[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Kommunism på kontrakurs med juridik
Av Lennart Hane - Bankrättsföreningen - 17 nov. 2003

Walter Kölzer breder ut sina trossatser så att vissa definitioner måste framhållas. Om en anka går och kacklar som en anka så är det en anka på samma sätt som om en kommunist går och kacklar som en kommunist så är han kommunist.

Med desinformation och en serie knep som  är igenkännliga för manipulatörer blandar han sitt kommunistiska budskap på ett för hans ”ideologiska” hemvist avslöjande sätt.

Med en serie sårande eller med andra ord fräcka invektiv undviker han sakfrågorna genom  klumpiga personangrepp som ”Hanes nedlåtande översittarfasoner”, ”Hane bl. a. gör sig skyldig till historieförfalskning,” ”juristernas girighet och arbetslöshetsspöke” (är en verklighet) som är helt TABU inte bara hos Hane,”

I den kommunistiska desinformationen eller snarare missionen för deras trossatser ingår en serie knep som Kölzer demonstrerar.

1. ömkanseffekten:
a. gråter krokodiltårar för att ej få skriva en bok till svar på min artikel;

b. en juridikstuderande hoppade av för att han inte hade ett tillräckligt fint namn- anmärkning (ovisst vad detta är) troligen hade det gått bättre för honom om han fått lika fina betyg som hr Pettersson, Svensson och Andersson;

2. kolsuparteorin – kommunisterna är ej så farliga eftersom de andra partierna är lika bedrövliga
a. det är förlegat att tänka i höger-vänster-banor --- ”de är Alla Komprometterade”

b. ” Det är sant att politikerna i gemen är indolenta till begreppet ”rättssäkerhet -socialistpartierna är inget undantag.”

c. ”Juristernas beteende var exakt detsamma under borgerliga regeringar, möjligen ännu lite
mera maktfullkomligt och översittande.”

3. bevisföringsknep – alibitricket, jag var där men inte du.
a. Kölzer har ”haft det långt mera `svårt med den idoga utbildnings- och karriärstegen än vad både Stenbäck och Hane har haft”.
 
Hur kolla hans lidande och de två andras? 
 
b. ”Jag fick ingen advokat fast jag var beredd att förskottsbetala hundratusen kronor”.
Knappast ens en halvsanning som vid mera fullständig information säkerligen är en hellögn.

Advokaten säljer sin tid och är säkerligen villig hjälpa till om han har en så duktig och engagerad klient som den bild Kölzer saluför om sig själv.

Jämförelsen siktar dessutom på den ”sympatiske” snattaren som ej fick någon försvarsadvokat.

4.Kölzers svårigheter att förneka sina kommunistiska trosföreställningar.

a. Varje bildad människa vet ”att domarkåren och advokaterna , att juristerna av ohejdat vana funnit det som bäst förenligt med sina intressen, att vända kappan efter högborgerliga ideologier.”

b. ”Hanes RÖDASPÖKEN  helt vilseledande tillåts skymma den reella verklighet som den  avhoppande juridikstuderande (anm med det hopplösa namnet) funnit”.

c. ” Det är bara löjligt att ta 68-årsstudentparentesen till intäkt för så långt gående slutsatser  som Hane tillåter sig.”

Enlig min mening är det de marxistiska 68-orna som i dag dominerar massmedian och som därutöver sitter som byråchefer eller generaldirektörer i statliga ämbetsverk och i departementen med representanter i samtliga politiska partier, vilket gör situationen särdeles allvarlig för vårt land och dess medborgare med undantag för de troende marxisterna.

Enligt deras grundläggande dogm uppstår av sig självt det kommunistiska lyckoriket ur ruinerna av det krossade, förut bestående.
 
d. ”Berlinmurens fall var slutet på den ryska revolutionen som började 1917.”

Den historiekunnige vet att bolsjevikerna under Lenin krossade den demokratiska rörelse som var på väg att störta tsaren. Ett ordinärt banditdåd som huvudsakligen kommunistiska revolutionsromantiker lyckats blunda inför.

Lenin har för övrigt en förnämlig plats inom grobiankulten som hyllar mångmiljonmördare som  Hitler, Lenin, Mao och Stalin av vilka de kommunistiska miljonmördarna likviderade åtminstone 100 miljoner landsmän för att förhindra dem att lämna det kommunistiska lyckoriket.

e. Lenins revolution ”orsakades av orätt, av den sociala orättvisa som Tsarregimen stod för. Miljontalsmänniskor dog därför att det `vita Ryssland` försvarade sina positioner med kulor och granater, ivrigt påhejad med råd och dåd av Västeuropa”.
 
En hissnande historieförfalskning som demaskera den kommunistiska religionens likgilitighet för människoliv och som gör det extremt farligt att kommunister får dominans över statsmakten – Cave Canem som romarna uttryckte saken.

f. ”När Berlinmuren föll, då föll den ryska revolutionen. Den gav upp i sann demokratisk anda.”

I praktiken var Erich Honecker beredd att beskjuta den folkmassa på åtminstone 200000 som samlats på Brandenburger Tor men han fick ej den önskade klarsignalen från Moskva och folkmassorna började att riva muren.

g. ”Det var bara i Rumänien som det förekom något litet, som kan kallas blodigt försvar av kommunism.”

I praktiken likviderades den kommunistiske diktatorn Nikolae Ceausescu av en grupp militärer till folkmassornas  hänförelse.

Kommunistregimernas föga ärofyllda sorti och de ruskigheter som därpå ej längre kunde undanskymmas borde skulle man tycka få en sorts tillnyktrande u r det kommunistiska lyckoruset. Så är tragiskt nog ej fallet.

5. Kölzer drar också en lans för demokratin låt vara när den tillgodoser de subversiva tendenserna.

”Den sortens politisering som förarbeten till lagstiftningen speglar är ett uttryck för i demokratisk ordning av medborgarna skapat lag.” Ävensom ” det är den rådande politiska majoriteten som färgar lagstiftningen, och så skall det vara så länge som politiska partier fungerar som statsbärande organ ---”

Vår lagstiftning har urartat på ett sätt som bör betecknas som lagröta eller olag enligt det ålderdomliga begreppet för destruktiv lagstiftning som i korthet kan kategoriseras som så att lagen som förr var ett skydd för medborgarna och deras rättigheter förvridits till ett vapen mot dem. Att detta som förövrigt är välkänt i totalitära system tilltalar en kommunist är naturligt.

I vilken utsträckning det statliga utredningsväsendet domineras av öppet eller förtäckta marxister/kommunister, kan vi bara ana oss till av de tragiska konsekvenserna, som därigenom kan dominera lagstiftningen och samtidigt räkna med att få beröm av den marxistisk/kommunistiska dominansen i massmedian är en garanti för lagrötans eller olagarnas framgångar.

Parlamentarikerna fångas enkelt in av demagogiska slagord och medians tillrättalagda bild av den av lagstiftningsfloden – 1 författning var 8:e timma -  berörd verklighet. Lagstiftningen har faktiskt blivit ett subversibelt revolutionärt verktyg och ett växande hot mot vårt lands fortbestånd som ett värn mot träldomens förnedring.

6. Kölzer berömmer sig av att i domardebatten ha bevisat att ”de verkliga skälen till rättsförfallet, juristernas girighet och  arbetslöshet” en ”verklighet” han finurligt finner vara TABU.
 
I skildringar av den s k tokvänstern har det sagts att dessa i sin kritik ibland träffar rätt men så är sällan fallet eftersom dessa krafter söker maskera sina destruktiva målsättningar.

Kölzers förklaring är en demagogisk smädelse som snarast spär på förfallet i den pågående nedsablingen av vår rättsordningen genom just kombinationen rättsröta och lagröta  som finner sin förklaring i den pervertering av vår lagstiftning som inleddes med det som kallades för Lidbommeriet.

7. Kölzer åkallar även moralen enär juristerna ej är så dumma, ovetande mm  utan att ” det i stället är fråga om moraliska brister.”

I samband med att det i vissa kretsar ej längre är rumsrent att torgföra de kommunistiska postulaten eller dogmerna har moralkakorna blivit politiskt mode, glorifierat med det förfinade uttrycket etik, som blivit väl så effektivt som marxisternas ekonomiska eller andra teorier – vilken politiker, företagare, privatperson eller institution vill eller törs framtå som omoralisk?!

Moralattacken är faktiskt effektiv i förtryckets tjänst. Robespierre en av den franska revolutionens mera blodsbesudlade demagoger ansågs som virtuos i att genomföra sin vilja med moral.

Den som ej följde hans moralpostulat blev snabbt halshuggen. Hans metod har betecknats som dygdterrorn. Förtryck medelst moral tycks vara effektivt för dess offensiva egenskaper, förmågan att undanskymma rådande verklighet till förmån för lögnen samt att ge den som nyttjar moralvapnet ett sken av välvilja.

Något som beklagligtvis utövar en stark lockelse på flertalet politiker oberoende av partitillhörighet och som givit så många från den forna tokvänstern chansen att marschera vidare i samma ullstrumpor som om Berlinmuren egentligen aldrig fallit.

Min kritik av förfallet inom lagstiftning och rättstillämpning syftar faktiskt på att stoppa förfallet och inleda en restaurering medan Kölzers vulgära personangrepp syftar på att på -
skynda förfallet.

Ett väldefinierat subversivt knep är att försvaga eller slå ut en institution är just att diffamera och psyka de personer som ger institutionen dess liv.

Lennart Hane
Advokat

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida