[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Censur i SvD. Slaktbänk i Brf
Av Walter Kölzer - Bankrättsföreningen - 5 dec. 2003

ALLT på svenska.

Tillåt mig att dissekera rubriken baklänges: Jag avser inte svenska språket, jag menar att det som sker, det sker på det typiskt svenska sättet.

För några år sedan påstod jag i en artikel att Sverige innehar flera världsrekord. Ett av de starkaste och mest långlivade är världsrekordet i hyckleri.

Välkommen igenom DEN portalen, bäste läsare, för att möta domaredebatten i SvD i sitt rätta perspektiv! I juristernas falska!

Domare och advokater samverkar, och det inte bara i domstol. Sedan länge har jag förstått att EUROPAS advokatsamfund är Europas grå eminens:

Nu är det dags att sträcka mig på slaktbänken för upptäckten!
 
På Bankrättsföreningens (Brf) hemsida publicerar advokaten Lennart Hane (Hane) en nidbild av mig som bl.a. kommunistsympatisör och lögnhals. Han och hans troliga uppdragsgivare har övermaga satt sig i sinnet att stycka mig på slaktbänken i så tunna skivor att de räcker för att förgifta hela opinionen.

Uppenbarligen är Advokatsamfundet med på noterna, om inte dirigent. Det normala skulle eljest vara, att samfundet tog sin ordensbroder i örat för  ”otuktigt beteende”. Hane borde inte få framträda och sprida dynga på ett nästan perverst falskt sätt som om advokattiteln legitimerade det.

I mitt fall hade jag anledning att per e-mail informera Advokatsamfundet om vad som pågick. Man svarade inte ens. Ett tydligt svar!!

Se här: Det är inte alls fråga om min ringa person, utan om det jag säger. Man försöker misskreditera mig i sådan utsträckning att det jag säger inte skall komma fram (t.ex. i SvD), och det som kommer fram inte skall låta trovärdig.

Ett försök att slakta mitt anseende. Samfundet vet nämligen om vad jag har för mig, och det börjar bli obekväm för juristerna, inte minst för vår justitieminister.
Ett och annat tycks ge eko:

I mitt brev till Erik Åsbrink motiverade jag att han aldrig borde ha åtagit sig leda en förtroendekommission begränsad till näringslivet, men att den ofantliga offentliga sektorn borde ha ingått.

Sedan kom Systembolaget och Vin&Sprit som brev på posten, som även den borde granskas.

Var det inte en som hette Dalborg som under några år som gd för Postverket inledde den storhetsvansinniga slakten av Sveriges mest tillförlitliga företag? Eller minns jag fel namn bland slaktarna i rättsslakteriet?
 
Under många år har jag samlat bevis i kontakt med ett hundratal advokater ”all over Europe”. Snart är det dags att avslöja den rättsgiftspindel som CCBE i Bryssel utgör, d.v.s. advokatsamfunden inom EU ifrån Sverige i Norr till Gibraltar i Söder.

Manuskriptet är nästan klar, titeln registrerat med ISBN-nummer: OFF SHORE ON THE ROCKS. Det är skrivet på engelska som ett slags vitbok. Den publiceras utomlands eller enbart på nätet för att undkomma den svenska bokcensuren. Mera om bok- och SvD-censur längre fram.

Ibland har jag släppt lite förhandsinformation: Minns Ni den svenske Gibraltar-advokaten som videobuggades i Strip Tease när han ville medverka till skatteflykt i miljonklass?

Minns Ni Aftonbladets reportage och nu senast RAPPORT:s reportage om advokatarvoden m.m.? Det som dessa tre mediapådrag har gemensamt, är att de fort tog abrupt slut när det började brännas. Så ock SvD-domaredebatten:

Först slutade SvD med att publicera domarnas och Justitieministerns BRÄNNPUNKT-inlägg på nätet, sedan tog SvD bort nästan samtliga domareinlägg och SYNPUNKT-bemötanden ifrån nätet, samt hela katalogen VI FÅR INTE OFFRA RÄTTSSTATEN. 

Det återkommer jag om. Och det får politiska följder!

Anledningen har alltid varit densamma: Det började brännas! Det är nämligen extremt känsliga spöken som jag tar upp: Juristjäv, och juristernas arbetslöshetsspöke som tillhör substansen i SvD:s domaredebatt.

1. Juristjäv:  Vanligen är det omöjligt att få en advokat att stämma annan advokat som svarande i domstol. Den enormt starka kårandan med både skrivna och oskrivna  ”rules of conduct” talar dem emot.

I de fall, då t.ex. ett lands advokatsamfunds styrelse utser viss namngiven advokat ur sina egna led, eller att advokat ifrån annat samfund får åta sig talan mot ordensbroder, behöver klienten enligt egen erfarenhet änglavakt för att inte hamna ifrån askan i elden.

Jag har upplevd de två olika situationer i två olika EU-länder, det är ingen hypotetisk konspirationsteori. I boken med dess större volym kan jag uppge namn, geografisk position och sakrättslig bakgrund.

Rent allmänt kan man fråga sig om sådan enorm stark kåranda verkligen tillåter att advokat skall godkännas  att föra kärandens talan mot annan advokat som svarande.

Advokatsamfund i Europa som jag har kommit i kontakt med hade samtliga en kåranda och en organisationsstruktur som osökt leder associationer till ordenssamfund såsom Frimurarlogen, Odd Fellows, och liknande.

Lika osökt leder detta till slutsatsen, att advokat som tillhör advokatsamfund måste anses vara jävig i rättegång mot ordensbroder i samma samfund, i många fall även i rättegång mot advokat som är medlem i annat EU-lands advokatsamfund.

Analog jävsituation föreligger för domarna:

En av domarehövdingarna som förde talan i SvD:s domaredebatt hade i ett mål pådragit sig stark misstanke med anmälan om jäv. Motsvarande situation hade dömts som jäv i Europadomstolen.

Hövdingens domstol fortsatte handläggningen som om inget hänt. Till slut lyckads jag få till stånd en utredning:

Som gjordes av Hövdingens pensionerade föregångare! Som friade sin f.d. egen domstol med ett av de vanligaste juristknepen:

Han yttrade sig nämligen inte om det som min anmälan avsåg, utan om en helt annan situation. Där hjälper inte all pengar i världen för att mätta juristgapen.

Man borde även fråga sig om det tyder på sunt omdöme, när statsminister utser advokat till statsråd eller justitieminister. Advokaternas stadgar och olika privilegier är grundade i lag, i många fall underställda
regeringens eller regeringsberoendes tillsyn eller initiativ.

Kan en advokat ifrån ena dagen till den andra avsäga sig sina lojaliteter enligt advokatsamfundens kåranda och sin egen domstolspraxis? I den frågan föreligger onekligen en långt större risk än risken som nu avslöjades i samband med Skandiaskandalen, där ledande revisionspersonal utsågs till  Skandias högste chef  med hans ursprungliga arbetsgivare fortfarande som Skandias revisorer.

Att det föreligger en analogi, kan knappast bortresoneras. Bara helt nyligen har  justitieministern haft anledning att yttra sig i jävkänsliga frågor som rör juristsamfunden, även i domaredebatten i SvD.

2. Arbetslöshetspöket, som kanske är juristernas värsta fiende. Dess gemensamme nämnare är dels olika slags arvodesrofferi, dels lagstridig processföring i domstolarna.

Det senare sker bl.a. genom volymerisering och kvasitvister med parterna som offer och mjölkkossor. Domarna brukar i sådana fall ofta ta fram Lady Justitias ögonbindel mentalt, för att slippa blunda hela tiden.

I många avseenden har nämligen advokater och domare likriktade intressen. Se bara på arbetsmarknaden:

Advokater får höga arvoden godkända av domare. Det vore självklart otillständigt, att en domare tjänar så mycket mindre än en advokat. Detta samband har jag aldrig hört talas om, inte heller i domaredebatten i SvD.

Faktum är, att domarna kan peka på advokaters inkomstsituation vid löneförhandlingar för egen del, advokaternas inkomstsituation som domarna själva godkände, uppenbarligen för att därmed kunna dimensionera sina egna löneanspråk.

När man dimensionerar rättskostnader i statsbudgeten är det svårt, för att inte säga omöjligt att blunda för, att advokatkostnader utgör en beaktansvärt stor del av statens rättskostnader.

Det sägs det heller inget om i domaredebatten, men Brf:s debattsidor, SvD:s SYNPUNKT med domaredebatten och Rättsstaten-katalogen, samt några allmänt kända rättstvister utgör en i dubbel bemärkelse rik exempelsamling, dels rik räknat i pengavolym, dels rik på  juridisk ”lagvrängning” för att åstadkomma bl a volymisering och kvasitvister. I mina inlägg på SYNPUNKT är termerna definierade.

Visst ja, SvD censurerade bort dem!

Walter Kölzer

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida