[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Anmäl staten och bankerna till Europaparlamentet

Alla som drabbats av banksvindeln ges rådet att inlämna en framställning till Europaparlamentet. Dess uppgift är att skydda de medborgerliga rättigheterna genom att ingripa mot andra gemensamhetsorgan och de andra medlemsstaterna.

Broschyr med anvisningar kan erhållas från Europaparlamentets informationskontor.

Efter sparbankskraschen 1929 infördes lagstiftning som skyddade låntagare i bank mot övergrepp. Denna lagstiftning togs bort i samband med avregleringen av bankerna.

Detta skapade möjlighet för bankmän att plundra sina kunder, Innan plundringen startade lämnade politikerna bankstyrelserna väl medvetna om vad som skulle ske.

Svenska medborgare plundrades av sina egna landsmän i fredstid, såsom fienden gör under krig.

Plundringen av ca 60 000 småföretag och den arbetslöshet som detta utlöste var priset för en gigantisk insamling av landets ekonomiska resurser för att göra det möjligt för storföretagen att etablera sig på EU-marknaden.

De stora bolagen lät övervärdera och sälja sina stora fastighetsinnehav till fastighets- och finansbolag de själva kontrollerade. Finansiering skedde genom att bankerna, vilka de även kontrollerade, finansierade dessa köp genom upplåning. Statsfinanserna undergrävdes genom att storföretagen inte tog hem vinster till beskattning. Budgetunderskott täcktes med utlandslån.

Därför avslutades Sveriges inlemmande i EU med att småföretagen plundrades och avlivades samt att bankkunder genom höga räntemarginaler tvingades fylla på banksystemet efter det att staten låtit bankernas ägare behålla likvidationspliktiga banker

Det skall observeras att EU hela tiden hade ett politiskt samarbete med Sverige vid planläggningen av EU,s utvidgning.

I strategin ingick att skydda svenska folkets trygghetskapital som finansierade storföretagens verksamhet och infrastruktur. Plundringen av de små företagen gynnade således värdesäkring av det svenska pensionssystemet genom att storföretagen kunde tillskansa sig lovande produkter som utvecklats i småföretag Storföretagen vidgade sina marknadsandelar och uppnår nu stigande lönsamhet på hemmamarknaden genom den utslagning av småföretag som skett.

Observera, Sverige rankades under slutet av 80-talet som världens 13-de till 16-de rikaste land. Att Svenska staten kunde låna upp 1.300.000 miljarder i statsskuld är ett tydligt bevis på detta. Plundringen var således planlagd av korrupta politiker tillsammans med de stora företagsledarna och de hänsynslösa nätverkskapitalisterna

BRF har ännu bara skummat på ytan.

Okänd insändare till BRF

BRF kommentar: Stämmer denna beskrivning över händelseförloppet hur 60.000 företag slaktades och plundrades? Inte helt otroligt med tanke på politikernas och nätverkskapitalisternas dubbelmoral.

Brf redaktionen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida