[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ulv i fårakläder
Av Lennart Hane - Bankrättsföreningen - 24 nov. 2003

I Nya testamentet skildras figuren i rubriken som en  mycket farlig person en snarlika figur är  naturligtvis kryptokommunisten som i lönndom opererar för politiskt suspekta eller destruktivs syften..

Jag har i 18 skilda avsnitt konkret skildrat och definierat Walter Kölzers öppet kommunistiska och/eller kryptokommunistiska postulat eller trossatser.

Mängden och dess försåtliga innehåll är naturligtvis komprometterande för Walter Kölzer som  kryper undan genom att påstå att mitt inlägg om kommunistspöken förtjänar egentligen inget svar..

Tråkigt ? eller har han inget bra svar? Hans generella undanflykt från avslöjandena fär rimligen betraktas som ett erkännande av att han är en kryptokommunist. Han erbjuder bl a mig 1000 kr om jag kan beslå honom med en lögn.
Jag fordrar därför utbetalning av belöningen..

Walter Kölzer vidhåller sitt beljugande av advokater i ett privat  ärende som han trycks tro att ingen annan kan ha någon kännedom om.

En i mitt tycke värdefull definition av en lögn lämnas i vittneseden enligt Rättegängsbalken 36:11: ” Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.”

Tidigare påstod han helt otroligt att han ej kunde få advokathjälp trots erbjudande om avsevärd förskottsbetalning. En advokat säljer sin tid förenad med de kunskaper han har och skiljer sig i uppdragssituationen ej från andra konsulter.

Walter Kölzers personliga ”svårigheter” att få en advokat är omöjligen hela sanningen och rimmar illa med rådande förhållande för upphandling av juridiska konsulttjänster. Nu spär han på sina ”svårigheter” med uppgiften  att han fick hjälp av Juristhuset i Stockholm men först ”när saken kom upp i HD.”

Den möjligen långa och mödosamma vägen till Högsta Domstolen gör mig ännu mera misstrogen. Här förefaller han ej uppfylla kravet om att ”intet förtiga”. Hans bevisföring är också den besynnerlig. Han skall namnge och rent av skandalisera de 25 tredskande advokaterna.

Eftersom det rör sig om privata medel har jag rätt att utgå från att det ej är fråga om försvarare i brottmål utan ett privaträttsligt ärende eller en tvist. Det borde därvid vara en enklare väg för bevisningen att redogöra för vad saken handlade om och ange någon eller några förklaringar advokaterna lämnade för sin vägran att medverka.

Så länge Walter Kölzer ej kompletterar sina anklagelser med sådana lika enkla som självklara fakta utgår jag fortfarande från att han ej säger hela sanningen ock därtill förtiger en del fakta.

Dubbla anledningar för honom att göra rätt för sig.
Det finns faktiskt en del uppdrag där en advokat inte bara har rätt utan till och med är skyldig att vägra sin medverkan .

Hans agitation är ett bra prov vad jag vill förstå som moralkakornas offensiva ansatser med en viss dragning åt dygdterrorn just för att skydda lögnen..

Det är Walter Kölzer som bestämmer vilken eller vems moral som gäller  och vilka alternativ som är tillåtna  och vilka advokater som offentligen skall skämmas

Lennart Hane
Advokat

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida