[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Dom i HD: Kunden får se bankens handlingar om lån
Av Anna Sönne - Dagens Industri, tisdag 10 nov. 1998

Högsta Domstolen, HD, har slagit fast att en privatperson har rätt att ta del av sin kreditakt i Föreningssparbanken.
Bankerna har hittills regelmässigt vägrat att släppa handlingar. HDs beslut väntas få betydelse för framtida krav.

"Det är en anständighetssak att lämna ut ärenden till den person som berörs", säger advokaten Bertil Naeslund, som förde privatpersonens talan.
Han tror att HDs beslut gör att bankerna framöver är beredda att lämna ut fler handlingar.
Målet gäller en lånetvist mellan Föreningssparbanken och privatpersonen. Banken krävde att personen skulle återbetala ett lån, medan låntagaren ansåg att banken hade fått pengarna.
Eftersom låntagaren inte hade något kvitto begärde denne att få del av sin kreditakt i hopp om att där finna bevis på betalningen.
Nu har alltså HD förelagt Föreningssparbanken att lämna ut kreditakten till låntagaren.
Beslutet är av praktiskt intresse för många lånetvister.
"Beslutet är en bit på väg för att bryta upp banksekretessen mellan banken och kunden", säger Bertil Naeslund.
Föreningssparbankens jurist Anders Willeborn tycker att HDs beslut är bekymmersamt. Att det får betydelse är han övertygad om.
"Många kommer att begära ut handlingar från bankerna med åberopande av det här beslutet. Det betyder däremot inte att man alltid får rätt", säger Anders Willeborn.

Anna Sönne

Se vidare Högsta Domstolens beslut Ö 3746-95


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida