[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rör inte pensionärernas pengar
Av Mats Lönnerblad - Gefle Dagblad, 21 dec. 1999

"Återlämna det som tagits ur AP-fonderna" skriver KG Scherman, tidigare generaldirektör och chef för Riksförsäkringsverket i pressen. Ingen ansvarig från vare sig den nuvarande regeringen eller den gamla har hittills svarat på hans debattinlägg. Detta visar hur både den gamla och nya regeringen helst vill tysta ner sakkunniga i denna fråga. Beror detta på att regeringen även i framtiden vill kunna tillåta sig att agera fritt och när det så påfordras lägga beslag på en del av pensionärernas surt inbetalade pensionsavgifter när landet befinner sig i kris ?

- Hittills har mer än 135 miljarder av pensionärernas pengar "försvunnit" in i statskassan, utan att någon från vare sig regeringen eller oppositionen reagerat. Kan det vara på det viset att de politiska partierna varit överens om överflyttningen av kapital ? Pensionärerna straffas således dubbelt upp. Först genom att en del av deras pengar lagstridigt tas ifrån dem. Sedan genom att den borgerliga regeringens fortsatta agerande under bankkrisen ( 1991 - 1994 ) gjorde den svenska kronan mindre värd.

- Även om den nya regeringen försäkrar, att Sveriges ekonomi är bättre än någonsin är det ingen som tror på dessa påståenden, om att Sverige är på rätt väg. Om så vore fallet, varför tillät sig då regeringen att lägga beslag på en del av pensionerna ända fram till 1998, bara för att kunna betala en del av räntan på den självförvållade svenska statsskulden ?

- Kan det möjligen vara på det viset att vi fortfarande inte är likvida och att regeringen förväxlar den svenska börsens utveckling med Sveriges utveckling ? I så fall måste jag göra politikerna besvikna. Börsen mäter bara vinstförväntningarna. Börslistan omfattas också i huvudsak de storföretag som nu är på väg att lämna Sverige. Det är BNP som mäter förädlingen av det lilla som finns kvar i Sverige. Att det inte riktigt förhåller sig så som regeringen påstår vad beträffar Sveriges ekonomi, vill jag gärna klargöra i denna artikel. Genom den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) utplånades den skatteuppgörelse som skedde mellan partierna. Politikerna avsåg genom skatteuppgörelsen att sänka skatterna för den redan tidigare hårt drabbade svenska allmänheten. Nu tvingas i stället regeringen genom ökade skatter att betala tillbaka vad bankkrisen kostade.

- Notan för bankkrisen slutade på nästan astronomiska 1000 miljarder, plus ränta som svenska folket nu tvingas betala under ett okänt antal år.

- Eftersom den flesta svenskar inte känner till vad slutsumman av bankkrisen blev, anser jag att de nu förtjänar att bli upplysta om saken. Vi som är med, tvingas att betala notan på världens högsta skatteskuld i förhållande till antalet invånare, genom både sämre pensioner och sociala villkor.

- Genom bankkrisen är Sverige också det enda landet i OECD med över 50 procent skattetryck. Trots regeringens löften om skattesänkningar har de faktiska skatteinkomsterna som andel av BNP (bruttonationalprodukten) ökat dramatiskt under 90-talet. Sverige placerar sig för närvarande på jumboplats i den nordiska välståndsligan!

- Det är bara att konstatera, att svenska folket nu är fattigast i norden. Vi kommer att så förbli om ingenting dramatiskt görs för att förbättra villkoren för företagarna i Sverige. Ingenting har heller gjorts för att skydda företagen mot bankerna, när nästa bankkris kommer. Förra året gick även Finland om Sverige i BNP per invånare.

Det är därför - Sverige nu ligger sist av de nordiska länderna.

- Kan bankerna och staten inte skilja på den egna plånboken och andras pengar när det gäller både pensionärer och företagare, som plundras på sina tillgångar, utan att kunna försvara sig är Sverige ett land som inte längre har någon framtid. "Stanna upp, rör inte AP-fonderna" skriver KG Sherman i pressen. Han uppmanar staten att lämna tillbaka det som redan tagits.

- Plundringen av pensionärernas tillgångar inleddes av dåvarande "bankministern" Bo Lundgren som genom ett enkelt tillgrepp såg till att en del av pensionärernas pengar kunde användas f:r att betala en del av räntan på vad bankkrisen kostade. Åren 1991 till och med 1998 manipulerade regeringarna därför med basbeloppet, så att alla pensioner sänktes med i genomsnitt två procent per år. Totalt förlorade landets pensionärer på detta sätt inte mindre än 135 miljarder kronor!

- Jag vill därför uppmana både bankerna och regeringen, att det som lagstridigt tagits från företagarna och pensionärerna på grund av bankkrisen nu betalas tillbaka. De 60000 friska företag som gick under alldeles i onödan under bankkrisen, väntar fortfarande på att få upprättelse. Fortfarande har heller inte de skyldiga inom bankvärlden, som genom sitt agerande orsakade den största finansiella krisen i Sveriges historia straffats.

- Men 1000 miljarder plus ränta är inte så lätt att sopa under mattan, trots att många försöker.

- Någon annan väg, än att drastiskt minska de offentliga utgifterna för att minska på statsskulden finns inte. Men inget parti vågar visa vad som fordras för att få Sverige på fötter igen eftersom alla politiska vallöften ges mot bakgrunden att man är rädd att förlora väljare.

- Den medicin som behövs genom att skapa verklig sysselsättning erbjuds därför inte.

- Därför har Sverige fortfarande en hög arbetslöshet och företagsflykt som hela tiden ökar i omfång. Det är inte längre bara de riktigt stora företagen som lämnar Sverige utan både medelstora och mindre företag söker sig nu i allt snabbare takt bort från Sverige.

- Eftersom den svenska kronan sjunkit som en sten mot omvärlden, kan inte längre pensionärerna fly bort från landet. De har helt enkelt inte råd. De tvingas i stället att vara kvar för att åse hur regeringen manipulerar med deras införtjänade pensioner, utan att kunna göra någonting åt saken.

- Vad som är allvarligast är emellertid att de enorma nedskärningar som skett i ATP-pensionerna inte har resulterat i att statsbudgetens underskott minskat, utan tvärtom ökat, eftersom AP fonden redovisas separat från statsbudgeten!

- När regeringen nu också försöker lura pensionärerna, genom att även nästa år placera pensionärerna i strykklass, är det dags att någon reagerar genom att säga ifrån ordentligt!

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida