[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Avstamp för maktskifte i Sverige
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 17 november 2003

År 2006 är det val igen. Efter mina och andras artiklar om vad moderaternas gamle partiledare Carl Bildt och ”bankminister” Bo Lundgren ställde till med under den svenska bankkrisen, gjorde moderaterna ett katastrofval 2002.

Följden blev att hela den gamla ledningen sparkades ut. Nu tar partiet sats igen. Med en ny partiledning med Fredrik Reinfeldt i spetsen hoppas partiet ta igen förlorad mark. Men det räcker inte med att städa.

Ett parti som påstår sig stå för fri företagsamhet måste också se till att gottgöra alla de företagare som tog sotdöden under Carl Bildts tid som statsminister 1991 - 1994. Det var under den perioden som ”bankminister Bo Lundgren tilläts härja fritt, och godkände nervärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 %.

Samtidigt tillät Lundgren krisbankerna att säga upp krediterna för friska företag i en sådan omfattning, att de flesta framtidsföretagen försvann.

I ett brev till mig från moderaterna från den 11 november, från Irene Lundquist Svenonius vill hon nu att jag skall komma till ett möte för att diskutera moderaternas framtidspolitik. I sitt brev framhåller hon att tillväxt är grunden för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, och att det krävs strategiska skattesänkningar för att få fart på tillväxten, och undanröja hindren för företagande.

Det är lätt att hålla med om. Det har moderaterna alltid sagt. Men nu räcker det inte längre med tal om skattesänkningar och tillväxt. Det visar alla mina artiklar och min bok: Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen, 2003) om hur moderaterna agerade under bankkrisen. Det åtgärder som Lundgren initierade och godkände innebar införandet av planekonomi i Sverige.

Den fråga som nu måste besvaras är hur skall väljarna kunna lita på moderaterna i framtiden ?

Det räcker inte med att sparka ut de som begått misstag. För att kunna se framåt måste man också kunna blicka bakåt. Korrigera redan gjorda misstag. Det har moderaterna fortfarande inte gjort. Moderaterna har inte ens bett om ursäkt för vad Bildt och Lundgren ställde till med.

Socialdemokraterna har redan erkänt att det var en vårdslös ekonomisk politik som ledde fram till bankkrisen. Den moderata partiledningen försöker fortfarande dölja vad som skedde under Bildts och Lundgrens ledning.

Det var den förda moderata partipolitiken under regeringsåren 1991 - 1994 som gjorde att 60.000 friska företag försvann. Att statsskulden ökade med astronomiska 1.0000 miljarder kronor, plus ränta och att 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet.

Därför måste moderaterna erkänna de misstag som partiets ledning begick under bankkrisen och se till att den oberoende utredning om bankkrisen snarast kommer igång.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida