[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Tabu - från domardebatt till juristdebatt
Av Walter Kölzer - Bankrättsföreningen - 15 december 2003

Tillåt mig sammanfatta:

Om Domaredebatten verkligen hade varit en debatt så hade vi sluppit den långdragna processen innan äntligen advokaterna kom med in i bilden. Debattbristen gör att kärnfrågorna fortfarande är tabu, nämligen de som är förknippade med juristernas arbetslöshetsspöke och moral.

Just nu har tyngdpunkten i opinionsbildningen förskjutits ifrån domare till advokater, men även det bidrar till debattbrist och enbart opinionsbildning ifrån skilda läger. I själva verket samverkar domare och advokater i fulländat symbiosis i domstolarna när det gäller att tillvarata och främja juristernas intressen.

Nu äntligen tycks jag ha lyckats att vinna något gehör för existensen av denna symbiosis. Allt fler tycks se och förstå den skräckbild, som jag påstod är värre för en äkta demokrati i en äkta rättsstat än vad hakkors, hammare och skära är sammantagna.

En och annan uppmärksam läsare minns kanske, att jag med avsikt höll en låg profil vad gäller advokaterna. Som skäl har jag uppgivit att jag hade en anmälan hos Advokatsamfundet vars resultat jag först ville avvakta.

Ingen skulle kunna beskylla mig för att med mina skriverier vilja påverka Advokatsamfundets handläggning av min anmälan.

Mitt hänsynsfulla uppträdande är överspelad av en ruffig tillställning på Bankrättsföreningens sida. En advokat gav sig på mig med ett nedrigt och förljuget sätt, uppenbarligen i avsikt att slakta mitt anseende Därför valde jag att påkalla Advokatsamfundets ställningstagande. Det var förgäves, jag tvingades uppge bl.a. sakförhållanden som ledde till att jag anmälde en advokat från JURISTHUSET.

Samtidig dyker det på Brf upp ett öppet brev ifrån Bankrättsföreningens webbmaster som utvidgar orättspektrat väsentligt. Brevet är riktat till en av advokaterna i advokathuset Vinge. Det innehåller mycket starka anklagelser för stadgevidrigt beteende av sådan karaktär, att Advokatsamfundet borde ta upp dem ex officio, det vill säga utan att anmälan erfordras.

ADVOKATSAMFUNDET ÄR RUTTET

De som känner mig, vet att jag undviker skapa syndabockar genom att nämna enskilda namn i kollektiv. Jag vill framhålla, att det föreligger en sådan situation, men där jag måste göra avsteg ifrån min regel.

Tills annat är visat - t.ex. genom uteslutning av rötägg - har vi att utgå ifrån att en majoritet av advokathusen och en majoritet av advokater är av samma skrot och korn, d.v.s ägnar sig åt stadgevidrig, lagvidrig och rättsvidrig verksamhet.

De advokathus och de advokater som jag nämner vid namn är här inte syndabockar, utan representanter för sina kollektiv. Så länge som kollektivet Advokatsamfundet inte tar avstånd ifrån orätt och rättsdemoraliserande verksamhet som advokater ägnar sig åt och som framkommer i debatt eller opinionsbildning, måste detta uppfattas som tyst medgivande:

Som att Advokatsamfundet solidariserar sig med det om ruttet är. I ett demokratiskt samhälle har man att utgå ifrån, att det är en majoritet som utgör och styr kollektivet, inte några få rötägg.

Det saknar heller inte intresse i sammanhanget, hur Advokatsamfundet slingrar sig fram och tillbaka mellan en hel del blindskär. Inte på långt när alla har påtalats under senaste årets händelseutveckling. För egen del har jag huvudsakligen begränsat mig till juristernas allt överskuggande arbetslöshetsspöke, som är orsaken till de värsta missförhållanden:

Volymeriserade- och kvasirättegånger.

Sambanden eller påstådd frånvaro av sambanden mellan advokathusen och där anställda- eller som delägare verksamma advokater är ett sådant blindskär. Andra som förtjänar att tas upp är det förhållande som inträffar när advokat åtalas eller instäms som svarande i allmän domstol.

Inte heller stats- och privatkapitalsubversiv verksamhet i gråzonen till eko-brottslighet som upptogs av STRIPTEASE är utagerad. Tvärtom: Sedan dess har de då inblandade svenska och Gibraltar-advokaterna intagit dominerande positioner även i London och i en av världens ledande Off Shore grupper (Sovereign Trust).

JURISTHUSET och HUSET VINGE

är flaggskeppen eller nära inpå i Svenska Advokatsamfundet.

Var Stripteaseprogrammet kanske bara reklam för ett advokathus? Så illa kan det vara! Leder mordförsöket på min heder ifrån slaktbänken på Brf direkt till ett hemligt Säpo-/ dem liknande värre register som tycks existera? Så illa kan det vara!

Så länge som SvD och andra media inte tillåter öppen debatt av missförhållandena, så länge som vare sig advokathus eller Advokatsamfundet tar resolut ställning, så länge kan dessa misstankar inte uteslutas. Så illa är det!

Det av Börje Ramsbro redovisade VINGE-agerandet är uppseendeväckande: Advokaten inte bara använder sin professionella överlägsenhet till att värna sin klients intressen i en försvarssituation, utan går aktivt in för att skada motparten genom främjande av sin klients brottslig gärning, så som jag har förstått det.

Mot det kan de av JURISTHUSETS advokat tillämpade ”passivitetsbrott” liknas vid en stilla västanfläkt.

Tar man även sambanden mellan advokathusen och deras advokater i beaktande, då kan kanske östanfläkten väl mäta sig med VINGE-västanfläkten, nära nog i stormstyrka:

JURISTHUSET byggdes upp främst av advokaten Henning Sjöström. Men även advokat Leif Silbersky tillkommer viss ära.. Jag har stor och djup respekt för båda två, som i sak inte har minskat genom det inträffade. I efterhand har jag kommit på, att förutom ”passivitetsbrottet” så har JURISTHUSETS advokat gjort sig skyldig till att agera i jävsituation.

Motparten var nämligen BIBLIOTEKSTJÄNST. Det visade sig sedermera att både Henning Sjöström och Leif Silbersky inte bara är advokater, utan även flitiga författare med tiotalet titlar på bibliotekens hyllor. En avslöjande situation:

Skall berörda VINGE och JURISTHUSET - advokater uteslutas ur Advokatsamfundet, eller skall deras stadgevidriga och i vissa avseenden lagvidriga, i vart fall rättsvidriga beteende sanktioneras med överseende? DET ÄR FRÅGAN, sade Hamlet, och det säger jag,

Walter Kölzer


Bankrättsföreningen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida