[Hemsida]  [Skicka vykort] [Tipsa ditt n�tverk]

Släpp fram den femte dimensionen
Av Börje Ramsbro - Dagens Industri - december 1992

Vi känner alla till de fyra dimensionerna som representeras av rummets tre - längd, bredd och höjd - och tiden. Utan den femte dimensionen - människan - finns det dock ingen som kan betrakta de övriga fyra. Vi tar tiden och individen som självklara dimensioner utan att se helheten i ett femdimensionellt perspektiv.

Tiden kan sägas representeras av vårt minne, det förflutna. Rummet representeras av den punkt där du nu befinner dig i den tredimensionella världen.

Framtidens nästa sekund är lika för oss alla och ingen är garanterad morgondagens ljus. Trots det planerar vi alla för en framtid, med hopp om en positiv utveckling. Din utveckling och framtid styrs av den femte dimensionen - du och ditt medvetande.

Vi är alla olika och vad som skiljer oss åt är hur vi under vår uppväxt tränat vårt medvetande inom områden som kreativitet och fantasi. I tider som nu, med hög arbetslöshet, är den kreative och fantasifulle bättre rustad att ta sig igenom krisen. Genom uppväxten i ett överbeskyddat samhälle eller familj avtrubbas vaksamhet, kreativitet och fantasi. Individen blir en lättmanipulerad medborgare, oförmögen att lösa sina egna problem.

I det svenska samhället ser vi nu resultatet av en överbeskyddad miljö och vi står inför en mycket svår period med arbetslösa medborgare, som inte fått chansen att i tillräcklig omfattning träna sin kreativitet och fantasi. Både anställda och ledare har surfat på framgångsvågen.

Det råder uppgivenhet i alla led.

Vi har alla en inneboende överlevnadskraft i form av kreativitet och fantasi, som släpps loss först i nödsituationer. När vi väl släppt de personliga hämningarna och givit den femte dimensionen fritt spelrum så kan vi alla börja en ny vandring i en värld full av möjligheter och utmaningar.

För cirka 25 år sedan drabbades jag själv av arbetslöshet, samtidigt som min hustru genomgick en svårt hjärnoperation. Lösningen för oss blev ett eget företag - System 3R. I denna nödsituation släppte vi alla hämningar och den femte dimensionen fick fritt spelrum.

Även om det nu känns svårt i arbetslöshetens tider, så ge inte upp utan släpp loss din kreativitet och fantasi. Du kan mer än du tror!

Börje Ramsbro
System 3R

Copyright

     

Tack bes�ket och v�lkommen �ter!
Hemsida