[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Forskning och utveckling följer bolagen utomlands
Av Mats Lönnerblad - Gefle Dagblad, 28 aug. 1999

Mats Lönnerblad skribent i finansrätt, skriver att Sverige ser ut att bli ett B-land där internationella bolag kan lägga sin legotillverkning.

FÖR ALLA som arbetar med företagsamhet är den viktigaste frågan hur man ska kunna planera sin ekonomi. Utan ekonomi fungerar inga företag. Det är därför viktigt att kreditlöften som ges hålls och att redan beviljade krediter inte sägs upp i onödan.
- Utan ekonomi, fungerar heller inte ett land som Sverige som tidigare gjort sig känt för sin högteknologi och utveckling av företag av tekniska snillen som Dalén, (AGA), de Laval (Alfa-Laval) och Ericsson (Ericsson). Nya företag, som trots allt utvecklas, stannar allt mindre tid i Sverige. Gamla och "mogna" företag försvinner för gott till utlandet, med några få undantag. Med företagen försvinner också en stor del av forskningen och skatteintäkterna från företagen och företagens ledning.
- Att det förhåller sig på detta sätt, kan alla som någonsin drivit företag, eller studerat företagsamhet i Sverige intyga. Detta beror till en stor del, att kreditverksamheten i Sverige inte längre fungerar. Svenska banker och domstolar respekterar inte det självklara axiomet att avtal ska hållas och att krediter inte får sägas upp i onödan.
- Bankerna har genom sin egen organisation, bankföreningen, bäddat för att företagare är fredlösa i Sverige och att bankerna tillåts agera olagligt mot sina kunder utan att vare sig Finansinspektionen eller domstolarna reagerar. För säkerhets skull har regeringen också sett till att skatterna är tillräckligt höga för att entreprenörer och uppfinnare inte ska trivas i landet. Så går det också som det gör för Sverige. Vad som sker är att företagen lämnar landet eller köpts upp av utländska bolag.
- Affärsavsluten i storföretag avlöser varandra och bolagen försvinner i allt snabbare takt utomlands. Bara i år har amerikanska Ford köpt Volvo personvagnar. General Motors väntas lägga ett bud på Investors 50-procentiga innehav av Saab senare i höst. Tyska Linde har nyligen lagt ett bud på det anrika gasföretaget Aga. Astra och Zeneca gick ihop och blev brittiskt redan 1998. Samma år gick skogskoncernen Stora ihop med Enso och blev finländskt och brittiska Rexam köpte PLM.
- Även forskning och utveckling försvinner från Sverige genom att företagen blir utlandsägda. Sverige ser ut att bli ett B-land där internationella bolag kan lägga sin legotillverkning. Den svenska kronan sjunker i takt med att företagen flyttar utomlands, eller blir utlandsägda. Bara under de tio sista åren har kronan sjunkit med över 30 procent gentemot utlandet. Den svenska statsskulden har under samma period mer än tiodubblats!
- I takt med att företagen försvinner minskar också köpkraften vilket märks genom den minskade konsumtionen och den låga inflationen. De stora företagsaffärer som nu sker är kortsiktigt bra för aktieägarna, men långsiktigt förödande för Sverige. Aktieägarna och investmentbolagen gör det alltför enkelt för sig, genom att förklara alla storaffärer med, att den svenska marknaden blivit för lokal. Nu är det internationella perspektivet som gäller i alla sammanhang. Till och med oppositionsledaren Carl Bildt har tappat intresset för svensk inrikespolitik och lämnar Sverige för sina utländska engagemang.
- Samtidigt försäkrar statsminister Göran Persson att det går bra för Sverige och att vi numera lever i den bästa av alla världar med ständig högkonjunktur. Regeringen förutspår med jämna mellanrum att man snart kommer att få bukt med arbetslösheten, som kostar astronomiska summor. Förra året betalades, utöver ersättning via a-kassa, 11,4 miljarder kronor ut i socialbidrag och introduktionsersättning för flyktingar. Uttalanden om Sveriges goda ekonomi sker samtidigt som även medelstora och mindre företag börjar göra någonting åt rådande rättsosäkerhet, genom att lämna Sverige. Vad som sker och har skett i Sverige, är att bankerna plötsligt och grundlöst bryter gällande avtal om rörelsekrediter i bolag så att bolagen därefter står utan medel för löpande utgifter. Därefter hotar bankerna såväl bolagen som ägarna personligen med konkurs om man inte undertecknar färdigskrivna uppgörelser som ensidigt gynnar bankerna och dess närstående bolag.
- Så skedde när Nordbanken sade upp krediterna för det marknadsförberedda företaget Centerpoint System och dess ägare Alf Susaeg.
- I fallet med centerpoint System nöjde sig inte Nordbanken med att säga upp krediterna. I detta fall skickade banken också ett falskt indrivningskrav omfattande 1067838 kronor. Först efter närmare ett års febrila ansträngningar för att undgå utmätning och konkurs återkallade Nordbanken indrivningen mot Alf Susaeg. Detta sedan Nordbankens vd, Hans Dalborg, själv såg till att det falska indrivningskravet mot Alf Susaeg stoppades. I Susaegs fall erkände banken skriftligen sitt övergrepp men kallade det hela misstag. Banken vägrar fortfarande att ersätta allt arbete och alla kostnader som bankens övergrepp orsakade Susaeg. Rättsprocess pågår.
- Även den rättmätige ägaren till System 3R, Börje Ramsbro, processar fortfarande för att få ersättning för sitt företag och de privat ägda patent och varumärken.
När utvecklingsbolagen tas över från entreprenörer och uppfinnare som sker i dag händer också någonting annat. Utvecklingen i företagen stannar upp. Bolagen blir sammanslagna förvaltningsbolag som istället för att fortsätta att expandera drabbas av växtvärk. Denna åtgärdas genom personalminskningar, stället för i nya offensiva satsningar.
- De ekonomiska aktörerna i Sverige blir allt färre genom att det svenska ägandet i bolagen försvinner. Därmed försvinner också den ekonomiska makten på längre sikt eftersom det i huvudsak är bolagen som genererar pengarna till ett land. Bara under de sista fem åren har femhundra svenska företag fått utländska ägare och utvecklingar trappas nu upp ytterligare eftersom det inte inträffat några förändringar i svensk politik som försvarar företagens mot bankernas och politikernas godtycke.
- I stället har processerna i våra domstolar ökat lavinartat till följd av bankernas agerande.
- Att de svenska bankerna inte längre har tillräckligt kapital för att sörja för den fortsatta expansionen av svenska företag är de flesta medvetna om. Men att svenska banker har också bränt sina skepp i bägge ändar genom att först låna in kapital från utländska banker i samband med finanskrisen, för att sedan inte kunna betala tillbaka vad man var skyldig, är det inte många som känner till.
- Marknadens krav på kursdrivande storaffärer kan inte heller svenska bolag stå emot. Genom att de svenska bankerna fortfarande är lamslagna förmår expanderande företag inte längre att skaffa kapital via bankerna i Sverige. Ägandet späds istället ut via nyemissioner, eller via utländska företag som köper upp de svenska bolagen.
- De återstående fusionskandidater med större delen av sin verksamhet utomlands, som finns kvar riskerar således också att bli uppköpta och de teknologiskt högutvecklande bolagen riskerar att hamna utomlands. Varför det har blivit så är enkelt att besvara. Genom att Sverige också har den högsta beskattningen i världen av direktörer och specialister, den högsta beskattningen av ägare som man räknar in dubbelbeskattningen av aktieutdelningar, reavinstbeskattning och förmögenhetsbeskattning blir lönsamma företag rika medan ägarna och entreprenörerna förblir fattiga. Detta i kombination med rådande rättsosäkerhet skapar inga starka svenska företagsägare.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida