[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nu är dyra råda inte goda
Av Mats Lönnerblad - Finanstidningen - 21 november 2000

Nu är dyra råd inte goda "Gentlemanly capitalism" var en slogan som myntades av historikerna P J Cain och A G Hopkins. Frasen beskriver en affärskultur som var på väg att försvinna innan den stora reformen av London Citys finansiella värld ägde rum 1986. Nu är det slut med gentlemännen enligt en nyutkommen bok med samma namn

Bokens titel: The death of gentlemanly capitalism
Författare: Philip Augar
Förlag: Penguin Books, 2000

Boken är skriven av Philip Augar som under 20 år var verksam i London City som en av Londons bästa analytiker och mäklare. Han utvecklade bland annat företaget Nat Wests equities till en ledande position. Nyligen var han en av deltagarna i det team som förhandlade om försäljningen av Schroders Investment Bank till Citigroup.
   Augar beskriver de stora förändringar som skedde under denna tid både i England och i övriga Europa och vilken betydelse dessa händelser fick för hela den finansiella marknaden i England.
   Genom att man släppte på den dåvarande kommissionsersättningen 1986, öppnade man sig också för internationell konkurrens, vilket till slut skulle förändra hela marknaden. Det centrala temat i boken är Citys oförmåga att anpassa sig till dessa stora förändringar, som betydde att utländska intressen tog över initiativet inom snart sagt varje finansiellt område.

"Big bang" överraskade
Det var efter den 27 oktober 1986 som "Big Bang-reformen" började förvandla Londons finansiella verksamhet, under premiärminister Margaret Thatchers överinseende. Philip Augar visar hur ingen av de medverkande var förberedd för denna stora reform, vilket resulterade i att utländska investmentbanker och mäklare tog över nästan alla finansiella marknadsaktiviteter i London.
   Vad som hände var att hela den finansiella handeln teknologiserades, när datorerna tog över handslaget vid affärsuppgörelser. Analytikerna fick också större utrymme än de hade haft tidigare, vilket gjorde att hela finansmarknaden fick en mer "akademisk" inriktning och ledning. Det var framför allt de stora institutionella aktörerna som krävde dessa förändringar.
   Den fråga som måste besvaras är om det hela har blivit så mycket bättre, sedan aktörerna på finansmarknaden har blivit mer teoretiska i sina ageranden. På den frågan vill jag svara nej. Såväl i England som i Sverige visar det sig att råden från mäklarfirmorna inte har blivit bättre sedan analytikerna har tagit över en del av bedömningarna av affärsriskerna från mäklarna.
   Trots ett bra system för att motverka insiderhandeln ändrades även reglerna för denna, vilket gjorde att man inte hade någon större kontroll över vad som hände, eftersom de som bevakade den finansiella sektorn var underbemannade och inte hade några som helst möjligheter att följa upp alla affärer.
   Oförmågan att starta ett riktigt kontrollorgan, liknande det amerikanska SEC, gjorde att det aldrig blev någon riktig kontroll av de finansiella aktörerna under hela 1980-talet i England. Här kan England också liknas vid Sverige. Kontrollen som den dåvarande svenska Bankinspektionen utövade över bankerna och de finansiella aktörerna i Sverige under hela 1980-talet var i praktiken obefintlig.
   Den fråga som man nu måste ställa sig är hur det kommer att gå i framtiden. Kommer även den ärevördiga engelska börsen till slut att hamna i utländsk ägo? På den frågan ger Philip Augar inte något riktigt svar. Men vissa tecken tyder redan på detta.
   Efter OM-gruppens oblyga försök att lägga beslag på hela Londonbörsen, vilket nobbades av ägarna nyligen, står flera friare i kö att få ta över Londonbörsen. För OM-gruppens del blev det uteblivna resultatet en besvikelse. OM-gruppens kursutveckling föll med ytterligare 6 procent till 296 kronor måndagen efter den slutgiltiga nobbningen från London. Det ska jämföras med en kurs på 488 kronor den 5 september, dagarna efter att budet hade presenterats.

New York-höjdare på väg till London
   Enligt rykten är redan Nasdaqbörsens ordförande Frank Zarb på väg till London för att träffa sin brittiska kollega Don Cruickshank. Londonbörsens ledning väntas också träffa New York-börsens ordförande Richard Grasso redan i denna vecka. Och vem vet om inte OM-gruppen kommer att lägga ett nytt bud för att förvärva Londonbörsen? Det överbud på mer än 30 procent av aktiernas värde som OM-gruppen lockade med fick bara med sig 6,7 procent av börsmedlemmarna.
   I boken The death of gentlemanly capitalism frågar Philip Augar själv vad som kommer att hända härnäst. För 15 år sedan trodde alla att den huvudsakliga globala finansiella handeln skulle vila på de tre benen London, Tokyo och New York. Sedan dess har den japanska ekonomin och aktiehandeln i Japan kollapsat, enligt Augar. New York blomstrar för närvarande och London har sålt ut till utländska intressen.
   Vad som händer i framtiden är det ingen som vet. Men för den som vill veta vad som har hänt på Londons finansiella marknad under de senaste 20 åren, är köpet av Philip Augars bok ett måste.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida