[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankerna rånar kunder...
Av Mats Lönnerblad - Aftonbladet, 23 nov. 1999

Bankerna plundrar sina kunder. På något annat sätt kan jag inte uttrycka mig efter vad som hände under den svenska bankkrisen (1987 - 1993), när 60000 friska företag gick i konkurs på grund av att bankerna själva inte längre uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad.

- Det var därför som bankerna under denna period sade upp bankgarantier och krediter för sina kunder, vilket orsakat en permanent arbetslöshet i Sverige helt i onödan på mellan 250 000 och 350 000 personer.

- Följden blev att Sverige i dag har lika hög arbetslöshet som övriga Europa och världens största statsskuld i förhållande till invånarantalet. Men det är inte bara genom att säga upp krediter som bankerna plundrar sina kunder. Rånen sker också genom att bankerna tillåter sig att skruva upp räntorna till orimliga nivåer för både företagare och privatpersoner. Genom höga rättegångkostnader och skiljeklausuler gör bankerna det nästan omöjligt far kunderna att få upprättelse i domstol eller genom skiljeförfarande. Kostnaderna blir alldeles för höga.

- Det senaste exemplet är den maskinentreprenör som blev rånad av Nordbanken. Bankens finansbolag smyghöjde räntan på den kredit han tagit för att köpa en grävmaskin.

- Finansbolaget överdebiterade med hela 45000 kronor och tvingas nu återbetala dessa pengar jämte rättegångskostnader på 213 000 kronor. Bankrättsföreningens uppskattning är att åtta av tio kreditkontrakt ar överdebiterade.

- Banker och finansbolag tillåter sig att debitera ända upp till 25% högre ränta än avtalat, utan att meddela kredittagaren.

- I de över 400 fall där bank- och finansbolagen hittills ingått förlikning har man bara prutat 70 - 80% av de feldebiterade beloppen i stället för att göra rätt för sig fullt ut och betala skadestånd. Skrivelser som skickats till Finansinspektionen, som har till uppgift att bevaka bankernas förehavanden och låtanden i dessa ärenden, har inte besvarats eller lämnats därhän.

- Samma sak med alla skrivelser som Finansinspektionen mottog på grund av bankernas rättsvidriga uppsägningar av krediter under bankkrisen. Min fråga till Finansinspektionens generaldirektör Claes Norgren är därför följande:

- När nu Nordbankens finansbolag dömts i Stockholms tingsrätt för att ha tagit ut ockerräntor i fallet med maskinentreprenören, står tusentals företagare och väntar på att få upprättelse. Vad tänker Finansinspektionen göra?

- Det naturligaste vore att dra in Nordbankens banktillstånd och kräva att banken betalar skadestånd till de kunder som drabbats.

- Efter vad som skett måste det vara korrekt att kräva att bankens vd och ledning avgår och att Finansinspektionen också ifrågasätter Nordbankens rätt att bedriva bankverksamhet.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida