[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Industrialismens bödlar stänger Sverige"
Av Börje Ramsbro, 5D Academy AB - Ledaren - 22 januari 2004

Under DN debatt den 21 januari 2004 har 23 näringslivschefer trätt fram och anklagat regeringen för att svika löften om att sätta fart på företagandet. Regeringen borde träda fram och anklaga företagarna för att de inte sätter fart på sina företag för att rädda Sverige. Det är företagen som sitter på resurserna - de anställda, produktionsmaskinerna,  produktidéerna och marknaden.

DN debattören borde ställa sig frågan, vad kan de göra för regeringen i stället för att ställa krav på regeringen, som inte har några andra resurser än de som skapas av ett fungerande näringsliv. Vad kommer först, hönan eller ägget?

Hur många av DN debattörerna är genuina entreprenörer och uppfinnare? Har någon av dem byggt ett eget företag från grunden med egna uppfinningar, som produktifierats för nya marknader?

De flesta som gör sig till tals för industri-Sverige, sitter som förvaltare av arvegods i någon form. Att denna kategori vänder sig till regeringen för att få draghjälp är förståligt då de saknar uppfinnarens och entreprenörens unika talang att skapa något av ingenting. D.v.s. från det egna huvudet kläcka nya idéer och produkter som marknaden efterfrågar och sätter fart på hjulen.

Det är inte regeringen och samhället som sätter käppar i hjulet för småföretagarna eller industrien i stort. Det är industriens bödlar, vilka avindustrialiserar och stänger Sverige som industrination. Får dessa bödlar fortsätta sin vilda framfart väntar katastrofen rund hörnet och Sverige får omvandlas till ett industriellt museum för utländsk turism.

Med avindustrialiseringen följer visserligen renare luft och vatten, tillgångar som blir framtidens bristvara, kanske väl så lönsamma som kluriga tekniska produkter. Så än finns det hopp för det svenska samhället om turismen får utvecklas innan den avvecklas.

Industrialismens bödlar.
dim1-bild2.gif (263305 byte)Det saknas inte idéer och vilja att start företag. Däremot saknas det moral, etik och samhällsansvar från de som skall ”serva” entreprenörer och uppfinnare. Att bygga ett hållbart företag, som står emot konjunkturväxlingar och konkurrenter är en mödosam process som kräver uthållighet, tålamod och kapital i en evig balansgång med ständiga hot.

Den ”nya ekonomins” kapitalister saknar uthållighet. Nu gäller det snabba klipp. Lyckas inte entreprenören eller uppfinnaren att hålla klipparens vinsttempo då träder bödelinstinkten fram och avrättningen blir snabb.

avr2.gif (32329 byte)Hur många företag och företagare har fallit offer för industribödelns bila de senaste 10 -15 åren? Om inte avrättningen skett relativt omgående har det skett senare när entreprenören hamnat i en tillfällig svacka av en eller annan anledning. Den ”smarta” kapitalisten och förvaltaren är snabbt framme med sin bila och avrättar företagaren för att ta över hans livsverk och göra klippet.

Bank- och finanskrisen öppnade en helt ny värld för industriens bödlar. Utan hänsyn till lagar och pantsättningsvillkor kunde dessa industriens bödlar i konspiration med bankerna överta företag, som i grunden var friska men fick inte bankernas fortsatta stöd. Banker som själva gick på knä efter brister i förvaltningen. Entreprenörerna och grundarna avrättades på löpande band och gängen av mörkermän trädde in för att snabbt likt glupska gamar rensa företagen på dess tillgångar eller sälja företagen vidare för att göra de s.k. exitvinsterna. I denna process gick 60.000 företag och 400.000 arbetsplatser förlorade.

Sverige som industrination är för alltid slut om vi inte släpper fram, respekterar och belönar entreprenörer och uppfinnare. När näringsdepartementets förlängda arm -Industrifonden - ägnar sig åt klipp i stället för att stödja seriösa entreprenörer och uppfinnare, då är färdriktningen för Sverige som industrination utstakad - d.v.s. mot undergången.

Börje Ramsbro
Styrelsemedlem i Bankrättsföreningen/webbmaster
Grundare och fd ägare av System 3R-koncernen.
Omsättning år 2000 ca 600 MSEK

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida