[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Skulle DU bry dig om att anlita rättsapparaten om du varit med om detta?
1.

I ett nyskrivet avtal utlovar din enda säljkanal i Sverige att öka försäljningen av dina produkter. Sedan upptäcker du att din förre kompanjon lierat sig med säljbolaget, som därefter stryper all försäljning.

2.

Du får veta av fyra säljare hos säljbolaget att man fått order att inte längre saluföra din produkt. Syftet sägs vara att blockera och knäcka dig för att komma över ditt patent och lager billigt i en konkurs.

3.

Du anlitar advokat, som lovar att du säkert vinner om du stämmer säljbolaget för deras tre avtalsbrott.

4.

Du får alltfler bevis för att säljbolaget medvetet försökt stoppa din patenterade produkt på marknaden.

5.

Du och din advokat är överens om att åberopa dessa bevis och samtliga avtalsbrott. Advokaten ändrar detta upplägg i sista stund bakom din rygg och låter domstolen endast pröva en enda osäker fråga.

6.

Du förlorar därför i domstolen och går miste om ersättning för alla utlägg och utebliven vinst.

7.

Du måste betala ca en halv miljon kronor i rättegångskostnader i stället för att få ditt rättmätiga skadestånd på ca en miljon. rättsfall NJA 1992:60) - Du hotas av konkurs och exekutiv auktion.

8.

Ditt försäkringsbolag beställer en utredning om din advokats märkliga hantering. Två affärsjurister och en specialiserad juridikprofessor finner att advokaten agerat vårdslöst och är skadeståndsskyldig.

9.

Advokaten vägrar diskutera utredningen och stäms. (Advokaten satt i styrelsen i Advokatsamfundet.)

10.

Då advokaten tredskas i tingsrätten, försöker ditt nya ombud tona ner kritiken mot sin kollega och står inte kvar vid den bakgrundsbeskrivning som hans egen grundliga utredning kommit fram till.

11.

Du nödgas säga upp detta juridiska ombud för att inte förlora all talerätt och bevisning mot advokaten.

12.

Advokaten har undvikit tingsrättens möten i tre år, men överrumplar dagen innan huvudförhandlingen med 28 sidor nya påståenden till domstolen för att, som hon skriver: "hjälpa dig att förhöra henne".

13.

Under förhöret i tingsrätten hör du att advokaten ljuger under sanningsförsäkran i flera betydelsefulla frågor. Detta bekräftar vad du anat: Advokaten lät sig köpas av din förre kompanjon och säljbolaget!

14.

Domstolen skriver likafullt att advokaten varit "omsorgsfull och skicklig" och du förlorar igen. Motsidan har grundlösa krav på nedlagd arbetstid med timarvoden på ca 2000 kr. (T 341-93 Ählm TR)

15.

Din forskning i juridikens värld avslöjar att advokater aldrig förlorat i svensk domstol mot vanliga klienter på 114 år och att prejudikat saknas om advokaters uppdrag och ansvar för svek/oaktsamhet.

16.

Du kontaktas av andra som liksom du blivit utblottade på grund av illojala eller vårdslösa advokater. Du finner att i Danmark och Norge vinner klienter mot ifrågasatta advokater i sextio fall av hundra. I Sverige noll. Orsaken är inte att svenska advokater är felfria, - vår rättsapparat beskyddar sina tjänstemän för att upprätthålla varandras anseende och allmänhetens tilltro till Sveriges rättsväsen.

  • Ingen kan anklaga dig för fel eller oegentligheter - du ar en hederlig person "med rent mjöl i påsen".

  • Du inser visserligen att advokaten vilseförde dig om vad som skulle åberopas i domstolen och egenmäktigt bröt er skriftliga överenskommelse om att alla bevis och avtalsbrott skulle åberopas.

  • Du vet att advokatens bergsäkra förespeglingar om rättslig framgång kan styrkas i domstol.

  • Men du kan inte räkna med rättshjälp, hjälp från advokatkårens disciplinnämnd eller andra advokater.

  • Dessutom visar din och andras erfarenhet från klagomål mot advokater att domstolen kommer att göra allt för att beskydda sina Juristkollegor och på lämpligt sätt avfärda din strävan efter rättvisa.

Nå, vad skulle Du göra? Ge upp och strunta i moral och rättskänsla och låta allsköns fiffel och rättsröta breda ut sig? Så får dina och andras barn och barnbarn dras med allt fanstyg och smörja vi hittar på?

Men så vill inte jag leva. Därför går jag vidare! Min rättskänsla klarar ej att rättvisan förtrampas av "rättvisan" i skepnad av en familj där höga jurister beskyddar varandra!

Bertil Bjurström
Ängelholm 2001-09-12
Tel 0431-433280

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida