[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stadgar för Bankrättsföreningens hemsida på Internet

§1. Brf Internet
Internet-publiceringen sker på ideella villkor med målsättning att medverka till förbättrade villkor mellan bank och kund.
§2. Brf Webbmaster
Hemsidan produceras och underhålles av Brf Webbmaster under ledning av föreningens styrelse.
§3. Innehåll och omfattning
Hemsidan får bl.a. innehålla sådant material som ger besökarna en bild av bankernas och enskilda tjänstemäns och kapitalisters skadliga agerande i strid mot samhället, företag och enskilda personers ekonomiska intresse före, under och efter bank- och finanskrisen (1987 - 1993 ).
§4. Regler
Brf webbmaster skall följa de lagar och paragrafer som gäller enligt yttrandefrihetsgrundlagen och i övrigt följa etiska och moraliska spelregler för publicering i massmedia.
§5. Genmäle
Namngivna personer på Brf’s hemsida har rätt till genmäle på eget ansvar för publicering på Brf-debatt.
§6. E-mail adress:
info@bankrattsforeningen.org.se
§7. Webb-adress
 http://www.bankrattsforeningen.org.se/index.html

Stockholm den 1 oktober 1998

 

 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida