmänheten och företagen som fortfarande får betala för vad som hände efter den stora spekulationsvåg som orsakade bankkrisen, när 60.000 friska företag fick sätta livet till, bara för att krisbankerna skulle återfå sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad.

Följden blev att 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Den svenska statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta, som hela svenska folket nu tvingas betala tillbaka.

Den otroliga byggboom som provinsen Algarve just nu upplever, och som Walter Kölzer skriver om, befann sig Sverige i strax före bankkrisen 1987 - 1993. Den orsakades av att Sverige släppte alla kreditregleringar. Från mitten av åttiotalet gick det att låna över hundra procent till tänkta investeringar.

Till och med för att köpa hus, som genererade negativ direktavkastning gick bra i Sverige under denna period. Bankerna tävlade om att låna ut pengar. Det skedde utan några större tankar om att att pengarna en gång skulle betalas tillbaka.

Sådant lättsinne straffar sig snabbt. Hela det svenska banksystemet höll på att fallera. Sverige var nära statskonkurs ! Såväl Gota Bank som Nordea (gamla Nordbanken) var skyldiga att begära sig själva i konkurs redan den 1 februari 1990, men fortsatte sin verksamhet som om ingenting hänt. Den övervärderade svenska kronan försvarades in i det sista. Det var först hösten 1992 som kronan släpptes fri mot omvärlden. Resultatet lät inte vänta på sig. Kronan sjönk som en sten.

Någon lärdom av denna allvarliga kris, och senare ekonomiska kriser har man fortfarande inte dragit. Efter denna kris har Sverige varit med om ytterligare två bubblor. En IT-bubbla och en börsbubbla som ruinerat många människor och berikat ett fåtal. Den fråga som därför måste besvaras är:

Vilka intressen ligger bakom att denna ”mygelekonomi”, som Walter Kölzer skriver om, skapas och upprätthålls ?

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida