[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Gör bankerna fel?
Av Henrik Karlström

Kräver banken felaktigt in borgens-åtaganden? Frågan är berättigad efter ett mål i Högsta domstolen som klargjort bankens ansvar mot borgensmän. Något som kan vara värt att kontrollera om du är en borgensman!

Har du eller ditt företag gått i borgen? Borgensåtagandet kan vara värt att kontrollera eftersom det kan vara ogiltigt och t o m berättiga till skadestånd från banken. Det menar advokat Henrik Karlström på Advokatfirman Ramberg HB efter att ha granskat en dom i Högsta domstolen tidigare i år.

-Bakgrunden är att en bank endast får bevilja en kredit om låntagaren på goda grunder kan förväntas återbetala lånet, säger Henrik Karlström. Utöver denna kreditgranskning kan banken kräva en säkerhet i t ex egendom eller i form av borgen.

-Lagstiftningen är särskilt hård för att skydda insättarnas pengar i syfte att skapa ett ur samhällsintresset så viktigt förtroende för betalningssystemet. Därför krävs således ett särskilt tillstånd (sk oktroj) för att bedriva bankverksamhet.

Det här innebär även att den som går i borgen för ett lån också ska kunna förlita sig på att banken innan dess gjort en korrekt kreditprövning av låntagaren.

Men antag att banken gör en vårdslös kreditprövning. Eller kanske t o m beviljar lånet trots att man inte tror att låntagaren själv ska kunna betala tillbaka lånet, förvissad om borgensmannens förmåga att återbetala lånet. Antag också att detta görs utan att varken banken eller låntagaren informerar borgensmannen om denna situation. I det läget uppstår enligt HD-domen en situation, då borgensåtagandet kan falla bort.

Därutöver har borgensmannen rätt till skadestånd för den skada han kan ha lidit. Kanske har han tvingats ingå "rekonstruktionsavtal" med sämre villkor än vad han annars skulle ha ingått. Därtill kan andra avtal som ingåtts med banken som vilade på felaktiga borgenssituationen förklaras ogiltiga.

- Som jag ser det är skadeståndsanspråken kvittningsbara mot t ex ett lån i banken, säger Henrik Karlström. Det finns all anledning för småföretagare att följa rättsutvecklingen och bevaka sina rättigheter gentemot banken. Om inte annat så kan det vara ett argument i förhandlingar med banken om gamla eller nya lån.

Henrik Karlström

Denna artikel har tidigare publicerats i tidningen Entrepreneur


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida