[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Brottslingar behandlas bättre än brottsoffren !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 26 juni 2003

I Sverige är det lättare att vara brottsling än brottsoffer. Det visar tydligt behandlingen av entreprenörer och företagare, under den bankkrisen 1987 - 1993, när 60.000 friska företag fick alla sina krediter uppsagda och sina tillgångar beslagtagna.

I dessa fall borde företagskunderna självfallet fått rättshjälp av staten för att kunna försvara sin äganderätt och sina företag. Men i stället gjorde den svenska staten tvärtom under krisen. Regeringen beslutade sig för att hemligstämpla de flesta detaljerna kring bankkrisen, och när obeståndssituationen för krisbankerna inträffade. Detta för att krisbankerna, som ostraffat kunde sko sig på bankkundernas bekostnad, också skulle slippa rättsliga påföljder i framtiden.

Hur staten skyddar brottslingar, visade sig också i fullt bevisbara brott, som när den förre VD:n i Nordea (gamla Nordbanken) Hans Dalborg, lurade alla bankens aktieägare på drygt fem miljarder kronor i samband med bankens nymission 1991. Regeringen tvingades erkänna brottet och blev till sist blev tvingad att ersätta de privata aktieägarna. Men fortfarande går den f d VD:n i Nordea fri.

Hans Dalborg desinformerade även alla Nordeas kunder att det inte var någon fara med bankens ekonomi 1991. Trots att banken var på obestånd redan den 1 februari 1990.Dalborg fortsatte ändå verksamheten i banken 1991, utan att bry sig om att upprätta kontrollbalansräkning, som lagen kräver. Även för dessa brott har han hittills sluppit ifrån allt straffansvar.

När det gäller alla dessa fall av uppenbara brott mot alla de bankkunder som drabbades och orättmätigt fick alla sina tillgångar beslagtagna, borde staten förstås ha ingripit för att ge rättshjälp åt de som blev plundrade av krisbankerna. Men någon sådan allmän rättshjälp har fortfarande inte delats ut.

Däremot så skyddar staten internationellt efterlysta brottslingar som rånar företag genom att bidra med obegränsade summor till rättshjälp. Ett sådant exempel är den sedan flera år försvunne ekobrottslingen Joachim Posener, som misstänks för att ha plundrat börsbolaget Trustor på hela kassan.

Posener som tidigare dömts för ekobrott, är numera den ende kvarvarande huvudmisstänkte i  Trustorhärvan, sedan hans bägge samarbetspartners helt frikänts i Svea hovrätt. Jag har tidigare skrivit om detta fall i boken Från bankkris till börskris (Bankrättsföreningen, 2003). Posener vill inte gärna återkomma till Sverige. Därför håller han sig sedan flera år tillbaka gömd utomlands, där han från sina olika gömställen efter bästa förmåga försvarar sig med svenska skattepengar.

Hittills har hans försvar kostat det svenska samhället 750.000 kronor. Trots att Posener inte behagat infinna sig i Sverige för att försvara sig i svensk domstol.

-Vi som är offentliga försvare arbetar för våra klienter och det är en del av det system vi har i Sverige, förklarar advokaten Leif Gustafson som utsetts till offentlig försvarare för Joachim Posener saken, utan att närmare gå in på detaljer hur han kan får ersättning för rättshjälp för en trekvarts miljon kronor, utan att ens klienten behöver infinna sig i Sverige.

Företagaren och entreprenören Börje Ramsbro som är en av de företagare som fick sitt företag stulet och plundrat under bankkrisen medan han fortfarande ägde det har inte fått någon rättshjälp av staten. Hittills har han tvingats processa i domstol för egna medel, och till sist kunna träffa uppgörelse i godo, med två av de inblandade bankerna.

Men personen som stal hans företag går fortfarande fri. Någon uppgörelse har fortfarande inte kunnat träffas med honom trots att det redan nio år sedan Ramsbro blev av med sitt företag som han fick en krona för. Bolaget (System 3R) kunde sedan säljas vidare för mer än 300 miljoner kronor.

För brottsmål har man rätt till offentlig försvarare. Det är en förutsättning för rättssäkerhet och en balans mellan åklagare och försvare. Men varför agerar inte åklagarna för att försvara brottsoffren som fick sina egendomar beslagtagna under bankkrisen ? Är det legalt för bankerna och deras bulvaner att stjäla egendom i Sverige utan att straffas ?

Det är lätt att bli arg och upprörd över Posenerfallet. En person, som håller sig borta från Sverige, tillåts uppbära obegränsad juridisk hjälp på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

Företagare som bestjäls på sina livsverk får ingen hjälp alls.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida