Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Brf - debatt del 82
2011-04-01 till dagsläget

Banker, som enligt en "chefsjurist" äger domstolarna och tidningarna" vinner genomgående i bankmål och krossar kunderna som löss. Detta kan icke accepteras!

Alla med synpunkter och erfarenheter och alla som  själva är drabbade av bank- och finanskrisen är välkomna med inlägg på Brf-debatt i den ojämna dragkampen  mot  etablissemanget om rätt och rättvisa för drabbade bankkunder.

Vi som direkt eller indirekt orättfärdigt har drabbats av bank- och finanskrisen kräver ersättning och upprättelse.

Du sänder Ditt inlägg enklast via Brf-direkt

Välkommen!

Bankrättsföreningen
Styrelsen


Obs !


BRF-debatt är ur funktion
Webbmaster4 nov. 2011 - Bankrättsföreningen

NU KAN DU FÅ VETA ALLT OM DEN GLOBALA BANKKRISEN.


Beställ Mats Lönnerblads 8 böcker direkt från AdLibris för 149 kronor per styck inklusive frakt och moms. Den svenska bankkrisen 1987 - 1993 är den svåraste kris som drabbat Sverige. Bankkrisen fick stora ekonomiska påföljder. Tidigare böcker försvarar bankernas och politikernas agerande under bankkrisen. Lönnerblad visar vad som faktiskt hände. Han redogör också vilka som bör ställas till ansvar för Sveriges största ekonomiska kris genom tiderna.

Bara cirka 20 år efter den "hemmagjorda" svenska bankkrisen har vi nu fått en ny global ekonomisk kris som är den värsta sedan den sedan den stora depressionen under 1930-talet. Hur kan det komma sig att ingen heller denna gång - vare sig Finansinspektionen, finansministern, riksbankschefen eller någon bankchef i Sverige - reagerade i tid ?

Banker och försäkringsbolag har redan tagit kreditförluster på 1.500 miljarder, motsvarande fyra gånger Sveriges BNP. IMF har varnat för att bankkrisen kan drabba Sverige hårdare än i andra länder på grund av bankernas stora engagemang i Baltikum och på fastighetsmarknaden.

IMF tror att slutnotan för världens storbanker kan sluta på fyra biljoner dollar.


Bankrättsföreningen


24 juni 2011 - Tage Ekholm


ÄR NÅGON FÖRVÅNAD ?

Höjer man bankräntan så folk får mindre pengar i plånboken hamnar dessa i alla fall på banken, som gör stor vinst med feta bonusar.

Visserligen hamnar pengarna inte på sparkontona men banken får dem i alla fall. Att sedan konsumtionen minskar och oftast de små detaljhandelsföretag går i konkurs bekymrar inte Riksbanken, man aviserar fortsatta räntehöjningar.

Tage Ekholm24 juni 2011 - Rut Andersson

LOGISKT ATT SPARANDET MINSKAR I SVERIGE

Skyhöga priser på el och drivmedel i kombination med den orimliga beskattningen, är det som är den värsta boven. Suger ut hushållens ekonomi.

Så därför blir inget sparande. Det blir regeringen som får stora överskott i statskassan istället. Personligen vill jag nog helst ha en större del av de överskotten i min hushållsbudget.

Och själv bestämma vad jag vill använda pengarna till.

Rut Andersson24 juni 2011 - Björn Henriksson

KAN DET VARA MÖJLIGT ?

I hela Norge är förmögenheten över 2 miljoner per invånare netto! Utan att jag tagit med eventuell fastighetsvärde.  Skuldsättningsgraden i hela Norge är liten.

Det är de som är under 40 år som har en del skulder. Av dem som är 40 – 50 år så har 37 % lån - Av dem som är 50 – 60 år så har 21 % lån - Av dem som är 60 år och över så har 4 % lån.

Glad att jag tagit ut alla mina investeringar i Sverige, medan det var goda tider. Synd bara att det är så mycket norska investeringar i Sverige ca: 30 % av all industri i Sverige består i dag av norska investeringar.

I Norge har vi aldrig tjänat så mycket pengar som under de sista 16–17 åren. Med en ekonomi som i Sverige så kan det gå galet. Ni skall vara en av de bästa i klassen i EU ?

Hur är det då med resten i EU ?

I industrin och att vi har i dag cirka: 800 miljarder i svenska statsobligationer. Hela EU är ju bara ett stort skuldberg som väntar på att rasa. Eftersom den norska staten och norrmännen är de största investerarna i EU så blir detta illa för oss som har sparat.

Vem kan spara i EU med så låga sparräntor ?

Björn Henriksson24 juni 2011 - Per Lagergren

HUR KAN MAN SPARA NÄR DET INTE FINNS NÅGONTING KVAR ?

Det är nog många som ser det svårt att spara, när en del fortfarande delbetalar för elen i vintras. Luften kommer verkligen gå ur många fastighetsägare, som nu plötsligt skall betala en extra månadshyra(EL) utöver den normala driftkostnaden och bolån.

En ränta på 6% kommer att rasera Stockholmsfastigheterna. En ränta på 10 % blir enormt allvarlig inte bara för den enskilde utan för hela statsapparaten som kommer se kraftigt ökande konkurser bland småföretagare och privata konkurser.

Medelklassen kommer nu att lida sin värsta tid. Fördelen är att då kanske även dessa bryr sig plötsligt om skadade och sjuka som var de första som åkte ut i gemenskapen i samhället med den moderat ledda alliansen. Jag hugger ved och lagrar enorma kg ris för de kommer vara hårdvaluta snart och guld kommer att rasa framöver, de som har en bonde i närheten kan glädjas framöver om du kan betala förstås eller arbeta för denne.

Per Lagergren24 juni 2011 - Anna Ekström

TILLBAKA TILL NORMALA NIVÅER

Man ska inte reagera för mkt på detta, eftersom det bl.a. varit väldigt låga räntor tidigare, dvs vi går från höga nivåer till lägre nivåer av sparande.

Ergo är det inte det lägsta sparandet, bara lägre än under perioder med högt sparande. Drar man bort ca 50 mdr kr som inte kan sparas per räntehöjning, så var nog detta ganska väntat.

Anna Ekström24 juni 2011 - Joakim Nilsson

RÄTTVISA FÖR ALLA ?

Bara vi håller realräntan negativ så drabbar det alla med ett sparande demokratisk, känns bra att veta att inte bara jag blir fattigare dag för dag.

Joakim Nilsson24 juni 2011 - Laila Hansson

HALVERING LIGGER I KORTEN

Halvering av fastighetspriser och börsen ligger i korten.
Räntorna står istället inför uppgång. Hur har låntagarna tänkt här ?

Laila Hansson24 juni 2011 - Thomas Videgård

DET SVENSKA SPARANDET MINSKAR KRAFTIGT

Vill man bo fint får man rätta mun efter matsäcken. Många har haft en övertro på låga räntor som ska finansiera allt som folk köper.

Nu kommer den bistra verkligheten att svida i skinnet.

Thomas Videgård24 juni 2011 - Erik Bergman

VAD ÄR DET STATEN VILL ?

Med negativ realränta är det väl inte så konstigt om alla slutar spara ?

Varför sätta in sina pengar på en svensk bank, för att se de försvinna genom inflation ?

Erik Bergman24 juni 2011 - Kajsa Lindgren

INDIKATIONERNA BÖRJAR

Nu samlas till ett resultat som torde vare urskiljbart oavsett vilken sida av bostadsstaketet man sitter på:
 
- Räntan upp senast 2q
- Priserna upp (KPI samt utanför)
- Lönerna ligger still
- Konsumtionen av sällanköpsvaror minskar
- Konsumtionen minskar något

Detta visar klart och tydligt att:

- Många (inte alla) har kanske tagit i lite hos banken när de tog lånet.
- Nu går buffertsparandet till de ökade kostnaderna
- Nu sker inget nysparande

Är det bara jag som blir rädd att höra ett statement som avslutar med: "Under de senaste femton åren har hushållens finansiella sparande aldrig uppvisat ett negativt sparande under första kvartalet, skriver SCB" är lite läskigt ?

Kajsa Lindgren23 juni 2011 - Olle Hansson

VILKEN ÄR VÅR EGENTLIGA TILLVÄXT ?

Som jag ser det - är problemet att värdeökning på redan existerande bostäder räknats med i BNP - och inte som ngn imaginär ökning i separat post.

Statens inkomster från reavinstskatt på bostadsförsäljning bör således även dessa vara separata och ses som bonus för statskassan.

Dessutom rapporteras endast statsskuld, men medborgarnas skuld till storbankerna ignoreras ofta i dessa sammanhang, då även den är imaginär ökning av BNP som kommer bromsa i framtiden då medborgarna måste spendera sina pengar på räntebetalningar och amorteringar istället för att handla nya saker.

Vore intressant med lite artiklar som gräver i detta.

Olle Hansson23 juni 2011 - Erika Danielsson

FÖRHASTADE BESLUT

Myndigheterna tvingar nu fram lånetak och amorteringskrav, under en period med ökande räntor. Tre faktorer vid samma tidpunkt. Ej genomtänkt! Just nu räcker räntehöjningar för att dämpa inflationen.

Amorteringskrav och lånetak kan införas, när marknaden är på uppgång, inte nu!

Erika Danielsson23 juni 2011 - Leif Davidsson

VAD ÄR TILLVÄXT, EGENTLIGEN ?

Är det kreditexpantionen som används till att driva upp priserna på begagnade hus och lägenheter ? Eller är det investeringar i produktion av varor och tjänster ?

Det första är det som varit "tilläxt" i hela västvärlden sedan ca 2002. Det mkt stora konsumtionsutrymme man lånade sig till under åren 2002-2012, måste på något sätt betalas.

Antingen genom amortering, eller inflation. Men betalning blir det, på ett eller annat sätt. Grekland verkar vara först ut på plan med betalningen. USA, Spanien och Italien håller på och laddar upp.

Italien blir extra kul eftersom Berlusconi är på väg ut och kommer att ersättas av, ja vad då ? Ordning och reda ?

Jag skulle inte tro det.

Leif Davidsson23 juni 2011 - Per Göransson

ALLA EKONOMER ÄR ENSE OM DEN STORA FARAN

Senast i en rapport från IMF. Så det är klarlagt att alla ekonomiska rapporter av betydelse om svensk ekonomi kommer att varna för effekterna, av fallande bostadspriser under de närmaste åren.

Sedan kan man ha olika åsikter om det är bra att den pyser ut genom att inflationen ju minskar reala värdet på lånen, eller att man får en krasch som i USA.

Jag föredrar nog det senare. Japan har försökt den andra vägen genom nollränta under 20 års tid, men det har inte fungerat.

I USA har de stater som drabbats värst, Kalifornien och Florida, redan börjat repa sig efter att priserna bottnat på ca 50 procent av toppen som kom 2006.

Per Göransson23 juni 2011 - Ulla Stenbeck

RISKERAR FASTIGHETSPRISERNA ATT KOLLAPSA ?

Riksbanken tillsammans med bankerna har under en lång tid talat och agerat utefter att fastighetspriserna skulle vara en stor bubbla.

Tittar man på Grekland och Spanien där fastighetspriserna har kollapsat men ändå så ligger nivån (exkl Stockholms innerstad) långt över den svenska nivån.

Syftet från bankernas sida, är att tjäna så mycket pengar som möjligt, och från Riksbanken att minska ökningstakten. Troligtvis så har man vidtagit för strama åtgärder som får svensk ekonomi att tvärstanna.

Risken är stor att konsumtionen går rakt in i väggen.

Ulla Stenbeck23 juni 2011 - Barbro Karlström

VIKTIGT ATT INTE BETALA FÖR MYCKET FÖR BOSTADEN

Bostadsspekulanter ser idag bara till månadskostnaden och struntar i priset på bostaden. Detta fungerar nog bara i en extrem lågräntemiljö, som vi tidigare haft i Sverige.

När detta ändras så spelar det ingen roll att det finns ett strukturellt underskott på bostäder. Sverige blir inte förskonat från den prisbalansering (neråt) som måste komma efter bubblan spruckit och som flertalet länder redan fått kännas vid.

Mycket pekar på att vi sett toppen på bostadsmarknaden för denna gången. Och att vi nog riskerar komma tillbaka till bostadspriser som gällde för 10 år sedan (varje bubbla läks ju ut med återgång till utgångspunkten).

Med den vetskapen blir det ju även en självuppfyllande profetia eftersom folk väljer att inte köpa. De väntar in lägre priser etc, på samma sätt som uppgången föder sig själv så föder nedgången sig själv.

Barbro Karlström23 juni 2011 - Yngve Lundwall

BOSTADSBUBBLAN ÄR REDAN ETT FAKTUM

Det är klart att vissa vill undvika att prata om en bubbla men årliga ökningar på 10-20 % av vilket tillgångsslag som helst, är ett stort problem.

Antingen pratar vi om det höga oljepriset och där försöker användare minska beroendet, eller så pratar vi bostäder. Om det vore sådan enorm brist så skulle byggandet ta fart.

Redan idag kan ju ett byggföretag göra en vinst på 30-40 tusen per kvadrat, om man bygger i Stockholm.

Yngve Lundwall23 juni 2011 - Per Lagergren

BRA ATT BOSTADSPRISERNA SJUNKER

Varför skulle snabbt sjunkande bostadspriser göra att konsumtionen minskar ? Det borde väl vara tvärtom. Om priserna sjunker blir det ju billigare att köpa och bo.

Då finns det ju ett större utrymme för mer konsumtion.

Om däremot räntorna ökar kraftigt som nu sker i Sverige, samtidigt som bostadspriserna inte sjunker, så blir det mindre över till konsumtion.

Därför är det väl bara bra att de svenska bostadspriserna följer ränteutvecklingen, högre räntor = ger mycket lägre bostadspriser = men samma konsumtionsutrymme.

Och räntorna höjs för att stävja inflationen, det behövs.

Per Lagergren23 juni 2011 - Gudrun Sjöström

LÅGA RÄNTOR OCH ROT-AVDRAG

Det har drivit upp byggkostnaderna och bostadspriserna kraftigt. En sättning är på väg. Farligast är det för alla som köper nybyggda bostadsrätter. Folk verkar inte fatta att priset på insatsen bara är en del av kostnaden.

Bostadsrättsföreningarna har ofta för stora lån, och det kan tillsammans bli riktigt kusligt, när bostadsbubblan brister. På samma sätt som skedde under den förra svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Gudrun Sjöström23 juni 2011 - Henrik Månsson

PENDELN SVÄNGER SNABBT

När pendeln slår åt andra hållet blir det lika lätt att förlora pengar på sin bostad, som det tidigare varit att vinna.

Det vill inte säga lite.

Henrik Månsson23 juni 2011 - Dennis Hallberg

KONJUNKTURINSTITUTET FÖRSÖKER PRATA FRAM BOSTADSBUBBLAN

KI fortsätter att proklamera för ras, på bostadsmarknaden. Kan det vara så att ett ras kan uppstå, för att man pratar om det hela tiden ?

I grund och botten har vi underskott på bostäder i Sverige och det är således ett strukturellt problem. Prisnivån är alltså driven av utbudet - av den stora efterfrågan - inte av spekulation.

Sluta nu prata om denna bostadsbubbla. Det är helt onödigt att försöka tvinga fram den.

Dennis Hallberg23 juni 2011 - Sten Hård

DET HAR VI REDAN SETT

Man kan se tydlig dämpning på bostadsmarknaden. Det är i och för sig önskvärt att hushållen inte belånar sig för mycket, men nedgången kanske inte ska gå för fort säger analytikerna i dag, apropå den svenska bostadsmarknaden.

Problemet är snarare att hushållen redan har belånat sig inte bara för mycket utan väldigt mycket över. Och hur det kan sluta.

Sten Hård22 juni 2011 - Per Göransson

FRANKRIKE VS SVERIGE

Fransmännen har det bättre än vi.

I Frankrike är medelfransmannen bara cirka 30-40 procent så skuldsatt, som svensken. I Frankrike äger man sin bil och sitt hus.

I Sverige är allt bankens. Eller statens. Som försöker med att beskatta dig till döds. Det är nog helt rätt att den franska staten kanske har det lite knackigare än dito Sverige.

Men det kanske beror på att man är mer generös mot sina medborgare. I Frankrike är det inte fult att vara rik och äga sina saker. I Sverige lånar man t o m för att kunna köpa sin mobil.

När regeringen här hemma skall rädda våra svenska banker efter att huspriserna halveras lär inte svenska staten må särskilt bra.

Inte Svensson heller.

Per Göransson22 juni 2011 - Bengt Lindström

ANDRA SIDAN AV SAMMA MYNT

Oavsett om det varit socialistiska regeringar i USA, som har expanderat den offentliga sektorn, eller om det varit amerikanska presidenter som sänkt skatter så är det olika sidor av samma mynt.

Underskotten är där i vilket fall som helst. Så problemen finns inte bara i socialistiskt styrda länder.

Bengt Lindström22 juni 2011 - Ulla Jacobsson

VIVE LA FRANCE

Många skribenter på Bankrättsföreningens hemsida, hyllar kapitalism, men sågar socialismen. Frankrike är förvisso ett kapitalistiskt land, men med socialistiska inslag.

USA däremot är ett renodlat kapitalistiskt samhälle.

Vilket land av dessa två är egentligen bäst förebild för mänskligheten ? Fransmännen, fortsätter att göra av med avsevärt mindre energi per capita, än alla dessa slösande amerikanare

Man åkte Citroen 2 cv på det glada 60- talet som gjorde av med cirka 0,4 liter milen, medan amerikanerna gled omkring i sina schabrak till v 8-bilar. Fransmännen har en mycket god smak gällande mat och dryckeskultur.

En fransman är inte lika fet som en medel-amerikan. Jag vågar påstå att en fransman i genomsnitt är mer bildad än en amerikan. Och ni som nu hyllar kapitalismen; hur står det till med skulder hos stat och enskilda i USA ?

Tack vare god kultur och sedvänjor kommer Frankrike att klara sig genom det närmaste århundradet betydligt bättre än det totalt sönderfallande USA.

Jag var i Boston nyligen och när jag skulle ut på staden, räknade jag kallt med att det inte ens med att det skulle finnas kollektivtrafik.

Däremot var det en chock att det på många håll saknades trottoarer. Vilken hemsk kultur. Fransmännen däremot är världsledande vad gäller kollektivtrafiksystem, franska företag kör kollektivt i många länder, bland annat SL-bussarna i Stockholm och tidigare vår tunnelbana.

Ulla Jacobsson22 juni 2011 - Judith Broberg

VILKET LAND LIGGER BÄST TILL, EGENTLIGEN ?

Frankrike eller Sverige ? Och hur är det med hushållens skuldsättning, i procent av disponibel inkomst ?

Frankrike ligger faktiskt riktigt bra till på den fronten.
Visst, vi har relativt bra statsfinanser i Sverige, men å andra sidan närmar sig hushållens skuldsättningen 200 % av den disponibla inkomsten.

I Frankrike ser inte statsfinanserna så bra ut längre, men å andra sidan, är skuldsättningen i hushållen relativt låg.

Vilket är bäst ?

Judith Broberg22 juni 2011 - Solveig Rosenberg

HISTORIEN UPPREPAR SIG

Synonymt för dåliga statsfinanser är socialism. Överallt där den visar sitta avskyvärda ansikte dyker ekonomiska katastrofer upp, efter ett tag.

Förhoppningen var att västliga idéer om frihet, jämlikhet och broderskap skulle flytta sig österut, inte att efter ondskans imperiums totala förfall, att deras idéer skall få kontaminera västländerna.

Mänsklighetens räddning är nog en liberal kapitalism, med individens frihet i centrum.

Solveig Rosberg 22 juni 2011 - Gustaf Hamrin

SKULDER OCH LÅN

Fler och fler sällar sig till dom behövande. Låna och lån verkar vara den enda lösningen på alla ekonomiska problem. Pyramidspelet, börjar förlora basen. Den balanserar på sin spets. Tiden för omvärdering är här.

Amortering och skuldavskrivning är det som gäller i dag.

Gustaf Hamrin22 juni 2011 - Hans Wollander

SVERIGE KUNDE VARIT I SAMMA EKONOMISKA KNIPA

Om vi hade fortsatt med socialistiskt styre i vårt land, så hade det inte dröjt länge innan Sverige hade varit i samma båt, som de övriga skuldtyngda länderna inom EU.

Folk kan säga vad de vill om vår finansminister men glöm inte att vi under borgerligt styre minskat vår statsskuld betydligt.

Hans Wollander22 juni 2011 - Magnus Ahlström

SKALL DET VARA SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ ATT MAN INTE KAN HA EN KONSTANT UNDERFINANSIERAD STATSBUDGET ?

De Svenska socialisterna har nu äntligen insett det. Men de är ju å andra sidan världsmästare i skattehöjningar. Inte alla länder har invånare som lika enkelt accepterar skattehöjningar (och dessutom går på att dom personligen vinner på dem) som svenska folket.

Socialisterna håller nu som bäst på att aktivera hela sin propagandamaskin, inklusive den samlade journalistkåren, för att få svensken att förstå att jobb och välfärd skall räddas genom utökade resurser till den offentliga sektorn.

De tror fortfarande att om vi bara höjer skatterna "lite till", för varje gång det är ekonomisk kris i vårt land, så kan vi lösa alla våra problem.

Magnus Ahlström22 juni 2011 - Mona Renström

VART HAR ALLA PENGARNA TAGIT VÄGEN ?

De har förbrukats i offentlig konsumtion under årens lopp, i stället för att investeras produktivt. Den enda verkliga säkerheten för statslånen är befolkningens skatteförmåga.

Det visar sig nu många länder inte kommer att kunna betala tillbaka statslånen under överskådlig tid och att pengarna är bortslösade. Ett bryskt uppvaknande för långivarna.

De får nog sätta sitt sista hopp till att AP-fonderna går in och köper deras fordringar på Irland, Portugal och Spanien.

Precis som 3:dje AP-fonden gjorde när det gäller Grekland.

Mona Renström22 juni 2011 - Jonas Kvarnström

BRA ATT SVERIGE MINSKAR SIN STATSSKULD

Vi som bor i Sverige skall vara glada, för att vi har en sådan kompetent finansminister, som minskat vår statsskuld med 300 miljarder de senaste åren.

Jonas Kvarnström22 juni 2011 - Erika Danielsson

DET TAR LÅNG TID ATT BYGGA HÅLLBARA EKONOMISKA SYSTEM

I detta fall avser jag ekonomi i sin strikta bemärkelse: det vill säga hushållning med begränsade resurser. Vi har en humankapitalfot, som utgör en gräns för hur stor vår totala aggregerade levnadsstandard kan bli.

Risken för inflation är uppenbar, nu när vår realekonomi krymper i storlek, samtidigt som sedelpressarna jobbar på.

Erika Danielsson22 juni 2011 - Karin Persson

NU HAR EU-TURNÉN BÖRJAT I GREKLAND

Turnén forsätter nog sedan i Frankrike, Italien, Spanien, Portugal och gör även en avstickare till Irland. Finalen går i Bryssel där man ska ta ställning till om Euron ska få fortsätta eller inte.

Karin Persson22 juni 2011 - Niklas Engström

EU HAR DRABBATS HÅRT AV DEN GLOBALA BANKKRISEN

När politikerna i EU, tror på att man kan rädda Grekland, Irland, Portugal, Italien och snart även Frankrike då har man en skaplig brist i verklighetsuppfattning.

Det har kan bara sluta i en mycket svår lågkonjunktur, av den värsta storleken. All framtida konsumtion är nog redan intecknad 20 år framöver, för halva Europa.

Niklas Engström22 juni 2011 - Tomas Hansson

FRANKRIKE NÄSTA ?

Snart kommer kommunisterna i Frankrike att få det hett om öronen - när även Frankrike likt Grekland - riskerar att falla som en sten.

Tomas Hansson21 juni 2011 - Peter Mattsson

VI HAR NÅGRA SPÄNNANDE ÅR FRAMFÖR OSS

1. Grekland, Portugal, Spanien, Storbritannien, och Irland kommer att göra olika slags default.

1a) Det kommer att föregås av massiva protester, demonstrationer och annat elände

1b) Det kommer innebära att EMU antingen läggs ned eller ombildas till en snäv krets.

2. Pga 1. kommer pensionsfonder och banker att krossas, gå omkull i Europa och annorstädes. Människor kommer att bli helt vansinniga och tilltron till statsmakterna kommer att vara nere på 0.

3. USA kommer att defaulta på ett eller annat vis. Det är idag en omöjlighet att USA kan lösa sina statsobligationer och andra åtaganden. Det troligaste sättet man kommer att försöka, är med en "kontrollerad" hyperinflation. Om den leder till "skottkärre-dollar" återstår att se.

4. Inget land kommer att skonas i den finansiella kollaps som vi har framför oss. De banker som överlever kommer att beslagta fastigheter och andra tillgångar som man gjorde i Sverige under bankkrisen 1987 - 1993, bara för att kunna få balans i sina räkningar.

Arbetslösheten kommer att stiga och vi kommer att få se samma sak, men kraftigare som 1992-1995: dvs sänkta ersättningar i transfereringssystemen, försämrad a-kassa, sjukersättning med mera.

Redan fattiga människor idag, kommer att gripa till våld för att tillskansa sig medel för sitt uppehälle. De som idag använder våld för att "få respekt" kommer att använda sina metoder för att få mat och husrum.

Nyligen invandrade till Nord-Europa kommer att fly söderut eller tillbaka till sina hemländer, där det är billigare att överleva.

Grundkostnaden för livsuppehåll är mångfalt större i Sverige än söderut (isolerade bostäder, uppvärmning, varma kläder och odling av mat är dyra nödvändigheter i Norden och en djup depression kan inte försörja 1,5 - 2 miljoner arbetslösa).

Hur det hela slutar? Frågan är om problemen kan skötas globalt eller inte. De rika i världen köper allt guld de har råd med och jag skulle säga: "follow the money". Dvs, vilka är det som idag köper upp guldet ?

Jag har ingen komplett lista, men länder som Ryssland, Kina och Mexiko handlar för fullt, liksom miljardärer som Soros, John Paulson, Abramovich, hamstrar för fullt.

Som vanligt kan man misstänka att det är en elit som tar kommandot över våra liv. Kanske via en ny världsvaluta, delvis uppbackad av guld.

Peter Mattsson21 juni 2011 - Viktor Appelgren

AP-FONDERNAS UNDERMÅLIGA PLACERINGSSTRATEGI

Man kan ju tycka att placering av något som är så viktigt som allas pensionspengar föregås av en konsekvensanalys, försiktighetsprincip och borde vara en transparent och öppen process.

Det är ju trots allt svenskarnas ihopslitna framtida brödföda det handlar om. Om inte detta uppdrags betydelse inger en viss respekt bland dem som tar besluten och vad ett beslut innebär så undrar man om dessa människor helt enkelt saknar grundläggande kunskaper om vad dom håller på med ?

Viktor Appelgren21 juni 2011 - Åke Eklund

INKOMPETENTA POLITIKER

Det borde vara strängt förbjudet att sätta gamla avdankade politiker och LO-pampar i AP-fondernas styrelse. Per Nuder och hans LO-vänner har tydligen använt våra pensionspengar för att stötta sina socialistiska vänner i Grekland.

Åke Eklund21 juni 2011 - Margaretha Danielsson

AKTIV FÖRVALTNING ?

Vad hände med ansvaret, och att aktivt förvalta allas våra surt förvärvade korvören ? Snart visar det sig väl också att de andra AP-fonderna sitter inne med betydande innehav av CDS. Tydligen är man ännu inte redovisningsansvarig för dessa (inte i USA i alla fall).

Kan vara hur mycket som helst som står på spel ?

Margaretha Danielsson21 juni 2011 - Per Lagergren

ALLMÄNNA FONDER ?

Är det någon av Bankrättsföreningens många insändare som fortfarande anser att de allmänna pensionsfonderna är en bra idé? Det verkar mest göda bankparasiter och förvaltare och kosta massor, i dumma affärer.

Olle Karlberg21 juni 2011 - Torsten Wahlgren

TÄNK OM VI FÅTT ALLA VÅRA PENSIONSPENGAR I PPM I STÄLLET

Då hade vanliga pensionssparare lyckats med att undvika dessa dåliga affärer på egen hand. Det vore inressant om någon riktig journalist belyste dessa frågor, alltså att man tar tag i senaste sammanställningen från AP fonderna och räknar ut hur mycket man har i dessa statspapper.

Men inte bara i Grekland, utan i alla PIIGS-länderna samt vilka aktieinnehav som finns i banker i dessa PIIGS länder.

Det vore riktigt journalistik. Inte bara rapportering.

Torsten Wahlgren21 juni 2011 - Urban Henriksson

KEJSARENS NYA KLÄDER

Under 1900-talet har européerna fått smaka på olika typer av statsideologier, där den starka staten styrt - nazism, kommunism, socialism och just nu välfärdsestatism. Alla vet hur det gick för fascisterna och östkommunismen som bröt samman av sig själv.

De västerländska välfärdsstaterna visar sig nu vara, både moraliskt och ekonomiskt bankrutta. Politikerna håller på att begränsa individens rättigheter och möjligheter genom alltför höga skatter och bidragsberoende.

För att hålla sig väl med väljarna, lämnar våra politiker ifrån sig orealistiska löften som realiseras med statliga lån och vettlösa rekommendationer till finansinstitutioner.

Politikerna har utan skrupler försatt vårt land i enorma skulder, förslösat våra gemensamma stora tillgångar samt svindlat medborgarnas pensionsfonder. Man fortsätter att förtiga fakta och låter den politiska bluffen fortsätta.

Urban Henriksson21 juni 2011 - Daniel Bodgren


PENSIONSSYSTEMETS FÖRFALL

Med tanke på att det skuld- och kreditdrivna finansiella systemet tar pengar från ofödda generationer, och att konsensus är att det är principiellt och moraliskt rätt att leva över sina tillgångar, så ser jag ingen framtid för det statliga pensionssystemet.

Inte nog med att större delen av vår inkomst försvinner i form av beskattning och den indirekta beskattningen i form av inflation, driven av en tillförsel av stora krediter in i systemet, som leder till ökade priser, så litar vi på att pensionssystemet en dag ska finnas där när vi väl kan  pensionera oss, även fast våra statsfinanser och privata skuldsättningen bara skenar iväg och talar för motsatsen.

Varför denna tillit till systemet och politikerna ?

Höga priser, tvivelaktiga metoder och urdåliga resultat. Skumma produkter och inkompetens präglar pensionssystemet och hela branschen i dess helhet. Under alla de år som vi jobbar försvinner det stora summor pengar rakt ned i den svenska statens kassa och till stora arvoden för alla dessa inkompetenta pensionsförvaltare.

Det är en del av vad varför jag förespråkar personliga pensionsspar-planer. Det kommer inte finnas några pengar kvar till vi som har arbetat när vi väl pensionerar oss.

Daniel Bodgren21 juni 2011 - Ulla Stenbeck

SYNA STEFAN INGVES STORA BLUFF

Riksbankschefen Stefan Ingves ljög/bluffade härom dagen, och påstod att Greklandsproblemet inte påverkade Sverige. Naturligtvis var det en ren bluff, och jag kan nog lova, att han visste om det själv också.

Nu kan han se över nästa felaktighet som han ligger bakom, och det är att korrigera ner räntebanan. Han/Riksbanken behöver inte ligga år efter i den ekonomiska utvecklingen i ekonomin/världen, denna gång också.

Ulla Stenbeck 21 juni 2011 - Göran Larsson

AVSKEDA AP-FONDSDIREKTÖRERNA

Låt var och en hantera sina egna inbetalade pensionsmedel. Då slipper vi både inkompetenta AP-fondsdirektörer som går och köper på sig värdelösa grekiska statobligationer.

Vi slipper också att betala ut oberättigade bonusar, till dessa statliga tjänstemän/kvinnor i fortsättningen.

Göran Larsson21 juni 2011 - Kajsa Lindgren

SYLTBURKEN FAST TVÄRTOM

Nu ser man proffsens placeringsprinciper i AP-fonderna och hur de använder pensionsspararnas pengar. Satsa där oddsen är högst, och tänk inte på vems pengar Du använder. Det är ingen konst, att göra en dålig affär. (för andras pengar)

Kajsa Lindgren21 juni 2011 - Per Lagergren

SVENSK AP-FOND HAR KÖPT GREKISKA STATSPAPPER

Kan detta kallas för en professionell förvaltning, av de svenska pensionsspararnas pengar ? Eller sitter det gamla avdankade politiker i AP-fonderna som fått sina välbetalda förvaltartjänster, som tack för lång, trogen och pålitlig politisk följsamhet ?

Per Lagergren


20 juni 2011 - Henrik Rosengren

NÖDLÅN FÖR ATT RÄDDA BANKERNA ?br>
Europa avser ge Grekland nödlån för att få Grekland att betala tillbaka vad som lånats av banker i Europa. Detta så att bankerna inte ska bli alltför mycket lidande.

Sedan kan man sparka ut Grekland ur EMU. Demonstranterna vet att de skulle troligen tjäna på att Grekland ställer in betalningarna och låter tyska och franska banker ta förlusten.

De vet att Grekland ändå snart tvingas lämna EMU.

Henrik Rosengren20 juni 2011 - Tage Hedström

TRIST ATT HÖRA OM DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I GREKLAND

På Bankrättsföreningens hemsida: diskuteras, argumenteras och funderas över hur Grekland skall hjälpas ur denna kris och sedan får vi nu allt oftare höra klara signaler på att grekerna själva, inte vill ta sin kris på djupaste allvar.

Inte heller genom att hjälpa till. Det är uppenbart att grekerna har en felaktig självbild som saboterar insikten om vad som krävs - för att kunna lösa den självförvållade inhemska bankkrisen.

Saken blir ju inte bättre av EU bär ett stort ansvar, ty de borde för länge sedan skrikit ”stopp och belägg”. Men, uppenbart har rädslan för rasism, diskriminering och inte minst den ”tyska skulden” gjort att man låtit det fortgå.

Tycka vad man vill om detta, men bortsett från att man är ”domedagsprofet”, så är vi nog på väg mot att Grekland får lämna både Euron och EU. Att lämna Euron blir väl en följd av en betalningsinställelse och lämnandet av EU lär nog bli ett krav av de ilskna grekerna. De som känner sig svikna och lurade av övriga EU.

Det verkar som om grekerna bara uppfattat EU som en klubb, vars medlemmar är garanterade samma slags levnadsstandard, oavsett landets produktivitet.

Sen kan man inte låta bli att fundera på vad den Grekiska utvecklingen, får för följd i övriga EU. En sak är säker: Grekland må vara ett relativt litet land med 11 miljoner invånare och med en liten ekonomi, men landet kommer att få statuera exempel för övriga skuldsatta inom övriga EU.

Varför inte också i den övriga världen ?

Tage Hedström20 juni 2011 - Kristina Lagnell

SVERIGES GENOM TIDERNAS VÄRSTA BANKKRIS 1987 - 1993.

Vem eller vilka var det hjälpte oss då ? Svaret är enkelt. Den gången - var allmänheten som fick vara med och betala -för  de svenska storbankernas gigantiska misskötsel.

Det var skötsamma företagare som också fick betala genom att få sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna av bankerna, och bankernas olika "skräpkreditföretag" som statliga Securum, med flera.

Vissa länder och finansiella "klippare" tjänade miljarder, på grund av vår kris. Svenskarna blev bara allt fattigare. Pensionärer, skolor, arbetslösa, sjukhusen och barnen m fl drabbades hårt.

Huspriserna rasade och ibland man kunde ta över insats- lägenheter nästan helt gratis. Då krävde vi inte att andra länder skulle betala för oss. Det var vi alla som bodde i dagens Sverige som kämpade för att överleva utan att tigga bidrag från övriga länder.

Jag säger till Grekerna: istället för att gå ut på gatan och skandera, börja och jobba till minst 65 årsålder och betala skatt. Fuska inte och försök vara ärliga.

Förvänta er inte några fortsatta bidrag från omvärlden.

Kristina Lagnell20 juni 2011 - Urban Henriksson

HAR EU-BYRÅKRATERNA INGET ANSVAR ?

För att ta in de fuskande länderna i unionen ? Är dom så lättlurade, har dom inget rätt att sitta kvar där nere med fingrarna i honungsburkarna. Och nu vill dom ha ännu mera pengar av oss - för att kunna göra av med - till misskötta EU-länder !

Du som röstade ja till EU tycker du att den levererat allt kampanjerna lovade. Löftet om guld och gröna skogar verkar bara greker, och några andra PIIGS-länder fått uppfyllt, med råge.

Urban Henriksson20 juni 2011 - Svante Nordin

DEN EKONOMISKA KRISEN I GREKLAND

Är det inte tid att låta Grekland "rekonstruera sig". Nu är det bara spekulationer i om lån skall ges eller inte.

Ställ in betalningarna så vet marknaden åtminstone hur det ligger till med Grekland. Sedan kommer dom andra länderna, att följa efter, och då får vi väl se hur bra EU/Euro står sig.

Vi står inör en politisk kris av större mått. Stabiliteten som var EU:s tanke från början berörde förmodligen bara freden, inom EU.

Det ekonomiska glömde man bort, eller vågade inte ta tag i.

Svante Nordin20 juni 2011 - Ulla Stenbeck

VARFÖR HA KVAR ETT LAND SOM INTE VILL VARA MED I EU ?

Varför envisas politikerna med att ha kvar Grekland i EU ? När folket (och deras företrädare) uppenbarligen visar att de inte är beredda att följa regler och lagar som stiftas inom EU ?

Varför tvinga någon göra något som de inte vill ? Sparka ut Grekland ur EU - och låt de överleva på egen hand - EU klarar sig mycket bättre utan land som inte kan ta ansvar.

Varför är vi övriga "EU-medborgare" tvungna att ta hand om dem som inte vill ha med oss att göra ?

Ulla Stenbeck20 juni 2011 - Karin Persson

GREKERNA HAR BLIVIT FÖRDA BAKOM LJUSET

Det har skett av maktfullkomliga socialistiska politiker, under lång tid. Detta tillsammans med en överklass totalt utan skattemoral, ett korrupt mentalitet i hela samhället och ett land som mer eller mindre livnär sig på turism och båtfrakt.

Två svårbeskattade näringar. Landet har halva Sveriges BNP men tre gånger så hög statsskuld.

Karin Persson20 juni 2011 - Jacob Lindfors

GREKLAND MÅSTE STOPPAS FÖR ATT DELTA I EMU

Det som för närvarande balter, irländare, portugiser och spanjorer genomgår. Det vägrar grekerna att uppfylla. Men resten av EU vill inte betala deras stora lån och leverne. Oavsett vems felet är.

Förstår inte grekerna att de skämmer ut sig ? Och framstår som direkt ohederliga. En fransk, tysk eller nordbo skulle aldrig smita från notan.

Jacob Lindfors20 juni 2011 - Olle Karlberg

DET ÄR DAGS FÖR GREKLAND ATT BÖRJA OM

Det går aldrig väl för ett land när socialister får styra fritt. Hämta nu hem kung Constantin. Förbjud det grekiska socialistpartiet och beslagta dess ledares och de mäktiga fackföreningarnas tillgångar.

Starta sedan om med en vettig och demokratisk politik, där rösträtten och valbarheten baseras på kompetens.

Olle Karlberg19 juni 2011 - Arthur Lindfors

"CROWDING OUT EFFECT"

Kommer nog att ske på längre sikt. Om så mycket resurser fortsätter placeras i statsobligationer, innebär det att det blir svårare för näringslivet att låna, vilket drabbar produktivitet och välstånd, på längre sikt.

Därför att det nödvändigt att man nu verkligen skär ner på den offentliga konsumtionen och transfereringar i de PIIGS-länder som dras med stora underskott i sina statsbudgetar.

Det är inte ett svenskt problem men det påverkar svenskt näringsliv, både som en mycket stor finansieringskostnad, och sämre tillväxt i omvärlden.

Arthur Lindfors19 juni 2011 - Birgitta Kjellberg

IMF HAR BRUTIT MOT SINA EGNA STADGAR

Det har skett genom att lova ny utbetalning till Grekland, trots att det faktiskt saknas styre i landet. (stadgarna säger ju bland annat - att det måste finnas en definierad återbetalningsplan - av de stora lån som man förmedlar).

Amerikanska kongressledamöter kommer (i bristen på vettiga EU-reaktioner) reagera på detta. Sen har vi tyskarna, där vi internt lär se en ny, om än fortfarande relativt tyst, protestvåg.

Individuella vågor kan dock snart förvandlas till en stor tsunami. Då borde äntligen bankfolket ställas till ansvar för att skattebetalarna åter tvingas betala för bankernas stora skulder.

Birgitta Kjellberg19 juni 2011 - Niklas Engström

DET MÅSTE BLI DYRARE ATT LÅNA NÄR RISKEN ÄR STOR

Bara det faktum att man ens diskuterar lägre räntor, visar ju hur genomrutten/sjuk kreditmarknaderna är idag. Det är de låga räntorna och stora riskerna som satt oss i den här soppan.

Jag menar om man nu lånar ut för mycket pengar till någon, skall man då efter det att man inte fått tillbaka några pengar, låna ut ännu mer ?

Till ingen ränta alls ?

På en frisk marknad avspeglar räntan risken. Det vill säga låg risk låg ränta, hög risk hög ränta.

Niklas Engström19 juni 2011 - Gösta Dahlberg

SVERIGE HAR KATASTROFALT LÅGA RÄNTOR

Det är detta som har lett till överskuldsättning. Det är bara att titta hur skulderna ökat i förhållande till den disponibla inkomsten.

Den för låga räntan är och har varit en katastrof. Vi kör full fart mot en snarlik Greklandkatastrof. Med skillnaden att det i vårt land inte är statsskulden, det handlar om.

Det är den för låga räntan som är risken. I USA menade man tidigare också att det inte fanns någon risk för den stora bobubblan och hänvisade till sina historiska modeller. Och gjorde missvisande stresstester.

Snarlikt stolleri görs nu i Sverige. Med skillnaden att i USA skyfflade man Svarte Petter på obligationsköparna. I Sverige sitter bankerna på risken. Och Riksbanken passar bara, och bygger på riskerna, med den för låga räntan.

Och med den för låga ränta stjäl man av pensionsspararna. (Klaga inte på låg pension sen om ni inte klagat på den för låga räntan nu).

Gösta Dahlberg19 juni 2011 - Anders Bodström

BANKNOTAN HAMNAR ÅTER HOS SKATTEBETALARNA INOM EU

Just nu så är det politiskt omöjligt att försätta Grekland i statskonkurs, med avskrivningar. Storbankerna i Tyskland och Frankrike har fortfarande alldeles för mycket grekiska statspapper i portföljerna.

Genom att ECB och IMF lånar ut nya pengar kan dessa papper lösas in och skulden flyttas från de privata bankerna till staterna i stället. När det är gjort kan man låte Grekland lämna EMU och skriva av statsskulden.

Alternativet skulle vara att återigen behöva låna ut stora summor i nödlån till alla de banker som inte längre klarar sig när Grekland inte klara av att lösa förfallna lån till bankerna. Politiskt är denna lösning svårare att hantera eftersom folk då tycker att de göder feta bankirer, ännu en gång.

Anders Bodström19 juni 2011 - Torsten Wahlgren

GREKLANDS NYA LÅN

Det är ett stort steg, men i vilken riktning ? Vad som har framkommit hittills, är att man åter skjuter på Greklands ekonomiska problem framför sig och att inget substantiellt har förändrats.

De lån som Grekland har är ju i praktiken "non-performing" och därför står de banker som går med på förlängning med osäkra tillgångar, vilket påverkar tilltron till bankerna.

Grekland behöver snabb teknisk assistans för att genomföra reformer och EU behöver åter en fungerande process för att återställa förtroendet.

Torsten Wahlgren19 juni 2011 - Ulf Sandberg

HARMAGEDDEON

Vi har bara sett början på Harmageddeon. Är det bara jag som får känslan Lyxfällan i Kubik ? Sedan när har ECB och de andra centralbankerna gett politikerna rådet att låna ut mer pengar, för att krisländerna skall kunna betala av skulderna ?

Kan någon förklara för mig varför mikro- och makroekonomi tycks ha så fundamentalt olika förutsättningar ? Jag tror att jag skulle kunna förstå poängen med dessa enormt stora nödlån, om det bara vore Grekland som hade problem.

Men det är ju en hel rad andra EU-länder. Betänk dessutom när det blir Spaniens tur, antal invånare kontra Grekland.

Jag vågar inte heller tänka på vad som händer i framtiden när jätte- byråkratin Frankrike med pensionsålder vid ca 55 (visserligen höjd till 62 men det drabbar ju inte redan-pensionärer) och en befolkning som sitter i svindyra, högt belånade Paris-bostäder, ska ta sig till när euron och franska banker kollapsar ?

Ulf Sandberg19 juni 2011 - Sara Magnusson

RÖSTA BORT POLITIKER SOM SLÄNGER PENGAR EFTER BANKERNA

Det är politikerna och bankerna har skapat denna situation ihop. Medan våra centralbanker har skapat en artificiell låg ränta som skapat bubblor med extrem utlåning, och med en hög hävstång.

Därför borde de nu låta marknaden lösa denna situation. De förstår inte att nästan alla storbanker riskerar att gå i konkurs och pensionsfonder försvinna, bara för att det trycks fler pengar, så vi får betala allt större belopp, genom alltmer värdelösa valutor.

Sara Magnusson19 juni 2011 - Per Lagergren

FÖRETAGEN BIDRAR TILL SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Det sker genom att starta företag, som långsiktigt kan ge jobb, och förbättra för Sverige. De bidrar med miljontals kronor varje år i inbetalda skatter, pengar som de hoppas ska gå till samhällets bästa, inte till de politiker som missbrukar sin makt.

Dessutom bidrar de med ett samhällsengagemang genom att arbeta i välgörenhetsorganisationer, ungdomsföreningar och annat, som för samhället framåt, ej att förglömma att de också ofta skänker stora summor till dessa organisationer samt också till forskning.

Så det finns alternativ till de politiker som bara roffar åt sig, om man vill tjäna samhället.

Per Lagergren18 juni 2011 - Hans Brodin

DAGS FÖR EN EKONOMISK UPPGÖRELSE

Greklands kris med förlängning av lån ger bara respit på ett ekonomiskt problem, som skapats av aktörerna själva. Alla besparingar minskar återbetalningsmöjligheterna, och skjuter avgörandet på framtiden.

Mer pengar måste tjänas, inte sparas. Det kräver nya tag som vi inte har sett ännu. En ny ekonomisk beskattning och ansvar för folk och naturmiljö.

Bokföringen måste snart kompletteras med internationellt gemensamt minuskonto för råvaror både förnybara och icke förnybara, för att balansera konsumtionen.

Hans Brodin18 juni 2011 - Vera Qvarnström

HUR MÅNGA STÖDPAKET HAR EU RÅD MED ?

En gång i tiden - frågade Astrid Lindgren - i den berömda satiriska sagan om Pomperipossa i Monismanien, hur många procent det egentligen finns, allt beroende på att Astrid under några år på 1970-talet tvingades betala 102 procent i skatt.

Och mot bakgrund av detta kan man då ställa sig frågan: hur många stödpaket finns det egentligen i EU ? Hur många gånger kan man skicka stödpaket till Grekland, Portugal, Irland, Spanien ? 5 gånger ? 10 gånger ? 100 gånger ?

Finns det någon som har ett bra svar på det ?

Vera Qvarnström18 juni 2011 - Urban Henriksson

REPTRICKET DRAS ALLT LÄNGRE

Det politikerna egentligen säger om Grekland - är att de privata bankerna måste vara villiga att vänta lite till - så kommer snart ECB/EU/IMF/ staterna, att kunna köpa upp alla dåliga fordringar.

Först när fordringarna på Grekland kommer att ägas av olika statliga organ, kommer nedskrivningen att göras.

Detta, då det inte finns någon chans att det europeiska bankväsendet skulle överleva en "default" i Grekland. Det skulle göra en massa tyska och franska banker insolventa med följande konkurser.

Om Lehman Brothers sänkte i stort sett hela världen på egen hand, gissa då vad en simultan kollaps av 5 - 10 europeiska storbanker, skulle medföra.

Det är inte konstigt att det nu jobbas akut för att flytta över skulderna till de som har möjlighet att hantera dem.

Svårigheten är väl att även ECB vandrar sin väg, väldigt nära konkursens rand. De kanske klarar Grekland, men ger de då övriga krisländer en enkel väg ut, kommer inte ens ECB att klara sig.

Den nya ekonomin håller på att dö. Grekland kommer att lyckas, med det som kollapsen i Lehman Brothers startade.

Urban Henriksson18 juni 2011 - Pontus Backström

SPARSAMHET MED ANDRAS PENGAR

Kalifornien, Illinois, Nevada och andra av amerikas stater skulle egentligen inte heller vara kvalificerade, för det amerikanska dollar-samarbetet. Men det talas det tyst om.

Det viktiga är väl att ingen skall kunna leva över sina tillgångar. Jag tror inte USA har planer på att dela upp landet i ett A och ett B lag.

Det bör inte vi inom EU göra heller.

Pontus Backström18 juni 2011 - Nils Widerberg

DEN GLOBALA BANKKRISEN KAN PÅGÅ I TIO ÅR

Vilken panik över Grekland. Tänk då Grekland + Irland + Portugal + Spanien + Italien. Hur skall ECB hantera det ?

Sanningen är att det går inte att hantera. Vi befinner oss i början av en ekonomisk turbulens som kan pågå i tio år, kanske mer.

Jag tror inte att våra bankekonomer har räknat med detta scenario annars skulle storbankerna inte vräka ut lån till en redan överhettad bostadsmarknad, år efter år.

Bankerna har underskattat riskerna. Det är uppenbart.

Nils Widerberg18 juni 2011 - Fredrik Åkestam

PIGGS-LÄNDERNA MÅSTE SNABBT TILLBAKA, TILL EN STATSFINANSIELL BALANS.

Planen som Merkel och Sarkozy vill sätta till verket för att rädda Grekland är bra och vettig. Genom att börja med utlysa "frivilliga" växlingar utav garantier av privata investerare, så att man ombildar dem till mer långfristiga löptider kringgår man ECB:s största farsot att utlösa en s.k. "credit event".

Detta är vad många spekulanter av CDS papper hoppats på - en credit event som skulle utlösa deras parasitaktiga vinst. Storleken på de summor som en haircut av grekiska skulder skulle hamna på är hanterbara men dess olika CDS kontrakt handlar om långt mer än så och är själva grunden till den akuta kris vi ser nu förutom förstås att Portugal och Irland kan vilja följa tätt inpå med liknande omstruktureringar.

Europa har infört regleringar på CDS marknaden. Men som vanligt är det USAs banker som låter folk spela vilt med andras misärer. Merkel och kanske framförallt Wolfgang Schäuble har visat att de förstått situationen och tar nu helt rätt steg för att avstyra den senaste anstormningen.

Nästa gång ni hör utspel om att Grekland bör gå i konkurs, tänk då på vilka som står bakom dessa mediakanaler och vad de har att vinna på en snabb kollaps.

Grekland liksom Irland och Portugal måste så snabbt som möjligt komma tillbaka till statsfinansiell balans men det görs inte genom en okontrollerad konkurs vilket är vad många av våra Amerikanska "vänner" verkar vilja se.

Fredrik Åkestam18 juni 2011 - Gudrun Sjöström

NÄR FALLER EURON ?

Det är hög tid för Europas politiker att enas om en sak - nämligen att hela Euro-projektet är i riskzonen. Visst kan man skjuta denna obekväma sanning framför sig - ännu en liten tid - genom att ge nya lån till Grekland.

Men andra länder följer snart i Greklands spår och det hela kommer bara att bli värre ju längre man väntar med att bryta upp den oheliga valutaunion som försatt dessa länder i denna djupa ekonomiska kris.

Skuldbergen växer, underskotten finns alltjämt kvar och det är osannolikt att de demokratiska systemen kommer att fungera för att lösa dessa kriser.

Den enda rätta vore alltså för Europas politiska ledare, att nu ta tag i grundproblemet, och sätta upp en plan för en ordnad avveckling av Euron.

Gudrun Sjöström18 juni 2011 - Karin Persson

VEM TROR ATT GREKLAND FÅR ORDNING PÅ SIN EKONOMI ?

Grekland har fått bägaren överfylld och droppen har kommit för att få den att rinna över. Grekland kommer nog att gå i konkurs. Frankrike och Tyskland borde därför diskutera smittoeffekterna. Och hur man ska hantera de andra PIIGS - länderna.

Dags att ödsla kraft på annat.

Karin Persson18 juni 2011 - Gustaf Hamrin

POLITIKERNA FÖRSÖKER RÄDDA GREKLAND FRÅN KONKURS

De är förutsägbara. Försöker lugna marknaderna med ord. Det blir en kortvarig respit. Grundläggande obalanserna finns ju kvar. Men syftet här är nog att köpa tid. Trodde faktiskt att beskedet i fredags om ett nytt lånelöfte till Grekland - skulle komma på måndag. Men det hade väl varit alltför förutsägbart.

Gustaf Hamrin17 juni 2011 - Åke Eklund

SKALL SERBIEN MED I EU ?br>
För någon vecka sedan hörde jag på nyheterna att det nu diskuteras att ta med Serbien i EU. Kan någon förklara för mig vem som vill ha med Serbien i EU, och på vilket sätt ? Jag som svensk medborgare skulle tycka att det var bra att få en förklaring.

Jag är troligen lite trögtänkt eftersom jag inte begriper varför politiker vill utöka EU med länder som har dåliga statsfinanser.

Någon som kan förklara ?

Åke Eklund17 juni 2011 - Kajsa Lindgren

LÅT EIB TRYCKA NYA PENGAR

Marknaden prisar in det till slut ändå. Den som trodde på stagflation kan väl vara lite sur, men en realist förstår att kortsiktiga nödlån i form av devalveringspolitik och inflation, kommer slå tillbaka som ett brev på posten.

Här finns det ingen bolånetorsk eller caffe lattemänniska att skylla på, utan storbankerna som plockar ut galet höga vinster mitt i stormen och lägger inte tillbaka pengarna i likviditetskistan.

EIB gör bara sitt jobb, trycker nya pengar, då det saknas pengar. Om ingen betalar står marknaden stilla, så är det även i Zimbabwe.

Kajsa Lindgren17 juni 2011 - Ingvar Lindskog

BIDRAGSTAGARE I KRIS

Man kan notera att de länder som historiskt har fått den största delan av EU:s pengar är de som ligger illa till. De är vana vid bidrag och har anpassat sig till detta nu när pengarna är slut, så blir det ännu jobbigare och då inte bara för dessa länder utan även för bidragsgivarna.

Ingvar Lindskog17 juni 2011 - Carl-Anton Haglund

DUBBELDIPP ?

Känner mig aningen tjatig men vi kan räkna med att några europeiska banker ryker nu och EIB går ut med nya nödlån. Jänkarna sitter och väntar spänt, innan QE3 ev dras igång.

De har redan prisat in Grekland. Oljan lär inte rusa mer än någon vecka till. Den borde ligga ner mot 60 USD brent.

Överlag så är det tryggt veta att Sverige under denna kris har sparat i ladorna, om vi nu bara kan lägga bankernas kapitalister till likviditetstäckning som regeringen ropar efter, så kan vi gå nästan helskinnade ur detta.

Tyvärr ser vi inte ut att hinna med det senare.

Carl-Anton Haglund17 juni 2011 - Johan Svedberg

LÅT GREKLAND TA SITT EGET ANSVAR

För baltstaterna innebar detta att man snabbt tagit sig ur den direkta krisen och på köpet fått ett särskilt bra anseende som ansvarstagande och som förstår vad som gällde.

Nu kommer baltstaternas anseende att växa pyramidabelt och det börjar att finnas möjligheter, till en bättre tingens ordning.

Grekland kan inte räkna med att andra skall betala för att de helt enkelt är lata och har låtit semesterpriserna fara i höjden till den grad att alla har flyttat till Turkiet.

Johan Svedberg17 juni 2011 - Per Fredriksson

FÖRETAGSEKONOMISK GRUNDKURS

Om bolaget (Grekland) går i förlust (underskott) finns två alternativ:

A. Satsa hårdare, investera ännu mera pengar och intensifiera insatser för att vända till vinst.

B. Lägg ner, sluta ge pengar till något som aldrig
kommer att gå med vinst.

Fråga:

- När kommer det att bli ett positivt kassaflöde?
- Hur mycket plus kommer man att gå per år ?
- När kommer lånen att vara återbetalda ? Hur många år ?

Sluta skjuta problemet på framtiden ! Beskär trädet så
att övriga grenar orkar växa sig starkare.

Per Fredriksson17 juni 2011 - Arne Mattsson

BANKERNA HÅLLER KRISLÄNDERNA SOM GISSLAN

Det är politikernas fel som ändrade reglerna till fördel för storbankerna att släppa loss hos dess länder som nu är i kris. Jag tycker att bankvärlden får ta stöten för sina riskfyllda misstag och äta upp det."The little people" ska inte stå för politikers och bankers inkompetens.

Arne Mattsson17 juni 2011 - Eva Broberg

PRODUKTIVITETEN I VÄRLDEN

Absorberar penningökningen men en del av den (alltför stor) tillfaller uppenbarligen bankirer och dess lik/anställda. Detta sker med-lyxbåtar slott och vräkighet som en följd. Att inte öka penningmängden och i stället "spara" sig ur en tillväxt borde vara det samma som att att begå harakiri!

Eva Broberg17 juni 2011 - Tanja Mikaelsson

VI RÖR OSS PÅ MYCKET TUNN IS

Om vi riskerar att ramla genom isen behöver vi ett väldigt stort skyddsnät. Det borde öka till 1.500 miljarder euro, och reglerna för hur pengarna får användas borde mjukas upp

Så att låta penningpressarna trolla fram 1.500 miljarder euro ur tomma luften. Är det lösningen ?

Vilket innebär makaber utspädning av de flesta valutor ink kronan.

Vi är med och betalar vår del i globalisternas plan.

Tanja Mikaelsson17 juni 2011 - Yngve Lundwall

SOLIDARITET = TVÅVÄGSFUNKTION INOM EU 

Dags att lära Greker och de andra sydeuropeiska länderna vad solidaritet går ut på, nämligen inte bara att ta för sig, utan att även visa respekt och ge tillbaka.

Låt Grekerna få lämna Euro-samarbetet och börja om från början. Låt dom stå som ett varnande exempel för alla de andra slarvpellarna inom PIIGS-länderna.

De kan trycka egna Musse Pigg-pengar och börja bita ihop och jobba, inte gå i pension vid 40-45 som de tillåtits göra med hjälp av våra "solidaritets-Euros". Säg till dem: Visa vad ni går för ! Visa att ni är värda hjälp. Röj upp i ert eget, så kanske ni en dag får komma tillbaks till oss, vi som kan sköta vår ekonomi.

Yngve Lundwall17 juni 2011 - Håkan Forsberg

HETT TIPS

Vad är sannolikheten för en börskrasch i USA och på övriga stora börser innan midsommar ? 50 procent ? Vad är risken för att Grekland gör default redan i sommar? 50  procent ?

Håkan Forsberg16 juni 2011 - Ulla Stenbeck

DAGS ATT TA ANSVAR FÖR FRAMTIDEN

Det duger inte längre att ha med regeringar att göra, som driver en överbudspolitik med stöd av EU-bidrag, för att få väljarna och makten.

Det är vad politiken är idag. En kamp om makten. Men inget ansvar för framtiden. Politikerna vet att vårt nuvarande ekonomiska system är orättfärdigt och är på god väg mot en fullständig kollaps.

Girigheten är satt i system och knappast någon i de övre samhällsskikten bekymrar sig om något annat än att kapa åt sig alltmer pengar! Girigheten hos ett fåtal är på god väg att riskera allas vår framtid.

Gå in på www.zeitgeistmovingforward.com och se filmen, så förstår du varför.

Ulla Stenbeck16 juni 2011 - Hugo Almqvist

VARFÖR BETALA DESSA GIRIGA BANKIRER ?

Om Grekland ställer in betalningarna av lån till framför allt franska och tyska bankirer (som dessutom inte alls har skött sin kreditprövning) så har dom pengar över att kunna betala för staten viktigare åtaganden, såsom polis, pensioner etc.

Sen kan ju dessa lata franska och tyska bankirer gå i konkurs.

Hugo Almqvist16 juni 2011 - Johan Svedberg

DAGS ATT SÄTTA STOPP

Det är ju inte allmänheten i Grekland som har deltagit i politikernas svindlande affärer. Det var inte heller de svenska pensionsspararna som bad Göran Persson ”svindla” allmänheten  på 258 miljarder kronor av pensionsspararnas  pengar.

Men i båda fallen får folket betala. Politiker går alltid fria, vad de än hittar på. Och vad händer i Grekland just nu – politiker lånar ännu mera pengar utan att bry sig om hur och vem ska betala tillbaka.

Vad gör Göran Persson – han fortsätter att ”svindla” oss skattebetalare genom att driva eget företag, som tjänar miljoner kronor och samtidigt uppbära avgångsvederlag från riksdagen på 121.000 kronor i månaden trots att han sedan länge slutat vara ledare för socialisterna.

Johan Svedberg16 juni 2011 - Jenny Lindh

DUBBEL BOKFÖRING

Den stora skillnaden mellan länderna inom EU är väl att vi aldrig trodde att stater kunde tillämpa dubbel bokföring. Men varför inte ? Glömmer aldrig i slutet på 90-talet när vi var intresserade av ett hotell i Portugal.

Utan rodnad på kinden visade säljaren upp två olika och helt skilda  årsredovisningar. Den ena, den officiella, hade ett knappt minusresultat.

Den verkliga, som säljaren med sin medföljande revisor redovisade och garanterade, gav ett överskott på c:a 40 miljoner svenska kronor. Det fanns två ekonomiavdelningar på företaget.

Jenny Lindh16 juni 2011 - Felix Rindborg

NU KOMMER DE SVENSKA BO-LÅNEN ATT SJUNKA

Det är bra för Sverige, och tur att vi står utanför EMU. Nu kommer kronan ligga helt rätt till så både import och export kommer gynnas. Vi kommer bo billigare och vi kommer ha vår favorit semesterland kvar, fast det blir billigare att äta & dricka där framöver.

Personligen tycker jag Drachmer är det bästa som kan hända Grekland. Det kommer leda till fler turister och en större frihet att agera som man vill utan hänsyn till de rikare länderna. Alla måste gå sin egen väg när skillnaderna på kultur är så stora.

Jag kritiserar inte Grekland, tycker folket där är 10.000 gånger modigare än svenskarna. Grekerna reser sig mot sin regering, protesterar och visar vad de vill. Vad gör vi ? Skriver på lite forum om hur illa vi tycker om vissa saker.

Felix Rindborg16 juni 2011 - Jacob Carlsson

HELA EUROPROJEKTET ÄR I FAROZONEN

Det svenska mångfaldsprojektet, ter sig alltmer lika. Det fungerar helt enkelt inte. Det är inte politiskt gångbart att agera mot grundproblemen. Istället försöker man mecka med symptomen, kortsiktigt är det lugnast så.

Jacob Carlsson16 juni 2011 - Sven Erik Olsson


ÄVEN SVERIGE KAN DRABBAS AV DENNA BANKKRIS

Tyvärr kommer även Sverige drabbas av denna globala kris. Plötsligt kommer det bli mycket svårt att få banklån, för att få köpa hus. Gissa vad Sverige har för en bubbla, som snart väntar på att sprängas.

Vi är dessutom mer belånade som privatpersoner än vad som gemene Grek är. Grekiska staten är fattig men Grekerna har inte belånat sig så mycket som svenskarna har gjort på sina  uppblåsta hus/lägenhetspriser.

Sven Erik Olsson16 juni 2011 - Mia Skoglund

EU HAR BLIVIT EN "PAPPERSTIGER"

Den stora beslutsångest som finns i Bryssel gör nu att den ekonomiska krisen går över till en social kris. Det finns många missnöjda människor i Europa. I Grekland, Spanien, Portugal, Irland och inte minst i Tyskland, där CDU tappar greppet i delstat efter delstat.

Mia Skoglund16 juni 2011 - Uno Grönquist

ALLMÄNHETEN DRABBAS ALLTID AV GIRIGA BANKER

Liksom i Sudan, Egypten med flera länder så reser sig nu folket även i Grekland, mot regeringen. Jag hoppas de får ner regeringen och att de inblandade storbankerna drabbas.

Det kommer garanterat att visa sig vilka som egentligen är girigast i Europa och det kommer visa sig att det inte är Grekerna. Sverige gör rätt i att sitta still i båten och bara titta på.

Uno Grönquist16 juni 2011 - Fredrik Åkestam

GREKISKT DRAMA

Det är tydligen fortfarande inne med Grekisk dramatragik. Jag tycker vi skall låta dom vara så får de köra på som vanligt, utan Euro. Tror faktiskt de skulle bli lyckligare om de får sköta sig själva. Solen finns ju kvar där liksom vattnet, så vi kommer gärna och hälsar på och dricker ouzo för någon enstaka drachma.

Fredrik Åkestam15 juni 2011 - Margaretha Danielsson

DET HANDLAR OM ATT RÄDDA VÄRLDSHANDELN

Om att kunna bevara ett "fungerande" betalningssystem. Om de grekiska statsskuldsedlarna inte betalas fullt ut i tid så kommer det snart att vräkas ut irländska, portugisiska, spanska med flera statspapper, till priser som kommer att vara under deras nominella värde.

Det medför att många banker inte längre har säkerhet för de pengar de lånat ut till dessa länder. Förtroendet för bankerna försvinner över en natt. Storbankerna kommer inte längre att fungera som mellanhänder vid de internationella affärerna och världshandeln kommer kanske att avstanna. Det vet många. Det gäller inte bara grekernas överlevnad.

Det gäller vår.

Margaretha Danielsson15 juni 2011 - Christopher Berglund

"VÄSTVÄRLDSSJUKA"

En ekonomisk tillväxt som bara drivs av överbelåning i västvärlden skapar en annan världsordning. Det är helt naturligt att västvärlden stagnerar och går bakåt medan övriga delar av världen går framåt.

Christopher Berglund15 juni 2011 - Åke Eklund

ISVINDAR

Det här är bara början. Bankrisen sprider sig som ringar på vatten. EU är i otakt. Här i Sverige slår vi för själva för bröstet. Hurra vad vi är duktiga ! Visst är läget inom EU  mycket allvarligt, men många nationer har förödande underskott.

Vi kommer att uppleva en ökad politisk osäkerhet. Det vi nu ser är en bris. Men en annalkande storm kan redan anas.

Åke Eklund15 juni 2011 - Fia Bjurström

DET ÄR INTE GREKLAND SOM SKALL RÄDDAS

Det är de tyska, franska, brittiska och USA:s banker som skall räddas, för att de har lånat ut alldeles för mycket pengar till Grekland, utan några egentliga säkerheter.

Till och med Trichet verkar rädd om sitt jobb på ECB som kommer utraderas vid restrukturering av Greklands stora skulder.

Bankkramarna till finansministrar samlas återigen för att försöka backa upp det korthus som de låtit bankerna skapa åt oss.

Greklands politiker har mutat befolkningen i decennier för att få sitta kvar vid köttgrytorna och bara fortsätta med att förskingra pengarna.

Hade det inte funnits dessa inkompetenta centralbanker som hållit räntan konstlat låg hade nog ingen stor skuldbubbla uppstått, räntan hade varit skyhög redan.

Avskaffa Riksbanken och låt Keynes vila i frid för alltid. Ekonomer som Mises och Hayek kan nog förklara teorin "boom-bust-ekonomin", och varför det som sker.

Fia Bjurström15 juni 2011 - Birger Hedblad

DEMOGRAFISK KOLLAPS ?

Därför måste de stora ekonomiska åtgärder som nu sätts in lösas med demografiska medel. Bara ekonomiska besparingar hjälper inte, utan leder bara till etter värre situation.

De som lånat ut pengar till Grekland, får naturligtvis ta den ekonomiska smällen. Sådant är livet. Italien, Spanien, Portugal, Rumänien och Bulgarien är snart i samma sits som Grekland.

Birger Hedblad15 juni 2011 - Göran Lagerström

VARFÖR SKALL MAN HA ETT VALUTASAMARBETE ?

I ett område med så stora skillnader och där man inte kan enas om en gemensam finanspolitik. Det är ju från början dömt att misslyckas.

Innan man går in i ett valutasamarbete måste man har klart för sig hur man skall lösa kriser. Euron har en fin tanke, men som från början är dömd att misslyckas på grund av de stora olikheterna mellan de olika länderna i Europa !

Jag skulle vilja se ett valutasamarbete mellan Sverige - Norge - Danmark - Finland och eventuellt Island.

Göran Lagerström15 juni 2011 - Ulla Stenbeck

GUNGOR OCH KARUSELLER

Jag undrar om inte ECB borde hålla igen lite på fortsatta obligationsköp. Grekerna behöver komma till insikt om vad som händer inom Grekland när låneräntorna klättrar upp mot 16 procent, som CDS-en handlas i just nu.

Det finns ingen annan lösning än svångrem för alla greker och början på seriös utförsäljning, av grekiska intressen och tillgångar.

Vad skulle Turkiet erbjuda mot att Grekland erkänner norra Cypern ? Ganska mycket ! Det skulle nog också få Alexis i Gemen att inse att det är allvar och att det inte går att demonstrera sig till nya lån.

Ulla Stenbeck15 juni 2011 - Jan Åman

EN AV ORSAKERNA TILL DEN EKONOMISKA KRISEN

Det är att den billiga oljan är slut, dess följdverkningar sprider sig redan, genom hela den globala ekonomins vener. Vi kommer därför alla att bli fattigare, på ett eller annat sätt.

Oljepeakens resa har bara börjat.

Jan Åman15 juni 2011 - Birgitta Kjellberg

GREKLAND MÅSTE GE UPP !

Varför låna ut ytterligare pengar till Grekland, om det nu redan är omöjligt för dem att betala tillbaka sina stora skulder till de europeiska bankerna ?

Om Grekerna själva ger upp, så kommer ju en stor del av skulderna att skrivas av. Jag säger inte att det är rätt, men ekvationen är omöjlig.

Det är så sjukt olika kulturer inom EU att just projektet EU till slut kommer att orsaka att det blir krig. Varför inte bara ha som det var tänkt från början ?

Birgitta Kjellberg15 juni 2011 - Kristina Lagnell

VEM TAR PÅ SIG ROLLEN SOM BUDGETPOLIS INOM EU ?

Vad jag hittills förstått, så verkar det vara så att för de stora internationella storbankerna, att  bara är att köra så att det ryker, sedan avskrivs alla de upplånade skulderna. Och bankerna får frisedel som under den förra svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Denna gång tillhör Sverige, ett av dom länder, som får bli Svarte Petter.

Kristina Lagnell15 juni 2011 - Jacob Lindfors

GREKLAND - SYRIEN

Grekland kan lätt hamna i inbördeskrig, när folket inte längre har råd att bo kvar i sitt eget land. Jag tror att det enda sättet att kunna lösa detta stora problem är att genast gå tillbaka till sin egen valuta, eller att Grekland skapar sin egen valuta, för att återigen kunna främja sin största näring.

Nämligen turism. Som har fått en ordentlig känga för att det har blivit så dyrt att åka dit.

Jacob Lindfors
14 juni 2011 - Erika Danielsson

BANKKRISEN MÅSTE FÅ VÄRKA UT

Man har hela tiden hindrat den på konstgjord väg genom att bygga på de underliggande problemen. Man kan ju inte bara trycka på gasen och övervarva ekonomimotorn.

Risken är att det blir totalt motorhaveri. Det är en stor fara att  experimentera med det som är grundläggande ekonomiska förutsättningar i det oändliga.

Ekonomi bygger på förtroende och stabila grunder.

Erika Danielsson14 juni 2011 - Jan-Erik Löfgren

SAMHÄLLET  DRIVS AV MAKTMÄNNISKOR

Och opportunister = statsmän och politiker. Giriga samlare = bank-, finansmän och bolagsledningar. Artificiella behov = reklammakare, mode och skönhetsideal etc.

De folkvalda regeringarna ägnar sig idag i huvudsak åt att bibehålla dessa system som dom använder för att styra allt mot en ökad konsumtion - ökade skatteintäkter - och mer av allt.
 
Man agerar som att den nuvarande situationen i världen går att skala upp i all oändlighet, utan att det någonsin tar stopp. Utan något som helst ansvar för framtiden.

Varför är det i huvudsak ekonomer och inte vetenskapsmän och forskare som leder samhällsutvecklingen i dag ? Varför är de ekonomer som leder samhällsutvecklingen idag, rädda för "The Zeitgeist Movement", och den viktiga information dom sprider på: www.zeitgeistmovingforward.com ?

Är ledarna rädda att folket till slut skall kunna se hela sanningen och att sanningen kan komma att rasera deras nuvarande maktsfärer ?

Kan det vara den egna positionen och inte befolkningens väl och ve man vill värna om ?

Jan-Erik Löfgren14 juni 2011 - Patrik Gunnarsson

TILLGÅNGSBUBBLAN SPRICKER

Den i särklass största tillgångsbubblan genom historien, (bostäder) kommer få politiker världen över att förstå konsekvensen, av att ha ett helt avreglerat bankväsende.

Nu är det snart "pay back time", inte för bankdirektörerna som skapat bankkrisen, utan för en hel världsbefolkning i form av dramatiskt försämrad levnadsstandard.

Det som pågår är så uppenbart, att det är rent ut sagt är förvånande att bostadsspekulanterna fortsätter att betala överpriser för ett tillgångsslag som kommer vara mer eller mindre utraderat om något år.

Patrik Gunnarsson14 juni 2011 - Tage Hedström

VI NÄRMAR OSS EN NY NEDGÅNG

De problem som orsakade senaste stora bankkrisen, har man ju inte kunnat lösa, utan bara skjutit på framtiden. Att bara fortsätta med att låna till sin egen konsumtion, som man gör i USA och i Europa, håller inte. Man måste ändra attityd att först spara och därefter konsumera.

Dessutom behöver vi genast sticka hål på bostadsbubblan. Det kan ske genom att införa att lån skall amorteras på en begränsad tid exempelvis på 30 år.

Nu kan man helt horribelt låna pengar på 150 år, alltså låna längre än sin egen livstid. Detta skapar en orimlig prisbild på bostäder.

Tage Hedström14 juni 2011 - Ulla Jacobsson

DET ÄR EN AVGRUNDSDJUP SKILLNAD MELLAN JAPAN OCH USA

Eftersom Bernanke har en enorm fördel av att vara utgivare av världens reservvaluta. Något som antagligen nu istället snart kan komma att bli deras kvarnsten om halsen, om inte Kina lyckas med att köra sin starka ekonomi i sank, precis som Japan gjorde under 80-talet genom sin kreditexpansion.

En expansion som hänger samman med USA´s dollarhegemoni. Och där USA och västledarna lyckas tvinga ner den starka dollarn på bekostnad av yenen. Frågan är hur Kina kommer att hantera inflationsproblemet som väst exporterat genom sin kortsiktiga arbetskraftsoutsourcing.

Ulla Jacobsson14 juni 2011 - Karin Persson

LÄGET ÄR EXTREMT ALLVARLIGT

Politiker mörkar läget i världsekonomin. Med andra ord kan ni bereda er på mycket kraftig stagnation i världsekonomin under de närmaste åren. Det gäller allt denna gång. Frågan är om några ytterligare räntesänk-ningar kommer att hjälpa ?

Jag tror inte det. Jag tror ej heller på några ytterligare räntehöjningar. Men, efter regn kommer solsken. Med andra ord: Stora upp och nergångar hör världsekonomin till.

Även om denna nergång blir besvärlig att brottas med.

Karin Persson14 juni 2011 - Lars Wahlqvist

DEN STORA SMÄLLEN !

Den stora smällen som kom av sig 2008, har bara haft ett uppehåll genom att man flödat systemen, med fritt kapital från statsbankerna.

Lätt och billigt att låna vilket drivit börserna uppåt - detta utan att vinsterna ökat. Det finns nästan ingen börs som är tillbaka på 2008 års nivå. Det har nu snart gått ett halvt år av 2011, och många börser börjar peka ner.

Hela länder är nu på fallrepet istället för att man låtit några hundra uselt skötta storbanker gå i konkurs för tre år sedan. Nu kommer hela länder att falla.

Många tror sig som de skriver kliva av i tid - haha säger jag. Då skulle de klivit av redan 2007 och köpt guld. När fortsättningen nu kommer i del två så blir efterfrågan på kapital mycket svag vilket nog kommer att leda till låga räntor och därtill fallande börser.

Ökad arbetslöshet och många konkurser. Däremot höjda matpriser och allt som innehåller olja. Detta blir en deflationistisk stagflation vilket blir något nytt för ekonomi historikerna att skriva om i en framtid.

Håll i hattarna gubbar ty det blir många SAAB som kommer att falla på vägen neråt.

Lars Wahlqvist14 juni 2011 - Jonathan Forsell


RÄKNA MED ATT NÄSTA KRIS STARTAR I KINA

Det sker en ripple effects på derivatmarknaden i form av CDS som utlöses från USA till Europa. Exporten från vårt Sverige faller lika dramatiskt som 2008. (Tänk Sandvik som nästan fick sin orderbok raderad från ett kvartal till ett annat) och bostadsbubblan brister ett eller två år senare.

Great recession! Svensson behöver cashflow för att klara sig, och inte dessa fiktiva tillgångsvärden, som huspriser och aktiepapper.

Sedan ska man göra sig en tanke om i vilka sektorer det finns någorlunda stabilt cashflow, typiskt tobak, snus, lågprismatvaror, el/energi, lågprismedicin etc.

Annars kan man shorta industriella råvaror som används i bostads-byggande i Kina, som koppar och konjunkturbarometern olja (gick från 140 till 30 dollar fatet under 2008).

Jag ser fram emot sommaren/hösten 2013 när rättvisan kommer.

Jonathan Forsell14 juni 2011 - Gunilla Kellerman

SNART KOMMER STORMEN

Men inte riktigt än. Kruxet blir att kunna stiga av börsen i tid, troligen någon gång under 2012. Fram till dess bör vi dock se en uppgång på 10-25 procent.

Men sedan får man tacka för sig på aktiemarknaden, för många år framåt, och stoppa in kulorna i högavkastande ränteplaceringar. När USA faller, blir det dominoeffekt.

Då rasar allt.

Gunilla Kallerman13 juni 2011 - Karl-Axel Persson

BANKERNA ÄR DEN STORA BOVEN I DRAMAT

Tillsammans med Federal Reserve och centralbankerna får dom bära hela ansvaret för vad som håller på att hända i världen.

När bankernas säkerheter sjunker under lågkonjunktur och bankerna blir insolventa är det de skötsamma företagarna och skattebetalarna som får stå för notan.

USA löser dessa problem genom att sätta igång och trycka nya pengar, bankväsendet får inte falla, till varje pris.

Vilket bankerna redan vet.

Karl-Axel Persson13 juni 2011 - Ulla Stenbeck

KRONAN OCH GULDKVOTEN

Om det i genomsnitt kostar ungefär 600 dollar att få upp 2 gram guld ur 1 ton malm just som guldkoncentrat, sen skall det till smältverk etc och energipriserna rusar ju, liksom löner. Jämför man importerade kinesprodukter där vinst-påslagen i svenska butiker, antagligen är 100%. Så är guld billigt nu.

Klart köpläge! Studerar man svenska bolag, som Lappland goldminers, Cental Asia gold och andra internationella guldproducerande bolag så är marginalerna väldigt snäva.

Många står och stampar på rekordlägsta kurs. Det betyder att dom inte drar in kontanter. USA:s Federal Reserve Bank har mest guld i världen. Det är nog antagligen därför som sedelpressarna snurrar.

Hur mycket guld har Riksbanken kvar ? Kronan kan ju falla fritt om utländska investerare flyr till andra lukrativa marknader.

Ulla Stenbeck13 juni 2011 - Magnus Ahlström

DET MÄRKLIGASTE SOM HÄNT I SVERIGE ?

Var inte det när Riksbanken i mitten på 2000-talet sålde hälften av vår guldreserv och placerade kapitalet i US - papper, som idag är inte värt mer än dasspapper. Hela vår budgetunderskott kunde varit betalt om vi istället hade sålt det guldet idag.

Men inte ett ljud om detta i massmedia, av någon underlig anledning. Jag vann pengar 2007 och investerade det i guld för 150.000 kr, fonder och aktier för 300.000 kr. Medan mitt guld är värt 300.000 kr idag. Mina fonder och aktier är värda ca 150.000 kr i dag.

Magnus Ahlström13 juni 2011 - Ronny Åberg

DUBLONÖGA

Guldet handlas i dollar, är det guldet som blivit dyrt ? Eller krävs det bara mer dollar papper för att få samma mängd idag ?

Dollarn faller som en blygris.

Ronny Åberg13 juni 2011 - Daniel Bodgren

AVMONOPOLISERA PRODUKTIONEN AV PENGAR

Om "marknaden" avmonopoliserar produktionen av pengar så kommer stater och centralbanker förlora förmågan att öka penningmängden, och således inflatera bort de skulder som de via skatter använder för att hjälpa finansiera statens expansion och dessutom vissa statligt upprättade monopol, inom näringslivet.

Vilken väg vill vi vandra ?

Daniel Bodgren13 juni 2011 - Carl Mårtensson

OSÄKRA TIDER

Vi befinner oss i en värre finansiell kris, än 2008. Nu gäller det dollarns vara eller icke vara. Vissa delstater i USA börjar acceptera guld.

Så länge USA:s budgetunderskott har nuvarande svindlande proportioner kommer dollarn bli en misstänkt valuta. Vi genomgår också ett paradigmskifte där utvecklingen kommer ledas av Asien. Europa är splittrat, en viss hybris råder bland de mer lyckade staterna. Euron liknar mer och mer en prokrustesbädd.

Euroländerna har alldeles för små handlingsmarginaler. Vi var för optimistiska 2000, men nu har vi fått eftertankens bleka hy.

Krisen är inte över.

Carl Mårtensson13 juni 2011 - Urban Henriksson

VI MÅSTE LÄRA OSS VAD INFLATIONEN BETYDER

Människor förstår begreppet inflation lika lite idag som människor på 1600-talet förstod varför dåliga skördar gav ett högre pris på livsmedel. Även nu kommer det pratas om "högerpolitik" och "giriga bensinbolag". Det är ju inflation.

Det gör amorteringarna svårare att klara av.

Urban Henriksson13 juni 2011 - Laila Hansson

UPP I FÖRHÅLLANDE TILL VAD ?

Det är inte guldet som går upp, det är valutorna som går ned. Guldet behåller bara sitt värde i förhållande till allt vi behöver för att existera, mat, kläder, bostäder osv.

Laila Hansson13 juni 2011 - Kristina Lagnell

DOLLARN ÄR SLUT

Dollarn 2012 kommer att vara billigare än idag. Det är ett nollsummespel, som bara speglar att folk inte längre litar på dollarn som alltmer börjar likna tyska mark på 30-talet.

En skottkärra sedlar för att köpa en brödlimpa.

Kristina Lagnell13 juni 2011 - Nils Svedberg

GULDET KOMMER ATT FORTSÄTTA UPP

Guldet kommer fortsätta upp så länge vi har fiatvalutor, utan säkerheter, där valutorna missbrukas till att trycka fler.

Nils Svedberg13 juni 2011 - Björn Henriksson

ENKEL MATEMATIK

Det hela är väldigt enkelt, FIAT valutorna sjunker i värde i samma takt som dom ökar. Medan riktiga pengar (guld och silver) ökar i motsvarande takt.

Björn Henriksson12 juni 2011 - Nils Hultgren

HÅLLER DET AMERIKANSKA SYSTEMET PÅ ATT KRASCHA ?

Kanske är det konstgjord andning ? Bernanke kommer att se till att USA kommer att hamna i en superinflation. Se på exemplet 1929. USA lever över sina tillgångar. NATO håller på att spricka i sömmarna.

Gates bistra uttalande för några dagar sedan, kanske kan avslöja en svaghet som ytterligare späder på denna stora finansiella oro.

Vi lever i en tid av hybris. Ben Bernanke leker med elden. Liksom den amerikanska administrationen.

Nils Hultgren12 juni 2011 - Anna Ekström

"FRACTIONAL RESERVE BANKING"

Gemene man vet inte vad Fractional reserve banking är än. Men det kommer vara något som lärs ut i skolor i 100-tals år framöver.

Det är orsaken till att våra finansiella system, brakade ihop, och "räddades" med hjälp av samma felaktiga medicin. Till slut, kommer detta nog att leda till en mycket allvarligare ekonomisk kris.

Hur sjukt det är kommer med historiens blick nog att bli extremt tydligt.

Anna Ekström12 juni 2011 - Karin Persson

CYNISKT MEN SANT

Vilka äger bankerna som äger Fed ? Vem betalar i slutändan?
Är det inte skattebetalarna i alla länder, som har dollar i valutareserven (måste ha pga olja säljs i dollar av en händelse) betalar, och de amerikanska skattebetalarna som betalar mest.

Det är ju en systematisk och enorm kapitalöverföring från skattebetalarna till storbankernas ägare. Möjliggjord genom kriser (Feds räntesänkning för att få folk att maxa sina bolån och driva upp fastighetspriserna)

På stabilitet tjänar man inga stora pengar.

Karin Persson12 juni 2011 - Roger Grundström

LÅNA KORT - PLACERA LÅNGT

Federal Reserves balansräkning har på tillgångssidan växt med stats-papper och på skuldsidan växt med storbankernas överskottsreserver. (som inte används av bankerna)

Man kan säga att Fed lånar ut kort för att placera långt. Hittills en lyckosam affär då deras tillgångar ökat i värde ordentligt och man lånar till nästan noll i ränta.

Roger Grundström12 juni 2011 - Torsten Lindgren

DET ÄR STOR SKILLNAD MELLAN FEDERAL RESERVE OCH ECB

I båda fallen har man köpt obligationer långt över rimligt marknadspris, då panten/återbetalningsförmågan har varit undermålig.

ECB har alltså flyttat risk från privata aktörer (banker, pensionsbolag mm.) till ECB och dess ägare (det vill säga vi alla). Så vitt jag vet är dock alla ECB:s aktioner likviditetsneutrala, det vill säga de pengar som kommer i omlopp genom obligationsköpen sugs upp med andra aktioner för att minimera inflationsinpulser. FED däremot trycker pengar helt vilt, i hopp om att sänka dollarn (även om man officiellt inte vill medge detta).

Torsten Lindgren12 juni 2011 - Hans Brodin

FEDERAL RESERVE ÄGS AV PRIVATA BANKER

Federal Reserve har aldrig reviderats, och tjänar pengar på att låna ut till staten. Ett helt sjukt system som bara lovordas av bankerna själva som drev igenom detta år 1913, efter att ha skapat ett antal ekonomiska kriser.

Storbankerna tjänar på andras problem och att sätta folk, företag och länder i skuld. Bästa sättet är att se till att tjänas riktigt stora pengar är att det blir krig.

Hans Brodin 12 juni 2011 - Mikael Nordström

OM USA LÅNAR PENGAR AV SIG SJÄLV

Bra ide. Då har man inga problem med indrivning av skuld. Ju mer luft man pressar in i ballongen desto större blir luftbubblan. När den spricker, så gör det inget.

Skulden är då nervärderad till noll i reellt värde och man trycker bara nya dollar och betalar. Och Kineserna får då tillbaka sina pengar, som de lånat ut till USA som inte är värda ett dyft.

Mikael Nordström12 juni 2011 - John Martinsson

FEDERAL RESERVE ÄR KONKURSMÄSSIG

För att undvika konkurs har Federal Reserve själva hittat på nya bokföringsregler som helt saknar stöd i lagen. Nämligen att dessa stora förluster som uppstått under hela ränteuppgången till och med april i år som kanske riskeras framöver (förlustriskerna är alltså extremt stora på grund av leverage) undviker man genom att bokföra realiserade förluster(amerikanska statspapper) som fordran mot USA:s finansdepartement, för framtida ränteintäkter.

Bokföringsreglerna säger ju att tillskott alltid skall ske för förlusttäckning, till exempel genom nyemission, eller aktieägartillskott.

Att Federal Reserve kunnat gå iland med denna möjlighet måste vara unikt och givetvis ett utslag av att: "vi bestämmer att vi ändrar spelreglerna när det passar oss"-mentalitet.

Precis som det odemokratiska beslutet att tvinga FASB att skriva nya regler(157) eller att gå emot lagarna gällande kreditpanter, utpressning av kongressen(TARP), vägran att redovisa låntagare(TARP m.fl), brott mot Federal Reserve Act och grundlagen då FED använt skattebetalarnas pengar eller garantier till t.ex AIG, Bear Sterns med flera utan något godkännande av kongressen.

John Martinsson12 juni 2011 - Magnus Holmgren

USA HAR BLIVIT ETT  FÖRVUXET GREKLAND

Hade USA varit mindre hade man låtit landet kapsesa som behövs vid för stor skuldbörda. Nedskrivning blir säkert aktuellt, när det inte går att hålla liv i USA:s ekonomi genom att trycka nya sedlar.

Devalvera valutan för att få fart på export och utländska investeringar i landet, är en annan bra medicin, som för det mesta brukar fungera.

Vi har andra ekonomiska stormakter som tar över. Historien visar att ("marknaden") världsekonomin brukar korrigera sig själv och förflyttar sitt centrum.

Magnus Holmgren12 juni 2011 - Eva Broberg


"PONZI-SCHEME"

Ett intressant fenomen att man kan låna till sig själv och att folk accepterar detta. Vi har ett banksystem som är en stor "Ponzi-scheme". På fullt allvar borde Bernard Madoff gå fri, om Alan Greenspan och Ben Bernanke får gå fria.

Eva Broberg11 juni 2011 - Hugo Almqvist

DET ÄR BARA EN TIDSFRÅGA

Innan Federal Reserve går om Kina, när till gäller att se till att USA förblir likvid. Kommer det ett QE3-paket - och sannolikheten för det är mycket stor - eftersom hela den amerikanska ekonomin hackar betänkligt, då får vi på sikt räkna med bl a rejält höjda matpriser världen över och ett oljepris kring 150-170 dollar/fatet på grund av  massivt inflatoriskt tryck.

Vi närmar oss antingen en inflationistisk depression eller (om QE3 mot förmodan skulle utebli) en stagnations-depression i hela ekonomin p g a en massiv kontraktion. Vilket blir det? Misstänker att vi har svaret inom 9-18 månader. Ben Bernanke kommer att avgöra vilket det blir.

Hugo Almqvist11 juni 2011 - Eva Körberg

SKULD ÄR SLAVENS PENGAR

I det här fallet heter slaven USA. Och ingenting tyder idag på att USA skall minska sina skulder, utan dessa skulder, fortsätter istället att öka.

För var dag som går blir det allt mera av amerikanernas skattepengar som går åt för att betala räntor på dessa skulder. Och allt mindre pengar blir sedan över för att betala det som skattepengarna egentligen var ämnade för.

Och detta kan man antingen lösa genom att höja skatterna eller sänka dessa andra kostnader, det vill säga genom att dra in på den service som USA och dess olika delstater tillhandahåller sina medborgare. Men förr eller senare så går inte ekvationen ihop längre.

Vad händer då ?

Eva Körberg11 juni 2011 - Tanja Mikaelsson

DEN SVENSKA RÄNTAN KOMMER SNART ATT LIGGA PÅ 0 PROCENT

Om inte negativ ränta då ingen kommer att våga låna några pengar, om man inte får betalt för det. Efter den stora Greklandskraschen, kommer krascherna i Spanien, Portugal, Italien och Irland. Sedan smäller det kanske i USA (redan i höst) och tyvärr även Kina.

Ingen kommer att våga handla och minst av allt låna pengar då man kanske inte har någonstans att bo eller något att äta.

Tanja Mikaelsson 11 juni 2011 - Rolf Sundström

STAGNATION I DEN SVENSKA EKONOMIN

Jag tror inte det blir några ytterligare räntehöjningar, i vart fall inte i år. Riksbankschefen Stefan Íngves bör avstå från fler höjningar av räntan.

Ekonomin har bromsats in kraftigt efter alla dessa stora  räntehöjningar, och ändringar av bolånereglerna. Hela EU-regionen har mer eller mindre problem med sina underskott  och värre kommer det att bli.

Flera branscher känner nu redan av att konjunkturen sviker. För att nämna några branscher så gäller detta båtbranschen, byggbranschen, klädbranschen, samt fritidsbranschen.

Folk sparar och håller i dom få slantarna som finns kvar i plånboken. Även lågprisvaruhusen brottas med stora problem när det gäller kund- tillströmningen.

Inga fler räntehöjningar nu. Då tvärstannar Sverige !

Rolf Sundström11 juni 2011 - Solveig Rosberg

HÖJ RÄNTAN SNARAST

Vi måste ha ett samhälle där folk äger det de har råd med, via sin egen köpkraft. I stället har vi, dessa vansinniga fastighetspriser, villor och bostadsrätter till uppumpade nivåer. Svenskarna är idag ett mycket fattigt folk som ägs av storbankerna, genom den helt oönskade  politik som våra folkvalda förmyndare givit oss.

Solveig Rosberg11 juni 2011 - Judith Broberg

KONSTEN ATT KUNNA STYRA MARKNADEN

Centralbanker med förnuft har uppgiften att försöka hålla marknaden i styr. Vad synd det är om storbankerna som får hårdare regler att följa.

Reporäntan måste vara högre en inflationen. Tills att det händer kommer bankräntan höjas. Folk glömmer ju så snabbt. Men snart är vintern här igen med elpriser på 5 kr. Ni som vill ha 0 procent ränta kan ju emigrera till USA, för där existerar varken ränta eller inflation.

Och alla medborgare har det jättebra ?

Judith Broberg11 juni 2011 - Kajsa Lindgren

DAGS ATT ÖVERGE INFLATIONSMÅLET ?

Ge Riksbanken en ny roll, där arbetsmarknadssituationen i vårt land,  blir lika viktigt som inflationen. Riksbanken försöker också att skrämma upp bostadsspekulanter, för att minska bostadsprisökningar.

Detta kanske är bra men på sikt kommer verkligheten ifatt. Verkligheten är att det alltid kommer att vara brist på bostäder i Sverige, och att det nog alltid kommer att bli dyrare att bygga nytt, i nominella termer.

Riksbanken har ropat varg i 10 år när det gäller de höga bostadspriserna. Folk börjar tröttna. Visst, priserna kan gå ner tillfälligt, men vem tror inte att den som köper en villa för 5 mkr idag inte har gjort en mycket bra affär 2020.

Kajsa Lindgren11 juni 2011 - Yngve Lundwall

SKRÄMSELPROPAGANDA

Vi har en mycket svår situation där arbetslösheten i vårt  land fortfarande är beklämmande hög. Må så vara att den är ännu högre i andra EU-länder.

Riksbanken överdriver hela tiden risken för inflation och även om det skulle bli lite inflation så är väl det inget större problem.

Det stora problemet är utanförskapet på arbetsmarknaden.

Yngve Lundwall11 juni 2011 - Arne Mattsson

RIKSBANKEN LEVER FARLIGT

Marknaden börjar misstro Riksbanken. En bra anledning för Riksbanken är därför att fortsätta höja räntan, för att få ner inflationen. Annars försvinner ju deras målsättning om två procent inflation.

Arne Mattsson10 juni 2011 - Yngve Lundwall

BÖRSEN BACKAR

Grekland betraktas fortfarande, som så gott som bankrutt, PIIGs-länderna har levt långt över sina tillgångar. USA:s stimulanspaket plus QE har inte gett några nya jobb, bara högre vinster, för den amerikanska finanssektorn. Och en bedrövlig balansräkning för staten.

Skillnaden nu mot förr är bara att räntan är obefintlig, realräntan negativ och skuldberget på rekordnivåer.

Att börsen inte backar hade varit konstigt.

Yngve Lundwall10 juni 2011 - Einar Mattsson


DET SOM HÄNDER PÅ MARKNADEN JUST NU ÄR BARA FÖRVARNINGAR

På ett allvarligt läge. Sedan är det ju omöjligt och säga exakt när kraschen kommer, men troligen inom ett års tid, eller redan om 5 månader.

Att marknaden går ner är ju ingen slump, utan det finns ju en befogad oro, som situationen Grekland, USA:s underskott med mera. Det verkar som många sitter inne med en massa pengar, och fortfarande inte vill se sanningen i vitögat ?

Einar Mattsson10 juni 2011 - Birgitta Kjellberg

MAN MÅSTE SE TILL HELHETEN, VAD SOM KOMMER ATT HÄNDA.

Att svensk ekonomi går bra och att de svenska storbolagen som Volvo, Ericsson och övriga storindustrin har haft stor ökad lönsamhet spelar ingen större roll. Man måste se till ett större sammanhang, vad som nu kommer att hända, på den svenska aktiemarknaden.

Det finns så stora orosmoln som skuldkrisen i Europa, som är arv från den förra krisen 2008 och USA som har ett mkt stort budgetunderskott, och tydliga tecken på avmattning i sin ekonomi och Kina med stor inflation bakom ryggen och även risk för en bostadsbubbla.

Det finns helt enkelt så mycket risker på marknaden som kan spränga sönder den goda tillväxt vi haft i några år.

Då spelar det ingen roll om Volvo just nu säljer 1.000 fler lastbilar det här kvartalet för om risken 50/50 att vi ser en krasch på marknaden.

Vi kan nog vara rätt så säkra att kraschen kommer antingen nu i sommar i höst eller senast nästa år. Men ingen kommer vara beredd när den kommer, och när den väl är där är det som åka fritt fall.

Visst skall man tänka långsiktigt, men allt beror nog på när man gick in på marknaden, var det 2009 så visst kan man behålla sina aktier och tänka flera år framöver, men gick man in på dagens nivåer, så bör man nog sälja i tid.

Birgitta Kjellberg10 juni 2011 - Barbro Karlström

HÅLL I HATTEN

De P/e tal vi kommer att få på många Svenska storbolag i juli månad när halvårsboksluten väl är framme är det länge sedan som vi skådat, när det gäller de ekonomiska utfallen.

Övriga Norden och Europa har redan insett detta. På sikt tar vi alldeles för stor notis av USA. Om 5-10 år är det ingen ekonomisk stormakt.

Notera också att USA tror som vanligt på sig själv. För närvarande är det 9 procents skillnad mellan Stockholm  och Dow Jones.

Vänta med att köpa fler aktier till kräftorna !

Barbro Karlström10 juni 2011 - Ulla Stenbeck

FORTSATT SKAKIGT PÅ BÖRSEN

Enligt aktiestrategerna och analytikerna. Det går alltså först ner och sedan upp, eller ? Eller kanske först lite upp och sedan ner och sedan upp eller ?

Eller varför inte upp och sedan ner ?

Ulla Stenbeck10 juni 2011 - Peter Mattsson

SVERIGE GÅR BRA

Får vi höra hela tiden, men börsen är - 4,9 procent i år. Då kan man ju undra hur den går, när det börjar gå riktigt utför för Sverige, vilket oundvikligt kommer ske när PIIGS-länderna kommer att falla, som dominobrickor.

Peter Mattsson10 juni 2011 - Heinz Henriksson

DAGS FÖR GREKLAND ATT STARTA SEDELPRESSEN  ?

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble har sagt att Greklands finansieringsbehov fram till 2014 uppgår till totalt 90 miljarder euro.

Hur skall dom kunna klara detta ?

Heinz Henriksson10 juni 2011 - Kristina Lagnell

RÄNTEHÖJNINGAR DRABBAR PIIGS-LÄNDERNA HÅRT

Det innebär också att PIIGS-länderna får en allt hårdare vägg att gå in i. EU:s ekonomiska system knakar desto mer i fogarna.

Undrar hur länge till det håller ?

Kristina Lagnell10 juni 2011 - Per Göransson

DET KOMMER MERA RÄNTEHÖJNINGAR

Det blir fler räntehöjningar framöver, både från ECB och vår egen Riksbank. Det kommer också att krävas en väldigt mager avtalsrörelse i höst, för att det inte skall komma lika täta och många räntehöjningar som det ser ut att bli nu.

Per Göransson10 juni 2011 - Ronny Åberg

RIKSBANKSCHEFEN SPELAR BANKERNA I HÄNDERNA

Han höjer och höjer den svenska repro-räntan, för att sedan behöva sänka drastiskt - när Federal Reserves Bernankes lögner inte slår in denna gången heller - och BRIC saktar ner mer och mer.

Var är vi då ? Jo, många har bundit sina lån på en för hög lång ränta, så att bankerna tjänar pengar på riktigt. Jag må också vara torsk, men jag är inte så dum att jag binder min ränta. Har man inte råd med rörligt, oavsett ränta, så ska man inte välja att köpa. Då ska man man i stället  bo i hyresrätt.

Ronny Åberg9 juni 2011 - Sara Magnusson

OBLIGATIONSRÄNTAN HAR SJUNKIT

Den långa obligationsräntan har gått ner med mer än femtio punkter på två månader. Där kan man tala om ras. Om Stefan Ingves vore mer "normal" skulle han nog inse att han inte skall höja reporäntan mer - men han höjer väl som vanligt -för att snabbt därefter får chocksänka räntan igen för att slippa deflation.

Sara Magnusson9 juni 2011 - Torsten Lindgren

LÄR AV VAD SOM HÄNDE UNDER FÖRRA BANKKRISEN 1987 - 1993

Det verkar vara många som inte vet någonting om den stora prisutveckling på fastigheter som vi hade efter den förra bankkrisen. Det började möjligen plana ut först 1996.

Vi är på väg in i en liknande utveckling nu, som skjutits framåt i tiden med stora och snabba räntesänkningar. Uppåt går det inte lika snabbt men det betalas allt mer i räntor för varje månad som går och det kommer att fortsätta länge till.

Torsten Lindgren9 juni 2011 - David Forsberg

DAGS ATT INFÖRA MARKNADSHYROR

Ett sätt att ta reda på om det är en bostadsbubbla eller inte i Sverige, är att avreglera hyresrättsmarknaden, så att marknadshyror införs.

Då kommer man att se vad folk är villiga att betala för sitt boende, och det kommer att finnas ett alternativ till ägande.

Om folk är villiga att betala 30.000:- netto i månaden för 5 rum och kök på ett bra läge i innerstaden, så är ju inte tio miljoner för en bostadsrätt något överpris.

Om ingen är villig att betala det eller att man kan få en motsvarande lägenhet för 15.000:- per månad om man hyr(utan att stå 40 år i kö), så är det en bostadsbubbla.

Låt marknaden ta hand om detta istället för att reglera sönder allting. Det är regleringen i sig, har skapat en eventuell bostadsbubbla.

David Forsberg9 juni 2011 - Carl Zetterberg

RÄNTAN ÄR PÅ VÄG UPP

Efter konstlat låga nivåer i både Sverige och utomlands.
 
- En ny kris kan ge än högre räntor än beräknat,
- bolånetak är infört,
- Basel III reglerna kommer,
- Priserna ökar (bensin etc)
- skuldsättningen i Sverige är mer än 160 procent
av disponibel inkomst (högre än UK-US Pre Crash).

Finns det överhuvudtaget någonting - förutom den mycket stora bostadsbristen - (som lätt löses om de som inte har råd, bestämmer sig att flytta, ca 1 timme från Stockholm ) som talar för att bostadspriserna inte skall falla ?

Carl Zetterberg9 juni 2011 - Daniel Bodgren

NU ÄR DET TVÅ SCENARIOS SOM VÄNTAR PÅ BOSTADSMARKNADEN

Antingen stillastående priser eller en rejäl korrektion neråt, vartefter. Jag köpte min 3 a: vid den förra rejäla korrektionen - sitter kvar i denna - för jag spekulerar inte i mitt boende.

Hursomhelst så är det nog bara en sak som håller bostads - priserna uppe nu - bristen på bostäder. Löner - köpkraft - konjuktur - är just nu inte med i denna match. För den som köper nu riskerar sitta med ett stort lån samtidigt som värdet på objektet har fallit - ingen rolig situation för många människor.

Tittar man på omvärldssituationen så känns det inte som att man vill låna sisådär 2-3 miljoner för sitt boende.

Moment 22 föreligger, då då det är stor brist på bostäder.

Bostadspolitik - vad är det ? Marknaden klarar tydligen inte av att agera trots skriande brist. Till regeringen: inför någon slags genomtänkt bostadspolitik, nu !

Daniel Bodgren9 juni 2011 - Ingvar Lindskog

BANKERNA FÖRSÖKER DÖLJA SINA EGNA BEDRÄGERIER

Det intressanta är vad bankerna vill att folk ska tro. De vill att folk ska tro att de höga bostadspriserna beror på vad folk tror på.

De vill dölja att storbankerna har bedragit och lurat de stackare, som snart kommer hamna i livslångt skuldslaveri, till det parasitära banksystemet.

Bankerna har trissat upp budgivningarna såsom mellanhand med helt påhittade krediter som de skuldsatt hyresgästen med (för det är ju vad folk gör - hyr av mellanhanden, parasiten banken).

Enligt Riksbankschefen Ingves exempelräkning behöver banken bara skaka fram 2.800 kr i eget kapital för att hitta på 1 miljon kronor i krediter från luften som de skuldsätter någon stackars presumtiv skuldslav med.

Hoppas boskuldslavarna, som kommer få ett mycket bryskt uppvaknande när bostadsbubblan spricker, vaknar på rätt sida. Hoppas att de inte känner en stor skam och skuld och accepterar ett liv i skuldslaveri till parasiten.

Hoppas de inser hur lurade de blivit och hjälper till att avskaffa parasiten som sugit ut dem. Ställ genast krav på skuldavskrivningar och minst fängelse åt bankparasiterna och medlöpande politiker är ett minimun.

Ingvar Lindskog
9 juni 2011 - Anders Sandström

SPANIEN SAKNAR SJÄLVINSIKT

Spanien, precis som några andra medelhavsländer, saknar självinsikt, för att kunna lösa sina ekonomiska problem. Dom hade sin storhetstid för några hundra år sedan och har sedan bara tappat i jämförelse med resten av världen.

Anders Sandström9 juni 2011 - Lena Åsgård

SPANIEN DUCKAR FÖR SINA STORA EKONOMISKA PROBLEM

Största problemet man har i Spanien är att man inte tar den ekonomiska krisen på allvar. Ännu har man inte gjort något annat än att hoppas på att problemen skall försvinna.

Inte konstigt att den spanska reaktionen nu blev densamma inför EUs kritik som nyligen framförts.

Spanien sitter fast med drygt 20 procents arbetslöshet och det finns inte ett företag som vill anställa folk med fast kontrakt.

Alla kontrakt som skrivs är tillfälliga och man inser inte att man har ett problem ? Hur tror landet att konsumtionen skall komma igång om folk inte får stabila jobb - bara med kontrakt på några månader i taget ?

I Spanien är det många som hoppas på ett ingripande från IMF och ECB, så det blir ordning på eländet.

Lena Åsgård8 juni 2011 - Niklas Engström

VÅR BANKUTLÅNING ÄR HÖGRE ÄN SVERIGES BNP

Med tanke på att Sverige har storbanker, vars utlåning och garantier är flera gånger högre än vår BNP, ett system som staten(skattebetalarna) måste gå in och stödja om det åter börjar gnissla i maskineriet, är det nog inte mycket som vi  behöver för att den positiva utvecklingen skall bära rakt ner i källaren.

Ingen kan skydda oss om banksystemet på nytt fallerar. Jag hoppas nu att vi nu under vad som förhoppningsvis är några goda år ser till att obalanser i vårt banksystem jämnas ut och att vårt vitala ekonomiska system förses med goda buffertar(en lägre skuldsättning är också en buffert!).

Niklas Engström8 juni 2011 - Eva Körberg

DET BEHÖVS MYCKET NYA BOSTÄDER

Om alla ska alla skall få tak över huvudet. Bostadsköerna bara växer hela tiden, till nya hyresbostäder. Här behövs det byggas enormt mycket.

Även till alla unga som ska ha bostäder. Men hyrorna borde vara något lite drägligare i de nya bostäderna så att alla kan få bostad som det var på 60-talet när bostadsboomen var och då det byggdes enormt.

Nu blir det samma sak. Så för byggföretagen kommer det gå mycket bra framöver några år. Stora svenska byggföretag, bygger mycket redan nu.

Förorterna växer så det knakar.

Eva Körberg8 juni 2011 - Rolf Sundström

BO-BUBBLA ?

En bo-bubbla på villor och bostadsrätter riskerar inte att påverka bostadsbolagen - med påtvingade reglerade hyror - i samma utsträckning som tidigare. Tvärtom kommer vi snart att få se mer marknadsanpassade hyror, som istället kommer att gynna bostadsbolagen.

Anton Bergström8 juni 2011 - Erik Bergman

VÄRDEFÖRÄNDRING RÄTT IN I RESULTATRÄKNINGEN

Det betyder, att när fastigheterna väl har börjat gå ner i värde, så påverkas resultatrapporten mycket kraftigt och omedelbart.

Detta kommer att utlösa ett fastighetsras som heter duga. Som vanligt är det ingen som ser detta förrän raset väl är här. Stoppa huvudet i sanden bara och köp fastighetsaktier nu när räntorna har bottnat och börjat stiga.

Grattis!

Erik Bergman8 juni 2011 - Birgitta Kjellberg

MÅNGA HYRESLOKALER STÅR TOMMA

Ändå så höjs hyran för de uthyrda. Jag hör samma sak från många andra städer. Lönsamheten för butiksägarna, är inte så bra i de fall som jag känner till.

Jag tror inte att de tomma lokalerna genererar pengar. Möjligtvis om vi räknar vad de skulle kunna ge i intäkt och sätter aktiekursen därefter.

Birgitta Kjellberg8 juni 2011 - Ulla Stenbeck

VARNINGSSIGNAL FÖR FASTIGHETSBOLAGEN

Även om fastighetsbolagens värdering, inte helt korrelerar med bostadspriserna, så har jag mycket svårt att se att de har någon större möjlig förväntad uppsida. Bostadspriserna är på väg att krascha.

Fastighetsbolagen lär i alla fall följa med, en bra bit på vägen ner.

Ulla Stenbeck8 juni 2011 - Uno Grönquist

FÖRETAGEN FÅR DET ALLT SVÅRARE

Vid alla "starta eget"-kurser luras folk, med att man bara
berättar fördelarna, med att starta eget. Min bror vågade ifrågasätta arbetsförmedlingens propaganda. Då hotades han med att bli fråntagen sin A-kassa.

Alla som tycker att hantverkarna är för dyra. Räkna fram en kalkyl med 300-400 kr/timmen, så ser ni hur bra dom tjänar. Eller räkna på vad en företagare måste omsätta i månaden för att få det till att gå ihop.

Jag kan lova att 70 procent av alla kaféer skulle gå i konkurs om dom skattade för hela förtjänsten. (Gäller nog i hela restaurangbranschen)

Faktum är att staten vill få bort småföretag, den som ändå vill köra eget får betala vad det kostar, Det vill säga: Leva fattigt eller ta risker och konsekvenserna.

Uno Grönquist8 juni 2011 - Nils Widerberg

LÅGA RÄNTOR = SPEKULATION = KONKURS

Konkurserna ökar bland byggföretagen. Kan det vara så att det är den omfattande byggspekulationen ( bla takvåningar) i våra storstäder, som ligger bakom ? Det finns hur mycket som helst till salu, samtidigt som bo-priserna sjunker och räntorna stiger.

Nils Widerberg
 


8 juni 2011 - Rolf Sundström

DEN "ABSTRAKTA" STATEN

De ökade kapitaltäckningskraven på bankerna drabbar inte bankerna, ej heller drabbar en utebliven ökning staten.

Såväl storbankerna, genom den högre utlåningsräntan, lägre inlåningsränta och högre avgifter, som staten genom högre skatter, har ju den utvecklade förmågan att bara låta den enskilde individen betala tillkortakommanden på olika plan i samhället.

Inom EU finns "subsidiaritetsprincipen", som i grova drag går ut på att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå - alltså på den nivå de hör hemma. Låt därför samma princip genomsyra ansvar avseende hur förluster fördelas genom att låta, i ovanstående fall, aktieägarna stå för notan.

Och i de fall "staten" brister i sitt bemyndigande, låta politiker, generaldirektörer med flera ansvariga få stå för notan.

Rolf Sundström7 juni 2011 - Stig Forsberg

PRISET PÅ PENGAR STYRS AV TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN

Är behov av upplåning stor - stiger priset på pengar.

Centralbankerna har ökat tillgången av pengar på ett konstlat och felaktigt sätt för att hålla ned räntan (inflationen skenar). Hög prisökningstakt = stigande räntor, oavsett konjunkturläge.

Ser man ett minskat lånebehov från nationer framöver ?

Ser man fallande priser på konsumtionsvaror (KPI) ?

Stig Forsberg7 juni 2011 - Sara Magnusson

ALLA BANKCHEFERS DRÖM  ÄR ATT RÄNTORNA GÅR UPP

Varför skulle räntorna stiga i så stor omfattning ? USA backar ju. Ingen vet vad som nu kommer att hända. Hela Syd-Europa står inför en jättekris.

Tillväxten sjunker inom hela OECED. Varför stiger räntorna i Sverige ? Snarare borde vi ha sänkta bankräntor för att på det sättet kunna hålla den lilla tillväxten i gång som vi har.

Att det just nu är stora tillväxttal är bara en fråga om vad man jämför med.

Sara Magnusson7 juni 2011 - Nils Widerberg

OSÄKERHETEN I DEN GLOBALA EKONOMIN ÄR STÖRRE ÄN NÅGONSIN

Vi vet inte ens om USA höjer skuldtaket. Vi vet ju inte heller om Federal Reserve fortsätter med QE. Vi vet inte heller hur (mycket sämre) utvecklingen blir i Eurozonen och Japan.

Vi vet inte heller om Kina kommer att fortsätta att sälja av amerikanska statsobligationer. Vi vet ingenting om vad som händer framöver.

Jag är ganska säker på följande:

1. Det globala ekonomiska läget kommer att förvärras.

2. Riksbankens 1.5 procents bolåneräntor för två år sedan blir ett historiskt misstag. Det har mycket skapat stora obalanser i den svenska ekonomin som blir svårt att rätta till.

3. Den enorma kreditexpansionen vi har haft under femton år kan inte fortsätta.

Nils Widerberg7 juni 2011 - Hugo Almqvist

EN OUNDVIKLIG SPIRAL VÄNTAR - OCH DEN HAR REDAN BÖRJAT

Svenska bostadsobligationer, kommer nog att bli avsevärt dyrare framöver. Senast i raden att påpeka att de svenska bankerna har överutnyttjat sina krediter var IMF, innan dess var det ett par amerikanska analysföretag.

När räntan stiger för de svenska bankerna kommer paniken och därefter blir det en snabbt nedåtgående spiral och ett blodbad inom banksektorn. "Reserverna" är korvören mot de risker som bankerna har tagit och som kommer slussas över på Allmänheten och företagen.

Hugo Almqvist7 juni 2011 - Roland Martinsson

RÄNTAN KOMMER INTE ATT STIGA SÅ MYCKET MER

Går den upp ytterligare, beror det i sådana fall på att,
det blir dyrare att låna pengar på den internationella räntemarknaden.

Men det tror jag inte heller.

Roland Martinsson7 juni 2011 - Ursula Lindh

FÖR MÅNGA KOCKAR DESTO SÄMRE SOPPA

Den konstruktion som den nya valutan fick innebar att alla Sovereigns fick samma höga rating (trippel A osv.), av alla kreditinstitut. Det har gjort att banker, försäkringsbolag och pensionsfonder inte har behövt göra någon ytterligare bedömning av låntagarna.

Så felet är delat mellan politiker, kreditinstitut och banker. Ingen går med äran i behåll ur det här fiaskot.

Ursula Lindh7 juni 2011 - Ulf Sandberg

"BANK-PÅ LÅTSAS-VERKSAMHET"

Med skattebetalarna som förlust-gisslan. Storbankernas unika "falskmynteri-ställning" gör att de själva - i sina datorer - får tillverka mer än 90 procent av alla utlånade pengar på låneavierna och skuldebreven:

Precis som Monopol-pengar fast med den "lilla skillnaden" att de råkar gälla på riktigt, för att en statlig frisedel säger så. Jo, tyvärr fungerar det så, även fast de flesta människor ännu inte förstått det.

Bankerna skär in räntorna på dessa lån med hjälp av sina hyrbris-glada låntagargisslan. Allt grundat på 90 procent syntetiska = påhittade pengar.

Men när dessa tjänstemanna-/bonusstyrda banker havererar så tvingas skattebetalarna stå som betalande uppstädare. Väldigt raffinerat och det är tyvärr vi som ha tillåtit politikerna att tillåta systemet, tro inget annat.

Vi får vi detta lag inse att kollapsen väntar, men vet inte exakt tidpunkt (sannolikt inom 2 år). Människan har aldrig någonsin i historien efter sina finans-excesser fått frisedel från behövlig uppstädning och nyordning. Avarterna och obalanserna är fullkomligt extrema.

Denna gång måste vi förbereda oss ordentligt. Det kommer att svida med minskat konsumtionsutrymme och skulder som överstiger försäljnings-värden.

Ett långsiktigt nytt och sunt banksystem väntar sedan !

Det kommer helt logiskt att gynna äkta sparande med äkta realränta från genuina överskott av produktivt arbete, det vill säga:

Först låta sparare/aktieägare/obligationsköpare sätta in tillräckligt med äkta pengar i bankerna, av vilket c:a 90 procent kan lånas ut - precis så som bankerna en gång i tiden startade sin viktiga och då sunda och uthålliga verksamhet, helt utan påhittade låtsas-pengar i datorer.

Det kommer därför att bli svårare och dyrare att låna kapital enligt logiskt sunda och uthålliga nya regler. De som satt in pengar kommer samtidigt tvingas bättre bevaka sitt kapital när de statliga bankgarantierna i samma regelförändring helt kommer att slopas.

Således blir det en äkta marknadsekonomi helt utan några statliga fribrev om rätten att tillverka låtsaspengar och därtill låta skattebetalarna garantera pengar vid hybris-galenskap bland bankdirektörerna.

Förändringen kommer att successivt fasas in på maknaden, inte över en natt, men den kommer utan tvekan att genomföras!

Genomförandet kan dock icke startas förrän Regeringarna och EU (= väljarna) har kniven på strupen, för så fungerar den primitiva delen i oss människor.

Vi klarar inte att ta oss samman för långsiktiga beslut förrän vi står inför ett synbart reellt hot. (stora prislappar med allt svagare inkomstbesked)

Om 10 år kommer vi antagligen kunna ana frukterna i ett bättre fungerande system inom demokratins ramar - och enbart för att de som har ansvaret - det vill säga att vi väljare - tvingades bestämma oss för vad vi behöver !

Ulf Sandberg7 juni 2011 - Johan Lindahl

BANKERNA HAR "NOLLKOLL"

Läs Mats Lönnerblads bok: "Nollkoll" så förstår ni hur bankerna agerar. Visst kan man skylla på grekerna för att de har fuskat och mörkat, men vems är felet om bankerna lånar ut (andras pengar) utan att bry sig om att kolla om det finns någon chans att få tillbaka pengarna ?

Är det den nödställde, som man vet säger ja till allting, eller den som lånar ut, men som vet att han inte behöver stå för fiolerna om det inte håller, eller den som tvingas att  slutligen betala notan, företagen, staten/skatterna ?

Johan Lindahl7 juni 2011 - Anton Bergström

INGEN ÄR ANSVARIG FÖR SINA HANDLINGAR

Det är alltid nån annans fel. Det är inte knarkarens fel att han knarkar, utan det är ju samhällets. Det är inte våldtäktsmannens fel att han våldtar utan det är flickans för hon hade för kort kjol.

Det är inte grekernas fel att de gör av med mer pengar än de har utan det är tyska bankernas fel.

Anton Bergström6 juni 2011 - Nils Svedberg

DET GÅR INTE LÖSA DAGENS PROBLEM I EU MED GAMLA LÖSNINGAR

Och med de makthavare som var med om att skapa dessa. Man måste inse vidden av problemen, utifrån detta perspektiv.

När politiker sitter kvar för länge (utan att ha längre perioder med ett vanligt arbete) orkar de till slut inte tillföra något mer. Risken är snarare att de bidrar till att förvärra situationen.

Utan dynamik och omsättning bland politiker så blir det mycket syrefattigt, där inget längre frodas. Politikerna har alltså ingen lösning på problemen de är i stället en stor del av problemen.

Ett samhälle kan inte längre styras av politiker som inte har någon gedigen utbildning, och inte heller egen längre arbetslivserfarenhet.

Nils Svedberg6 juni 2011 - Gudrun Sjöström

BANKERNA MÅSTE GRANSKAS HÅRDARE

Vad tog wikileaks vägen som skulle släppa hemliga dokument angående Bank of America? Marknaden är riggad av dom stora bankerna. Vi andra är loosers. Vi lever i en värld där 1% av medborgarna, äger 95% av resurserna, och vi tror vi är fria?

Vilket skämt.

Gudrun Sjöström6 juni 2011 - Anders Henriksson

SLÖSA INTE BORT SKATTEBETALARNAS PENGAR

Om bankerna har lånat ut för mycket är det deras och deras aktieägares egna problem. Men inte en enda skatteeuro ska få slösas bort i onödan. (Sverige kan historiskt inte slå sig för bröstet ur den aspekten.)

Statstjänstemännen har vid ett flertal tillfällen tillåtit bankerna att stjäla pengar, under några stora bankkriser i Sverige - från både företagare och skattebetalare - som man sedan givit till bankernas aktieägare/ direktörer).

Det enda sättet att få hela det ekonomiska systemet att fungera är att bara gynna de som sköter sig och låt de som har misskött sig själva ta på sig de stora ekonomiska och juridiska konsekvenserna.

Anders Henriksson6 juni 2011 - Karl Bergkvist

GIRIGHET OCH SPEKULATION

Så länge det är billigare att köpa, med bara lånade pengar i månads-kostnad än att hyra motsvarande bostad, så kommer man hellre att låna.

Avregleringen av kreditmarknaden, fungerar som dom flesta alla andra avregleringar. Det leder bara till girighet och spekulation. Kapitalet samlas hos några få, och sipprar inte ner till medborgarna.

Det ser man nu hända i land efter land som har provat den farliga vägen att ha en oreglerad kreditmarknad. Bankerna har gång på gång bevisat, att dom inte förmår att klara av kreditgivningen.

Bankerna lånar ut billigt till bostäder så att priserna drar iväg. Vem tjänar på det ? Knappast de som bor där, utan endast bankerna. Tillgångar som ej generar avkastning skall ej användas som säkerhet för lån.

Karl Bergkvist6 juni 2011 - Jonas Burström

BANKERNAS OCH POLITIKERNAS STORA SKULD

Hanteringen av de stora bankkriserna de senaste 20 åren, har inneburit att långivarna alltid fått tillbaka hundra procent på sina lån. Samma sak under bankkrisen 2007-2008.

Aktieägarna har i vissa fall förlorat allt, men långivarna har gått ur det hela utan en förlorad krona eftersom många företagare och allmänheten, tvingats att betala bankernas självförvållade skulder.

Självklart leder en sådan politik till att bankerna kommer att låna ut för mycket till för låg ränta eftersom de vet att när det börjar brännas kommer en politisk lösning sys ihop, så att de ändå får igen sina pengar.

Tanken med ränta på ett lån är ju bland annat att den ska täcka det som kallas kreditrisk. Dvs att låntagaren inte kommer betala tillbaka lånet.

Jonas Burström 6 juni 2011 - Vera Qvarnström

INFLATION PÅ LYXKONSUMTION

Om man skulle använda någon indikator som speglar median-köpkraften/capita, skulle världsekonomin för länge sedan ha sett de negativa tillväxtsiffrorna.

Vera Qvarnström6 juni 2011 - Göran Larsson

SYNTETISK TILLVÄXT

Problemet är att politiker och riksbankschefer är villiga att göra allt för att bara skapa, en syntetisk tillväxt. Man riskerar ju hela det finansiella systemet för detta.

Vad hände med centralbankernas huvudmål, att bara bekämpa inflationen ?

Världen över sticker inflationen, iväg som ett skott, medan räntorna ligger kvar.

Men låt oss inte heller glömma alla okunniga bankkunder. Det är dom som kräver låga räntor, för att priserna på Br/villan ska fortsätta stiga. Det är inställningen att allt stiger för alltid, som är problemet.

Vilket land man än kommer ifrån.

Göran Larsson6 juni 2011 - Laila Hansson

BANKERNA TAR FÖR STORA RISKER

Men, eftersom bankerna numera vet att pappa staten går in och "backar upp" vid en bankkris så fortsätter de bara att ta de dessa enorma risker, eftersom de tjänar så mycket på det.

Vi måste införa ett system där den som lånar ut pengar också får ta smällen. Då, och inte innan, kommer bankerna att syna kunderna ordentligt och ta ut ränta efter risken.

Laila Hansson5 juni 2011 - Nils Widerberg

HELA SITUATIONEN HAR SPÅRAT UT

Att Grekland fått låna så mycket pengar är en stor gåta.

Men bankerna i Tyskland och Frankrike har också lånat ut gigantiska belopp till både Spanien och Italien.

Italien har fått låna över 500 miljarder dollar från storbankerna i Frankrike.

I Kina har bankerna redan tappat kontroll över utlåningen. Nu sjunker ekonomin i landet. Enligt en genomförd analys, behöver bankerna i USA avskriva ca 3000 miljarder dollar, (mark-to-market) på grund av sjunkande fastighetspriser. Priserna sjunker fortfarande varje månad.

Ref: My budget 360

Nils Widerberg5 juni 2011 - Mia Skoglund

DEN SOM HAR FELAT HAR HELA ANSVARET

Ansvaret på en uppgörelse mellan två parter, ligger alltid på den part som har felat. Så är det i affärsvärlden och i verkliga livet.

Västvärldens system är uppbyggt på ett grundfundament och en lagstiftning, som består av att två eller flera parter sluter avtal, och sedan är parterna skyldiga att hålla sig till uppgörelsens villkor.

Mia Skoglund5 juni 2011 - Thomas Videgård

DET MONETÄRA SYSTEMET KOMMER ATT KRASCHA

Det är bara en tidsfråga, när detta kommer att ske. Först ställer Grekland in betalningarna, omedelbart stryps alla stöd till alla andra krisländer. Storbankerna börjar falla i Tyskland och Frankrike. Kägeleffekten fortsätter.

USD rasar en 80-90 procent omedelbart, sedelpressarna går i överljudsfart. Snart är hyperinflationen ett faktum.

Thomas Videgård5 juni 2011 - Margaretha Danielsson

DELAD SKULDBÖRDA

Jag skulle vilja säga, att det yttersta ansvaret för PIIGS-ländernas öden, både är länderna självas och storbankernas.

Vad gäller Grekland så är det ett vanstyrt socialistiskt land med en pensionsålder på 50 år. Detta  kan inte hålla.

Sedan var ju Goldman Sachs så "hyggliga", att de för ett antal år sedan, i sin egenskap av "konsulter", var nere och hjälpte grekerna med att "frissera böckerna" så att de skulle kvalificera sig för EU/Euron. Detta skedde trots att de nog visste om att det inte skulle fungera i längden.

Goldman tog mycket bra betalt för detta arbete samtidigt som man "shortade" Grekland, eftersom man visste att det inte skulle hålla.

Greklands premiärminister har hoppat i säng med bankerna och sålt ut sitt eget folk samtidigt som Goldman Sachs, JP Morgan samt ett antal europeiska storbanker nu kretsar som gamar för att kapa åt sig grekiska nationalklenoder för en spottstyver.

Med andra ord oansvarigt slarv från grekerna själva har gett storbankerna möjlighet att göra tidernas "set up".

Margaretha Danielsson5 juni 2011 - Einar Mattsson

SAKER OCH TING ÄR INTE SÅ ENKLA

Det kallas för ocker - och liknar maffiaverksamhet - det som storbankerna bedriver i mångt och mycket. Bankerna har ju inte något större eget kapital, som kan backa upp deras stora utlåning, utan skapar bara nya krediter hej vilt och tar sedan ränta på det.

Det är detta som skapar storbankernas gigantiska problem, som Mats Lönnerblad berättar om i sina böcker. Den senaste heter: "Pyramidspel". Någon blir till slut "Svarte Petter" i detta pyramidspel. Gå lite mer på djupet och ta reda på hur penningmarknaden fungerar, så kanske ni förstår mer, vilken roll bankerna har i detta Pyramidspel, som sänker både företag och länder.

Einar Mattsson5 juni 2011 - Ulla Jacobsson

LÅNADE PENGAR MÅSTE BETALAS TILLBAKA

Om jag tar ett stort lån i en svensk storbank - lever upp pengarna och går och lånar mer - och har mage att strunta att betala tillbaka lånet - är det då bankens fel ?

Det är vad som händer i de PIIGS-länder som struntar i att betala tillbaka sina lån och räntor !

Ulla Jacobsson5 juni 2011 - Per Hammarström

OMÖJLIG EKVATION

Om någon kan lite matematik så förstår han/hon följande:

Pengar skapas genom att någon sätter sig i skuld, sedan ska denna betala ränta + skulden, och inga pengar skapas för räntan, då blir det till slut en akut brist på pengar, och någon åker ur leken.

Det är vad som till slut kommer att hända med flera av
PIIGS-länderna om de inte betalar sina skulder och bara fortsätter att slösa.

Per Hammarström5 juni 2011 - Magnus Ahlström

POLITIKERNA VRIDER OCH VÄNDER PÅ ALLTING

Vi måste ha sakliga politiker som skapar ekonomiska regler som är långsiktiga och hållbara. De måste sluta upp att detaljstyra allting. Sluta splittra. Sluta med vinklingar. Det fungerar inte i längden. Det måste vara raka puckar.

I Sverige skapades många och stora problem när man sade sig genomföra "den ekonomiska demokratiseringen", och då Olof Palme genomförde borttagandet av tjänstemannaansvaret.

Politiker löser inte kriser. Man skapar dessa genom sina dåliga regelverk, som man sedan inte anser sig att behöva följa.

Magnus Ahlström5 juni 2011 - Tomas Hansson

KOMMER EURON ATT FUNGERA I FRAMTIDEN ?

Ingen Euro-kramande politiker har vågat erkänna att det vanskliga politiska projektet att ha en och samma ränte- och penningpolitik - för så olika länder inom Europa - aldrig kommer att fungera.

I själva verket fördjupade Euron krisen. T.ex Irland hade under flera år för låg ränta, och Grekland skulle aldrig ha släppts in.

Tacka gudarna att svenskarna röstade nej till EMU:s tredje steg, dvs. Euron!

Tomas Hansson4 juni 2011 - Åke Eklund

USA FÖLJER EU IN I EN KRONISK ARBETSLÖSHET

Så går det när omväxlande socialister (Obama, Clinton) och storbolagskramare (2 x Bush) sitter allt för länge vid den politiska makten.

För många regler, för höga och för krångliga skatter. Allt för att gynna Staten och Storbolagen (stora banker, stora oljebolag osv.).

USA ligger visserligen fortfarande ljusår före EU, som är världens paradis för Stater och Storbolag. Alla pengarna i EU finns i kassorna hos stat och storbolag, tack vare höga skatter, låg konkurrens och många regler, som slår ut de små företagen innan de hunnit växa sig stora och anställa. (vilket skulle sänka arbetslösheten).

Sådant gynnar inte tillväxten. Kina har nog snart stulit färdigt vår teknik och behöver köpa något från oss längre. EU och Sverige måste börja släppa fram de nya företagen, inte bara plundra, övervaka och fängsla alla små och medelstora företagen, så snart det dyker upp en ny stor bankkris.

Men inte heller USA - är längre ett lika bra land - för alla entreprenörer. De som vill starta företag har lägre chans att lyckas än förut. För många blanketter, för många otydliga lagar, för mycket ensidigt ekonomiskt gynnande av de stora bolagen, oavsett om den amerikanska presidenten, råkar vara republikan eller demokrat.

Den av vänsterliberala svenska media hånade "Tea Party"-rörelsen (ja, en del kufar är med där. Amerikanarna är kufar) vill återuppväcka USA. De vill ha friare, färre regler, förutom anti-monopolregler. Dvs. den sortens regler som gynnar äkta marknadsekonomi (inte plundrande monopolbolag och underdåniga "kunder", utan en livlig marknad med många köpare och säljare på varje marknad. Konkurrens osv.)

Men Tea Party kommer få svårt mot det massiva motståndet. Mycket riktigt verkar republikanerna ha kapat och snart oskadliggjort hela den rörelsen, i kraft av massiva lobby-pengar från Oligopolföretagen i USA, som inte vill ha en livlig kapitalism, bara monopolplundring av kunder, som i Sverige.

Detta samtidigt som Obama höjer skatter och inför fler obligatorium och förbud, som om en Stat centralt skulle kunna fixa ekonomin och samhällsproblemen (vilket ju svenskar tror och tidigare sovjetmedborgare trodde).

Det verkar som USA kommer följa EUs exempel och skaffa sig en konstant hög arbetslöshet.

Åke Eklund4 juni 2011 - Barbro Karlström

SMÄLLEN KOMMER !

Någon gång måste kalaset betalas. För många år sedan kom man underfund med att man kunde få hjulen att snurra genom lån. Under 70-talet var skatteavdrag för lån 100 procent i deklarationen i Sverige.

Än idag tror många - att det är bra att låna - då man kan dra av på skatten. Men man måste ändå betala 70 procent av kostnaden från egen ficka (not for free!).

Att bygga upp ekonomier på lån håller ju inte i längden. Bubblan spricker någon gång. Inget är gratis här i livet!

Barbro Karlström4 juni 2011 - Carl-Anton Haglund

ARBETSLÖSHETEN I USA GÅR ÅT FEL HÅLL

Mer än en fjärdedel av alla hus står tomma. Man river hus till och med. Var 9:e person går på foodstamp. I Europa är det knappt bättre. Amerikanska sedelpressar har mötts med kraftiga underskott, som nu kräver omställningar.

Deflationen är långt borta. Vi, här hemma i Sverige, har en konstgjord uppvärderad valuta idag. Det kommer en tid när kronan normaliseras. Troligen är detta Riksbankens mardröm. Därför vill de att reallöner går ner. Och det hör ihop med varför inflationen drar iväg, trots sänkta löner, höjda räntor, stilla värdeförändring på bostadsmarknaden.

Nej, en till höjning av räntan från vår Riksbank, är ett måste. Sedan måste Riksbanken försöka med att stabilisera marknaden. Man kan inte hålla elden vid liv med hjälp av bara bensin.

Carl-Anton Haglund4 juni 2011 - Tanja Mikaelsson

VAD HÄNDER I USA OM MAN TAR BORT STÖDÅTGÄRDERNA ?
(vilket inte alls är säkert)

Hur skall då den amerikanska ekonomin kunna växa, när den inte gör det nu ? Det vill säga: höjer man räntan så slår man ner det underliggande fundamentet. Apropå US-dollarns fortsatta ras, så är det nog inte alls otänkbart att den sjunker till under 4 SEK.

Tanja Mikaelsson4 juni 2011 - Roberg Axberg

LÄGET I USA ÄR FORTSATT BEKYMMERSAMT

Än vad de flesta har en aning om. Oavsett hur man vänder och vrider på allt, kommer det nuvarande systemet, inom en inte alltför avlägsen framtid bara leda till gigantiska finansiella och sociala och förändringar i USA av episka mått.

Vi står alla inför ett historiskt paradigmskifte - vi är bara i begynnelsen av det skedet - då ett stort ekonomiskt system kommer att ersättas av något helt annat. Frågan är bara av vilket, och hur smärtsam denna övergång till det nya blir ?

Roberg Axberg4 juni 2011 - Kajsa Lindgren

VAD HÄNDER NU MED JAPAN ?

Efter den stora kärnkraftsexplosionen ? Räkna med 20 år av usel börsutveckling. Det enda som kan rädda oss själva, är höjda räntor, så att felallokeringarna likvideras, men det råder noll insikt om det på politisk nivå. De låga räntorna kommer bestå i många år, utan att ekonomin tar fart.

Kajsa Lindgren4 juni 2011 - Per Fredriksson

ÄR DOLLARN PÅ VÄG ATT FÖRSVINNA SOM VÄRLDSVALUTA ?

Om FED nu med berått mod tänker försöka sänka dollarn till neråt 4:- bara för att klara amerikansk konkurrenskraft så bör EU, Kina och övriga BRIC länder snarast bojkotta den amerikanska valutan, som den rådande världsvalutan.

Låt andra valutor ta över, låt dollarn fortsätta dala ner i avgrunden. Låt USA:s valuta förtvina och gå under. Vi bör sluta stötta amerikanares livsstil genom att stötta deras korrupta valutasystem.

Per Fredriksson3 juni 2011 - Konrad Bodström

ÖVERKOSTNADERNA TILL DET VI FÅR UT, GÄLLER HELA DEN SVENSKA SKATTFINANSIERADE SEKTORN.

Jag fattar inte varför media i Sverige är så flata mot byråkratslöseriet och den ibland fatala ineffektiviteten i den offentliga sektorn ?

Jag fattar inte heller varför det är närmast politiskt korrekt att vara en trög, ineffektiv och ofta arrogant myndighet samtidigt som det verkar inkorrekt att påpeka detta. Sjukt!

Även högskattekramare borde väl vara intresserade av att de 100-tals miljarder vi varje år lägger ner på dessa offentliga organisationer levererar så mycket som möjligt?

Konrad Bodström3 juni 2011 - Judith Broberg

MÅLSTYRNING

AP fondernas mål är inte att maximera avkastningen utan det förefaller, i de kontakter jag haft med dem, att vara att verka för politiskt korrekta ageranden.

Inte en chans att det innebär att avkastningen maximeras, utan det drar bara onödiga kostnader. Lösningen är att ta bort politikerna ur AP-fondernas styrelser.

Judith Broberg3 juni 2011 - Bengt Jansson

REGERINGEN ÄR FANTASTISK

Den ryter åt fonder, skäller på banker och talar om för EU hur de skall sköta sina finanser och affärer - men den gör mycket lite eller inget konkret.

Bengt Jansson3 juni 2011 - Tomas Hansson

AP-FONDERNAS DYRA FÖRVALTNING

AP-fonderna har dyr förvaltning vilket är allvarligt. Ännu allvarligare, är den oskicklighet som förvaltningen ger uttryck för.

AP-fonderna har ännu inte lyckats se varken IT-bubblan för tio år sedan eller de senaste årens ekonomiska bubblor, på de finansiella marknaderna. De köper och säljer till höga transaktionskostnader, mer eller mindre på måfå!

Tomas Hansson3 juni 2011 - Göran Bergman

AP-FONDERNA LEKER MED PENSIONÄRERNA PENGAR

Styrningen från ledningen har varit dålig under många år! Hade det varit så på ett privat, resultatinriktat företag så skulle de bytts ut för länge sedan!

Det märks att de ser hela verksamheten - som en stor lek med "Monopolpengar" - en lek där man inte behöver ta sitt ansvar för sina handlingar - en lek där det är viktigare att utforma bonusar, än att få bra förvaltningsresultat.

Göran Bergman3 juni 2011 - Vera Qvarnström

AP-FONDERNA SLÖSAR MED SINA PENGAR

Svenska folkets pensionspengar slösas något kolossalt i AP-fonderna.

Regeringen har mycket att vinna, om de får ordning och insyn i det här.

Miljarder kan sparas varje år.

Vera Qvarnström3 juni 2011 - Torsten Bengtsson


"TOO BIG TO FAIL"

Som vanligt så är systemen i Sverige skapade, för att stödja och uppmuntra storföretagen. Det gäller även de svenska storbankerna.

Varför inte skapa en begränsad oktroj för lokalbanker som sysslar med in och utlåning och inga stora risktaganden ?

Det skulle skapa små nischbanker med lokal förankring vilken vore bra för lokalt företagande och lokala banklån och sparande.

Torsten Bengtsson3 juni 2011 - Karin Persson

WALLENBERGARNA SNYLTAR PÅ SINA IDEELLA STIFTELSER

Klanen har ju genom fiffiga bolagskonstruktioner funnit tillträde till de stiftelser, som skulle vara oantastbara till förmån för forskning och utveckling, och som avsågs att skötas på ideell basis:

Nu nallas via feta "löner" ur dessa stiftelser utan att någon rodnar av den skam som borde prägla de dekadanta !

Karin Persson3 juni 2011 - Gabriel Månsson

FOLK ÄR BLINDA NÄR DET GÄLLER PENGAR

De inser inte att man skall betala. Undrar hur länge våra svenska banker skall vara så generösa med banklån hit och dit.

Låna sig rik måste få ett slut. Höj räntorna. Nu är det dags att det börjar svida och lära sig sin läxa, att vår lånekarusell är över.

Gabriel Månsson2 juni 2011 - Bertil Samuelsson

INSE ALLVARET I SVENSK EKONOMI

Höjer Riksbanken räntan för mycket kommer svensk ekonomi att tvärstanna. Massor av hushåll riskerar att hamna på ättestupan. Politiker och institut målar upp en felaktig bild av den svenska ekonomin. De inser inte att det snart kan bli totalstopp.

Det säljs mycket få villor och bostadsrätter. Det råder för närvarande mycket stora problem inom  den svenska bil- och båtbranschen. Även detaljhandeln brottas med mindre lönsamhet.

Inom småhusindustrin är det tvärstopp. Rotavdraget hjälper inte längre nu. Det är skrämmande tyst inom många områden i hantverksbranschen.

USA brottas med sina fortsatta enorma budgetundersskott. Alla vet att Grekland i dag är konkursfärdigt, tätt följd av Portugal, Spanien, Irland, England, Island och Italien.

I princip innebär detta ett EU med mycket stora problem.

Bertil Samuelsson 2 juni 2011 - Karin Persson

DEN INHEMSKA HÖGKONJUNKTUREN ÄR SNART ÖVER

När inte USA kan låna mer, går Kina ner till normal nivå, och Europa kommer att få en ny lågkonjunktur. På riktigt. Med relativt låga räntor. Regeringen gör därför rätt i att se över bankernas vårdslösa utlåning.

Det är snarare där problemen kommer vara, inom ett år.
Igen!

Karin Persson2 juni 2011 - Fredrik Torngren

VID HÖGRE RÄNTOR SJUNKER PRISNIVÅN PÅ FASTIGHETER

Det unga paret som är på väg att bilda familj och köpa hus måste då plötsligt klara av en "skräckränta" + x  procent, vilket de inte gör. Därför kan de inte bjuda begärt pris och vi kommer att få en fallande prisnivå.

Då vaknar bankerna. De kan nämligen inte refinansiera sig när deras pant inte längre täcker lånet. Därför måste banken agera.

De kräver då in mellanskillnaden + åtminstone 15 procent, för bolånetaket. Då blir det värre att ha råd att bo kvar.

Detta är något som så gott som alla förnekar. Det tar 5 minuter att kolla upp det hela med banken, men det vägrar de flesta.

Problemet är som sagt inte att betala 8 procent på cirka  3 lånade miljoner (även om det blir 15.000 kr i månaden i ränta). Problemet är när bostadens värde faller och banken plötsligt kräver in 20 procent av lånet på ett bräde.

Detta är otroligt impopulärt att skriva om. Snart kommer någon att kommentera med att bankerna vill sitta still i båten eller med att bankerna inte får göra så. Oavsett vilket rekommenderar jag som sagt att prata med din bank, så får du veta hur det ligger till i verkligheten.

Fredrik Torngren2 juni 2011 - Stig Forsberg

VAD SOM HÄNDER NÄR UTLÅNINGEN STRYPS

När bankutlåningen stryps på grund av räntehöjningar, som ändrar kalkylerna, krav på kapitalinsats och snart också lägre värderingar på grund av prisfall och steget därefter amorteringskrav. Ja, då tänds något som kan liknas vid en mental efterbrännkammare ned mot den mörka källaren för de som hoppat på lånespekulationståget utan att tänka efter innan.

Lyckligtvis går allt över, men Sverige har då förlorat ett stycke välfärd.

Stig Forsberg2 juni 2011 - Gudrun Sjöström

MED HÖGRE RÄNTOR FALLER BOSTADSVÄRDENA

Hur återfinansierar storbankerna detta när värdet faller ?

Bakomliggande värdet - för alla dessa kortsiktiga banklån och bostadsobligationer grävs då ur - skall de amorteras också ?

Hur accepteras lägre värde när korta obligationslån skall skrivas om ?

Bankstödet mot obligationer på 150 miljarder måste nog utnyttjas mer ?

Det är nog därför som regeringen och den svenska Riksbanken är skakis för närvarande, och ryter till mot storbankerna om högre kapitaltäckning.

Gudrun Sjöström2 juni 2011 - Bertil Samuelsson

KAPITALFLYKT FRÅN SVENSKA BANKER MÖJLIG ?

I nästa skede av bankkrisen ? Om förtroendet för Eurozonen sjunker ytterligare, kan finanssektorn kärva ihop igen som under denna globala bankkris, vilket snabbt skulle drabba de svenska bankernas korta upplåning. I det läget spelar det ingen roll om man befinner sig i eller utanför Euron.

Bertil Samuelsson2 juni 2011 - Anna Ekström

LIGGER VÅRA PENSIONSPENGAR I "SVARTA HÅL" ?

Normalt tar man ut banksäkerheter som pant vid krediter. Varför har man inte gjort så när EU lånar ut dessa stora belopp till kraftigt skuldsatta stater inom EU ?

Fastigheter och markområden borde väl vara rätt enkelt att panta mot krediter, även om det är en stat som lånar.

Anna Ekström2 juni 2011 - Roger Grundström

LÄGRE RÄNTA - STARKARE EURO ?

Globalt kommer räntorna att sjunka kraftigt, och har så gjort sedan april, eftersom allt fler inser att tillväxten tappat fart genom statsskuldskrisen.

PIIGS måste lösas genom en omstrukturering PIG (ej Spanien & Italien ännu). Euro på 6 kr? Varför då ? Om vissa länder kliver av så kommer ju den hårda kärnan dvs Tyskland vara kvar och det kommer inte försvaga utan mer troligt stärka Euron mot dollarn då kvarvarande länder har avsevärt lägre statsskuld än USA.

Roger Grundström1 juni 2011 - Kajsa Lindgren

BANKERNA MISSBRUKAR SINA RÄTTIGHETER

Så länge banker har kunnat tillverka krediter har de också missbrukat den rätten. Det är bra att våra politiker får upp ögonen för det största hotet mot samhällsekonomin. Det har nog ingen större betydelse om det står Lehman Brothers på visitkortet eller Swedbank.

Det är samma skrot och korn. Ju snabbare som gemene man förstår kopplingen mellan orsak och verkan desto snabbare kan politiker agera mot den systemkollaps bankerna driver oss mot med sin kreditexpansion med hjälp av låtsaspengar.

Kajsa Lindgren1 juni 2011 - Torsten Wahlgren

BANKVÄSENDET - ETT NÖDVÄNDIGT ONT I DAGENS SAMHÄLLE

I dagens samhäller måste du ha ett bankkonto för att ens kunna ta en anställning. Det är så inbakat i systemet så du i princip måste ge dina pengar till banken. Sätter du inte in dem, förlorar du ännu mer på inflationen.

Fortsättningsvis så har också banker gåt bank oktroj av staten. Det vill säga att de har rätt att kunna bedriva bankverksamhet. Staten går då in som garant.

Detta kan ju inte endast medföra ensidiga åtagen ? Tar de för stor risker, så betalar staten. Eftersom de har denna centrala roll i samhället, staten som garant på riskerna. Därför kan det anses mycket fult att tjäna pengar i denna bransch.

De tillför ju egentligen inget eget produktivt utan har fått mandatet av staten, till skillnad från Scania och Skanska som inte skyddas av staten och får stå för all risk själva.

Jag tycker det kan anses fult att ta ut för stora vinster som bank, då den också har fått guldkantat skydd av staten att bedriva sin verksamhet, men står utan risk och verkar i ett oligopol som de kan sätta egna priser i.

Torsten Wahlgren1 juni 2011 - Gösta Dahlberg

SKILLNADEN MELLAN BANKER OCH TILLVERKANDE BOLAG ÄR STOR

Banksystemet tillhör infrastrukturen i ett land, där många bankkunder ofta hamnar i osund beroendeställning, till sin bank. Därför måste också kraven på storbankerna vara helt annorlunda formulerade, än i ett tillverkningsföretag.

Att byggbranschen traditionellt har subventionerats är ju logiskt. Alla medborgare bor, och det är samhällsriktigt att folk skall få bo, så bra som det är rimligt.

Subventionering av banker som häckar runt i sina "fancy bilar" och marmorpalats ska verkligen inte subventioneras av staten. Det borde väl till och med en marknadsmedveten svensk kunna förstå ?

Gösta Dahlberg1 juni 2011 - Martin Lundberg

BANKERNA MÅSTE SLUTA STJÄLA FRÅN SINA KUNDER

Sluta stjäla av bankkunderna hade varit bra. Varför inte lagstadga om saker som övertrasseringsavgifter m m. Det är helt uppåt väggarna, att man ens skall kunna övertrassera ett konto, som man inte har någon kredit på.

Pressa ner kostnaderna för kreditkort m m. Avgifterna som butikerna måste betala är på tok för höga. Det finns ingen eller alltför dålig konkurrens.

Fixa så att folk kan ta alla sina kontonummer m m och byta bank utan att behöva byta kontor. Det är givetvis ingen av bankerna som vill, men måste lösas.

Lagstadga om att lönekonton måste uppbringa iallafall (reporäntan eller en procent) på insatta pengar.

I kort, det är dags att se över alla saker banker tjänar pengar på. Det finns inget samhällsintresse av att det jobbar för mycket folk i den här branschen.

Martin Lundberg1 juni 2011 - Ulla Stenbeck

BRA ATT KAPITALTÄCKNINGSKRAVEN ÖKAR FÖR STORBANKERNA

Dessa kapitalkrav kommer ökas stegvis kommande decennier. Storbankerna kommer nog att tvingas vara försiktigare med sina stora bonusutbetalningar i fortsättningen, så att de svenska företagen och skattebetalarna, äntligen kan få lugn och ro.

Två decenniers bonusexcesser i bankindustrin är förbi. Bra att Riksbanken visar att man äntligen förstått detta och ligger "a head of the curve".

Ulla Stenbeck1 juni 2011 - Göran Lagerström

INSTÄLLNINGEN TILL FÖRETAGANDE MÅSTE FÖRÄNDRAS

Istället för att sälja ut alla börsbolag som ger Sverige stora skatte- intäkter, istället för att bara slumpa ut den svenska "allmännyttan" till privatintressen, lägg istället allt krut på att piska bankerna, hårt !

Det förtjänar dom.

Göran Lagerström1 juni 2011 - Max Martinsson

NÄR BLIR DET DAGS ATT RÄDDA DE SVENSKA BANKERNA IGEN ?

Vad har Staten (företagarna och skattebetalarna) för val ? När nästa kris kommer då är det bara att ta upp plånboken igen och rädda bankerna undan konkurs, alternativet är alltid värre. Och det här vet bankdirektörerna.

Därför kör de på som inget har hänt.

Max Martinsson31 maj 2011 - Ulla Jacobsson

INFLATIONSORON ÄR INTE SPECIELLT RELEVANT

Världen håller fortfarande på att ta sig samman, efter de stora efterdyningarna av den globala bankkrisen, med dess fortsatta tillväxtproblem.

Då är inte receptet med kraftigt höjda räntor relevant som så många verkar förespråka. Vi bör vara ytterst försiktiga med att höja räntan. Marknadsräntorna är på väg ner vilket torde innebära att Svenska Riksbanken bör byta fot.

Vi kommer nog att se en lägre räntebana framöver. Nu är ju Riksbanken väldigt svårflörtad. Det är därför möjligt att det kommer ännu en höjning, innan de inser att de återigen agerat fel.

Lägre tillväxt och lägre räntor framöver alltså.

Ulla Jacobsson31 maj 2011 - Margaretha Danielsson

VI BEHÖVER EN NY EKONOMISK POLITIK

Det har blivit rejält dyrare att köra bilen. Elkostnaden har skenat, och maten blir dyrare för varje dag. Trots de skattesänkningar som gjorts och lönehöjningar som skett, så känns det lika tunt i plånboken.

Den rätta medicinen är fortsatta skattesänkningar för att få igång Sverige igen efter årtionden av dekadens samt mod att på allvar ta tag i de stora obalanserna på den svenska energimarknaden.

Sverige är totalt beroende av sin basindustri och dess konkurrenskraft, som står och faller med energikostnaden.

Margaretha Danielsson31 maj 2011 - Niklas Engström

"BIG MAX INDEX"

Räknar man 20 år tillbaka på sk: "bigmac index" får man en inflation på 3.5 procent. KPI under denna tid har varit ca 2 procent.

Så har vi en KPI på 3.3 procent, hitills i år. Då är den stora frågan om inte 5 procent i inflation är troligt med energi, och mat etc inräknat.

Så här kommer det fortsätta, dyrare och dyrare import från till exempel kina, tills det inte är lika roligt att sitta med ett huslån på cirka 4 miljoner och äta soppa sista två veckorna varje månad, tills lönen kommer.

Niklas Engström31 maj 2011 - Roland Martinsson

DEN SNABBA KREDITEXPANSIONEN SKAPAR INFLATION

Som den är nu och har varit i många år. Och toksänker man räntorna - som Riksbanken tidigare gjorde - så blir det givetvis konsekvenser, vilket gör att kreditexpansionen i vårt land drar iväg ytterligare. De höjda matpriserna och elpriserna, blir då så nära en ekonomisk naturlag man kan komma.

Lite grovt kan man säga: Låg ränta medför reallönesänkning och minskad pension. Det gäller även pensionssparandet.

Roland Martinsson31 maj 2011 - Torsten Bengtsson

TÄNK PÅ PENSIONÄRERNA

Som tvingas:

1, Betala högre skatter än vad alla löntagarna gör.
2, Får sänkta pensioner i rena kronor, år efter år.

Det liknar ju en ren diskriminering mot hela landets 1,8 miljoner pensionärer! Hur kan Alliansregeringen tillåta att en grupp så stor diskrimineras på detta vedervärdiga sätt ?

Torsten Bengtsson31 maj 2011 - Viktor Appelgren

NU MÅSTE REALLÖNERNA UPP

Vad som nu borde gälla vid årets löneförhandlingar är full kompensation för vår svenska Riksbanks inflationsdrivande realräntehöjningar och alla höjda punktskatter.

När alla räntor och skatter är borträknat borde löntagarna kunna kräva 4,8 - 5,2 procent i fickan, efter skatt.

Viktor Appelgren31 maj 2011 - Laila Hansson

REALVÄRDET HAR TAPPAT SEDAN 2006

Jag är en månadsinkomst netto fattigare sedan 2006, trots bruttolöneökning och så kallad skattesänkning och just den låtsade skattesänkningen som för majoriteten blev en tung börda, då de inte kompenserades för avgiftsmasturbanternas framfart.

Majoriteten av svenskarna har fått en reallönesänkning sedan 2006. Det är väldigt enkelt konstatera den sista
varje månad.

Laila Hansson31 maj 2011 - Barbro Karlström

SNART FÅR VI DEFLATION

kom ihåg att inflationen fortfarande bara finns, pga den privata skuldsättningen, och kommer nog att slå i taket om inte alltför lång tid. Eftersom det privata näringslivet fortfarande delflaterar så kommer penningmängden tids nog börja sjunka och med det kommer deflationen.

Barbro Karlström31 maj 2011 - Mia Skoglund

VAR INTE FÖR SNÅLA MOT GREKLAND

Det är inte grekiska folkets fel att det har blivit, som det blivit. Det är bankerna och EU som tidigare öst pengar över greker, de visste inte vad vi skulle göra av med alla penningasedlar - så de gick förstås till konsumtion - och lite annat smått och gott. I första hand till det politiska etablissemanget.

Nu ska grekiska folket betala för bankirers och politikers stora misstag. Det är ungefär som att betala sina skatter i Grekland. De ser knappt röken av sina skattepengar. Det är klart att man då försöker betala så lite i skatt, som det är möjligt.

Folk på gatan känner ingen skyldighet att betala tillbaka med sitt blod och svett. Folk vill göra som Islänningarna, folkomrösta om de vill betala tillbaka eller inte. Det är sann demokrati och borde lära banker och alla de självgoda EU-politikerna en läxa.

Mia Skoglund


30 maj 2011 - Ulla Stenbeck

GREKLAND MÅSTE SVÄLTA SIG UR KRISEN. GÄLLER INTE DETTA OCKSÅ FÖR IRLAND ?

Det är häpnadsväckande att lilla Grekland kunde få låna så mycket pengar av de europeiska bankerna, men hur är läget idag på Irland ? Det är ju ännu värre !

Irland hade ju stora lån till europeiska bankerna på över 450 miljarder Euro, redan i mars förra året. Landets BNP är 115 miljarder Euro. Sedan har Irland också stora lån till bankerna i USA.

Ref: Banks exposure stirs EU contagion woes - WSJ

Ulla Stenbeck30 maj 2011 - Fia Bjurström

PROBLEMET MED KLÅFINGRIGA POLITIKER

De sköter ju inte om sina länders ekonomier. Populism i stället för eget ansvarstagande leder ju till ekonomiska störningar. En fördel med EMU är att minska möjligheten till att påverka penningpolitiken. Något som leder till att stater måste sköta sin ekonomi bättre.

Om ingen räddar Grekland för lättvindigt kan politiker i olika länder äntligen få lära sig något, som vi alla för all framtid, kommer ha stor nytta av.

EMU är ekonomiskt mycket bra. Felet är att ingen följer konvergens-kriterierna och att inte någon politiker blir kraftfullt bestraffad för dessa allvarliga brott.

Fia Bjurström30 maj 2011 - Per Göransson

"RISKFRIA" SVENSKA BANKER

Storbankerna behöver inte vara rädda för att ta risker med alla företagare, som de bara kan ta pengarna ifrån när det krisar utan att straffas, och skattebetalare bakom ryggen som får betala för resten av deras storförluster. Antingen skall vi ha en fri marknad, eller så har vi socialism.

Ett visst stöd kan ibland behövas till bankerna, men inte på detta generella sätt som nu sker i både Sverige och utomlands. Kompetens och konkurrens måste gälla och inte partibok och kompisanda.

Alliansen verkar vara på rätt väg.

Per Göransson30 maj 2011 - Staffan Westerberg

DET GÅR INTE ATT JÄMFÖRA BALTSITUATIONEN MED GREKLAND

Det förstår t.o.m. en politiskt medveten icke-ekonom. Till att börja med så är baltländerna "nya" stater som påbörjat sin kapitalistiska marknadsväg för bara ca 15-20 år sedan. Alltså har de ännu inte hunnit bygga upp någon alltför stor  ekonomisk "infrastruktur" som hunnit bli kostsam att rasera.

Jämför i stället med våra egna övermogna ekonomier. Vi tar ju aldrig de piller vi kräver av andra. Sverige tvingades dock till stora sparbeting på grund av att vi var beroende av utländska lån precis som grekerna.

Men Sverige hade en stor exportsektor, en egen valuta som kunde devalveras med 30% samt ett stort positivt bidrag av en uppåtgående konjunktur, efter vår egen stora bankkris,
1987 - 1993.

Den privata sektorn kunde snabbt förbättras, tack vare export-framgångar samtidigt som företagens effektiviserade hårt genom att slippa leva upp till anställningslagarna, när facket snällt satte sig på läktaren och tittade på.

Grekland kommer aldrig att klara sig igenom detta, utan någon form av rekonstruktion. Och sannolikt inte heller genom en mjuk rekonstruktion via s.k. Brady-upplägg.

Vi borde i stället kräva omrekonstruktioner av bankägandet i väst. Domino-konsekvenserna kan man slippa genom att man vågar ta nödvändiga grepp. Det kräver samtidigt krafttag genom att verkligen analysera banksituationen.

Alla är livrädda för den situationen eftersom en hel del marknadsvärden kortsiktigt kommer att kunna falla mycket kraftigt. Alltså inte bara banker utan allt som påverkar bankernas upplåning eller dess egna kreditgivare.

Det stora problemet är i huvudsak emotionellt. Våra egna svenska politiker har byggt hela sin ekonomiska doktrin på tillväxt på kredit, vilket gör att en bankrekonstruktion upplevs som omöjlig på grund av den finansiella panik som då skulle utbryta.

På börserna har man skapat bromsar i form av handelsstopp vid större paniksituationer. Precis på samma sätt måste en bankrekonstruktion hanteras. Efter Sveriges depression under åren 1987 - 1993 var politikerna överens om att man till nästa finanskris skulle ha en bankrekonstruktionsplan färdig. Men dessa planer lades av några skäl i byrålådan. Varför?

Jag är övertygad om att saker och ting går att genomföra men det kräver blod. Blod som när dammet lagt sig kommer att vara politiskt . Och med rätta. Vanligt folk förstår inte omfattningen av det risktagande som politikerna både medvetet och omedvetet skapat genom att låta banksektorn löpa amok.

För att inte tala om EMU-konstruktionen parallellt. Skulle politikerna välja att använda skattebetalarnas pengar vid en bankrekonstruktion så måste man i ett andra steg nationalisera de banker som får stöd. Det är alternativen. Så illa har det blivit och det är just ett sådant scenario som visar verkligheten i konsekvenserna av politiken från 80-talet till idag.

Staffan Westerberg30 maj 2011 - Tanja Mikaelsson

FÖRTROENDET FÖR KREDITSYSTEMET RISKERAR ATT FÖRSVINNA

Om PIIGS-länderna inte längre kan klara av att betala sina stora skulder. Skuldsedlarna/statsobligationerna förlorar då sitt värde. Banker och försäkringsbolag kraschar, med påföljden att världshandeln upphör.

Konsekvensen blir fruktansvärd efter som vi inte längre är självför-sörjande, som på bondesamhällets tid. Detta vet ju ECB. Det är därför de är så kompromisslösa. Befolkningen som nu är sammanföst i städer kommer inte att ha chans då krediten/livlinan klipps av.

Tanja Mikaelsson
 


30 maj 2011 - Ingvar Lindskog

DEN SVENSKA BUBBLAN BESTÅR

De senaste åren har bostadslånen ökat och lyft BNP, är det då rätt att dela ut pekpinnar, när Sveriges tillväxt sker på grund av privat skuldsättning. Vore Sverige helt frisk, skulle vi inte behöva ROT, RUT och FAS 3.

Det är lätt att klaga på andra? Om vår bubbla hade brustit 2008, hade vi då varit lika kaxiga ?

ROT är ju en krisåtgärd ?  Varför behövs den om vi har högkonjunktur ?

Ingvar Lindskog30 maj 2011 - Karin Persson

LÄR AV LETTLAND

Letterna klarade sin ekonomiska bankkris på kort tid. De bet ihop och sparade sig ur krisen. Nu är de på fast mark igen. Degosarna, siestasovarna och mananakramarna runt Medelhavet måste lära sig läxan hur det går när man tror att det går att leva på andras bekostnad utan att behöva betala tillbaka.

Stoppa alla framtida utbetalningar till de här politikerna i Grekland. Avskeda politikerna, som ledde landet in i den här avgrunden. Om det inte görs - sparka ut Grekland ur EU

Dåliga föredömen ska ut i kylan.

Karin Persson 30 maj 2011 - Sune Grönquist

FÖR  SENT ATT BACKA BANDET

Grekland, med en BNP på 200 miljarder Euro som lånar 340 miljarder Euro. Ni hör ju själva hur det låter. Vägskäl i juni då Greklands kassakris blir akut.

Antingen ställer de då in betalningarna (konkurs) eller så skapar vi mer pengar till dem (ökad penningmängd = ännu högre inflationsförväntningar = ännu högre räntetryck = ännu högre risk för statskonkurs i läge 2 på grund av att skulderna runt om i världen är astronomiska).

Det senare alternativet är nog inte längre politiskt möjligt, som väl är. Statskonkursen i Grekland kommer få makalösa följder för banker i Europa (Tyskland etc) som självklart våra svenska banker också har positioner i.

Dessutom skickas signalen till Portugal och Irland att gå samma väg som Grekland. Spanien hade nog kunna reda ut sin situation, men det verkar inte som att spanjorerna är lika villiga att gå igenom stålbad (redan nu massiva protester som det rapporteras sparsamt om i svensk press). Så samma öde väntar även dem inom kort.

Det blir extremt tuffa tider framöver när det visar sig att vårt monetära system inte håller för påfrestningarna. Det var på vippen att spricka redan 2008.

Med de senaste årens grymma skuldökningar så är det givet att det spricker. Så håll i hatten nu: Flytta från staden. Odla egna grödor. Bunkra varor med extra lång hållbarhet. Investera bara i värdebeständiga ting som fysiskt guld och silver. Tiden mellan det gamla och nya monetära systemen blir otroligt besvärlig.

Lars Wahlqvist29 maj 2011 - Sune Grönquist

BANKERNA ÄR SKYLDIGA TILL VÄSTVÄRLDENS EKONOMISKA KRIS

Huvudorsaken till att i stort sett hela västvärlden idag befinner sig i en kris som är omöjlig att ta sig ur stavas banker, som har våldtagit samhällsekonomin i snart tio år, i ett pyramidspel kallat bostäder.

Det är de folkvalda politikernas ansvar att ta kontroll över kreditväsendet och inte lämna över det ansvaret till giriga bankirer som omgående började missbruka rätten att tillverka krediter ur tomma intet.

Nu när bankerna mjölkat ur varenda krona ur spekulationen lämpar de över kreditförlusterna på staten som nu skickar det vidare till företagen och hela befolkningen i samtliga krisländer.

Vem skall annars kunna betala ?

Om människor i allmänhet förstod vilket helruttet system vi lever i och vilka som bär skulden hade man inte varit lika timida och svalt medicinen som politikerna nu vill tvinga oss att svälja.

Det krävs nog ett nytt tänk i hela världsekonomin om de monetära systemen överhuvudtaget ska ha en möjlighet att överleva och det första är att ta tillbaka kontrollen över de finansiella systemen oavsett vad bankerna har för åsikt om det.

Sune Grönquist29 maj 2011 - Nils Widerberg

HUR KAN GREKLAND FÅ LÅNA 340 MILJONER EURO ?

Hur kan ett litet land som Grekland med en BNP på ca: 200 miljarder euro låna (hittills) få låna 340 miljarder euro ?

Det är så otroligt att man tappar andan. Sedan kommer ju den sanslösa räntekostnader ovanpå det. Det räcker inte längre med nedskärningar, det har gått alldeles för långt, och Grekland klarar inte av mera lån. Det innebär ju att storbankerna inom eurozonen kommer att drabbas av mycket stora kreditförluster.

Nils Widerberg29 maj 2011 - Annika Ståhlberg

SVERIGE HAR OCKSÅ EN STOR SKULDBÖRDA ATT BÄRA

Sveriges samlade skulder uppgår till 12.000 miljarder kr.
Ca 2.000 är bolån 1.000 andra privata lån, 4.000 är stora företagslån. Statsskulden, kommunernas gigantiska skulder och landstingslån, pensionsskulder tillkommer.

Vi skall inte vara alltför kaxiga mot det hårt skuldsatta PIIGS-länderna, när hela vår vardag bygger på att vi skall kunna rulla 12.000 miljarder i skuld framför oss, år ut och år in.

Annika Ståhlberg29 maj 2011 - Ingvar Lindskog

ETT SJÄLVSPELANDE PIANO

Är det bättre att staten justerar medborgarnas köpkraft än att vi själva gör det ? Det är så vi brukade göra det, här hemma i Sverige.

Facket fixar ökade löner varje år, utan att det gör att folket behövde spara. Det driver också på skatterna till staten, och gör att staten kan ge mer bidrag. Som i ett självspelande piano.

Euron gör att både medborgarna och staten måste rätta mun efter matsäcken.

Ingvar Lindskog 29 maj 2011 - Rune Larsson

GREKLAND TVINGAS SÄLJA UT TILLGÅNGAR

Och EU har låtit det gå för långt. När ett medlemsland inom EU inte följer de regler som är uppsatta, ska landet bort från gemenskapen. Snyltarna i söder fick ett finger, men såg till att ta hela handen, och givaren gjorde heller ingenting.

Grekerna måste sälja av sina tillgångar och reda ut sin egen situation!

Rune Larsson29 maj 2011 - Yngve Lundwall

SVERIGE FICK BETALA DYRT FÖR BANKKRISEN 1987 - 1993

Bromsarna drogs åt så det skrek. Välskötta företag fick se sina krediter uppsagda, och gick i konkurs. Hushållen fick bära saneringen genom kraftigt sänkta inkomster, men utan större protester. Det var sju magra år.

Men vi hade också bättre förutsättningar. Att den svenska kronan släpptes flytande gjorde att vi kunde exportera oss ur krisen. Och vi hade också en stor exportindustri värd namnet.

Kriserna belyser också en fundamental skillnad mellan norr och söder: i norr har vi en stark tilltro till samhället, det politiska systemet och till våra politiker. Det har man inte i söder. Det är också en av problemen med EU (och i praktiken EMU), när dessa skilda legitimiteter skall se till att samsas under ett och samma tak.

Yngve Lundwall29 maj 2011 - Elisabeth Claesson


DET HAR GÅTT FÖR LÅNGT I GREKLAND

Räntorna har varit för låga och skuldsättningen har blivit alltför stor. Nu flyr kapitalet Grekland, och folk vägrar att betala skatt.

Dessvärre kommer Grekland orsaka stora kreditförluster i franska och tyska banker (bla), innan Grekland lämnar EMU och den globala bankmarknaden, kommer de som drabbas att få en kraftig chock.

Elisabeth Claesson28 maj 2011 - Barbro Karlström

BRA ATT KUNNA MÄTA OCH JÄMFÖRA

BNP är ett vedertaget sätt för att kunna mäta hur ekonomin i ett land utvecklas. Det är praktiskt. Det ligger ju ingen värdering däri, att det skulle vara ett bra eller dåligt mått. Det gör det också möjligt att jämföra bakåt i tiden, liksom mellan länder.

Det är samma sak som med pengar, som också underlättar jämförelser och gör att köpare och säljare snabbare kommer till beslut. Det är svårare om den ene har stenkulor och den andre hellre vill ha glaspärlor.

Barbro Karlström28 maj 2011 - Laila Hansson

TÄRANDE SEKTOR KONTRA DEN PRODUKTIVA SEKTORN ?

Många tror att privatisering och tillväxt är räddningen.

Men vi är helt enkelt för många, och jobben är för få. Men nog hoppas vi på ständig tillväxt. Glöm det! Vi kommer att få mindre och Asien, främst Indien och Kina, kommer till slut att köra över oss.

Om 10-20 år så har vi kanske en obligatorisk A-kassa som mer kommer att likna medborgarlön (än det gör nu) och det kommer kanske att röra sig om 15-20 % av den arbetsföra befolkningen.

Gissa vilket block de kommer att rösta på om det nu blir strider om ersättningar mellan blocken ? Vi måste lägga om kursen totalt och inse att alla områden inte kan krävas på vinst, vården är absolut ett sådant exempel.

Laila Hansson28 maj 2011 - Fia Bjurström

MINSKA DEN TÄRANDE SEKTORN

Utöver skatteindrivning har Sverige flest offentligt ägda företag, som hjälper till att driva in pengar till staten, som ett komplement till skattepengar.

Sverige har också extremt många exportföretag som driver in pengar till staten från andra marknader. Sverige kan därför utnyttja andra länders marknader för att finansiera en extremt stor tärande sektor.

Hur länge EU kan acceptera offentligt ägda företag vet jag inte, men de borde förbjudas och överlåtas till privata krafter. Sverige är bland de mest socialistiska länderna i världen. Det är inget att vara stolt över.

Skalar man bort de offentligt ägda företagen så krymper den tärande sektorn automatiskt.

Fia Bjurström28 maj 2011 - Ronny Svensson

RÄNTEVAPNET BLIR ALLT TRUBBIGARE

För varje lågkonjunktur ökar skuldsättningen bland svenska hushåll, vilket gör att bankräntan aldrig kan gå upp lika mycket, som den gjorde under den förra högkonjunkturen.

Till slut har man ett Japan-scenario där 0-ränta blir den högsta räntan man kan ha för att ekonomin överhuvudtaget skall rulla.

Det är ett systemfel någonstans, men jag kan inte sätta fingret på var. Kanske ska man släppa upp inflationen till 3-4 procent för att ha nåt räntevapen kvar ? Kanske måste man hitta på nåt annat för att stimulera ekonomin ?

Ronny Svensson28 maj 2011 - Nils Widerberg

NU MÅSTE UTLÅNINGEN BROMSAS UPP

Sanningen är att vi nu har haft en onormal kreditexpansion i femton år, det vill säga att kredittillväxten har varit 3 x mer, än själva tillväxten.
 
Vi måste redan i år minska kredittillväxten till max 5 %, och inte om tre års tid som an bankekonom nyligen skrev.

Vi lånar från framtiden - och den blir allt mer osäker - på grund av en sjunkande global ekonomi.

Nils Widerberg28 maj 2011 - Per Göransson

VEM BRYR SIG OM BNP ?

Dom enda som bryr sig om BNP snart är gammelekonomer och politiker. Politiker behöver denna siffra för att kunna försvara inflationen. Ekonomer för att ha något att göra.

Politiker friserar BNP siffrorna efter eget godtycke. Jag förstår inte att så många går på denna idioti? Blir man lyckligare av att tillverka massor av bilar och sedan skrota dom ?

Det skulle ju ge superhög BNP.

Per Göransson28 maj 2011 - Adam Bäckström

MÅTTLIG HÖJNING AV PRODUKTIVITETEN INOM OFFENTLIG SEKTOR

Produktionen i de offentliga myndigheterna ökade bara med 0,1 procent. Givet hur låg produktivitetsökningen är och har varit inom offentlig sektor de senaste åren kan man förstå varför löneutvecklingen inte är bättre.

Det är minst sagt svårt att motivera lönehöjningar som är högre än inflationen, när anställda i myndigheterna inte blir ett skvatt effektivare från ett år till ett annat, trots stora investeringar i ny teknik, utbildningar och annat.

Adam Bäckström28 maj 2011 - Hugo Almqvist

EXPORT-OCH KREDITDRIVEN TILLVÄXT

Det bådar inte gott inför framtiden. Den exportledda delen kommer att minska om svenska kronan fortsätter stärkas och den kreditdrivna delen kommer nog att försvinna helt, när bostadsbubblan blåses ut, och bostadspriserna kommer ner med de 50 % som behövs för att återgå till den långsiktigt hållbara trendnivån.

Hugo Almqvist28 maj 2011 - Johan Lindahl

DAGS ATT SPARA I LADORNA

Bygg upp en statlig finansportfölj, på vars avkastning vi kan försörja oss i kommande tider. Ekonomin tillåter också skattesänkningar, men för att undvika framtida bubblor och överbelåning är det mest lämpligt att sänka kapitalskatten såsom ledande ekonomer redan rekommenderat, vid upprepade tillfällen: då får vi mer kapital till investeringar i nya företag och rätt incitament att spara till konsumtion istället för att låna.

Johan Lindahl
 27 maj 2011 - Margaretha Danielsson

GREKLAND TVINGAS BETALA SINA SKULDER

Tänk till. Om Grekland "defaultar" kan det rubba världens betalnings-system. Vem är t.ex. beredd att släppa i väg en container datorer om man inte vet om banken som garanterar betalningen finns kvar, då köparen fått varorna.

Utan garantier så gäller bara kontant betalning i guld. Världshandeln avstannar. Fundera lite över varför chefen för ECB kategoriskt avfärdar en avskrivning av Greklands skulder. Det måste betala, om så varenda grek ska svälta ihjäl.

För annars blir det totalt kaos.

Margaretha Danielsson27 maj 2011 - Chris Berglund

TOMT HOT FRÅN IMF

Får inte Grekerna IMF pengarna så kan Grekland ej omsätta sina gamla lån. Då får inte Franska & Tyska banker (+ ECB & en del andra långivare) inga pengar. Det kommer nog inga tunga EMU politiker tolerera. IMF:s arm kommer att vridas om och pengarna flödar åter till Grekland.

Chris Berglund27 maj 2011 - Signe Dahlborg

BANKKREDITER SOM ÄR SKAPADE UR TOMMA LUFTEN

Nå, vad spelar det nu egentligen för roll om Grekland inte kan betala tillbaka vad de är skyldiga andra länders olika storbanker ? De stora banklån som Grekland har erhållit är ju inte några "verkliga" lån. Det är ju bara bankkrediter, som är skapade, ur tomma luften.

Det betyder ju att det som man lånat, aldrig har funnits i verkliga världen och därför kan ju ingenting hända om man inte betalar tillbaka.

Förutom att en eller annan sk "systemviktig" storbank går omkull. Men vad ska vi med ett sådant "system" till som tillåter privata sk  "låneinstitut" att skuldfjättra hela nationer med hjälp av "bankkrediter", det vill säga rena bokföringsskojerier, hämtade ur tomma luften ?

Jag kunde förstå problemet om det var något reellt som lånats ut men nu är ju inte detta fallet.

Signe Dahlborg27 maj 2011 - Nils Widerberg

ÄR IRLAND PÅ VÄG MOT EN NY VALUTA ?

En sak kan vi alla vara överens om: Det har gått alldeles för långt när det gäller den alltför stora skuldsättningen i Eurozonen.

Grekland och Irland kan aldrig betala tillbaka alla sina lån. Läget i Spanien, Italien och Portugal blir allt sämre.
Frågan är, vem spolar Euron först, Grekland eller Irland ?

Jag satsar på Irland. Var det inte konstigt att både Obama och drottning Elisabeth var där i förra veckan ? Obama vet att han behöver det viktiga Irish/American vote i det nya presidentvalet, och Nordirland använder redan GBP som valuta.

Skulle pundet fungera i hela landet ? Många irländare gillar inte England, men dom hatar EU/ECB ännu mer, och deras ekonomi är verkligen på botten. Bankerna i UK har också lånat ut stora belopp till Irland. Är det något ekonomisk samarbete på gång mellan USA, UK och Irland ?

Nils Widerberg27 maj 2011 - Tanja Mikaelsson

GREKLANDS PER CAPITA SKULD

Den är mikroskopisk i Grekland, jämfört med en del andra av de skuldsatta PIIGS- länderna. Titta på Irland, de har åtta gånger större skuld, per capita.

Boom. There goes the dynamite !

Tanja Mikaelsson27 maj 2011 - Felix Rindborg

IMF ÄR INTE TILL FÖR ATT HÅLLA LÄNDER UNDER ARMARNA

I evigheter. Saknas viljan att bli räddad så finns ingen anledning för IMF att hjälpa till. I fallet Grekland så ljuger dom till och med för dem, som vill hjälpa landet.

Det är ingen smart taktik i längden. Vi känner nog alla någon som lånat och lovat betala igen imorgon, eller "när jag fått min lön". Då det är dags att betala har de en ny fantastisk historia, om varför dom inte kan eller vill börja betala.

Det där fungerar bara så länge, man kan hitta nya vänner, som inte hört ens lögner tidigare. Tror att Grekland har svårt att hitta sådana på denna planet just nu.

Felix Rindborg27 maj 2011 - Jan Åman

GREKLANDS FALL KAN BLI DET NYA LEHMAN BROTHERS

Först gör man stora ekonomiska räddningar, för Irland och Portugal. Men någon måste falla, och det blir nog Grekland som är en liten ekonomi, som ingen tror på. Intressant vad som händer med Euron. Grekerna har ju redan flyttat sina pengar till Schweiz, så de tror i alla fall inte på Euron.

Jan Åman27 maj 2011 - Gunnar Hedin

SKROTA IMF

Vad är syftet med IMF ? Varför bildades IMF ? Är det till att hjälpa utsatta länder eller är det att IMF ska fungera som en självständigt bank.

Kan de nu inte leva till det de är bildade för, ska hela denna institutionen skrotas och politikerna får hitta på ett annat system som ska hjälpa länder i nöd efter dagens behov.

Gunnar Hedin27 maj 2011 - Kajsa Lindgren

SLUTET ÄR NÄRA FÖR BÖRSEN

Allt fler länder ställer sig bakom krisländerna:

Grekland, Portugal, Spanien, och Italien mm. När allt fler länder behöver krislån så bör man ju fatta att det är ohållbart vi har försökt och få dessa länder på fötter i flera år med skattepengar från oss andra, utan resultat.

Läget har förvärrats. Vi ser ett avmattning i Kina, vi ser stora bubblor i råvaror, vi ser skenade fastighetspriser i Sverige och för bolånen. Optimismen minskar därför kraftigt på börsen. Allt detta är tydliga tecken på en kursvändning neråt.

En väldigt instabil börs där vi redan har sett att svenska börsen gått upp till 1 procent plus till sedan falla ner till 1 - 2 minus.

Säger bara: Sälj nu så ni inte får svarta Petter i handen utan gå ur och gå in på börsen igen när det lugnat ner sig som 2009.

Kajsa Lindgren26 maj 2011 - Henrik Månsson

DEN STARKA KRONAN ÄR BRA

Det gynnar svenskens köpkraft (motverkar inflationen, till exempel så slipper vi stockholmarnas gnäll över höjningar av SL-kortet). Importerade komponenter i exportprodukter blir billigare och en svensk stark krona lockar till sig nytt kapital (jobb i sektorn för forskning och utveckling).

Eller ska några av oss endast exportera malm och timmer, dvs ej förädlade råvaror ?

Henrik Månsson26 maj 2011 - Sara Magnusson

OECD SOM SPÖKSKRIVARE

OECD är ingenting annat än en spökskrivare åt respektive lands regeringar och centralbanker. Sättet som regeringar och centralbanker vill beskriva sin "performance på", blir den text som OECD skriver.

Sedan lägger man till, också efter överenskommelse, någon rad med någon lite varning för annars skulle dessa olika spökskriverier, bli för uppenbart. Det var länge sedan som OECD hade någon form av integritet och betydelse.

Rapporten om Sveriges ekonomi för 2011 och 2012, kan man helt bortse från. Klart att regeringen vill ge sken av att arbetslösheten går ner, men det kommer den nog inte att göra och de planerade industriinvesteringarna (framför allt i metallsektorn) kommer att gå ner ordentligt när nu commodity-bubblan är på väg att brista.

Tillväxtprognosen blir tveksam. Varifrån skall tillväxten komma ? Inte från Europa eller USA i alla fall, och myten om Kina kan vi nog skrota. Landet betyder inte mer för Sveriges ekonomi än vad Holland gör.

Den inhemska konsumtionen kommer också att dyka i och med Riksbankens fortsatta räntehöjningar, så även här kommer snart "OECD:s" prognos visa sig vara fel.

Sara Magnusson26 maj 2011 - Karin Persson

SOCIALISM ÄR EN FARLIG DROG

53 procent av vår industriella kapacitet kommer idag från Svenska staten (Blanchard, 2006). På en hundralapp är två tjugor produktiva och 60 kronor ineffektivitet. Svenskarna måste börja inse att vårt system skrämmer iväg produktiva unga entreprenörer, uppfinnare och akademiker.

När jag pratar med invandrade kineser klagar de på att den svenska byråkratin är för jobbig. På frågan varför, fick jag detta svar av en kines:

"Det finns ingen som tar ansvar. Man skickas runt från Trafikverket till Vägverket, till Transportstyrelsen till Transportverket och slutligen tillbaka till Trafikverket."

Det är dags att vi ser över vårt system. Människor måste börja ta eget ansvar för sina liv. Svenskar har ett stort drogberoende. Drogberoendet är att få bli ompysslad av Svenska staten.

Man ska få pengar från staten, man ska gå på ett statligt dagis, statliga skolor, statligt sjukhus, statligt apotek, statlig sprithandel, statligt casino, statlig radio, statlig TV och statlig försäkring.

Får inte den drogberoende sin dos av statlig ompyssling: då skriker man. Skriker efter fler reformer, mer Stat, mer av drogen. Drogen hjälper ju oss - inte sant ? Den gör så att vi mår bra just nu. Vi behöver inte tänka på livet och ta ansvar - drogen hjälper oss så länge jag och de andra betalar 60 procent av våra pengar för det.

Men helst ska andra betala för mitt drogberoende, de rika, de som genomför idéer, de som pluggat 5 år mer än mig, de som avstått att tjäna pengar i 3 år för att bygga upp sitt företag. De skall inte komma undan. Utsugare är vad de är, som inte bidrar till att jag själv ska leva ett lyxliv med plasma-TV och Iphone och gratis sjukvård.

Ni, som skyller våra problem på nyanlända MENA-invandrare och invandrare från Afrika kan dra någon gammal filt över er. Skulle vi inte haft Socialism i det här landet skulle dessa personer inte utnyttjat systemet. Dessa personer förstår att systemet kommer braka ihop, precis som i deras hemländer.

Men jag kan hålla med er om att det inte är moraliskt rätt att slå sönder en sliten helig kruka som innehåller ert heroin. Då försvinner ju heroinet.

Det som skiljer oss från forna kommuniststater är att de hade statliga bilfirmor, och det har inte vi. Men å andra sidan skrek ju folk att Staten skulle köpa SAAB och Volvo.

Karin Persson26 maj 2011 - Allan Lindgren

ALLIANSEN GÖR ETT MYCKET BRA JOBB FÖR VÅRT LAND

Tillväxten kommer de närmaste åren att vara fortsatt hög, historiskt hög, även om en del länder nu "kör om oss". Så bra att även andra länder utvecklas och går framåt. Det kommer att gagna oss ännu mer.

Alla som nu gläder sig att den svenska tillväxten sjunker något får ta sig i akt. Ni är identifierade. Ni har lika fel då som ni har fel nu.

Gå göm er med er bitterhet.

Allan Lindgren26 maj 2011 - Konrad Bodström

FOKUSERA PÅ FÖRETAGANDET

Dags att på allvar göra något åt den kontraproduktiva och mot företagaren ofta kränkande beskattningen av företaget och företagaren.

Höga arbetsgivaravgifter, höga skatter, höga bolagsskatter och hög moms var något som en direkt företagarfientlig och LO-influerad S-regering införde i mitten av 70-talet, och absolut ingen "naturlag" som många tycks tro. Vi lever år 2011 fortfarande med dessa orimligt höga skatter på allt vad som heter företagande

Alldeles för många som lever av skattepengar och har ingen koppling till var pengarna kommer från. Därför tycks det vara "helt normalt" att företagaren skall dra ihop alla dessa pengar varenda månad som andra ska spendera på ofta mycket tvivelaktiga aktiviteter och organisationer.

Till skillnad från offentlig sektor så måste förtaget ha produkter och tjänster som någon är villig att betala för.

Vad många inte inser är att företagare inte är maskiner utan människor som ofta brinner för idéer och lägger mycket energi och resurser för att få igång sitt företag. De flesta misslyckas. De som verkligen lyckas "belönas" med att Skatteverket tar det mesta av pengarna de arbetar ihop.

Volvo och SAAB:s personbilar är sedan länge icke-svenska verksamheter. Hur ska vi kunna få nya Sandvik, Scania, osv i Sverige om vi systematiskt bestraffar företagandet ?

Vi, kanske skall socialisera landet och lagstifta om nya företag ? Vi kan då samtidigt lagstifta om lycka och rikedom till alla medborgare?

Vi, kanske ska fortsätta att tro att resurser skapas av att Riksbanken sänker/höjer någon styrränta med noll-komma-noll-nånting procent?

Konrad Bodström26 maj 2011 - Fredrik Åkestam

TILLVÄXTHYSTERI

Fokuset på just tillväxten, är rena hysterin. Invandringen driver på tillväxten, säger man. Utlåningen driver också på tillväxten.

Men är invandring och utlåning i alla lägen positiva för samhällsekonomin?

Nej, men de kan vara positiva, i rätt mängd, och för rätt ändamål.

Fredrik Åkestam26 maj 2011 - Len Åsgård

TILLVÄXT ÄR INTE BARA AV GODO

Jag såg på "Vetenskapens Värld" i veckan, att den största faran för vår värld är tillväxten. Om tillväxten skall öka med ca 3 procent varje år samt att folkmängden i världen ökar som i dagsläget så är vår värld mättad med avfall inom 50 år samt att utsläppen ökat till katastrofiska mått.

Vår världs vatten och matbehov kommer inte att räcka till. Kanske dags att tänka om snart innan vi förstört vår fina jord.

Lena Åsgård26 maj 2011 - Karl Bergkvist

EN DING DING VÄRLD

Om man lånar mer och mer pengar för att öka sin konsumtion så ökar självklart därmed också tillväxten. Men allt vad som har lånats, måste ju betalas tillbaka, och då kommer ju konsumtionen att sjunka kraftigt, eftersom lönerna går till att betala tillbaka lånen i stället.

Så antingen lånar man ännu mer för att kunna fortsätta öka sin konsumtion, trots att räntor skall betalas under tiden eller så börjar man betala tillbaka sina lån.

Men förr eller senare måste ju lånen betalas tillbaka och ju större de är desto mer kommer konsumtionen att minska.

Inflationen ska ju ställas till ränteinbetalningarna. Om räntan och inflationen håller ungefär samma takt hjälper ju inte inflationen heller låntagaren.

Så hur har detta kunnat få hända, att vi glatt skuldsätter oss upp över öronen, både privatpersoner och stater. För ett par år sen fanns det ju tokstollar som tyckte att även företagen skulle skuldsätta sig hårt för att kunna dela ut pengarna till aktieägarna, samma logik där.

Vem/vilka har startat detta vansinne, vem/vilka ekonomer och politiker satte i gång hela lånevansinnet, så var det inte på 60-talet när jag växte upp.

Men, så var det under den stora bankkrisen 1987 - 1993, då storbankerna sade upp krediterna för företagarna, bara för att det var bankerna som var på fallrepet.

Karl Bergkvist26 maj 2011 - Sten Marklund

SNART SLUT PÅ DEN SVENSKA LÅNEFESTEN ?

Det är denna fest som drivit på BNP mm och gjort Anders Borg så glad. Snart kanske det börjar gå neråt - och då går det nog snabbt utför.

Jag tror att det vi känner just nu - ovanligt "lugnt" - är lugnet före stormen.

Sten Marklund25 maj 2011 - Henrik Rosengren

BANKIRERNA OCH POLITIKERNA HAR GÅTT FÖR LÅNGT

Man kan inte först låta skuldsätta ett helt land upp över bristnings-gränsen och sedan göra så radikala nedskärningar så att folk måste leva på 40 procent av sin pension, utan någon hälsovård - knappt ha råd med mat för dagen - och en gigantisk arbetslöshet.

Det säger sig självt att detta leder till enorma sociala spänningar i ett land, som riskerar sluta i rena inbördes krigshandlingar - medborgarna kommer kanske att löpa amok.

Nej, det måste till någon annan lösning på de gigantiska problem som vi låtit bankerna och finanshusen orsaka - det bästa vore kanske om man kunde låta storbankerna stå för hela notan - för att sedan börja bygga upp ett helt nytt finansiellt system.

Det här kommer hur som helst inte att hålla länge till - problemen är alltför djupa. Sänkta pensioner, radikala nedskärningar för alla medborgare i Spanien, Grekland, Portugal, Spanien, Irland och andra länder hade till viss del kanske varit moraliskt rätt, men det kommer inte att räcka, det löser inte dessa kolossala problem.

Och till syvende och sist: varför skall enbart de vanliga människorna, sättas dit stenhårt, när det är politiker och bankirer som är de verkliga upphovsmännen till USA:s och Europas djupa kris.

Sätt dit dem som borde sättas dit - gör det hårt och bestämt!

Henrik Rosengren25 maj 2011 - Tanja Mikaelsson

VI HAR ETT STYRANDE SKIKT AV POLITIKER, SOM INTE ÄR SÄRSKILT BRA PÅ ATT STYRA !

Vi har oövertänkta valutaunioner, som dessutom leder till oövertänkta stabilitetspakter, som leder till en de facto gemensam skuldunion utan någon gemensam politisk styrning.

Samtidigt som de styrande inte vill/förmår göra särskilt mycket åt vare sig generella strukturproblem i ekonomin. Vi har också alltför stor, kraftigt skattesubventionerad bank/försäkringsindustri (och fastighetssektor) som skapar gigantiska systemrisker.

Som i praktiken faller på skattebetalarna i de länder där företagen har sina huvudkontor. Vi har också stora lokala strukturproblem, främst de obalanserade välfärdssystemen. I Sydeuropa tillkommer en ineffektiv skatteindrivning, och avsaknaden av fungerande fastighetsregister.

Folk gillar inte stöd till olika samhällssektorer som bygger sin position på skattesubventioner och garantier, liksom de ogillar gemensamt ansvar för statsskulder för andra länder. I många länder finns dessutom en utbredd korruption, som underblåser alla dessa tendenser.

Det är en stor del av förklaringen till så skilda partier som Vlaams Belang (protest mot bidragen till Vallonien), FPÖ/BZÖ (de fick fart genom sin kritik mot Proporzsystemet som konservativa och socialdemokrater skapat för att dela upp offentliga tjänster mellan sig).

Det är bakgrunden till partier som Lega Nord och i viss mån Alleanza Nazionale i Italien och faktiskt till att Berlusconi av alla människor kunde träda fram som politisk ledare efter sammanbrottet för det tidigare partisystemet.

Liknande fenomen om än inte lika starka, kan ses i Norden, i Schweiz (där SVP kombinerar ekonomisk liberalism, social konservatism och EU-motstånd) Det finns, om än betydligt svagare också i Frankrike.

Kort sagt, populismen är i hög grad en motiverad protest mot en styrande klass som tappat förmågan att hantera sitt uppdrag, nämligen att göra de länder som försörjer dem konkurrenskraftiga.

Tyvärr förefaller det som om populisterna har en betydligt mer realistisk syn på den europeiska skuldkrisen än själva etablissemanget.

Tanja Mikaelsson25 maj 2011 - Daniel Bodgren

POLITIKERNA FÖRVÄRRAR BANKKRISEN

Hur folk röstar är ganska oväsentligt, för att komma till rätta med de grundläggande problemen, med det finansiella systemet och bankerna.

* Inflation är stöld och urholkar våra valutors köpkraft.

* Lån kommer inte från befintliga besparingar utan skapas ur tomma luften när människor tar lån. Skuld monotariseras.

* Skulder skall betalas tillbaka.

* Politiker, ekonomer och banker tjänar på omfördelningen av inflationsbeskattning. Större delen av befolkningen tvingas slava för en minoritet.

Daniel Bodgren25 maj 2011 - Nils Widerberg

MAKTMISSBRUK

Det stora problemet idag för både Eurozonen och USA är att politikerna och makteliten inte lever kvar i verkligheten.

Dom lever i sina elfenbenstorn, alldeles för långt borta, från vanliga människor.

Spanien är ett skräckexempel på detta. Det var ju julafton varje dag under många år, för hela den spanska makteliten. Bedrägeri och korruption inom fastighetsbranschen skapade enorma förmögenheter för många - även stora kickbacks för kommunanställda (bygglov), tveksamma lån till spekulation, timeshare, osv.

Det finns så många ofärdiga byggprojekt som bankerna äger numera att man bara häpnar, samtidigt som priserna och efterfrågan sjunker. Bankerna drabbas hårt av dåliga lån och kommer att behöva nya bailouts snart, precis som för de svenska bankerna, under den stora svenska bankkrisen, 1987 - 1993.

Grekland drivs inte bara av korruption och bedrägeri men också en enorm offentlig sektor (som Spanien) som kostar gigantiska belopp, inte minst när det gäller pensionerna.

Spanien och Grekland behöver därför inte bara en ekonomisk sanering, men också en politisk sanering.

Det är tyvärr det priset man får betala, när de fartblinda politikerna och makteliten tappar kontakt med verkligheten i jakten på röster och pengar.

Nils Widerberg25 maj 2011 - Bo Kindwall

POLITIKERANSVAR

Det brukar alltid vara "the small people", som till slut blir sittande, med "Svarte Petter". De alldeles för högt betalda tjänstemännen och politikerna kommer undan. Det är på tiden - att vi på nytt inför ett personligt ansvar - för våra politiker och tjänstemän i Sverige

Bo Kindwall25 maj 2011 - Karin Persson

DAGS ATT GÖRA KLART FÖR MISSKÖTTA LÄNDER VAD SOM GÄLLER

Som privatperson förutsätts man kunna betala sina skulder själv. När det gäller vissa stater och deras hantering av sin egen ekonomi, så är det ett väldigt gnölande om hjälp, trots att man råder helt och hållet själv över situationen.

Grekland, Portugal, Spanien, Irland och många fler länder har fått enorma EU-bidrag - mest till jordbruket - för att komma i nivå med övriga länder, inom EU.

Vad är det som händer ? Inte ett dugg. Grekland behåller tidig statligt finansierad pension, man behåller även de egendomliga belöningssystem som finns i landet. Dessutom så accepterar en massiv korruption i Grekland, i klass med de gamla kommuniststaterna. De som skulle frälsa världen.

Nu är det slut med fröjden, nu är det dags att börja kräva länderna på ekonomiska resultat. Det gör inte så mycket om de går i konkurs, skulderna finns ju ändå kvar.

Staten får gå in och hålla bankerna under armarna, men det innebär inte att skulderna försvinner, det enda som händer är att man blir satt under förmyndare.

Det är dags för dessa länder att de själva bestämmer sig för vad de vill göra med framtiden tills konkursen kommer. För då är det andra som bestämmer.

Karin Persson25 maj 2011 - Tore Wiman

"BANKKRAMAR-POLITIKER"

Befolkningarna världen över har tröttnat på bankkramar-politiker. Nollställningen, dvs när bankernas tillgångar går upp rök närmar sig. Tyvärr är det så att politikerna har sett till, att även dina pensioner går upp i rök.

Tore Wiman24 maj 2011 - Margaretha Danielsson

GIRIGHETEN STYR

EU parlamentet är en klubb för inbördes beundran, där de skattebefriade EU-representanterna tillåter sig att leva gott på våra pengar.

Medlemsländernas regeringar tar makten till varje pris med en felaktig överbudspolitik, som dom finansierar med EU-bidrag. Resultatet av detta har vi redan sett!

EU parlamentarikerna förser sig. EU-bidragsländerna förser sig. Alla som kan, försöker att förse sig på EU-pengar som medlemsländernas befolkning får stå för.

Det är inte ett solidariskt stödsystem utan en rufflarnas marknad.

Margaretha Danielsson24 maj 2011 - Heinz Henriksson

SKULDKRISENS KONSEKVENSER

Självklart, så får politikerna vid makten betala ett pris för den stora bankkraschen och dess följder. De har suttit i knäet på finansetablissemanget, och låtit dem hålla på i decennier.

Men, inte nog med att politikerna har gett skojarna fria händer, de har dessutom gjort sitt yttersta för att rädda de ansvariga för katastrofen, på bekostnad av alla dem som har drabbats. Till och med vanligt folk fattar, att maktens män slår vakt om penningarnas väl istället för fotfolkets väl.

Heinz Henriksson24 maj 2011 - Gudrun Sjöström

STYR UPP BANKERNAS TRIXANDE

Strategin har varit att bankerna sätter länder och folk i skuld genom att dumpa räntan. Staten/skattebetalarna måste sedan rädda storbankerna, och får notan i form av bubblor, skattehöjningar och turbulens. Folk skruvas åt av de höjda räntorna.

Politikerna stiftar lagar som låter alla bankerna hållas.
Det är inte konstigt om folk blir ilskna på både politiker och banker. Det är väl mest i Sverige som vi bara knyter näven i byxfickan och skriver en arg insändare på sin höjd.

Gudrun Sjöström24 maj 2011 - Oskar Jacobsson

POLITIKERNAS MAKT ÄR BEGRÄNSAD

Eftersom långivarna bestämmer politiken i länder som står på randen till konkurs spelar det ingen roll vilket parti som sitter vid makten, socialister eller mer borgerliga partier. De kan i alla fall inte påverka själva skeendet.

Politikers makt är beroende av möjligheterna att spendera pengar. Finns inga pengar har de ingen makt. Helt logiskt!

Oskar Jacobsson24 maj 2011 - Hans Brodin

ÅTERGÅNG TILL BANKKRISEN 1987 - 1993

Det som blir konsekvensen av om EMU spricker och EU börjar lösas upp i fogarna är att många länder, säkerligen även Sverige, kommer återgå till höginflationsekonomi med höga räntor på 10-20 procent - och de globala storbankerna på nytt får allvarliga ekonomiska problem - det är detta man är rädd för och vill undvika.

Hans Brodin24 maj 2011 - Vera Qvarnström

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN

Demokratin fungerar så länge ekonomin fungerar. Vi kan nog förvänta oss kraftiga politiska konvulsioner, om vi inte klarar av skuldkrisen, på ett vettigt sätt.

Kommunister och nazister kommer att vinna sympatier med sina enkla lösningar på problemet. Hur långt kan den här politiska krisen utveckla sig ? Känns den här situationen bekant ?

Vad kan vi göra åt saken ?

Vera Qvarnström24 maj 2011 - Kajsa Lindgren

SPARA ÄR TRÖTT !

På att betala för Slösa. Vi som sköter oss börjar tröttna på att betala för andras oförmåga att hålla ordning på andras finanser. Om jag sköter min ekonomi och sparar och arbetar hårt, varför ska jag då straffas med högre skatt ?

Det måste vara något sjukt med detta.

Kajsa Lindgren24 maj 2011 - Max Martinsson

POPULISTISKT = REALISTISKT ?

Det kanske är så enkelt att vanligt folk börjar fatta det som deras politiker inte förstår - en skuldkris kan inte lösas med ännu mer skulder. Det hjälper vare sig de som lånar eller de som lånar ut.

Max Martinsson23 maj 2011 - Håkan Forsberg

ANVÄNDS VERKLIGEN LIKVIDA MEDEL FRÅN AP-FONDERNA FÖR
ATT KÖPA UPP ÖVERVÄRDERADE FASTIGHETER FRÅN BANKERNA ?

Bara för att på det sättet bättra på de svenska bankernas balansräkningar ? Betyder detta att AP fonderna, medvetet köper till överpriser ?

En sund affär från AP-fonderna, hade ju kanske varit att köpa konkursbon till vrakpriser, om fonderna nu ligger med för stora likvida medel.

Är syftet att få en kontrollerad pysning av bubblan med 20-25 procent kan jag någonstans förstå detta, om nu det enda alternativet är en fastighetskrasch, och det inte finns andra möjligheter ?

Håkan Forsberg23 maj 2011 - Per Hammarström

RIKSBANKEN KOMMER ÅTER ATT HÖJA RÄNTORNA

Det sker med motiveringen att hålla huspriserna nere på bekostnad av vår export. Tidningarna skriver dagligen om hur högt belånade alla är.

Men faktum är att det bara är i storstäderna som priserna på bostäder är mkt höga och där är efterfrågan fortfarande mycket större än efterfrågan, vilket håller uppe priserna. Om det nu skulle bli svårare för bankerna själva att låna, så har riksbanken muskler att släppa ut mer pengar på bra villkor till bankerna.

Per Hammarström23 maj 2011 - Greger Enbom

VI BETALAR REDAN FÖR DE SVENSKA BANKERNAS KRIS I BALTIKUM

Det sker genom skillnaden mellan inlåning och utlåning. Bankerna bygger upp vinster och kapitaltäckning på så vis. Samt genom den låga ränta på lönekonton och på sparkonton. Inflationen urholkar bankspararnas kapital varje år.

Jag tror inte vi får någon stor dramatisk prisnedgång för vanliga bostäder. Däremot på de högst prissatta objekten, får vi med rätta ett dramatiskt prisfall.

För övriga objekt får vi en nedgång eller en stagnation av priserna. Vi får en ränteuppgång. Det är svårt att se något annat. Därtill kommer ett nytt jobbskatteavdrag som ger hushållen mer i fickan.

Detta lindrar "krisen".

Greger Enbom23 maj 2011 - Gudrun Sjöström

DEN SKRÄMMANDE VERKLIGHETEN

Vad som nu sker i exempelvis i Stockholm är skrämmande. Både för de högt belånade samt alla som kommer få betala för dessa.

Antal köpavslut är skrämmande lågt, antal lägenheter som lagts ut med acceptpris är fler än någonsin. Vill jag köpa en lägenhet idag kan jag utan problem gå in på Skanska eller JM och välja och vraka bland de nybyggda bostäderna. Men att betala ett sådant högt pris i en gigantisk skuldsatt förening verkar folk äntligen förstått att det är en riktigt dålig idé.

Gudrun Sjöström23 maj 2011 - Karin Persson

BO-LÅNETAGARNA SITTER FAST I EN RÄVSAX

Svenskarna har köpt och belånat sin bostad tidigare, bara för att kunna öka konsumtionen. Minskar bostadspriserna så minskar konsumtionen, så minskar jobben, så minskar också  skatteintäkterna så minskar jobben i vård skola och omsorg.

Dessutom ökar kraven på amortering till bankerna då priset går ned vilket innebär mycket högre kostnader, (som högre ränta) minskad antal som kan buda på visningarna.

Skräckscenariot är som kommer hända är att till exempel ett par som köpt ett för stort hus när bankräntan var jättebillig, förlorar jobbet, och inte har råd att bo kvar och måste sälja. Problemet är att med de nya reglerna med 15 procent kontant, och mycket högre krav på att klara räntan, skulle detta par inte kunna sälja för de får inga nya lån till en annan bostad.

Hyresmarknaden är ombildad så att det finns nästan inga hyresrätter kvar. Vad händer när paret måste sälja sin bostad och priserna ligger 20 procent under vad de köpt det för, och ingen köper det.

Karin Persson23 maj 2011 - Gunnar Hedin

BANKERNAS RÄDDNING ?

De svenska storbankarna lånat ut cirka 2.000 miljarder kr till de svenska bolånetagarna. Svenskarnas insättningar på sparkonton uppgår kanske till högst 500 miljarder kronor.

På pappret kan det alltså bli svettigt att finansiera detta om samtliga utländska ränteköpare lämnar Sverige.

Men, då glömmer man att svenska storbankarna i dagsläget kontrollerar några av Sveriges största fonder där svenska folket satt in biljontals kr inklusive pensionsfonderna.

Eftersom bankerna kontrollerar alla större räntefonder, skulle de kunna finansiera sin bolåneutgivning genom att sälja samtliga statsobligationer i dessa fonder, och kunna köpa sina egna bolån.

Och räcker inte detta kan bankernas aktiefonder relokera 10-15 procent av sina tillgångar till räntepapper, som i en kristid råkar vara bankens egna bolånepapper.

Teoretisk exempel Swedbank:

Lånat ut 1000 miljarder kr i bolån, kundernas insättningar i banken uppgår till 250 miljarder kronor. Swedbank lånar alltså upp cirka 750 miljarder kronor på internationella kreditmarknaden.

En dag försvinner marknadens förtroende för Swedbank och banken tappar då 750 miljarder i upplåning. Går banken i konkurs ? Nej, spararna i Swedbank har satt in tusentals miljarder i fonder som kontrolleras av Swedank, ex Robour och andra räntefonder.

Swedbank kan i dessa räntefonder sälja statsobligationer och andra räntederivat och använda likviden för att köpa upp sina egna bolån.

Räcker inte bankens räntefonders samlade kapital kan Swedbank omlokalisera aktiefondernas kapital till 10-20 procent bolåneobligationer i den egna banken.

Gunnar Hedin23 maj 2011 - Gunnar Bjursell

DEN SVENSKA BOLÅNEMARKNADEN KOMMER ATT DRASTISKT FÖRSÄMRAS.

Förr eller senare fattar de utländska investerarna, att skuldsättningen bland svenskarna vida överstiger deras tillgångar,(om vi tar bort alla fiktiva bostadsvärderingar och oåtkomliga pensionspengar)  och de kommer att dra åt sig öronen.

Att svenska banker envist håller fast vid påståendet att någon bostadsbubbla inte finns har till syfte att dupera globala investerare.

Gunnar Bjursell23 maj 2011 - Tanja Mikaelsson

SVERIGE STICKER UT SOM EN ÖDE Ö

När det gäller beroendet av utländsk dollarfinansiering. Något som tog Riksbanken på sängen under krisen när US Fed Reserve fick ställa upp med de enorma eurodollarlinorna, till inte bara det svenska banksystemet.

Riksbanken har under alla år även struntat i alla risker, med att alla aktörer valt extremt kort finansiering, från boende till multinationella företagskrediter.

Riksbanken är en mycket svag institution när det gäller viljan att balansera risker. Som vanligt lutar den sig bakåt och friar hellre än fäller enligt synen att Basel II är allenarådande, samt att interventioner löser resten. Vi såg hur det gick!

Samma systemfel i alla centralbanker.

Tanja Mikaelsson23 maj 2011 - Göran Larsson

REGERINGEN FORTSÄTTER ATT TULLA PÅ PENSIONSRESERVEN

Likt Göran Persson (s) som lade beslag på 256 av miljarder av pensionärernas pengar i början på 90-talet, sker nu en annan variant på samma tema.

Regeringen har höjt tillåten AP-fonders fastighetsinnehav från 4 till 10 procent av portföljen.

Finansmarknadsministern köpte stora delar i Rosengård av ACTA, när han var chef i AP-6.

Våra pensionspengar kommer troligtvis att satsas i olika former av fastigheter, för att rädda storbankernas korta utlåning och obligationer, som måste omsättas.

Dags för en fortsättning för att rädda bankerna genom att politikerna socialiserar bankernas förluster ?

Göran Larsson22 maj 2011 - Leif Davidsson

SLUTA HÖJA DEN SVENSKA RÄNTAN !

Inflationsspöket består i statens drastiskt höjda skatt på bensin och el-priser, där kan staten gå in och justera ner skatterna, så att ingen inflation uppstår.

Finns ingen inflation behövs inte heller räntehöjningar. Att vara ekonom idag är inte lätt de vill synas och höras i media och de saknar ofta kunskaper om livet för den vanliga svensken.

Leif Davidsson22 maj 2011 - Bengt Lindström

BANKERNA HAR PANTER I ALLTFÖR MÅNGA FASTIGHETER

Som inte är värda de pengar de lånat ut med fastigheten, som säkerhet. Det kan orsaka ett kris där bankernas kommer att gå i konkurs. SEB har den bilden från förra svenska krisen (1987 - 1993) då deras aktier bara värderades till en krona.

Problemet nu är att om man säger att man lånat ut ca 100 miljarder på fastigheter som är värda kanske 50 miljarder. Då är det väldigt illa. Därför är kravet att lånaren måste klara en ränta som nu är en kalkyl, men ingenting annat.

Bengt Lindström22 maj 2011 - Elisabeth Claesson

FASTIGHETSPRISERNA FÅR INTE SJUNKA FÖR MYCKET

Priserna får inte gå ner mer än max 20 procent. Allt annat är en politisk omöjlighet. Märk väl, politisk. Ekonomi har inte med saken att göra.

Den svenska bostadsmarknaden är den mest styrda i världen, så det är relativt lätt att bestämma över priserna. Vilket kanske är bra, men de som står utanför får betala. Och de tycks finna sig i att makten styr över marknaden i sann svensk solidarisk socialism.

Elisabeth Claesson22 maj 2011 - Solveig Rosberg

HAR BANKERNA TILLRÄCKLIGT MED PENGAR ?

Finns verkligen dessa pengar ? StorBankerna som lånar ut, har inte dessa pengar. Det är därför de har satt sig själva i skuld, och har sedan fordran mot låntagarna, som dock är ganska fattiga.

Låntagarna måste räkna in det nuvarande värdet på bostaden för att det ska se bra ut. Går det upp för de parter som finansierar de svenska bankernas lån - då avtar utlåningen och kan t o m upphöra. Då uppstår fallet som heter duga. 2008 åter.

Det är så vanskligt alltihop, att jag sparar istället för att konsumera. Låna ? Inte förrän jag känner mig trygg. Och jag är trygg när fundamenta är starka, inte förr.

Solveig Rosberg22 maj 2011 - Tage Hedström

VARGEN KOMMER ?

Det finns ett ordspråk som heter: "Vargen kommer" och förvisso upprepas med ett sådant uttryck så stämmer det så småningom in.

Det finns två faktorer som styr fastighetspriserna i vårt  land, och det är efterfrågan och kostnaden för att bygga nytt. Normalkostnaden för att anlägga en tomt är cirka 250.000 kr givet att råmarkspriset är noll.

Den normala byggkostnaden med dagens normalstandard är ca 20.000/ m2. Väljer man ett vanligt svenskt fri-liggande enstyckshus på 175 m 2 blir kostnaden ca 3.500.000 plus tomt, dvs inte under 3.750.000 kr. Väljs en normaltomt i normalstad blir den normala byggkostnaden snarare cirka 4.500.000 kr. Så länge husen ligger under detta så är man på säkra sidan. Skall huspriserna upp över 5 miljoner så måste läget vara speciellt. Och det är de oftast inte.

Vi har brist på bostäder i Sverige. Sitt lugnt i båten och kräv att bankerna tar sitt ansvar. Det har de betalt för.

Tage Hedström22 maj 2011 - Yngve Lundwall

ÄR DET EN NY KRIS PÅ GÅNG ?

De vanliga hushållen har i dag problem sedan i vintras med höga elräkningar, sedan den faktiska räntan för hushållen som har dubblats sedan december. Det hade varit intressant att veta hur många som har avbetalningsplaner på sina stora elräkningar ?

Blir nog ingen semester för rätt många i år.

Yngve Lundwall22 maj 2011 - Fredrik Torngren

BRA ATT BANKERNAS RISKER DISKUTERAS, PÅ BANKRÄTTSFÖRENINGENS INTRESSANTA HEMSIDA.

Men märk väl att detta är teoretiska resonemang, som visserligen kan bli verklighet, men det finns ett antal saker som kan ske på lång och kort sikt.

En del bra, en del mindre bra.

Fredrik Torngren
 21 maj 2011 - Nils Widerberg

SVERIGE ÄR FANTASTISKT

Riksbanken har skrivit en 400 sidor bostadsutredning och kommit fram till att det finns ingen bostadsbubbla.

Det räcker med 2 minuter istället:

1. Prisutvecklingen 153 procent på tio år.
2. Kreditexpansion på ca 8 procent i snitt sedan 1996.
3. Rekordlåga bolåneräntor 2002-2010.
4. Nettolöneökningar på ca 1.5 procent - 2 procent.

Hur tänker Riksbanken egentligen ?

Nils Widerberg21 maj 2011 - Sara Magnusson

BALANSERING AV BANKERNAS SKEVA KREDIT/TILLGÅNGSSYSTEM VÄNTAR.

Rätteligen skall sparare med god marginal erhålla korrekt realränta (ränta som är större än inflationen) vilket ej är uppfyllt idag. Äkta sparande borde kunna gynnas medan tillverkning/uppblåsning av utlåningsbara och påhittade datorskapade pengar, måste minska drastiskt.

Låntagare och lånefinanserade tillgångar missgynnas med högre pris och amortering.  Rätteligen skall bankernas datortillverkade "låtsas-pengar" ej tillåtas vara 1.000 procent(tusen) större än det i balansräkningen intagna insättare-sparandet.

Hela denna process har påbörjats mycket, mycket fegt och försiktigt, men Borg vill höja upp tempo och grad så att återställar-värkens konsekvenser för samhället blir något lite mer hanterliga. SHB:s chef anser att det "ser värre ut idag" än hösten 2008.

Gissa vad som väntar oss ?

Sara Magnusson21 maj 2011 - Gustaf Hamrin

BANKERNAS MAKT ÖVER KREDITVÄSENDET MÅSTE BEGRÄNSAS

Till ett minimum. Om vi överhuvudtaget ska ha möjlighet att överleva det som storbankerna redan ställt till med
i världsekonomin.

Borg är helt rätt ute när han påpekar att bankerna måste öka på sin kapitaltäckningsgrad. Att Spanien och England ställer sig bakom "noll" reglering av bankväsendet var nog att vänta. Bägge länderna är i det närmaste konkursmässiga själva. Senast inom ett halvår behöver de nog stor hjälp - av övriga medlemsstaters skattebetalare - för att lösa den kris som storbankerna är helt och hållet själva skyldiga till genom bl a vansinnesspekulation på bostadsmarknaden.

Gustaf Hamrin21 maj 2011 - Carl Zetterberg

NOLLKOLL

(Läs Mats Lönnerblads bok: "Nollkoll" så förstår ni hur dåligt kontrollen över de svenska bankerna fungerar)

Ingen kontroll, ingen aning = "noll koll". Den nuvarande chefen för Finansinspektionens tillsynsenhet tvärbommade den stora bankkrisen 1987 - 1993. Än värre så totalmissade han också krisen som inleddes 2008, och som riskerade att sätta hela Sverige i konkurs.

Med en sådan man på den positionen behövs inte hårdare regler - det är nog helt bortkastat med banktillsynen i vårt land, överhuvudtaget, faktiskt. Den som anser att Martin Andersson och Finansinspektionen gör ett bra jobb - bör nog om jag citerar Obama: "få sitt huvud undersökt".

Carl Zetterberg21 maj 2011 - Johan Svedberg

NU VILL VISSA LÄNDER FÖRHINDRA BANKREGLER, SOM ÄR BÄTTRE FÖR VÄRLDENS SAMHÄLLSEKONOMI.

Det märks ganska tydligt att banklobbyisterna nu vädrar morgonluft under vingarna och kan fortsätta sin huvudlösa kreditexpansion i lugn och ro, istället för att behöva ta ansvar för vad de facto ställt till med i världsekonomin.

De kapitaltäckningskrav som politikerna föreslår är ändå ganska tandlösa i jämförelse med vad bankerna kan ställa till med när de skapar bankkrediter ur ingenting och sedan smyger ut bakvägen när förlusterna i det sönderspekulerade tillgångsslaget ska betalas.

Johan Svedberg21 maj 2011 - Kajsa Lindgren

BANKERNA VILL SLIPPA HÅRDARE KAPITALTÄCKNINGSKRAV

Bankerna skyller på kostnaderna, och konsekvenserna av de nya reglerna Basel III och kapitaltäckningskraven, att de skulle få oanade negativa konsekvenser för utlåning med direkt nedkylande effekter.

De är bra på att skapa osäkerhet och oreda. Som vanligt är det vi kunder som får stå för fiolerna. Snälla Borg smäll på ordentligt - annars går det åt pipan igen - för minnet är kort. Det kommer att ta lång tid att få fram ett nytt regelverk, om man missar denna chans. Se bara på hur alla bankbonusarna som börjat blomma upp igen.

Kajsa Lindgren21 maj 2011 - Magnus Ahlström

ANDERS BORG VILL STÄLLA HÅRDARE KRAV PÅ BANKERNA

Det var väldigt nära att Swedbank och SEB hamnade hos staten, det vill säga hos oss skattebetalarna, för bara några år sedan. Under den förra stora svenska bankkrisen under åren 1987 - 1993 hamnade till slut både Gota Bank och Nordbanken i statens ägo.

Nya regler som begränsar bankernas huvudlösa risktagning som den i Baltikum måste införas. Vi får hoppas att Borg står på sig i den här frågan.

Magnus Ahlström20 maj 2011 - Hans Brodin

BETYGSYSTEMEN FÖR BANKERNA VARIERAR

Det finns huvudsakligen 2 stora kreditbedömningsföretag, Moodys och S & P (sen finns ju flertalet mindre aktörer). Men Moody och S & P har två olika benämningar på sina kreditbedömningar som ligger som en modell för de flesta andra bolag. Moody använder bokstäver och siffra (typ Aa1) medan S & P använder bokstäver eller bokstäver och symbol (+/-) typ AA+. Dessa är likvärdiga.

Tips, Wikipedia har en pedagogisk artikel om detta. Sök på "Credit rating" så hittar du en lista som jämför de olika institutens system.

Hans Brodin20 maj 2011 - Patrik Gunnarsson

HUR BETYGSÄTTS BANKERNA ?

A 1 eller AA + eller Aa 1. Vad betyder det ? Jag måste tyvärr erkänna min okunnighet att jag inte utantill kan tolka de olika betygen.

Kan inte någon ge oss de olika nivåerna i ordningsföljd, så att vi lättare kan se hur stora sänkningarna/respektive höjningarna är och var på skalan de olika storbankerna befinner sig.

Patrik Gunnarsson

Här finns ett svar: Moddy´s US Municipal Bond Rating Scale20 maj 2011 - Karin Persson

VART TAR NORDEAS STORA VINSTPENGAR VÄGEN ?

Efter Nordeas stora vinst på 9 miljarder kronor för det 1:a kvartalet 2011, borde betyget vara Aaa enligt Moody:s system, och inte bara Aa2 vilket är två pinnhål sämre.

Nordea kan ju inte direkt råna sina kunder, på samma sätt som banken tilläts göra under den förra stora bankkrisen 1987 - 1993, som  Mats Lönnerblad skriver om i sina böcker (den senaste med titeln "Pyramidspel"). Efter krisen måste banken att byta namn från Nordbanken till Nordea.

Men redan nu klagar sparare på dålig sparränta, låntagare på för hög boränta, kunder på vissa avgifter. Jag tycker att 9 miljarder kr för första kvartalet är ett strålande resultat och borde synas på aktien men gör tyvärr inte det.

Karin Persson20 maj 2011 - Per Fredriksson

DANMARK HAR STORA EKONOMISKA PROBLEM

Ekonomin är mycket dålig och belåningen är alldeles för hög.
Det blir bara värre och värre. Det har ratinginstituten nu också insett.

Men det borde dom sett för länge sedan.

Per Fredriksson20 maj 2011 - Nils Hultgren

RATINGINSTITUTEN LIGGER STEGET FÖRE

När det gäller deras bedömning, av de danska storbankernas kreditvärdighet. Marknaden är idag på tok för positiv till Danmark och dess banker. Vi kommer att få se flera banker som går i putten, redan i år.

Nils Hultgren20 maj 2011 - Tage Hedström

BIND INTE DITT KAPITAL !

Du får bara bättre betalt för dina pengar. Men låna inte ut dom till de svenska bankerna. Det är ju rena förlusten. Företagsobligationer är betydligt bättre. Det finns många fler alternativ. Rörlig ränta är alltid bäst.

Sälj av tillgångar och amortera. Jag har tjänat så pass på rörligt att jag var skuldfri, när jag pensionerade vid 62. Skuldfri blir man aldrig.

Nu får vi alla vara med och betala villaägarnas ränte- och rotavdrag m m med ca 50 miljarder.

Tage Hedström19 maj 2011 - Harald Westman

VAD HÄNDER OM GREKLAND FÅR SKRIVA NED SINA LÅN ?

Vid nedskrivning kommer inte ett sådant land att få låna en Euro under lång tid. Det handlar om förtroende och tid, vilket kan vara 20 år framåt.

Principen är att skuldavskrivning ska vara mer smärtsam än att betala lånen. Och man får andra problem på halsen som man inte kan överblicka. Kan medborgarna lita på att få en pension, bara för att ta ett exempel. Så en stor politisk och social oro är bara förnamnet, jämfört med vad det är idag.

Harald Westman19 maj 2011 - Nils Svanström

VAD ÄR DET SOM DRIVER INFLATIONEN ?

Är det den högre lönen eller den ökade köpkraften som en högre lön innebär ? För den högt belånade svensken kanske det blir mindre konsumtion och mer åt att försöka rädda hus och hem, genom att surt betala den högre räntan.

Ingen konsumtion, minskad inflation, högre arbetslöshet, och därmed sänkt ränta. Hoppla hjulet är tillbaka igen.

Se bara till att klara Er på marginalen under perioden av högre ränta. Annars sälj och gör Er skuldfria, helst först innan alla andra tvingas börja sälja.

Nils Svanström19 maj 2011 - Leif Davidsson

ÄR BANKERNA "NORMALA" LÅNGIVARE ?

Om Grekland behöver skriva av en god del av sina skulder, lär långivarna nog lära sig en läxa och kommer att förstå att lån inte är gratis, tror säkert många.

Långivarna ? Man håller ju på att flytta över skulderna så att långivarna (= de stora bankerna) får sina pengar medan skattebetalarna blir sittande med förlusterna.

Långivarna (bankerna) har ju redan lärt sig att låna ut är riskfritt. Och dom har ju rätt.

Leif Davidsson19 maj 2011 - Sara Magnusson

HYRESRÄTTENS FÖRDEL

Nu behöver man ju inte vara "raketforskare" för att förstå att fastighetsmarknaden kanske kommer att åka rakt ned i källaren.

Ponera nu att man har ett lån på 2.5 - 3.5 miljoner. Alla jobbar ju inte på en bank, där personalen bara betalar 1/4 del mot vad vi "vanliga" betalar.

Nu kommer hyresrätterna att få bekänna färg, ett tag.

Sara Magnusson19 maj 2011 - Christer Zettergren

SYND OM DEM SOM INTE LYSSNADE PÅ VARNINGARNA

Fortfarande har mer än 50 procent av låntagarna en rörlig ränta, därför att den var billigast. En hel del av dem som har rörlig ränta klarar av 1-2 procent av den högre bundna 5-årsräntan.

De kommer inte att binda sina räntor nu, och kommer alltså att drabbas hårt, när Grekland kraschar.

Likaså kommer de nya köparna att drabbas hårt när Grekland kraschar eftersom den rörliga räntan kan ligga på cirka 6 procent, och troligtvis är den bundna ännu högre .

Prisfallet lär bli stort, totalt förmodligen mer än de 30 procent mer än vad jag trott tidigare.

Priserna i innerstan har redan sjunkit kraftigt, bara det att det inte syns i statistiken ännu på grund av att det inte görs avslut. Säljarna försöker vänta så länge de kan.

En kompis dotter såg en stor tvåa på cirka 72 kvadratmeter på Åsögatan, i perfekt skick, 4 trappor. Högsta budet var 2,800.000:-, om det nu inte var ett fejkbud  ?

Christer Zettergren19 maj 2011 - Gustaf Hamrin

NÄR RÄNTAN SKALL GÅ UPP, GÅR RÄNTAN NER

Jag trodde att räntan skulle stiga lite till men nu är det så många som varnar för ränteökningar - vilket brukar vara ett av de säkraste tecknen på att ränta börjar falla - så det är nog dags att tänka om. Räntan faller och vi med den.

Gustaf Hamrin19 maj 2011 - Tanja Mikaelsson

KOMMER RIKSBANKEN ATT SÄNKA RÄNTAN ?

Om Grekland behöver skriva av en god del av sina skulder, lär långivarna lära sig en läxa och förstå att lån inte är gratis.

Vi lever i en konstig tid då pengar inte verkar ha något värde alls. Den kroniskt låga räntan förstör mer än vad den gör gott.

I längden måste det löna sig att spara. Då skall det också kosta att få låna i banken. Annars kommer svenska hushåll att förvandla Sverige till ett nytt Grekland.

Tanja Mikaelsson19 maj 2011 - Vera Qvarnström

SVERIGES HUSÄGARE RISKERAR ATT KRASCHA

Det ser inte bra ut för gamla Sverige, på grund av vad som kan hända med Greklands urusla ekonomiska position. Att Riksbanken skulle sänka räntan då inflationen skenar iväg är inte alls troligt.

Då kommer istället alla råvaror och framförallt guldet att stiga till skyarna pga av en krona som sjunker som en sten.

Vera Qvarnström18 maj 2011 - Sven Erik Olsson

MENINGSLÖST ATT SKRIVA NER GREKLANDS LÅN

Det är ju helt meningslöst att göra en skuldnedskrivning, så länge som budgetunderskottet ligger runt 10,5 procent. Om inte jag har missuppfattat det hela, innebär väl detta att skulderna ökar väldigt snabbt och effekterna av en så stor nedskrivning är snabbt uppäten - av nya lån - då man får göra en ny avskrivning, i all oändlighet.

Grekerna har ju väldigt tydligt visat att de ger fingret till övriga Europa genom en total brist på sjukdomsinsikt. Att strejka och motsätta sig reformer är ju helt perverst i detta läge. Ännu mer perverst är att Tyskland, Holland, Finland och andra inte sätter ner foten och låter Grekland gå i konkurs och helt enkelt inte ger dem mer pengar.

Det är bättre att ge pengar till sina egna banker och låta Grekerna ta tag i sina egna ekonomiska problem även om det kanske blir lite turbulent ett tag.

Sven Erik Olsson18 maj 2011 - Nils Adamsson

KAN GREKLAND SLIPPA BETALA EN TREDJEDEL AV SKULDERNA ?

Hur stor del av det europeiska banksystemets tillgångar, består i så fall av andra tillgångar, som lika lätt kan raderas ut ?

Nils Adamsson18 maj 2011 - Tanja Mikaelsson

EURON PYSER UT SOM EN "PYSPUNKA"

Grekland står i begrepp att få ytterligare 60 miljarder €. Plus räntesänkning med 2 procent, och en längre löptid på lånen. Om en nedskrivning är mer eller mindre oundviklig måste man nog först göra en nedskrivning av de existerande lånen för att sedan kunna använda de 60 miljarder euro, i ett återuppbyggnadssyfte.

Först då skulle stora delar av de pengarna inte vara så bortkastade.

Men sedan kanske Portugal och Irland kommer då att göra samma sak. Begära en "haircut" med efterföljande "shave". Då kan problemen hopa sig på ett sätt som sällan skådats, åtminstone inte sedan 2008, när Lehman Brothers gick i konkurs.

Tanja Mikaelsson18 maj 2011 - Kajsa Lindgren

SNART HAR VI KRISRÄNTA IGEN

Inflationen kommer "tillfälligt" tillåtas överskrida målet kommer det att heta. Ofelbart går vi dock mot en ekonomisk totalkollaps, som kommer innebära att "den som redan har", kommer att få ännu mer.

En ny ekonomisk världsordning kommer att komma på plats, där en evig tillväxt, kommer att få stryka på foten.

Kajsa Lindgren18 maj 2011 - Daniel Bodgren

SKJUT INTE DE EKONOMISKA PROBLEMEN PÅ FRAMTIDEN

Om nu en grekisk skuldrekonstruktion är oundviklig, varför då inte påbörja saneringen redan nu, istället för att bara skjuta deras ekonomiska problem längre in i framtiden ?

Om en skuldrekonstruktion eller konkurs för Grekland nu är nödvändig, borde den inte rimligtvis genomföras redan nu ? Visst, det kommer att bli några riktigt kärva år, men ekonomin kommer rimligtvis att återhämta sig snabbare än om problemen tillåts att växa sig ännu större och skjutas in i framtiden.

Ekonomin kommer att bli mycket sämre, innan det kan bli bättre. Ingen politiker eller ekonom kan göra någonting åt det även om de tror att de kan komma med en lämplig design, plan eller lösning annan än det oundvikligt nödvändiga.

De långsiktiga utsikterna för EU- och EMU-projektet är mycket dystra på grund av politikernas klåfingrighet och oförmåga att se de långsiktiga konsekvenserna av deras ekonomiska handlande.

Daniel Bodgren18 maj 2011 - Magnus Holmgren

VARFÖR SKALL SVERIGE GÅ MED I STABILITETSPAKTEN ?

Varför är regeringen så angelägen om att Sverige skall gå med i stabilitetspakten ? Att det diskureras om default och skuldnedskrivningar borde få varje finansminister som lånar ut, att dra öronen åt sig. I alla fall de som tjänar befolkningen och inta andra herrar (läs ryggdunkarklubben).

Magnus Holmgren17 maj 2011 - Rune Larsson

DET ÄR MYCKET ORO PÅ BÖRSEN

Är det inte galna ko-sjukan så är det svininfluensan eller fågelinfluensan, gigantiska oljeutsläpp, värsta sortens bankkriser, 11 september, IT-krasch, milleniumkatastrofer, jordbävningar, översvämningar, Irak-kriget, terrorister, arabiska våren, kärnkraftsolyckor, PIIGS-länder, orkaner
m m.

Jag kan sitta här och rabbla massor, men tycker det räcker nu. När ska det någonsin bli lugnt eller är det så att det aldrig nånsin blir lugnt. Börsen snurrar ju på ändå och verkar klara det mesta.

Trots alla dysterkvistar.

Rune Larsson17 maj 2011 - Nils Widerberg


INSIDERKÖP/FÖRSÄLJNING = 1:233

Hur många liknande artiklar har vi fått under den senaste veckan ? USA- statistiken visar att insidersförsäljningen fortfarande är uppe på rekordnivåer.

Insiderköp $4,901,205 Insiderförsäljning $1,146,018,362 Det är 1:233 Ref: Insider Spotlight WSJ sectors (längst ner)

Nils Widerberg17 maj 2011 - Gunnar Bjursell

FÖRVALTARTIPS

Börskurserna på OMX numera, beror varken på konjunkturer bolagens situation heller på bolagens framgångar eller fiaskon på marknaden, utan på förvaltarnas flockledares särintressen.

Gunnar Bjursell17 maj 2011 - Tanja Mikaelsson

HUR DET GÅR MED GREKLANDS STORA SKULDER, ÅTERSTÅR ATT SE.

Förutsättningen för att tjäna på att låna ut pengar till Grekland, som EU gör under denna globala bankkris, är att man faktiskt får dem återbetalda. Något som grekerna nog  kommer att ha mycket stora problem med att kunna göra.

Då står man där plötsligt, istället med en stor ekonomisk fordran, som helt plötsligt är helt värdelös.

Tanja Mikaelsson17 maj 2011 - Yngve Lundwall

BARA GODA NYHETER ?

Så, vi har äntligen ännu mera fejkstatistik, att se fram emot. Härligt. Nån amerikansk räntehöjning lär vi aldrig mera se, i vart fall inte så länge Helikopter-Ben sitter bakom spakarna.

Väntar spänt på besked om när helikoptern ska lansera QE3. För vem ska annars köpa amerikanska obligationer om inte Federal Reserve ?

Yngve Lundwall17 maj 2011 - Anna Ekström

GREKLANDS SKULDBERG ETT STORT BEKYMMER FÖR EU

Undrar vad det kostar oss skattebetalare i kronor, eller alternativ chipspåsar, för att hålla Grekerna eller någon annan av Piigs-länderna, till Euron. Det vore rimligt att vi medborgare får veta, eftersom det är vi som betalar.

Anna Ekström17 maj 2011 - Torsten Bengtsson

GE INGA FLER GÅVOR ("LÅN") TILL GREKLAND

Greklands inträde - samt tillvaro inom EMU - har kantats av falsk statistik, brutna löften samt andra bedrägerier. Inte heller de senaste löftena om budgetunderskott har grekerna kunnat uppfylla. De har fått flera chanser, men är oförbätterliga.

Sluta därför ge fler gåvor till Grekland !

Torsten Bengtsson17 maj 2011 - Sara Magnusson

EN LITEN PARANTES

Om Grekland nu kan tvingas att gå i konkurs, måste nog det vara världhistoriens mest inprisade nyhet. Om nu Grekland däremot inte skulle göra det, då kommer det att se ut som en raketuppskjutning på börsen.

Sara Magnusson16 maj 2011 - Urban Henriksson

FRAMTIDSSCENARIO ?

Pengar, är ju tänkt som en värde- och fördelningsmätare av reala värden. Tyvärr är låneskulder fiktiva om dessa inte kan realiseras. Det är där - vi i västvärlden - befinner oss just nu. Risken är, att dessa stora skulder cementeras och därmed styr hela den globala samhälls- utvecklingen.

En förbättrad miljö med behov av mycket lägre kostnadskrav och en acceptabel standard för väst och motsvarande maximi-krav på volymökning för U-länder torde nog vara den enda långsiktiga vägen för skuldsanering och återställd balans gällande samhällsintäkter/-kostnader (levnadsstandard) på nationsnivå.

Urban Henriksson16 maj 2011 - Staffan Westerberg

DET DANSKA BANKSYSTEMET ÄR BÄTTRE ÄN DET SVENSKA

I Danmark är den vanliga modellen att bolåneinstitutet tar upp ett obligationslån, och sedan lånar ut pengarna med en marginal på 1 procent.

Det blir "symmetriskt" för bankkunderna eftersom dessa vid förtidsinlösen, betalar marknadspriset på obligationerna. Har räntorna stigit blir det billigt.

Detta system som fungerar mycket bra i Danmark (och kan inte heller manipuleras) Systemet har bankerna lyckats förbjuda i Sverige. Danska Nykredit lånar för övrigt ut pengar på dessa villkor för bostad i bland annat Spanien.

Staffan Westerberg16 maj 2011 - Uno Grönquist

HUR STOR ANDEL AV BO-LÅNEN ÄR BUNDNA ?

Enligt SCBs rapport "Finansmarknadsstatistik" för januari 2011, var andelen nya bostadslån med bunden ränta, cirka 49 procent.

I januari 2010 var andelen bundna nya lån 15 procent och september 2010 var andelen 32 procent.

Med "bunden ränta" avses här bindningstid längre än 1 år. Hur stor andel av samtliga bolån (nya och gamla) som är rörliga framgår inte. Av ovanstående siffror att döma tas knappt hälften av de nya lånen med bunden ränta i början av 2011 och förra året togs en mycket liten andel av lånen med fast ränta.

Är inte andelen lån med bunden ränta fortfarande en ganska liten del av de totala bostadslånen ?

Uno Grönquist16 maj 2011 - Niklas Engström

RÄNTESKILLNAD ÄVEN NÄR RÄNTAN STIGER

Exempel från Ikano/SBAB för någon månad sedan: Hela lånet ligger på den rörligaste räntan som idag är möjlig. Det vill säga: 3 månaders bindning tillträde, med 2 månader kvar till ombildning.

Den 3 månaders ränta som gäller vid nyteckning av lånet, ligger 0,13 procent högre. Ränteskillnadsersättningen blev lite över 2000:- för ett lån på c:a 1,8 miljoner kronor.

Den verkliga ränteskillnaden däremot är 384 kronor, till låntagarens fördel. Men, enligt den usla lagstiftning som gäller så får de räkna mot en betydligt lägre räntenivå för statskuldsväxlar.

Du får således betala ersättning för den vinst de går miste om, samt skänka dem den ränteskillnad som faktiskt finns.

Niklas Engström16 maj 2011 - Olof Holmberg

BUNDNA LÅN ?

Det faktum att de flesta svenska "bundna" lån är på så kort tid, gör att de med stor sannolikhet ändå kommer bindas om, under en räntecykel.

Det gör att de är värdelösa som "trygghet". De ger bara en tröghet i ränteförändringen som man bättre skyddar sig själv emot, genom att spara motsvarande kapital.

Skall det vara mening med bundna lån, bör de bindas över amorteringsperioden, eller åtminstone över längre tid än en konjunkturcykel.

Olof Holmberg16 maj 2011 - Gerd Fredriksson

FINANSINSPEKTIONEN (FI) BORDE KONTROLLERA BANKERNA BÄTTRE

Till att börja med borde Finansinspektionen se till att bankerna beräknar ränteskillnadsersättningen, på samma sätt.

Beroende på hur de väljer att tolka konsumentkreditlagen och FI rekommendationer så kan det skilja på 10-tusentals kronor i ränteskillnadsersättning mellan bankerna, trots att lånen i övrigt har identiska villkor.

Har själv fått betala överpris hos min bank.

Gerd Fredriksson16 maj 2011 - Ulla Stenbeck

DAGS FÖR DE SVENSKA BANKERNA ATT GÖRA RÄTT FÖR SIG

Självfallet skall alla storbankerna och låneinstitut som lånar ut till bostäder, även kompensera låntagare som har lägre ränta vid lösen av lånet, och inte bara när det är åt andra hållet.

Det betalas knappt någon ränta alls vid inlåning. Sedan är gapet mellan inlåning och utlåning alldeles för stort.

Man borde prata om bankernas verkliga kassako: avgifter.

Nej, det är dags att bojkotta bankerna .

Bilda en riktig folkbank, utan räntor.

Ulla Stenbeck16 maj 2011 - Herman Ekelund

SVENSKA BANKER VINNER ALLTID

Vad är det för skillnad på ett Casino och en bank? Ingen. Banken vinner alltid :-)

Herman Ekelund15 maj 2011 - Ingvar Lindskog

INGEN FUNGERANDE KONKURRENS PÅ DEN SVENSKA BANKMARKNADEN

Gång på gång konstaterar flera statliga utredningar, att konkurrensen i den svenska finansiella sektorn inte alls fungerar. Med följd att kunderna får betala alltför höga avgifter och bankräntor.

Normalt sett borde det då ligga i  Finansinspektionens intresse att öka mångfalden och därmed konkurrensen - men icke sa Nicke.

Storbankerna och oligopolet har en mycket god vän i Martin Andersson och Finansinspektionen, som kämpar nu med näbbar och klor, för att försvåra för nya företag att komma in på den svenska marknaden.

Dessutom driver Finansinspektionen en kampanj mot mindre finansiella företag, för att få bort dem från marknaden. Skälen ? Först och främst får Finansinspektionen en mycket lättare vardag med ett mindre antal aktörer, men sedan ska man inte glömma bort att Finansinspektionen, i synnerhet med Martin Andersson i spetsen, alltid har sprungit i de  svenska storbankernas ärenden. Detta hämmar och kommer att hämma företagens utvecklingsmöjligeter, men framförallt kommer vi konsumenter att snart att få betala historiskt höga räntemarginaler.

Skicka ett stort tack till Finansinspektionen och Martin Andersson.

Ingvar Lindskog15 maj 2011 - Nils Widerberg

HÖGRE RÄNTOR + BEGRÄNSAD UTLÅNING = KORRIGERING PÅ BOSTADSMARKANDEN

Det är helt klart att högre bankräntor kommer att påverka fastighetsmarknaden. Men en kreditkontraktion påverkar ännu mer.

Kredittillväxten minskar varje månad nu. Den kommer att ligga på förhoppningsvis på omkring 4 - 5 procent innan året är slut.

Det är fortfarande mycket mer än många andra västländer.
Riksbankens paniksänkning av räntorna för två år sedan har skapat gigantiska obalanser i den svenska ekonomin.

Nils Widerberg15 maj 2011 - Per Lagergren

30 PROCENTS PRISFALL + SÄMRE KONSUMTION

Svenska folket har sammanlagda lån på uppåt 3000 miljarder kronor. Om nettoräntan ökar med ca 3 procent på ett par år så innebär det ca 90 miljarder mer i räntekostnader totalt per år = 10 000:-/svensk.

Eftersom det svenska folket inte har kunnat spara liknande belopp tidigare, innebär det att marginalerna inte längre  finns, man måsta antingen sänka sina räntekostnader (lägre lån) eller minska sin konsumtion.

De som i dag har för höga lån i form av bostadslån kommer knappast att kunna sänka sina räntekostnader då de inte kan sälja sina bostäder för ett belopp som gör det möjligt för dem att betala mäklaren - eller att betala uppskjuten reavinstskatt - betala tillbaka sina nuvarande lån  och ändå har kvar så att det räcket till 15 procents egen insats vid nyköp av bostad. De måste alltså sänka sin konsumtion.

Nya köpare på bostadsmarknaden kan däremot välja hur de vill leva, satsa en stor del av sin inkomst på boendet och vara tvungen att försaka mycket annat eller låna mindre till bostaden så att räntekostnaderna inte blir för stor del av inkomsten.

Jag tror att många prioriterar för att kunna unna sig utlandsresor - krogbesök - nya kläder. Och därför kommer priserna att sjunka på de bostäder som omsätts på grund av dödsfall - skilsmässa - flytt - arbetslöshet - långvarig sjukdom m.m.

Detta gör det då ännu kärvare för de stackars överbelånade bostadsköpare som är tvingade att sitta kvar i sina dyra bostäder eftersom storbankerna garanterat kommer att kräva högre säkerheter och amorteringar.

En del av dem kommer att till och med att tvingas lämna sina dyrköpta bostäder, vilket gör att priserna sjunker allt mer eftersom bostäderna tvångssäljs.

Detta kommer även bankerna att gardera sig mot genom ännu högre räntemarginaler vilket säkert gör att räntorna blir faktiskt högre än vad bankerna tror i dag.

Per Lagergren15 maj 2011 - Tanja Mikaelsson

DET FINNS INGEN SVENSK HÖGKONJUNKTUR

Det är nog bara en bräcklig återhämtning från en låg nivå. Rensa bort själva prisökningarna(inflationen) är det långt kvar till siffrorna från 2006/2007. Jag tror själv att när räntan ligger på 3 procent, är den svenska ekonomin redan knäckt, och Stefan Ingves på Riksbanken står där som ett frågetecken.

Tanja Mikaelsson15 maj 2011 - Lena Åsberg

RÄNTAN KOMMER INTE ATT STIGA SÅ MYCKET:

1) Sverige har inget intresse att hålla den svenska
kronan övervärderad.

2) Hushållens pengar äts upp av elbolag och stora höjningar av alla andra avgifter.

Lena Åsgård15 maj 2011 - Hans Brolander

INFLATIONSTRYCKET ÖKAR DRAMATISKT

Med tanke på att KPI redan nu är 3,3 procent och att USA, Kina, ECB och nu även Japan trycker pengar som galningar, så är detta bara början.

Hans Brolander15 maj 2011 - Roine Pettersson

SVENSKA STATEN GER 30 PROCENT I BIDRAG PÅ LÅNERÄNTAN

Det är vad låntagarna får medan de som sparar ska betala 30 procent "vinst"-skatt på pengar vars realvärde sjunker och sjunker.

Sluta uppmuntra de som lånar mer än de orkar betala.

Roine Pettersson15 maj 2011 - Erika Danielsson

VARFÖR INTE TITTA LITE PÅ BILLIGARE HUS UTE I LANDET ?

Det finns gott om bra hus för under 1.000.000 kr ute i landet, även där det är lätt att få jobb. Lägg ner någon timme på att kolla priserna ute i landet.

Om Du kan köpa en lika bra villa för 1.000.000 kr ute i landet mot 4.000.000kr i Stockholms området sparar du över 150.000 kronor  om året i räntor + mindre i avskrivningar.

Erika Danielsson14 maj 2011 - Jonas Kvarnström

EN PARANTES ÄR PÅ VÄG ATT TA SLUT

Det senaste decenniets låga räntor, är ju inte bara någon svensk företeelse - så har det varit en lång tid i alltför många länder, en politik som är importerad från USA.

Men vad händer nu då, när USA:s enda chans att bli av med skuldberget är inflation och det överhettade Kina tar över som ledande ekonomi? Jo, lågränteparentesen tar slut.

Tyvärr har den gjort stor skada i och med att den lurat både stater och privatpersoner att ta på sig alltför stora skulder.

Skulder som nu skall betalas.

Jonas Kvarnström14 maj 2011 - Elisabeth Claesson

MER ÄN BARA RÄNTAN

Regeringens ständiga jobbskattesänkningar är utan tvekan inflationsdrivande. Det ger mer i plånboken, och ökar på köplusten. Det går inte att endast styra inflationen med höjda räntor.

Höjda räntor drabbar dessutom de som har det mest knapert.

Elisabeth Claesson14 maj 2011 - Jenny Lindh

VARNING FÖR BLUFFBUD PÅ BOSTÄDER

Det kommer inte hända något med priserna på våra bostäder, så länge det är mäklarna får sätta priserna. Lagstiftare & politikerna ser mellan fingrarna.

Mäklarna kör sin vanliga taktik med bluffbud när marknaden sviktar. När andra länder har valt att syna buden har men i Sverige låtit denna tungt kriminella verksamhet fortgå.

Jenny Lindh14 maj 2011 - Hugo Almqvist

FÖR HÖGT BELÅNAD BLIR FRAMTIDENS FÖRLORARE

Synderna måste betalas. De totalt felaktigt låga räntorna, kommer att ha ett mycket högt pris. Att räntan tryckts ned under en tid har sin förklaring, i att vi översvämmats av billiga kinesiska varor, under de senaste 20 åren.

Nu är den tiden förbi. Vi kommer istället att uppleva det motsatta - importerad inflation - då priser stiger snabbt i Kina.

Då kommer räntan istället vara högre under lika lång tid än vad vi egentligen själva är upphov till. Därför är det mkt oklokt att vara belånad under överskådlig tid. Räkna även med fallande tillgångsvärden under mycket lång tid.(bla bostäder)

Hugo Almqvist14 maj 2011 - Ulf Sandberg

HÖGRE RÄNTA ÄR BRA FÖR ALLA

Det skulle förvåna mig mycket om bolånen inte snart kommer att klättra över 10 procent. Inflationen har legat stadigt över 10 procent hela 2000-talet. Under stundom har den ju också varit över 20 procent.

Det är då svårt tro att räntan ska stanna under 10 procent.

Ulf Sandberg14 maj 2011 - Margaretha Danielsson

HÖJS RÄNTORNA KAN MAN SE FRAM EMOT:

1. Mindre shopping i affärerna eftersom konsumenterna har mindre kvar efter att bolånet är betalt, vilket också gör att butikerna säljer mindre och går sämre.

2. Exekutiva auktioner på fastigheter som måste säljas.

3. Starkare krona som försvårar konkurrensen för svensk exportindustri som kommer att exportera mindre.

4. Ökande varsel på grund av punkt nr 3.

Det är bara att lägga ihop 1 och 1.

Så har ni resultaten som höjda räntor ger !

Margaretha Danielsson
 


14 maj 2011 - Nils Svedberg

BANKERNAS VINSTER KOMMER ATT SLÅ ALLA REKORD

Om Riksbankens prognoser om höjda räntor håller. Bankerna får i så fall tacka Riksbankens Stefan Ingves för det.

Räntan skall sättas utifrån verklig inflationen som idag är 1,9 procent, och då borde Riksbanken inte göra något.

Nils Svedberg14 maj 2011 - Rut Andersson

YTTERLIGARE RÄNTEHÖJNINGAR ?

Det är bra att räntorna kommer upp, i mer normala nivåer. De extremt låga räntor vi har idag skapar bara hysteri och tillgångsvärden upp i det blå. Förmögenhetsomflyttningen från sparare till bolånare har varit enorm de senaste åren.

Rut Andersson13 maj 2011 - Göran Lagerström

STABILA PRISER ?

Med 30 procents lägre omsättning i dag ? Statistiken för bostadsrätter i april 2011 baseras på 3.863 försäljningar medan statistiken för april 2010, baserades på hela 5.489 avslut.

Avslutsvolymen har alltså gått ned med 30 procent, vilket säger en hel del om den svenska marknaden. Det bör alltså finnas en mängd osålda bostadsrätter där köparna lyser med sin frånvaro vid dagens prisnivå.

Trenden är densamma som hösten 2008. Först stillastående priser med lägre volymer omsatta. Efter viss fördröjning kommer statistiken att visa på lägre priser då säljarna tvingas acceptera den nya prisbilden.

Och tro mig, mäklarna kommer att göra vad de kan för att få säljarna att acceptera lägre priser då de lever på att det omsätts objekt i marknaden. En stillastående marknad betyder konkurs för mäklarbyråer - se bara på vad som hände efter hösten 2008.

Göran Lagerström13 maj 2011 - Karin Persson

UPP ELLER NER ?

Stigande priser = Inflation (stöld från spararna)! Sjunkande priser = Deflation (bra för alla)!

Karin Persson13 maj 2011 - Yngve Lundwall

ATT ÄGA SIN BOSTAD ÄR MYCKET BÄTTRE ÄN ATT HYRA

Inflationen gör nämligen att över tid säg ca 20 år, så har bostaden ökat med över 100 procent. Så har det varit sedan urminnes tider.

Fråga vilken gammal villaägare som helst. Min bostad köpte jag för 1.7 miljoner 1988 och idag är en värd garanterar 8 miljoner, och jag har lån på 2 miljoner.

Mitt övervärde är således över 5 miljoner, efter skatten. Det är ingen dålig investering eller hur ? Tänk efter. Om jag bara hade valt att bo i en vanligt hyresrätt med stora avgifter för parkering m m. Hade jag haft 5 miljoner då ?

Nej. Många lever i en fantasivärld. De tror att folk som lånar för att kunna köpa sin bostad är livegna.

Den föreställningen är helt fel !

Yngve Lundwall13 maj 2011 - John Martinsson

BANKRÄNTANS STORLEK OCH TIDSRYMD ÄR DET EVIGA PROBLEMET

Jag har för närvarande en ettåring på 2,83 procent. Men, jag tycker ändå att det man ska pruta på, är rörlig ränta för i ett lite längre perspektiv så är det alltid det som lönar sig bäst. Bankerna tar alltid höjd när de ska binda för en längre period.

John Martinsson13 maj 2011 - Judith Broberg

NYCKELN KAN OCKSÅ VARA ATT BLI HELKUND I BANKEN

För att kunna bli helkund, plockar banken säkert tillbaka pengarna via pensionsförsäkringar, sparande m m. Så det är säkert en bra affär för banken. Men oftast är det lönsamt för kunden att betala lite mer i ränta och kunna ha bättre pensionsvillkor istället.

Judith Broberg13 maj 2011 - Dick Malmgren

SÅ SLAPP JAG UNDAN BANKEN

För några månader sedan gick jag in på min bank, och löste hela vårt bolån. Jag är numera helt skuldfri. Det är en av de bättre dagarna i mitt liv. Jag är numera en stor tung börda lättare.

Dick Malmgren12 maj 2011 - Sara Magnusson

VI MÅSTE PREMIERA SPARA FRAMFÖR SLÖSA

Den extremt låga räntan vi har haft under en längre tid, har varit ett kraftigt incitament för de prisstegringar på alla lägenheter och villor, vi har kunnat köpa oss med bra villkor från bankerna och amorteringsfria lån.

Med en högre ränta får vi istället en situation med lägre priser, och där vi också tvingas amortera av lånen och då förhoppningsvis blir skuldfria, fram till pensionen.

Detta på grund av den totala summan vi betalar per månad är relativt konstant (i relation till disponibel inkomst naturligtvis). Dessutom bör vi ta bort alla ränteavdrag, och i samma linje ta bort alla kapital-beskattning.

Pengarna är ju redan skattade en gång. Detta underlättar privat kapitaluppbyggning, som kan arbeta i samhället och göra nytta.

Sara Magnusson12 maj 2011 - Gunnar Hedin

SVENSKA FOLKET ÄR FÖR HÖGT BELÅNADE

Svenskarna är med undantag för danskarna de högst belånade individerna kontra lön i hela Europa. Dessutom långt värre än i USA. Även Norge ligger i världstoppen.

Det stora problemet i Sverige är att hela skuldsättningen är extremt skev, i förhållande till både inkomsterna och förmögenheter.

De personer med högst inkomster, har inte tillnärmelsevis motsvarande andel av lånen, utan det är tyvärr har mängder av relativa medelinkomsttagare som har kunnat låna billigt i Stockholms innerstad sista åren. Dessa individer svarar för sårbarheten i systemet avseende bostadspriserna.

Däremot kanske inte samhällsekonomin i stort inte bryr sig om ett antal tusen omdömeslösa som hamnar hos fogden eller om lägenheter i centrala Stockholm rasar med 1/4-1/3 i pris.

Runt om i landet är skuldsättningen väsentligt lägre och huspriserna mer modesta. Därför kan Stefan Ingves tryggt höja styrräntan igen, nu när inflationen tilltar, utan att samhällsekonomin tar någon större skada.

Nödvändiga korrigeringar sker, men inte mer.

Gunnar Hedin12 maj 2011 - Erika Danielsson

FASTIGHETSPRISERNA I KÖPENHAMN HAR RASAT MED 30 PROCENT

Den brittiska totalekonomin och engelska staten är tyvärr bankrutt. Huspriserna i London kommer mer än halveras inom några år - England har i dag den i särklass mest groteska bo-bubblan.

I praktiken exakt samma scenario, som vi redan har sett i Grekland och i Spanien, där husmarknaden sett botten gå ur under de senaste två åren, i spåren av stor statsbankrutt och bankkris.

Alla dessa länder ligger i vattnet med blytyngder runt benen. Sverige ligger inte långt efter.

Erika Danielsson12 maj 2011 - Hans Wollander

I SPANIEN ÄR FASTIGHETERNA BILLIGA JUST NU

I Stockholm får du betala runt 4 milj kr för en lägenhet med bra läge. På Costa Blanca i Spanien får du 2 st tre-rumslägenheter för cirka 4 milj kr, med bästa läge, nära medelhavet. Sedan har du ingen hyra, bara driftskostnader runt 1.700 kronor per månad.

Tusentals svenskar kommer att flytta söderöver enligt boken: "Flytta Söderut-Costa Blanca-Spanien" som jag nyss har läst.

Hans Wollander12 maj 2011 - Hampus Josefsson

SVERIGE AVGÖRS BO-MARKNADEN HELA TIDEN PÅ MARGINALEN

Av de som köpt senast, både i uppgång och i ras. De som har köpt senast - särskilt de för marknaden så kritiska förstagångsköparna - är pga marknadsprisutvecklingen vs löneutvecklingen sista åren en idag oerhört mycket mera skuldsatt grupp än för cirka 5 eller 10 år sedan.

Det är dessa individer som utlöser ett katastrofras - inte så mycket genom att de kanske tvingas sälja på en exekutív auktion som av det faktum att nya generationer köpare i ett annat ränteklimat inte bara vill kunna leva på ravioli eller hoppa över alla semesterresor bara för att kunna bo i en fågelholk i en medelstor stad som Stockholm, med extrema banklån som nu plötsligt kostar väsentligt mer.

Ett boprisras på säg 35 procent i Stockholm (trots högre medellöner den i särklass mest utsatta regionen) skulle innebära att en massa människor som varit rika på pappret i ett slag blev mycket fattigare och att en mindre grupp om några tiotusentals individer skulle bli svårt överbelånade ungefär som är fallet idag, i Köpenhamn.

Men dessa tiotusentals öden blir inte något som kommer att drabba samhällsekonomin i stort. Däremot kan konjunkturen bromsas något av att en massa människor blivit mindre rika och därmed konsumerar mindre på sina "hus-bankomater".

Det senare är dock som alla fattar inte en ordning som samhällsekonomin kan baseras på - är dold inflation - och det fenomenet måste upphöra och ekonomin anpassas till ett system där vi konsumerar efter vad vi intjänar på lönen.

Hampus Josefsson12 maj 2011 - Kristina Lagnell

LÄTT ATT HYRA UT SIN LÄGENHET I ENGLAND

I England är det vanligt att äga en eller flera lägenheter som man sedan hyr ut. Detta existerar ju knappt i Sverige. Här i vårt land vore det kanske mer relevant att ställa kriteriernas storlek i relation till tillgångsmassan och inte till inkomsterna.

Det blir ju extra viktigt om ägarna inte deklarerar för hyresinkomsterna.

Kristina Lagnell12 maj 2011 - Henrik Månsson

TYSKLAND HAR EN KONSTANT SKULDSÄTTNING

För hushållen, kanske till och med något avtagande. Är alla andra på väg in i en ny stor finansbubbla, så kanske Tyskland blir den säkraste hamnen.

Henrik Månsson11 maj 2011 - Erik Bergman

NU PEKAR ALLA SIFFROR ÅT RÄTT HÅLL

Den balanserade tillväxten är mycket större än tidigare. Sysselsättningen ökar. Arbetslösheten minskar. Nästa månad blir den mindre än 400.000 arbetslösa i vårt land.

Den positiva utvecklingen väntas fortgå under flera år till. Det är svårt att förstå allt gnäll från många håll.

En förklaring till de negativa attityderna i Sverige, är den sekellånga vänsterindoktrineringen. Troligen finns det inget annat land som fortfarande har så stora grupper som blint tror på de socialistiska, marxistiska sambanden.

Det kommunistiska Kuba sparkar nu en miljon från statliga anställningar för att överleva krisen. Diktatorn Castro förlitar sig till att de genom egen initiativkraft skall skaffa försörjning i 178 små tjänstesektorer.

Egen initiativkraft ? Finns det någon som vågar använda sig av ett sådant uttryck i Sverige ? Då blir det kanske inslag i medierna om kränkande behandling och krav kommer att ställas på att politikerna ska fixa jobben.

Erik Bergman11 maj 2011 - Sune Grönquist

SKATTER OCH VÄLFÄRD

Efter de senaste årens skattesänkningar har vi fortfarande världens näst högsta skatter. Att, som många gör, prata om att dessa skattesänkningar har raserat välfärden är rent av löjeväckande.

Skattesänkningarna har enligt studier bidragit till mer än 100.000 fler jobb än vad som annars skulle kunna skapats under dessa år. Det har gjort att skattepengarna väller in till staten, som bland annat kan satsas på välfärden.

Sune Grönquist11 maj 2011 - Fredrik Torngren

VI LEVER INTE I FABLERNAS VÄRLD

Vad Alliansen skall ha all heder för, är att de inte bara pratar och lovar utan att infria, som det hela tiden görs ute på vänsterkanten, under den socialistiska eran !

Alliansen har redan vidtagit många konkreta åtgärder för att komma tillrätta med det som är grundförutsättningen för ett Sverige med fortsatt välfärd, dvs en långsiktigt hållbar ekonomi = folk i arbete och ansvarsfull ekonomisk politik.

Nu finns det åtminstone lite mer incitament för att jobba och det bör bli alltmer lönsamt att jobba kontra att gå på alternativa försörjningsstöd.

Sveriges ekonomi och välstånd är beroende av att alla som är friska och arbetsföra jobbar, då finns det också stort utrymme för skattesänkningar vilket ger mera i plånboken och ytterligare motivation.

Det den tidigare socialistiska regeringen gjorde var helt vansinnigt, det vill säga att hela tiden minska skillnaden i lönsamhet mellan arbete och bidrag, a-kassa, sjukpenning etc.

Detta minskar ju helt incitamenten för att jobba, höjer incitamenten för systemfusk och resulterar i att färre jobbar till en allt lägre lönsamhet på grund av en allt högre skattesats i syfte att finansiera alla fullt friska arbetsföra som inte orkar/ vill jobba därför att det inte lönar sig.

Fredrik Torngren11 maj 2011 - Erika Danielsson

DET ÄR FÖRETAGEN SOM SKAPAR JOBBEN

Visst kan vi se en dragningskraft från konsumtionen, men let´s face it, det finns en överetablering på gallerior och shoppninglador i våra städer.

Handeln räknar med ökad omsättning, men räknar också med lägre sysselsättningsgrad i sektorn de kommande åren (HUIs siffror).

Vi måste satsa mer på att reformera så att tillverkande företag och exporterande företag förstärker sin position. Att bara satsa på billig import från Kina kommer knappast leda till fler jobb och större välfärd. Satsa på att skapa värden istället.

Då kommer ökad konsumtion som en positiv bieffekt.

Erika Danielsson11 maj 2011 - Gösta Dahlberg

SKOLAN OCH UTBILDNINGEN

Hur skulle det vara om politikerna började i rätt ända och ställde krav på kvalitén på eleverna för en gångs skull, istället för att bara låta lärarna vara slagpåsar när utbildningsnivån sjunker ?

Idag saknar en majoritet av eleverna både hyfs och vanligt folkvett, för att inte nämna de många gånger obefintliga grundkunskaperna i att läsa, skriva och räkna.

Sverige tenderar till att gå bakåt istället för framåt och går mot att bli ett land av i det närmaste analfabeter.

Gösta Dahlberg11 maj 2011 - Anton Bergström

ARBETSLÖSHETEN KOMMER ATT ÖKA

Och ligger om ett till två år på 10 till 12 procent. Idag är den ca 8 till 9 procent om man räknar in stödjobben som ej är riktiga jobb.

Kolla hur många jobb som vår industri hade år 2000 och vad de har i anställda idag. Ett av de större företagen hade år 2000 ca 27000 anställda och år 2011 ca 19000 anställda.

Anton Bergström11 maj 2011 - Karin Persson

SVÅRT FÖR ARBETSLÖSA ATT HITTA "RIKTIGA" JOBB

Arbetslösa tvingas på gott och ont in i olika utbildningar av skiftande kvalitet. När utbildningen är klar, så följer ofta nästa utbildningsinsats.

Allt verkar vara beordrat från Kanslihuset för att den öppna arbetslösheten skall se så låg ut som möjligt. När det gäller denna sifferexcercisen, verkar alla politiker vara lika falska.

Hur många år tar det i snitt för utlandsfödda att få ett riktigt arbete ? Hur många över 50 hittar nytt arbete ?

Stora frågor väntar på lösningar, inte att sopas bort.

Karin Persson10 maj 2011 - Harald Westman

SNART BRAKAR VÄRLDSEKONOMIN IN I EN NY RECESSION

Det är nog bara ett resultat av de kvantitativa lättnader centralbankerna genomfört, för att försöka "tillverka" en högkonjunktur, mitt i lågkonjunkturen.

De alldeles för höga bostadspriserna kommer marknaden att reglera helt själv utan medverkan av vare sig politiker eller banker och just det faktum är det mest oroväckande.

Visserligen har storbankerna tillåtits att härja fritt i tillgångsslaget i snart 10 år utan att politiker lyft ett finger för att reglera planetens största pyramidspel och när räkenskapens tid är inne räcker inte halvmesyrer som ökade kapitaltäckningskrav för bankerna.

Katastrofen är redan ett faktum och det kommer att bli tufft att vara bostadsägare under det närmaste årtiondet.

Harald Westman10 maj 2011 - Sara Magnusson

HÅLL I HATTEN !

Vi har en svensk finansminister som trots ett rekordstort budgetutrymme, håller hårt i plånboken, av rädsla för vad framtiden har att utvisa.

Vi har storbankerna som helst inte lånar ut några pengar alls till medelsvensson längre, eftersom att det innebär för stor risker.

Vi har rekordutbud i lägenheter/hus på marknaden trots att det är den tiden på året som allra flesta bostadsaffärer brukar göras.

Mäklarna tror inte längre på stigande priser. Grekland har aviserat utträde ur Euron som möjlighet. USA kan inte enas om sitt lånetak. Tyskarna kräver att Portugal skall dumpa sitt guldinnehav, innan dom får en enda Euro mer i lån.

Men svenskarna tror på fortsatt bra tider.

Sara Magnusson10 maj 2011 - Per Göransson

DET ÄR BRISTEN PÅ BOSTÄDER SOM ÄR PROBLEMET

Vad inte alla fattar är att vi har en stor bostadsbrist. Den beror ytterst att den svenska befolkningen totalt sett växer.

Naturligast är att antalet bostäder växer. Det vill säga att man bygger nytt. Nybyggnationen hindras främst av den den stora bristen på attraktiv tomtmark, men även på att kostnaden för att bygga nytt är så hög.

Skatteandelen i byggnadskostnaden är alltför stor. Mer än 60 procent. Ett tremiljonershus skulle bara behöva kosta 1,2 miljoner, utan några skatter. En avsevärd skillnad.

Nu vill inte staten sänka skatterna. man vill inte heller medverka särskilt för att skapa nya attraktiva tomter och därför kommer huspriserna att fortsätta att stiga.

Per Göransson10 maj 2011 - Anders Bodström

INGA RÄNTEHÖJNINGAR ?

Dessutom tror inte hushållen på någon kraftig ränteuppgång under det kommande året. Intressant att Riksbanken verkar vara av en helt annan åsikt.

Om två år räknar ju Riksbanken med att reporäntan kommer vara två procentenheter högre än vad den är idag, vilket sannolikt kommer att få viss effekt på bolåneräntan.

Anders Bodström10 maj 2011 - Kajsa Lindgren

BOPRISINDIKATOR
 
Marknaden trögare än tidigare, och framtiden kan nog ingen förutspå utom på en punkt - räntorna kommer fortsätta att stiga - och det har ingen positiv effekt på marknaden för husköp eller köp av bostadsrätter.

Kajsa Lindgren10 maj 2011 - Christer Zettergren

VÄLKOMMEN TILL VERKLIGHETEN

För ett år sedan fick min kusin ärva ett fritidshus som tre olika mäklare värderade till 1.500 000:-, 1.600 000:- respektive 1.750.000:-. Det vill säga det var vad de ville sätta i utgångspris, underförstått var att ett högre pris var mycket tänkbart.

Av olika anledningar blev ett utbjudande av objektet inte av förra våren utan man försöker nu i vår i stället. Den mäklare som sa 1.600.000:- för ett år sedan hade nu ändrat sig.

Han tyckte 1.200.000:- var mera lämpligt. "Marknaden har förändrats lite" sade han. Min kusin gick med på det och hoppades på att budgivningen skulle ordna det hela.

Första visningen för tre veckor sedan kom en spekulant men de gav inget bud alls. Denna helg kom två spekulanter på den nya visningen. Ingen bjöd något.

Tilläggas kan att fritidshuset ligger 40 km från Sergels Torg(45 minuters bilresa), 500 meter från havet, har egen gratis båtplas vid brygga, tomten är 2.800 kvm, och egen djupborrad brunn, huset är ca 40 år men i gott skick med öppen spis-indraget vatten, mulltoa.

Gäststuga också gammal men i gott skick, 25 kvm. Skjul för bilen, tomten ligger i söderläge i ett trevligt gammalt område med bra kommunikationer till Sthlm o affärer i närheten.

Så är verkligheten, sen får man hoppas och tro vad man vill !

Christer Zettergren10 maj 2011 - Gunnar Hedin

Big bang ?

Den stora smällen väntar runt hörnet ? Grekland kommer  nog att tvingas lämna EMU innan sommaren är över. Inser människor att det faktiskt bara är en fråga om "om" inte om "när" ?

Ringarna på vattnet lär bli rätt dramatiska och vi sitter med finanskrisen 2.0 i höst. Fatta vilken chock det kommer att bli för kreti och pleti, som bara fortsätter tro, att allt bara kan gå upp i all evighet ?

Men samtidigt så lär det väl bli som vanligt: Riksbanken går in och räddar alla med stora lån genom att köra igång sedelpressarna på allvar och de som varit förutseende och inte gått i lånefällan får betala priset.

Gunnar Hedin9 maj 2011 - Nils Widerberg

VAD BANKERNA ÄN GÖR ÄR DET ALLDELES FÖR LITE OCH FÖR SENTbr>
När bostadspriserna stiger så mycket som 153 procent på bara tio år, vet man att det har gått alldeles för långt. Därför måste bankerna begränsa sin kredittillväxt till ca 4-5 procent, istället för 8-11 procent som tidigare.

Vi behöver lägre inflation, inte högre.

Nils Widerberg9 maj 2011 - Christer Zettergren

VARNINGSSIGNALERNA BLIR FLER OCH FLER

Bostadsmarknaden står inför gigantiska problem. SE-banken har gjort en analys att priserna kommer att sjunka, vilket merparten av bostads-ägarna fortfarande inte vill acceptera.

SE-banken garderar sig sedan länge att det verkligen finns tillräckligt med pengar, att kunna betala den nya (oftast) dyrare bostaden.

Får ägaren mindre betalt än vad han hoppats på så räcker inte köpeskillingen till de 15 procent som banken kräver som eget kapital, så enkelt är det.

Kan tyckas "elakt" av SE-banken. Men den försvarar bara sina egna intressen att kunden klarar räntebetalningarna och kontantinsatsen.

Alla överbelånade borde förstå att detta är en ytterligare varningssignal från banken: lånefesten är över för den här gången. Notan skall betalas, det är numera viktigare för SE-banken att trygga återbetalningsförmågan än att låna ut mer pengar, den skillnaden har nu uppstått.

Det är synd om alla överbelånade bostadsrättsinnehavare som har lånat 4 miljoner för att köpa en trea på 80 kvm i Sthlms innerstad till ett kvmpris på uppåt 60.000:- / kvm. Det har varit för dyrt tidigare och är än mer för dyrt i dag och de närmaste åren.

Mäklarna har gett det bedrägliga intrycket att man köpt under marknadspris när de betalat 55-58000:- /kvm när de
i själva verket betalat över snittpriset.

Ett snabbt exempel på hur statstik kan förvrängas;

2 paradvåningar på Strandvägen på 200 kvm säljs för 20 miljoner styck under en månad = 100.000:- / kvm.

Samtidigt säljs 40 våningar på Östermalm på 80 kvm för 4,4 miljoner = 55.000:- / kvm.

Total försäljningssumma = 216 miljoner utslaget på totalt 3.600 kvm ger ett snittpris på 60.000:- / kvm enligt den senaste mäklarstatistiken.

Snittpriset på Östermalm är 60.000:- / kvm basunerar mäklaren ut och ger köparen ett intryck att 55-58000:- / kvm är billigt, under snittpriset.

Men av 42 sålda våningar den månaden så kostade 40 st. 55.000:- / kvm. så den som betalade 58000:- / kvm har betalat mer än snittet för liknande lägenheter.

Så nu när lägenheterna ska omförsäljas så kanske de bara får ut 50.000:- / kvm = 4 miljoner vilket faktiskt gör att köpeskillingen inte längre räcker till de 15 procent som banken kräver i eget kapital vid nyköp.

Så SEB:s policy är egentligen självklar.  Alla banker lär följa efter, snart.

Christer Zettergren9 maj 2011 - Kajsa Lindgren

STORBANKERNAS PYRAMIDSPEL FORTSÄTTER

Alla banker i Sverige har idag medverkat till det största pyramidspel landet överhuvudtaget upplevt, och har med de nya kapitaltäckningskraven, inte längre samma möjligheter att tillverka krediter ur tomma intet.

Den lågkonjunktur världen kommer att få uppleva efter den här, av krediter tillverkade högkonjunkturen, kommer sänka samhällsekonomin eftersom allt krut redan är lagt på att rädda bankerna, som även spekulerat sönder tillgångsslaget bostäder.

Kajsa Lindgren9 maj 2011 - Erik Bergman

MAN BLIR BARA MATT AV ATT SE PÅ ELÄNDET

Alla agerar procykliskt: Vid konjunkturnedgångar ökar alla sitt sparande, och drar ner på konsumtionen. Myndigheterna stramar åt reglerna (Finansinspektionens bolånetak, Basel 3, etc). Storbankerna själva drar ner på utlåningen och stramar upp villkoren.

Svenska staten ska plötsligt ha överskott i finanserna och betala av snabbt på statsskulden (Borg vill vara "duktig"). Riksbanken vill höja i förväg, för att visa sig vara lika duktiga, men missar systematiskt inflationsmålet genom att ha en väsentligt lägre inflation över tiden än målet och orsakar därmed stora välståndsförluster i Sverige på grund av en mycket lägre sysselsättning och BNP.

Erik Bergman9 maj 2011 - Karin Persson

INTE BARA EN STOR KOSTNAD FÖR ATT KÖPA

Utan även för alla de som redan nu betalar "enbart ränta"  (ingen amortering) för sin villa eller bostadsrätt. De får ju betala en mycket stor avgift, på ett aldrig sjunkande lånebelopp. De är prisgivna tills nästa stora bankkrasch (då räntan åter går ned).

Skulle bankerna ställa krav på högre amorteringsbelopp - blir det godnatt.

Karin Persson9 maj 2011 - Henning Magnusson

OM FOLK SÄLJER FÖRST BEHÖVER DE INTE SÄLJA TILL UNDERPRIS

(för att undgå dubbel boendekostnad)

De kan ju också tvingas köpa till överpris, bara för att ha någonstans att bo, vilket också driver upp priserna.

Henning Magnusson9 maj 2011 - Ove Jacobsson

INLÅSNINGSEFFEKT PÅ BO-LÅNEMARKNADEN

Sälj först och köp sedan är lånekrav från SEB. Det skapar en ytterligare en inlåsningseffekt förutom de begränsade möjligheterna till uppskjuten vinstskatt.

Detta kommer att leda till att äldre bor kvar i stora hus, konkurrensen hårdnar om de objekt som ändock är till salu och priserna drivs upp ytterligare.

Ove Jacobsson8 maj 2011 - Rut Andersson

POLITIKERNAS FÖRVIRRANDE BUDSKAP MED DOLDA BESKED

Det finns ingen som kan leva på "statistiklöner". Riksbank och Regering har med sina olika redskap dolt den inflation som varit, på de mest fula sätt.

Politikerna har tillåtit sig att "åderlåta" många sjuka, handikappade och arbetslösa. Med sina metoder, har de bara skapat förvirring genom att låtsas som om de gör något bra!

Jag kan nästan garantera att det som Socialdemokraterna, kommer att föreslå, kommer regeringen också påstå eller säga, att dom tänker göra likadant, och vice versa. De använder sig av samma metoder: förvirrande budskap med dolda besked.

Kom ihåg att denna regering aldrig har varit ödmjuk mot de som de anser inte har något "pengavärde" i budgeten och de har med all säkerhet kränkt svenska folket på det grövsta dvs att de som röstat på moderater och alliansen inte är ett dugg bättre så min högsta önskan är ju att alla, ja alla skall få ställas till ansvar för våra politikers katastrofala och hämningslösa förstörelse av Sverige och dess invånare och tillgångar.

Det är ju sjukt.

Rut Andersson8 maj 2011 - Nils Svanström

STÖRRE EFTERFRÅGAN PÅVERKAR PRISERNA

Förr eller senare måste den globala större efterfrågan (konsumtion) av råvaror och andra ändliga resurser slå igenom i priserna.

Jorden har ju totalt sett begränsade och ändliga resurser. Ekonomin fungerar ju som en vågskål - mellan vad som är utbud och efterfrågan.

Att vi i detta land råkar vara rikt lottade med naturresurser har varit och är vår smala lycka.

Nils Svanström8 maj 2011 - Kristina Lagnell

SKENANDE RÅVARUPRISER

Råvarukostnaderna har har blivigt en betydande del i dagens produkter. Produktionsförbättringar har gjort att priserna kunnat ligga stilla i Asien under de senaste åren, men nu tror jag prishöjningarna kommer. Det kommer att slå igenom med full kraft. Dessutom tjänar inte längre kineserna 100 kr per månad. Snarare 3-4.000kr/mån.

Dom kräver betydligt högre löner nu.

Det kommer bli skenande priser framöver och det kan inte Riksbanken göra någonting åt. Räntan i Sverige kan ju inte pressa ner inflationen i produktionsländerna.

Kristina Lagnell8 maj 2011 - Dan Rosengren

KÖPARNA KAN VÄLJA ALTERNATIVA VAROR

För att undvika dessa högre priser. Så det är nog inte så illa, som det verkar att vara, vem är köptrogen i dagens globala marknad ?

Vad betyder ett varumärke idag när det är i princip är samma vara, oavsett märke.

Dan Rosengren8 maj 2011 - Stig Forsberg

RÄNTEHÖJNINGAR GÖR DET DYRARE ATT BYGGA NYTT

Räntehöjningar genererar inte per automatik till nedgång av bostads-priserna, utan snarare tvärtom, i högkonjunktur. Detta eftersom det råder stor bostadsbrist. Räntehöjningar leder till att det blir bra mycket dyrare att bygga nytt.

Stig Forsberg8 maj 2011 - Ingvar Lindskog

HÖGRE PRISER = HÖGRE LÖNER

Klart det mesta kommer bli betydligt dyrare framöver i år, eftersom Riksbanken höjer räntan. Då måste företagen ta ut detta på kunderna. Kunderna i sin tur höjer sina löner.

När arbetare höjer sina löner blir ex det betydligt dyrare att bygga eller renovera en villa. Så villapriserna kommer nog stiga ganska mycket i år. Jag har höjt min lön rejält i år, i alla fall med detta som argument.

Ingvar Lindskog8 maj 2011 - Göran Larsson

INFLATIONSFÖRVÄNTNINGAR GER RÄNTEHÖJNINGAR

Att lägga ovanpå de ökade kostnader för el och drivmedel därmed. När nödvändiga basvaror ökar mycket i pris märks det snabbt hos gemene man. Inflationsförväntningarna höjs i minst samma takt.

Det kommer att bli en krävande lönerörelse följt av höjda räntor.

Bolånekrisen ligger om hörnet.

Göran Larsson7 maj 2011 - Peter Edström

BOSTADSPRISERNA KOMMER ATT SJUNKA MED MINST 10 PROCENT

Under dom närmaste åren. Varför det då ? Från år 1995 fram till nu har dom i princip gått upp - varför ?

Största anledningen till uppgången är att räntan gått från cirka 14 procent 1995 till 4 - 5 procent nu, det vill säga att med samma summa i boendekostnad kan du betala mer för huset.

Varför nergång?

1.) räntan är på väg upp.

2.) 15 procent kontant och ökade amorteringskrav.

3.) Låga löneökningar på grund av hög arbetslöshet.

Faktum är att i långa loppet kan inte bostadspriserna öka mera än reallöneökningarna, vilket dom gjort dom senaste 15 åren, på grund av att räntan sjönk. Den tiden är över.

Välkommen till verkligheten.

Peter Edström 7 maj 2011 - Roger Grundström

SAMMA FÖRVÄNTNINGAR NU, SOM UNDER BANKKRISEN 1987 - 1993.

Innan bobubblan sprack i början av 90-talet. Samma sak kommer ske i Sverige liksom det gjort i resten av världen. Mer begränsade krediter och mycket dyrare krediter, kommer få bostadsbubblan att smälla.

Den berömda stora efterfrågan då ? Den finns kanske ännu kvar, men kommer att succesivt etablera sig på betydligt lägre prisnivåer, eftersom det blir dyrare och tuffare att kunna få några krediter.

Roger Grundström7 maj 2011 - Rut Andersson

DET ÄR STOR SKILLNAD PÅ DAGDRÖMMERI OCH VERKLIGHETEN

Jag har ju också förväntningar om att sparräntan blir 10 procent, att matpriserna sjunker 25 procent, och att det höga bensinpriset går ner till 6 kronor/litern, samt att elbolagen sänker priset till 10 öre/kWh. Hoppas kan man ju alltid.

Jag forsätter att dagdrömma.

Rut Andersson7 maj 2011 - Sara Magnusson

BANKFOLK SER FÖRMÖGENHETSVÄRDEN SOM MÅL I SIG

Som sagt; Historien upprepar sig inte, men påminner om den förra bankkrisen 1987 - 1993. Och det gör den, eftersom vi har ledare, som inte förstår sig på den mänskliga logiken och dess irrationalitet.

De blir själva en del av den kraft som så ofta förstör mer än den skapar riktiga värden nämligen "goda intentioners verk".

Sara Magnusson7 maj 2011 - Bengt Lindström

DE "GLADA DAGARNA" ÄR ÖVER

För många överbelånade optimister utan något eget kapital. Det är konstaterat att det bara är att ta konsekvenserna, när räntan nu närmar sig normalnivå !

Bengt Lindström7 maj 2011 - Kajsa Lindgren

NU STÅR BOSTADSPRISERNA STILLA PÅ MÅNGA HÅLL
 
Villaobjekt som varit ute på hemnet i över hundra dagar, i exempelvis Hägernäs Strand läggs in på nytt. (Man kan undra varför mäklaren inte byter ut vinterbilderna när man försöker få det att se ut som om det är ett nytt objekt)

Samma sak i Botkyrka, villor som antingen legat ute länge och kommer tillbaka med betydligt lägre utropspris eller så stannar budgivningen av på blygsamma nivåer och bud tas helt enkelt bort.

Kajsa Lindgren7 maj 2011 - Christer Zettergren

VERKLIGHETEN KOMMER IKAPP OSS

Verkligheten kommer i kapp de troendes dröm. Man säger ju att "hoppet är det sista som dör", där har vi förklaringen till svaren.

De överbelånade inser att det trots allt kan bli lite kännbart om räntekostnaderna ökar med 5-10 000:- netto/ per månad, men vill fortfarande tro att det inte kommer att påverka priserna.

Tyvärr för dem så har priserna redan påverkats, det finns mängder av bostäder innanför tullarna i Sthlm att köpa för under 50.000:- / kvm, det fanns det inte för ett år sedan.

Om ett eller två år eller två kommer det finnas mängder av lägenheter att köpa för under 40.000:- /kvm, en hel del förmodligen också under 30.000:- / kvm.

Många förnekar ju verkligheten in in det sista, men det innebär inte att verkligheten är som de hoppas. Vi väntar och ser när räntan har höjts med 3-4 procentenheter till slutet av 2013 !

Christer Zettergren6 maj 2011 - Olle Hansson

SVENSKA BOSTÄDER ÄR HUTLÖST ÖVERVÄRDERADE

Enligt statens bostadskreditnämnd har svenska bostäder aldrig varit så dyra som de är idag. Man måste gå tillbaka till 1957 för att hitta liknande nyckeltal. Då kostade ett hus i genomsnitt 6 årslöner för en arbetare. Vi är uppe i dom värderingarna igen.

Snart kraschar det.

Olle Hansson6 maj 2011 - Niklas Engström

NYBYGGNATIONER HAR ALLTID HÖGA AVGIFTER

I lågräntetider luras många att ta extra lån, men det blir dubbel effekt, när räntan är hög. Redan höga avgifter blir ännu högre, för att föreningarna måste höja avgifterna för att räntan stiger.

Häri består den kommande bostadsbubblan.

Niklas Engström6 maj 2011 - Gunnar Hedin

MÅNGA UNDERSKATTAR INFLATIONSTENDENSERNA

När el, bensin, matpriserna ökar måste det vägas in i en ökad räntekostnad. Då behöver inte den direkta kostnaden för räntan stiga speciellt mycket, för att det skall slå hårt mot konsumentledet.

Gunnar Hedin6 maj 2011 - Sara Magnusson

BOSTADSKRASCHEN KOMMER

Ingen tvekan om att vi har en bostadskrasch inom en ganska snar framtid. Högre räntor kommer bara att innebära högre räntor, för många småföretagare.

Storbankerna kommer säkert att strama åt. Bostadsägare åker på åtstramningar och sedan är bo-bubblan ett faktum.

Stark krona, valutaeffekter kommer att spä på och göra den här processen värre än vi tror.

Sara Magnusson6 maj 2011 - Karin Persson

KREDITBUBBLAN SPRICKER SNART !

Man kan ju fråga sig på allvar hur länge det är rimligt att bostads-priserna, ska stiga med 10 procent om året ?

Tror folk på allvar att lönerna kommer att stiga så fort att om 20 år har vi råd att betala 30-40 miljoner för en villa som idag kostar 5 miljoner ?

I så fall tror man på allvar att om 20 år kommer vi klara räntebetalningar på kring 200.000 kr i månaden, exklusive amorteringar och att folk har råd att lägga 5-10 miljoner i kontantinsats ?

För att klara räntekostnader på cirka 200.000 kr i månaden bör väl månadslönen då ligga på kanske kring minst 600.000 kronor i månaden, före skatt.

Jag kan bara säga grattis till er som tror att ekvationen går ihop och att vanliga Svensson kommer ha månadslöner på 600.000 kronor om 20 år.

Detta är ren matematik. En villa som kostar 5 miljoner i dag skulle ligga på 30-40 miljoner om 20 år om priserna stiger med 10 procent om året. Glöm inte inflationen.

Målet är bara 2 procent för Riksbanken.

Folk idag är överbelånade. Detta är ett pyramidspel. Man kan bara gråta när man läser om att priserna i Stockholm, stiger med 5-10 procent på årsbasis.

Det är lätt att glömma att vi så sent som 1992 hade en ränta på 500 procent i Sverige under dåvarande bankkris, och att fastigheter då föll med runt 70 procent i vissa fall.

Det är lätt att spekulera nu, men när doften av bo-bubbla sprider sig kommer alla hajarna från utlandet hit för att sänka kronan och då måste räntan skena vilket betyder att ni inte har råd att bo kvar.

Alla som fått ett sånt där brev från banken nån gång där det står att man har 10 dagar på sig att antingen betala in ett par hundra tusen kronor extra i insats eller sälja lägenheten vet hur roliga bankerna är att ha att göra med, när det väl gäller.

Karin Persson6 maj 2011 - Hans Brolander

RÄNTETOPPEN NÄRMAR SIG MED STORA STORMSTEG

Med en enligt prognos rörlig ränta så långt bort som 3 år på dryga 5 procent, lugnar nog många som går i köptankar.

Sedan kommer bankerna pressa ner det sk räntepåslaget upp till 0,5 procent vilket kommer i praktiken nog kommer att göra att de rörliga topparna kommer att ligga på mellan 4.5 procent - 5 procent.

Detta förutsätter att Sverige under kommande 3 åren kommer gå som beräknat - det vill säga bra ekonomiskt - vilket jag och många med mig är tveksamma till.

Redan nu minskar konsumtionen. Kommer den att göra det även i fortsättningen, vad gör då Riksbanken ?

Hans Brolander6 maj 2011 - Hans Brodin

SVALNAR BOSTADSMARKNADEN ?

Det gjorde den när man satt regler om 15 procent handpeng.

Tyvärr är hela bostadsmarknaden (räntan) bara ett verktyg, där Riksbanken plus Regeringen lurat av en massa folk sina villor till billiga priser för att sedan låta medelklassen stå för deras vinster genom att de tvingas sälja de hus de köpt billigt under "skrämselperioden".

Allt har ju varit spel för galleriet och Riksbankens chef Stefan Ingves borde kanske sättas dit för bedrägeri då de använder olika "redskap", för att försöka att dölja den verkliga inflationen.

Hans Brodin6 maj 2011 - Johannes Hermansson

SE UPP MED NYBYGGDA BOSTADSRÄTTER

De flesta byggare belånar i dag nybyggda bostadsrättshus på så sätt att man låter föreningen belåna huset med ungefär vad det kostat att bygga.

Sedan säljer byggaren bostadsrätterna ovanpå föreningens lån för kanske 20.000 kr per kvm, en ruskigt bra affär för byggaren.

Men, men när räntorna går upp ökar först avgiften till föreningen och dessutom räntan på det egna lånet. Effekten kan bli dramatisk.

Minnet är kort men både i början av 70-talet och i början av 90-talet blev många bostadsrätter värdelösa eller näst intill, är det dags igen ?

Johannes Hermansson5 maj 2011 - Uno Grönquist

SNART SLÅR RÄNTEKRISEN TILL

Då kommer frågan om uppfyllelse av räntebetalningarna som många PIIGS-länder har att åter hamna i fokus. Dessa svårt drabbade länder betalar redan långt högre räntor än länder med egen valuta, och någonstans är spelet över för dem.

Investerarna kräver så höga räntor att situationen kan bli ohållbar, även på kort sikt.

Nu pratar vi om "default-scenarion" med statsbankrutt som enda möjliga alternativ. Kärnländerna i eurozonen har ju inget som helst att vinna på att hålla de döende länderna under armarna längre. Investerarna måste därför ta smällen på allvar och skriva av astronomiska belopp under en kort tid.

Hela länders ekonomier måste restaureras och "räddas vad som räddas kan". Drömmarna tvingas bli realister.

En kontinent - en valuta fungerar bevisligen inte här i Europa. Politikers ambitiösa drömmar har ödelagt flera länders ekonomi för lång tid framöver. Varför skulle då kronan försvagas mot euron? Det är lika troligt som att tyngdlagen skulle sluta gälla!

Uno Grönquist5 maj 2011 - Lina Månsson

DE-FACTODEVALVERINGEN ÄR AVKLARAD, FÖR DENNA GÅNG.

Vinnare: familjen Wallenberg. Förlorare: Svenska löntagare.

Precis som vanligt, med andra ord. Alla vi svenskar som är löntagare, sitter som vanligt i soffan med chipsskålen i näven och tittar på "Let's Dance" medan runt 15 procent av värdet på de flesta av våra tillgångar ( som lön, pension, husvärde, sparpengar, you name it) har devalverats bort de senaste 5 åren till förmån för "svensk exportindustri".

Detta är möjligt i ett land där ekonomiska "nyheter" är likställda med "vad vi är bra"-propaganda.

Lina Månsson5 maj 2011 - Torsten Wahlgren

STORA OBALANSER

Sådana här obalanser kan inte fortgå för evigt. Hur länge dröjer det innan alla konsumenter vänder sig till USA för att köpa. Vi är väl inte dumma ? Har nu börjat att handla mina golfgrejor och kläder i USA.

Toppenbilligt !

Torsten Wahlgren5 maj 2011 - Kajsa Lindgren

UTESLUT INTE EN ÖVERREAKTION

Med tanke på att kronan inte varit generellt övervärderad vid något tillfälle sedan 1992 bör man inte utesluta, att så kan bli fallet denna gång också. Många fondsparare har förlorat stora belopp på kronrallyt de senaste två åren.

Skulle alla dessa sparare börja röra på sig i någon form av massrörelse, kan vi lätt hamna på 8 kronor mot Euron.

Kajsa Lindgren5 maj 2011 - Jacob Ahlgren

KRONAN BORDE VARA STARKARE

Med tanke på Eurons slitage i PIIGS-länderna. Är väldigt konstigt att Euron är så stark som den är nu, men visst, dollarn som jämförbar handelsvaluta är inget att hänga i julgranen heller.

Vi bör gå med i EMU, med fixerad valuta snarast, eftersom kronutvecklingen inte alls varit konsekvent. Kronan åkte ju ner i källaren tidigare ner vi var svaga, nu när vi är synnerligen starkare så är vår valuta bara marginellt starkare än innan krisen. Augusti 2008 var sek/euro 9,40

Pegga kursen till euron nu !

Jacob Ahlgren5 maj 2011 - Per Hammarström

USA STÅR INFÖR HYPERINFLATION OCH DOUBLEDIP

Bara om någon börjar med ytterligare nedgradering till för USA, så börjar länder dumpa ut alla tillgångar som har med dollar att göra. Hur USA-dollarn sedan skall kunna förmå sig resa sig igen, är svårt att se.

De skulle ha dragit i handbromsen för länge sen.

Per Hammarström5 maj 2011 - Erik Bergman

RIKSBANKENS DON QUIJOTE-POLITIK

Så kommer man snart nog att knäcka förtroendet, för den svenska ekonomin, genom att dra upp räntan för högt. Då måste följaktligen kronan försvagas kraftigt igen.

Erik Bergman4 maj 2011 - Erika Danielsson

LÅT INTE BANKERNA BESTÄMMA !

För det första förstör bankerna samhällsekonomin genom att spekulera i tillgångsslaget bostäder. Det har redan skett i hela västvärlden. När luften går ur marknaden vilket den gör i Sverige inom något år, lämpar storbankerna över alla kreditförlusterna på staten.

Den helt galne bostadsköparen fattar absolut ingenting när han inte längre kan använda bostaden som bankomat, och den disponibla inkomsten bara räcker till vardagsutgifterna. Allt annat där utöver får tyvärr tillskrivas hans absoluta okunskap om hur ekonomi fungerar, när banker får bestämma.

Erika Danielsson4 maj 2011 - Greger Enbom

KOKT "BO-LÅNETORSK" PÅ MENYN I DAG ?

OBS: Fisken serveras halvrå. Vill du ha den genomkokt så får du vänta några månader tills boräntorna närmar sig 6 procent.

Greger Enbom4 maj 2011 - Harald Gustafsson

INGA PROBLEM MED HÖGRE RÄNTA ?

Jag är som många andra, en "lagom" belånad villaägare, och skulle givetvis helst se till att bankräntorna höll sig på en anständig nivå.

Nu klarar jag mig, liksom många villaägare, en klart högre räntenivå. Men givetvis kommer vår familjs konsumtion av mindre viktiga varor att rasa.

De som verkligen kan få problem är nog inte vi "lagom" belånade villa- och bostadsrättsinnehavare utan alla de olika outlet:s och köpcentra som poppat upp som svampar i skogen.

Harald Gustafsson4 maj 2011 - Solveig Rosberg

VAD ÄR RÄNTEGAPET MELLAN TVÅÅRSRÄNTAN OCH RÖRLIG RÄNTA ?

Den som binder får ju betala en högre räntenivå än den som har rörligt i början, men det blir ombytta roller senare.

Frågan är vem som betalar mest på två års sikt egentligen ?

Om två år när lånet löper ut, är fortfarande räntan på väg upp och på en betydligt högre nivå än nu. Undrar därför om min bank råder mig att binda igen ?

Solveig Rosberg4 maj 2011 - Dan Andersson

RISKERAR JAG BLI NÄSTE "SVARTE PETTER" ?

Jag har köpt villa under senaste åren: Tror inte räntan kommer gå så värst långt över 5 procent. Då är det snart dags för nästa "krasch".

Jag är ju knappast ensam om att sitta med stort lån, så många kommer gå omkull före mig. Jag är tveksam till om det kommer tillåtas av Riksbank m.fl. Tror nog snarare att det kommer lättnader i någon ända. Jag har marginaler så jag klarar mig (förutsatt att jag har jobb!) upp till 10-15 procents ränta.

Den som lever får se.

Dan Andersson4 maj 2011 - Per Fredriksson

DAGS ATT GÖRA EGNA RÄNTEKALKYLER

Att lyssna på bankernas prognoser, är ibland lite som att lyssna på vad mäklarna tror om bopriserna: Det kommer att bli "guld och gröna skogar" bara du hoppar på nu!

Gör en egen kalkyl i stället på exempelvis: www.bostadskalkylen.se

Per Fredriksson4 maj 2011 - Karin Persson

UPP SOM EN SOL OCH NED SOM EN PANKAKA

Det finns bara en sak man kan säga, beträffande de höjda räntorna. Snålheten bedrar visheten. Det är många som nu riskerar att få Ågren beträffande höjd ränta. Först kommer de stora familjegrälen. Sedan kommer skilsmässorna.

Därefter skall villan säljas.

Karin Persson4 maj 2011 - Christer Zettergren

DET KOMMER ATT BLI DYRT FÖR ALLA ÖVERBELÅNADE

En halv procentenhet på ett år när det gäller höjningen av räntan, är mindre än vad Riksbankens räntebana indikerar. Fördubbla kostnaden minst !

På två år tredubblas kostnaden minst, det vill säga lånet på två miljoner fördyras med ca 5-5.500:- / månad, netto.

Christer Zettergren3 maj 2011 - Ronny Svensson

VARFÖR DESSA STORA KONTRASTER ?

Vad jag inte förstår är dessa kontraster i räntepolitiken?

Antingen är räntan orealistiskt hög, eller också så brukar det vara tvärtom.

Det är just detta som skapar ohälsosamma svängningar på bo-marknaden och i detaljhandeln. Varför kan man inte ta det lite lugnare mellan varje höjning/sänking.

Marknaden hinner ju inte reagera på det som görs.

Ronny Svensson3 maj 2011 - Siw Wahlgren

ANGÅENDE RÄDSLAN FÖR INFLATIONEN

"Friedman-regeln" ta hänsyn till inflationen och föreslår samtidigt en låg styrränta. Den stigande styrräntan kan anses vara en indirekt skatt och försöker därmed dämpa nya utvecklingar och venture capital.

Siw Wahlgren3 maj 2011 - Gunnar Hedin

EKONOMI ÄR INTE NÅGON VETENSKAP

- inte mycket mer än astrologi är det. En "forskare" inom detta område är som en kvalificerad spådam. Det de håller på med är inte särskilt seriöst.

Man kan inte heller skapa jobb genom att skapa ekonomiska bubblor. Det torde ligga bortom varje rimligt tvivel att vi under de senaste åren i hela världen haft fullständigt patologisk ökning av storbankernas kredit-volymer som också skapat stora problem, vars stora följdverkningar vi bara har sett början på.

Jag ger inte mycket för "ekonomi-forskare" som i de flesta fall är så matematiskt obegåvade att de inte ens kan lösa enklare differential-ekvationer men ändå sätter matematiken (bond-aritmetik) framför det sunda förnuftet i sin likt metafysiska iver att förklara samtiden.

Gunnar Hedin3 maj 2011 - Mikael Nordström

INFLATIONEN SKAPAR INGA NYA JOBB

Den kan pressa ner arbetslösheten, under en begränsad tid, inte mer. Om 2 % inflation inte är något ideal, varför skulle man då sänka räntan för att uppnå denna inflation ?

Sist, men inte minst: vem vet hur pass stor inflationen är egentligen ? Riksbanken "tror" att den är runt 2 procent. Har man handlat i en butik under närmaste åren så kan man se att inflationen är betydligt högre, vad än Riksbanken tycker att den är.

Mikael Nordström3 maj 2011 - Jonas Kvarnström

VAD BETYDER INFLATIONEN FÖR OSS "LÖNESLAVAR" ?

Det är långt ifrån samma som för den mäktiga eliten som bestämmer allt. Inflation för oss är när saker och ting blir dyrare, (läs mat, bensin etc.)

Medan det för makteliten är, när de inte kan låta mat och bensinpriserna dra iväg fritt, utan de måste gå med på att höja lönerna för oss "parasiter" som många anser nog inte är värda månadslön som ens kommer upp i vad de tjänar per dag.

Men vi i den grå massan "gillar läget" så duktigt så det ordnar sig. Vi rättar in oss i det led som så vackert pekats ut åt oss och stoppar bara lite mera pengar i alla bankdirektörernas ficka.

Och lite mindre i hemelektronikdirektörernas fickor. Men det vänder nog snart igen.

Jonas Kvarnström3 maj 2011 - Folke Magnusson

SE SAMBANDEN

De flesta vill väl se ökad reell köpkraft utan inflation och stora bruttolöneökningar. Kan sedan bankerna få lite ränta på sina pengar, så är det också bra. Vi måste komma ifrån amortering av lånen på grund av inflationen !

Folke Magnusson3 maj 2011 - Stig Forsberg

RÄNTAN I SVERIGE ÄR FÖR LÅG

Större delen av de lån som tas av privatpersoner i vårt land, används till bostäder. "Bostadsinflationen" ingår inte i den svenska statistiken.

Dessutom: Varför har i stort sett alla konsumentprodukter blivit billigare de senaste 15 åren?

Jo, för att de numera tillverkas i Kina. Billig kinesisk tillverkning har "maskerat" vår egen inhemska inflation, och gjort att räntan hamnat på en för låg nivå.

Inte en för hög.

Stig Forsberg3 maj 2011 - Barbro Karlström

I USA HAR MAN 0 PROCENTS RÄNTA

Och ett bankväsende som utnyttjat var enda micromillimeter av räntan för att spekulera sönder hela samhällsekonomin. Sveriges banker är på god väg att göra samma sak här för att så småningom lämpa över kreditförlusterna på staten, där riksbanken är en av de institutitioner som tyvärr får agera buffert när politikerna stoppat huvudet ned i myllan medan bankpatrasket härjar fritt i kreditexpansionsträsket.

Barbro Karlström


2 maj 2011 - Tanja Mikaelsson

I KLORNA PÅ NÅGON AV STORBANKERNA ?r>
Se då till att inte bli skinnade, på grund av de hutlösa avgifterna, dåliga räntor och en massa försäljare (kallas felaktigt för rådgivare) som lurar bankkunderna på dåliga produkter med skyhöga avgifter.

Det finns ju något som kallas anständighet och ärlighet. Tyvärr saknar de giriga storbankerna detta. Huvudsaken är tydligen att skinna folk in på bara kroppen.

Tanja Mikaelsson2 maj 2011 - Gudrun Sjöström

SPEKULATION MOT EURON

Det har otvivelaktigt gått industri i att spekulera mot Euron. Det sker i land efter land. Framgångsrikt har det också varit. Nu är ju Spaniens tur. Sedan kommer Italien och därefter Frankrike.

Det är en ren mekanik i detta spel, tycks det. Men vilka krafter ligger bakom detta spelet ? Några måste ju tjäna ofantliga mängder pengar på hela detta spektakel.

Det borde vara ett intressant upplägg för en analyserande
journalist, enligt min mening. Kanske jag också kunde vara med och dela lite av vinsten ?  Det är ju inte bara så att de berörda länderna har dålig balans i sina finanser, utan det är den gemensamma valutan som begränsar hela deras handlingsutrymme. Det är det som tydligen kan användas för att kunna "plocka pengar".

Gudrun Sjöström2 maj 2011 - Nils Widerberg-

DET STÖRSTA PROBLEMET FÖR ECB ÄR INFLATONEN

Spaniens inflation (officiellt) är 3,5 procent, samtidigt som alla stats-anställda har fått stora lönesänkningar på 5 procent.

Det gäller ett år (om jag minns rätt) och sedan oförändrad i två år till. Arbetslösheten stiger fortfarande i Spanien och fastighetsmarknaden är iskall.

Frågan är hur går det med banksystemet nu ? Det är ECB´s största mardröm särskilt när ECB måste höja räntorna snart igen.

Nils Widerberg2 maj 2011 - Anders Bodström

VARFÖR DRAR MAN UNDAN MATTAN FÖR IMPORTINDUSTRIN ?

Valutan i USA har tappat cirka 20-25 procent mot de flesta andra valutor. Detta leder dessutom till en hög inflation i alla former, som dyrare olja, dyrare importprodukter i alla sektorer. Inflationen i termer av prisökningar mäts inte längre i USA.

Därför verkar detta inte uppmärksammas.

I USA används istället "core inflation" vilket exkluderar extremt viktiga kostnader som mat, bensin och många andra råvaror. Detta innebär att man nu i USA försöker återfå sin konkurrenskraft genom att göra befolkningen fattigare.

Frågan är bara hur långt man kan gå, innan befolkningen kommer att inse att lösningen snarare ligger i att skapa en balanserad budget än att hela tiden stjäla medborgarnas pengar.

Anders Bodström2 maj 2011 - Leif Davidsson

HUR KUNDE EN FELTÄNKT IDÉ FÅ SÅ STORT GENOMSLAG ?

Eurons relativa styrka slår mot de ekonomier som skulle behöva en högre ränta, än de 1,25 procent som gäller för närvarande, men spelar mindre roll för skuldkrisländerna.

Detta visar än en gång hur fel idén med samma valuta i ett land som Tyskland och det hårt skulddrabbade Grekland är.

Leif Davidsson2 maj 2011 - Signe Dahlborg

BYT BANK

Byt till Danske, Ikano eller lokal sparbank. Danske är nog Nordens enda internationellt konkurrenskraftiga bank. De 4 stora svenska bankerna, skyddas av den svenska regeringen, mot en alltför stärkande konkurrens.

Vi behöver konkurrensutsätta bankerna, genom att vi själva byter till en annan bank. Öresundsbanken, är nog Sveriges likvidaste bank, när man ser till hur de klarade sig under krisen.

IKEA-ägda Ikano-banken går på som tåget, och tillhör en av de största småbankerna, bland de banker som har ökat sin marknadsandel mest.

Signe Dahlborg2 maj 2011 - Gerald Skogsberg

DE SVENSKA BANKERNA ÄR INTE BARA FÖR DYRA !

Detta kan man leva med, om dom har varit bra för kunderna. Men det är dom absolut inte. Storbankerna har en mycket dålig service och många saknar pengar och valutor på sina kontor.

Bara inlåningsräntorna är en skämt samt att detta avräknas en gång per år. Jag vet att utländska storbanker avräknar räntan en gång i månaden och tillgodogör detta på kundens inlåningskonto.

Är vi för flata som kunder som accepterar allt ? Det är ju bara att ta bort inlåningskapital och placera detta på den bank eller kreditinstitut som är bäst !

Gerald Skogsberg2 maj 2011 - Barbro Karlström

"SVINDLANDE" RESULTAT FÖR SVENSKA BANKER ?

De svenska storbankerna är dyrast i Europa. Men det kanske skulle kunna vara acceptabelt, om man tar hänsyn till hur dyra de är för kunden, med andra ord ?

Barbro Karlström
1 maj 2011 - Elisabeth Claesson

INFÖR SPÄRR MOT SKULDBUBBLOR

För fem år sedan toppade bubblan i USA. Men här i Sverige har Riksbanken genom att hålla skadligt låg ränta lyckats pumpa upp den 33 procent ytterligare.

Och som redan har visats minst femtioelva gånger tidigare så har ökningen i bostadspriser bara åstadkommits genom en ökad skuldsättning.

För att hindra sådana här stolligheter av Riksbanken och Regeringen borde det åtminstone finnas en regel för den svenska Riksbanken som säger att de måste höja räntan om den privata skuldsättningen överstiger en viss procent av BNP.

Det skulle fungera som en spärr mot skuldbubblor.

Elisabeth Claesson1 maj 2011 - Rune Larsson

VAD ÄR DET FÖR BRA MED HÖGA VILLAPRISER ?

Min villa har stigit i pris från 1,4 miljoner 93 till ca: 3,3 miljoner i dag. Vad har jag för nytta av att jag har blivit rikare på pappret ? jag bor ju där jag bor och vill jag flytta så får jag betala både en högre reavinstskatt och ett högre mellanpris, när villapriserna är höga.

Eller har jag missat något ?

Rune Larsson1 maj 2011 - Tore Wiman

BARA BÖRJAN PÅ BORALLYT ?

Med tanke på att bensinpriset snart är över 15 kronor och Riksbanken höjer räntan mera i år, kommer detta leda till inflation.

Det vill säga transportkostnader, löner, materialkostnader stiger kraftigt i år. Detta leder också att nybyggnader kommer att kosta allt mer. Villapriserna kan stiga över 15 procent bara under 2011, är mer troligt än otroligt.

Tore Wiman1 maj 2011 - Nils Widerberg

TILLGÅNGSINFLATION PÅ BOSTADSMARKNADEN

Under femton års tid har BNP stigit med ca 2.7 procent, i snitt per år. Våra löneökningar har varit marginellt högre under samma period. Under samma tidsperiod har vi haft en kreditexpansion på ca 8 procent varje år, i snitt.

Det är detta som har skapat dagens tillgångsinflation på bostads-marknaden. Riksbankens och regeringens uppgift är att stabilisera tillgångspriser.

Det gör man ju inte alls när utlåningen är 3 x mer än både tillväxten och löneutvecklingen, under femton års tid.

Nils Widerberg1 maj 2011 - Sara Magnusson

EFTERSLÄPNING PÅ VILLAFRONTEN

Villor rör sig trögare i pris jämfört med bostadsrätter. Det finns åtskilliga villor på kanonlägen som framstår som klart vettigare i prissättning, än att köpa en bostadsrätt.

Skulle inte förvåna mig om framtiden kommer att visa att just villor på centrala bra lägen kommer att hålla emot en förmodad bostadskrasch, på ett helt annat sätt, än alla de mycket dyrare bostadsrätterna.

Sara Magnusson1 maj 2011 - Eskil Engquist

DET SVENSKA BORALLYTS VINNARE

Borallyts största vinnare är inte Lidingöborna. Borallyts största vinnare är storbankerna som har skaffat sig större skaror livegna ränteslavar, än någonsin tidigare.

Eskil Engquist30 april 2011 - Elisabeth Claesson

LÅNETAKTEN

Kopplar man lämpligen till BNP-ökningen inte löneökningen.
I övrigt vore det intressant att få belyst, hur riksbanken tänker, angående skillnaden mellan deras ränta och den ränta som storbankerna lånar ut till.

Här ser den svenska marknaden ut på ett helt annat sätt än innan bankkrisen. Ändå har jag fortfarande inte sett några artiklar eller kommentarer ifrån den svenska Riksbanken, hur detta påverkar deras räntesättning, för det borde det göra.

Om inte Riksbanken bryr sig om detta, kommer man att sänka Sveriges ekonomi, rakt ut i Östersjön.

Elisabeth Claesson30 april 2011 - Niklas Engström

RIKSBANKENS UPPGIFT

Det är att främja landets tillväxt och bekämpa inflation. Dom har inte att göra med vare sig bostadsprisernas eller bostadslånens utveckling. Det ligger helt på det politiska planet.

Att storbankerna bara kräver 20 procent kontant, vid ett husköp, som är den enskilt största privataffär människan gör, så är det de bonusstinna bankstyrelser och tafatta politikerna man skall rikta sina upprörda känslor mot.

Niklas Engström30 april 2011 - Fredrik Åkestam

ALLT FLER BYTER FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT

Det innebär att lånen överförs från bostadsbolagen till privatpersoner, inte alarmerande i sig. Vidare är det så att med en omsättningstakt på 20 år så innebär det ju att många objekt som säljs idag har amorterats på under 20 år.

Den som går in och köper ny bostad behöver då låna upp mer pengar för att täcka gapet. Då ökar lånesättningen utan att en bubbla byggs upp. Till alla er bubbelprofeter vill jag återigen ställa frågorna; hur klarade vi oss ifrån en krasch våren 2008, när räntan låg på 5 procent ?

Hur klarade vi oss ifrån en krasch mitt under den djupaste finanskrisen ? Om det är så att jag bor billigare i mitt nybyggda hus än i allmännyttans hyresrätter, varför skulle då priserna kollapsa?

Fredrik Åkestam30 april 2011 - Yngve Lundwall

RÄNTEHÖJNINGARNA FORTSÄTTER

Tills vi huxflux är i en lågkonjunktur. Ska industrin behöva bromsa bara för att bostadspriserna trissas upp ?

Höj skatten, sänk avdragen. Vad som helst så att övriga slipper lida för bostadsspekulationen!

Yngve Lundwall30 april 2011 - Kajsa Lindgren


EBBERÖDS BANK

För att vi skall få några ynkliga procent (i bästa fall)
i tillväxt, så måste privatpersonerna i Sverige öka sin skuldsättning med 7 procent och mer. Tala om Ebberöds bank.

Det finns många som börjar att inse det ohållbara i att försöka hålla igång en klen tillväxt med massiv utlåning, såväl nationellt sett som på en global nivå. Förr eller senare så trillar nog poletten ned också bland de bredare folklagren.

Men där är vi förstås inte ännu.

Kajsa Lindgren30 april 2011 - Folke Magnusson

OHÅLLBAR UTVECKLING FÖR SKULDERNA

När de ligger ungefär i paritet med löneutvecklingen. Idag har vi en skuldratio, på ungefär 170 procent av disponibel inkomst. Det är helt ohållbart.

Att från det läget fortsätta att öka skulderna snabbare än lönerna, det är idioti som säkert borgar för enorm krasch.
Den enda ökningstakten som är hållbar är ju att skulderna ökar ungefär lika snabbt som lönerna ökar.

Folke Magnusson
 


29 april 2011 - Lars Lindquist

VI HAR HÖRT DET FÖRUT:

Satte in pengar på fonder med Swedbanks hjälp 1999. Ligger fortfarande back med 1/3. Det vore bra om banken skaffade sig dugliga medarbetare nu när de är på "offensiven" så jag kan få tillbaka mina pengar.

Lars Lindquist29 april 2011 - Rikard Holmén

VÄLJER BANKERNA FEL KUNDSEGMENT ?

Det verkar som att alla banker och kommissionärer slåss om de rika privatpersonerna. Varför skulle just de falla, för till exempelvis Swedbank, som nyligen varit på fallrepet ?

Det känns svårt att se var Swedbank skulle ha något som helst "competitive advantage" gentemot andra bankaktörer!

Rikard Holmén29 april 2011 - Mona Renström

SVÅRIGHETEN ATT BEDRIVA BANK

Det är att bestämma hur stor vinsten ska bli. När man väl har gjort detta grovarbete sätter man avgifter, in- och utlåningsräntor så att målet infrias. Därefter är det bara upp till kunderna att betala!

Mona Renström29 april 2011 - Folke Magnusson

KOMMER USA-DOLLARN FORTSÄTTA SJUNKA ?

Inte minst eftersom nyanmälda arbetslösa också blev sämre än förväntat. Ändå är dollarn hittills oförändrad, efter att ha stigit lite under morgonen.

Slutsats: Allt är spekulationsstyrt. Tycker bankerna att börsen fortfarande är för lågt värderad så kommer dollarn att falla igen. Säljer man av på börsen så går man mot cash vilket minskar belåning etc och ökar dollar-behoven.

Alltså inte dollarn som safe-haven. Detta är en myt idag. Allt är bara styrt av kapitalflöden och ingenting annat. Nästan alla marknader är noterade i dollar. Antingen cash(dollar) eller i papper andra än dollarn. Ska det vara så svårt att förstå!

Det är ju bankerna som driver spelet.

Folke Magnusson29 april 2011 - Arne Mattsson

USA ÄR INTE LÄNGRE NÅGON INDIKATOR PÅ VÄRLDSEKONOMIN

Och kommer inte heller vara framledes. Dom är körda helt enkelt, och alla vet det. Frågan är bara vilka medel dom planerar använda för att ta tillbaka makten.

Att bara trycka upp nya pengar har tydligen inte hjälpt.

Arne Mattsson29 april 2011 - Barbro Karlström

BANKERNA HAR SKADAT SAMHÄLLSEKONOMIN

Det har skett med sitt tillverkande av för stora krediter ur ingenting, och inte tvärtom. Det är i absolut i sista stund som politikerna ställer krav på de svenska bankerna med större kapitaltäckningskrav. Det är ändå för lite för att hindra bankerna från att förgöra det monetära systemet.

Barbro Karlström29 april 2011 - Hugo Almqvist

BANKERNAS RÅVARA ÄR RISKHANTERING

Om banker bara omfördelade pengar, som en råvara, skulle de inte behövas. Skrämmande dålig insikt från en bankchef som yttrat sig i denna fråga.

Det är bankernas förmåga att ta risker som kommer att bli sämre, därav den stora funding problematiken som härskar storbankerna emellan och banker till företag/privatpersoner.

Många av dagens storbanker har glömt bort, varför de finns till, och fokuserar inte tillräckligt på riskhantering som ju är deras huvudsakliga källa till förädling.

Men det är klart kan man bara skjuta över problemen till skattebetalarna så fort det krisar kan man förstå logiken att se hela verksamheten som riskfri.

Hugo Almqvist29 april 2011 - Gunnar Hedin

OKRASCHAT ÄR BÄST FÖR BANKERNA

Vi som har fått uppleva den stora svenska bankkrisen under 1987 - 1993, men ännu inte har haft någon stor bankkrasch i Sverige, under denna globala bankkris bör kanske ha lite högre krav än de länder som försöker kravla sig ur den senaste stora bankkrisen.
 
Då kan vi till och med sänka kravet till Basel-nivån, den dag bankerna behöver hjälp, för att återhämta sig.

Gunnar Hedin29 april 2011 - Karin Persson

ÄR 12 PROCENTS RÄNTA FÖR DÅLIGT FÖR NORDEA ?

Nordeas avkastning på eget kapital, är nu 12 procent, men de vill höja det till 15 procent. Nordeas kunder får nöja sig med mellan noll och fyra procent på sitt kapital, som satsats i Nordea, som sparkonton.

Merparten av kundernas pengar har en avkastning på cirka 0 procent. Jag kan förstå att Nordea inte längre kan erbjuda kunderna 12 procent eller 15 procent i sparränta, men säg 2 procent på lönekontot.

Vore inte det rimligt ?

Karin Persson29 april 2011 - Jörgen Persson

KINA ETT FÖREGÅNGSLAND ?

I detta avseende med kapitalkrav för bankerna, är Kina ett föregångsland. Att de dessutom är snabba att justera upp kapitalkraven om det är nödvändigt, gör det ännu bättre.

Bara att hoppas att Reinfeldt/Borg ser och lär innan det är för sent.

Jörgen Persson28 april 2011 - Arthur Lindfors

STATLIG EGENDOM REAS UT TILL UTLANDET

Senast var det delstatliga Nordea, som såldes ut alldeles för billigt, till förbannelse för aktieägare som ser sina aktier tappa i värdet.

Dessutom kunde man fått 25 miljarder kronor mer när man senast sålde ut 6,3 procent av Nordea istället för knappt 20 miljarder.

Arthur Lindfors28 april 2011 - Kajsa Lindgren

SVENSKA STATEN SKALL INTE VARA DELÄGARE I BANKER

Hoppas att Nordea snabbt flyttar till Finland, det var ju ett halv löfte från ledningen för en tid sedan. Det är en tidsfråga innan de trattar på igen. Det måste snart vara dags att hindra dessa girigbukar från att störta landet i elände, igen.

Betydligt skärpta regler behövs för denna eländiga sektor, helt orimligt att de får fortsätta att spela roulette på egen hand, med nationens väl och ve !

Särskilt med historien som bakgrund där de skulle ha kraschat utan medborgarna pengar via Staten. Avsaknaden av kompetens inom banksektorn är ju uppenbar !

Kajsa Lindgren28 april 2011 - Margaretha Danielsson

ETT SUNT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE

Det behövs en tydlig uppdelning mellan stat och näringsliv.
Statens utgifter skall huvudsakligen täckas av skatter och den statliga skulden som vi lånar av våra barn ska vara så låg som möjligt. Annars kommer vi ha svårt att argumentera för att vi ska få ut våra pensioner när vi blir gamla.
 
Vi har ju redan spenderat våra tillgångar dubbelt upp.

Margaretha Danielsson28 april 2011 - Bengt Jansson

SKATTEBETALARNA TAR ANSVARET NÄR BANKERNAS MISSLYCKAS

Jag anser att storbankerna skall ha egna säkerheter. Det är därför bra att försöka minska lånesättningen under en längre högkonjunkturer. Det minskar ju räntebördan. Det är bättre än att bygga upp fonder. Förr i tiden var det också förbjudet att ta ut mera skatt än vad som skulle behövas för själva driften.

Bengt Jansson28 april 2011 - Ronny Åberg

STATENS RISKHANTERING OCH VALUTAVINSTER

Det kan inte vara dåligt att svenska staten minskar sin alltför stora riskexponering mot finansmarknaderna, som idag utgör 400 procent av BNP, samtidigt som vi för en gångs skull har en osedvanligt stark krona kan amortera ner på statsskulden.

Jag tar det som ett tecken på att våra folkvalda ministrar vet något mer om finansvärldens stora risker än vad de nu vill säga. Risker som i förlängningen kan stjälpa Sverige.

Politikerna ljuger gärna men handlingarna säger sanningen.

Ronny Åberg28 april 2011 - Leif Davidsson

DAGS ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING MED BANKERNA

Storbankerna borde aldrig fått stort stöd från samhället och skattebetalarna. Man skall ha ett större eget kapital som innebär att bankerna av egen kraft kan överleva under en lågkonjunktur, och andra stora kriser. Det borde inte vara samhället som skall ställa upp för storbankerna hela tiden, bara för att säkerställa framtiden.

Företagen borde själva kunna sköta sina angelägenheter. Staten skall sköta sitt. Politikerna använder fonderna för att öka den egna makten.

De som förvaltar andras pengar skall ha ett personligt ansvar för eventuella felgrepp samtidigt som företagen också skall ta ett ansvar. Avgifter skall aldrig tillåtas på förvaltat kapital. Man skall enbart betala en del av den tillväxt som skapas.

Skall detta vara så svårt för våra politiker och andra att förstå. Även politiker skall ha ett personligt ansvar för hur man hanterar våra skattepengar. Partierna får gärna också ta ett ekonomiskt ansvar för den förda politiken.

Det är märkligt hur politiker utan att ha något som helst eget ansvar kan tillåtas hantera våra pengar.

Leif Davidsson
 27 april 2011 - Olle Sandström

VEM BÄR ANSVARET FÖR LÄNDERNAS STORA SKULDBÖRDOR ?

Varför ställer ingen frågan om ansvaret för att ett lands budget överskrids så kapitalt som sker år efter år runt om i Europas och världens länder ?

Det måste ju betraktas som ansvarslöst att köra ett lands ekonomi i botten på det sätt som redan har skett, och ändå straffas ingen.

Varför ?

Olle Sandström27 april 2011 - Daniel Bodgren

GLOBAL DEBT CLOCK

Behöver ingen närmare förklaring:

http://www.economist.com/content/global_debt_clock/


Daniel Bodgren27 april 2011 - Gösta Dahlberg

I VILKET LAND HAMNAR NÄSTA SKULDKRIS ?

Tänk om regeln av 3 procent budgetunderskott skulle gälla på riktigt då skulle Finland, Estland och Luxemburg få ett riktig stort kalas, när alla andra skulle få betala böter.

Jag är lite undrande hur de stora skulderna nu kommer att utvecklas i Europa om Grekland skriver ned sin skuld eller om Spanien inte kan låna på marknaden längre.

Det kommer ju leda till att diverse banker drabbas och då så skulle regeringar gå in men med så höga skulder som de flesta har måste ju utrymmet för att rädda dessa banker vara begränsat.

Ska ECB låta sedelpressen gå på nytt, och folk slänga sig efter guldtackor ? Eller hur löses ett sådant problem ?

Gösta Dahlberg27 april 2011 - Karin Persson

ENLIGT EMU-REGLERNA FÅR UNDERSKOTTET VARA HÖGST 3 PROCENT

Inte 3 procent i snitt över tiden. Utan max ca 3 procent. Grekerna tycks aldrig ha uppfyllt detta ekonomiska krav, och manipulerat med statistiken, och dolt sitt underskott med hjälp av en bank. Det vill säga, grekiska regeringen har ljugit under alla år. Också nu, när de då och då lovar skärpa sig, landar de varje gång på betydligt sämre siffra än vad som är utlovat.

En alkoholist ska man inte låna pengar, för då skjuter han eller hon på beslutet, att sluta supa. Grekland skall man inte låna pengar, för detta underlättar fortsatt slöseri. Håll fast vid kravet, att budgetunderskottat ska vara max 3 procent redan år 2011. Om inte, så sluta direkt med att hjälpa dessa notoriska lögnare inom EU.

Karin Persson27 april 2011 - Göran Larsson

VISA UPP DEN TOTALA SKULDBÖRDAN FÖR RESPEKTIVE LAND

Inklusive hushåll, kommun, län och alla företagsskulder i förhållande till BNP. Det visar sig då snabbt att totala skulderna i respektive land då ligger mellan 300 och 1.000 procent, för de flesta av länderna. Irland är värst med ca 1.000 procent, Japan 700 procent England 400 procent och Sverige har då hela 300 procent.

Detta visar svenska media aldrig upp. Varför ? Man skulle nästan gissa på konspiration ? Har media gjort upp med de svenska myndigheterna att inte skrämma folk ?

Göran Larsson27 april 2011 - Birger Hedblad

EU-LÄNDERNAS SKULDER VÄXER

Avkastningen som företagen förmår generera är många gånger överskattad, och räcker inte till för att betala ländernas stora skuldbördor, som de globala storbankerna har lämnat efter sig. Samtidigt vurmar politikerna för utbildning som lösningen på alla problem.

Birger Hedblad
 


27 april 2011 - Johan Svedberg

MASTODONTBUBBLAN NÄRMAR SIG

Det pratas om nya bubblor, efter det som varit. Sanningen är att vi aldrig kommit ur, den första stora bankbubblan. Globalt så  "trycker" centralbankerna bara nya pengar, för att slippa ifrån de stora omedelbara ekonomiska problemen som den globala banksektorn bara har kunnat lämnat efter sig, till allmänheten, regeringarna och centralbankerna att reda ut.

Johan Svedberg26 april 2011 - Ulf Sandberg

SVÅRT ATT VETA NÄR KINA KRASCHLANDAR

Enligt min bedömning har piloterna inte ens börjat tänka på att landa ännu. Kassakravshöjningarna och de kommande räntehöjningarna är än så länge endast försök att stävja spekulation och missallokering av kapital.

Landningsbesluten sker först genom att centrala påbud till ekonomins alla protektoriat. Något som är mycket svårt eftersom korruptionen sträcker sig från toppen till botten lokalt som centralt. Och först vid landningen så vet vi om landningsställen håller. En landning som bör ta flera år i anspråk och som sannolikt innebär stora påfrestningar för väldigt många människor. Och det främst på grund av Kinas ekonomis ensidiga beroende av export-merkantilism.

Sedan flera år är miljontals människor i ekonomisk nöd med det hörs inte mycket av denna utveckling. Arbetslöshet, lägre löner kopplat med högre löner för andra grupper tillsammans med kraftigt stigande inflation är sedan något år en brinnande stubintråd som de ledande kadrarna saknar erfarenhet av.

Ulf Sandberg26 april 2011 - Karin Persson

FÖRETAGEN KOMMER ATT LÄMNA KINA FÖR BILLIGARE LÄNDER

Med de växande produktionspriserna i Kina kommer företagen nog att flytta vidare till billigare länder, att producera sina produkter i. Antingen i Asien eller Afrika.

Den kinesiska regimen kommer aldrig kunna hålla samman ett land med en befolkningen på en miljard där de flesta skall ha tjänstejobb om nu utvecklingen går i den riktning som till exempel Japan.

När den kinesiska befolkningen, dessutom är tillräckligt välutbildad, kommer de inte längre tillåta denna regim som styr landet för närvarande.

Karin Persson26 april 2011 - Karl-Axel Persson

KÖR MAN FÖR HÅRT SÅ STANNAR BILEN

Kör man på 5:ans växel uppför underbacken vid en hoppbacke så stannar bilen och finns ingen eller dålig broms så blir det en lustiger färd, baklänges. I värsta fall så blir det en ödesdiger krasch.

Föraren bryter nacken - jordens ekonomi bryter ryggraden. Politiker i Sverige är rädda. Dom vet att det inte går att skapa flera jobb - vi har redan haft vår topp - nu är det bara utför som gäller.

Finns det en plan för det ?

Karl-Axel Persson26 april 2011 - Dennis Hallberg

FÖRST "BOOM" OCH SEDAN "BUST"

Tyvärr kommer nog Kina att drabbas på samma sätt som alla andra föregångare. Det går inte att undvika speciellt om man går från planekonomi till marknadsekonomi under en så kort period.

Möjligen kan man fördröja utvecklingen något. Men förr eller senare så blir det en stor bubbla som slutar med en krasch, det är cyklernas gång.

Dennis Hallberg26 april 2011 - Nils Widerberg

KINA KOMMER ATT TVINGAS HÅRDLANDA

När bankerna lånar ut mellan 20-30 procent av landets BNP år efter år, skapar man gigantiska bubblor. Det är det vi ser nu i Kina.

Kina måste kunna skapa över 20 miljoner nya jobb varje år, på grund av en växande population. Det blir inte lätt när västvärldens ekonomier blir allt sämre, framförallt i USA och UK, men även i PIIGS-länderna.

Bostadspriserna i Beijing var nyligen 27 x inkomst, det är 5 x mer än genomsnittet (globalt). Sverige är (tror jag) högst i västvärlden med 7 x inkomst.

BDI har sjunkit till 1254. På bara tre år sedan var det på 11793. Kina`s exportökning beror på stora löneökningar på ca 20 procent så statistiken är vilseledande.

Kina`s inflatonsstatistik är tyvärr lika falsk, men det gäller resten av världen också. Regeringar manipulerar statistiken för att begränsa räntehöjningar. Kolla bara
på USA och UK.

Enligt shadowstats steg inflation nyligen i USA med 9.6 procent på en månad. Det är svårt att tro att inflationen är lägre i Kina, med tanke på deras kreditexpansioner och stora spekulationsekonomi.

Nils Widerberg26 april 2011 - Fredrik Åkestam

KINAS EKONOMI HÅLLER PÅ ATT KYLAS AV

Läste i de lokala tidningarna att huspriserna i Beijing sjönk med 27 procent under mars månad i år. Det är bara  början - efter att de nya striktare reglerna för inköp och försäljning på bostäder i Beijing och Shanghai - som nu har börjat att gälla.

Nu stramar även myndigheterna åt försäljningen på bilar vilket kommer att kyla ner marknaden ännu mer. Tyvärr har man haft en för hög växel inlagd på tillväxt i Kina och nu kommer de stora ekonomiska problemen.

Fredrik Åkestam26 april 2011 - Barbro Karlström

VAD HÄNDER OM KINAS EKONOMI PRESSAS UPP ?

Det kan det få stora effekter på inflationen i resten av världen. Det blir dyrare att handla av Kina. Hur klarar världsekonomin det?

USA ligger redan risigt till. Det kan bli nådastöten.

Barbro Karlström26 april 2011 - Mia Skoglund

KINA MÅSTE SE TILL ATT SKAPA NYA JOBB

Ytterst handlar det om att regimens grepp om makten skulle hotas, om inte de senaste 30 årens gynnsamma ekonomiska utveckling kan fortsätta.

Med bra kvalitet och deras mycket låga priser kommer nog Kina att  kunna konkurrera ut svenska jobb. Hur skall då svenskarna få behålla sina jobb. Socialisterna tror på höjda skatter.

Miljöpartiet på att stänga av elen. Kommunisterna vill ju  bara att politikerna bestämmer allt. Vad är då  Alliansens strategi ?

Att alla arbetar. Men det gör man i Kina också. Så vad är Alliansens strategi ?

Mia Skoglund25 april 2011 - Björn Henriksson

EUROPAPAKTEN STÄLLER HÅRDA KRAV PÅ SUNDA FINANSER

För de länder som är med i EU. Det kan behövas i framtiden även för Sverige, om det till äventyrs blir vänsterstyre i Sverige igen.

Långsiktigt kan det vara klokt. Det är inte så länge sedan som Sverige var helt på kant med sin ekonomi, under den förra stora bankkrisen 1987 - 1993.

Björn Henriksson25 april 2011 - Bertil Samuelsson

SVERIGES ÖVERVÄRDERADE FASTIGHETER

Som i de flesta krisländer inom EU, är problemet i stort övervärderade fastigheter med stora lån, - i vissa områden får vi se deflaterade fastighetsvärden på över 60 procent. I andra lågprisområden mer måttliga eller rent av inga prisfall alls.

Värdesättningen i fastighetssektorn pågår under flera år med temporära uppehåll. Det kommer att bli en svår period då goda krafter får hjälpas åt.

Därför bör Sverige gå med i Europapakten nu !

Bertil Samuelsson25 april 2011 - Karin Persson

SVERIGES SKVALPVALUTA

Det är på tiden att Sverige överger sin skvalpvaluta, till förmån för något som känns mer solitt och respektabelt som Euron. Att fler länder överger sina träpengar och ger på detta sätt också åtminstone teoretiskt möjlighet till mer centralisering och gemensam ekonomisk politik.

En välgärning i mitt tycke.

Karin Persson25 april 2011 - Roland Martinsson

NU RÅDER PANIK I ENGLAND, SVERIGE TJECKIEN OCH UNGERN

Eftersom dessa länder nu börjar förstå vad det innebär att inte höra till Europakten när de i samband med det nyligen hållna toppmötet, helt sonika sparkades ut från mötet.

Tjeckiens Klaus fick panik när han insett vad det betyder att vara utestängd från de viktiga beslutsforumen. Nu får Sveriges Anders Borg också panik, och gör total kovändning kring Sveriges anslutning, till den viktiga Europapakten.

Roland Martinsson25 april 2011 - Kajsa Lindgren

EURON ÄR MYCKET BÄTTRE ÄN NATIONELLA VALUTOR

Ännu bättre vore det om hela OECD använde sig av samma valuta. Då skulle vi komma ifrån de allvarliga skadorna som uppstår när varje lokal regering skall sänka värdet på den egna valutan.

Man kan knappt föreställa sig vilken katastrof det skulle bli om varje kommun kunde välja att ha en egen valuta. Vi skulle ha hyperinflation hela tiden. All näringsverksamhet skulle upphöra.

Det är tur att staterna i USA har samma valuta. Man kan knappt föreställa sig vilken katastrof det skulle bli om den delades upp i ett 50-tal valutor, där alla skulle få för sig att "devalvera" en gång i halvåret.

Kajsa Lindgren25 april 2011 - Folke Magnusson

SOM FÖRETAGARE VÄLKOMNAR JAG EURON

Varför ? Lättare att exportera och en minimal valutarisk inom EU. Homogena löner, lättare att rekrytera rätt folk inte bara arbetslösa som trycks in hos oss, bara för att gynna statistiken.

Tack vare EMU har jag fått en marknad med varor som inte hade sålt i den omfattningen i Sverige, inte så konstigt heller med liten befolkning. Sedan friheten att bara ta sin bil & åka runt dit man vill, är helt oslagbart. Vill inte tillbaka till Berlinmurstiden som vissa förespråkar.

Folke Magnusson
25 april 2011 - Svante Nordin

DET BLÅSER ANTI-EU VINDAR I EUROPA

Norska väljare har rekordlåg vilja att gå med i EU och i Frankrike, Tyskland och inte minst i Finland går anti-EU partier starkt fram i val och opinion.

Det behövs medborgare, media, politiker och partier som ställer kritiska frågor. Idag har vi bara extrempartierna V och SD som protesterar mot EU.

Det behövs fler kritiska röster i mitten också.

Svante Nordin24 april 2011 - Tomas Hansson

UNDRAR VAD SOM GICK FEL MED STOCKHOLMS ENSKILDA BANK ?

Stockholms Enskilda Bank var en liten bank som man hade i generationer, och faktiskt kände ett visst förtroende för. Banken skötte sig bra och försvarade sina kunder, när 1960-och 1970-talets socialistregeringar, konfiskerade pengar från framgångsrika företagare och yrkesmän bara för att kunna tillfredsställa sina väljare.

Numera ingår Stockholms Enskilda Bank i S-E-B och har en helt annan säljmodell, där det gäller att föreslå kunderna allehanda tjänster, när man kommer till bankens kontor. Vare sig tjänsterna behövs eller ej. Visst kan man hänvisa till konkurrensen.

Men det är synd att en så fin bank har förlorat sin själ.

Tomas Hansson24 april 2011 - Kajsa lindgren

VILKA BEGRÄNSNINGAR HAR STATEN ?

Är det skapandet aktiebolag eller begränsningsregeln som gäller ? I bland privatiserar Staten eller bildar man nya bolag, sannolikt för att syfte saknas men också för att dölja själva syftet med verksamheten.

Men, ombildningen eller skapande av en statlig bank ligger tydligen inom statens kompetensområde, eller tillhör detta den statlig kärnverksamheten ?

Vagnar och spår som separata bolag, det som tidigare var SJ,är lysande exempel på statlig företagsamhet. Styret av Sverige, påminner mer och mer om en statliga kombination av Nordkorea och ingenting.

Kajsa Lindgren24 april 2011 - Peter Carlsson

RÄTT VÄG ATT GÅ FÖR SBAB

Det har jag väntat på länge att SBAB skall bli en bank. Nu gäller det att inte bygga upp en för stor overheadapparat, med gigantiska administrativa kostnader. Jag är beredd att byta bank och lämna Avanza samt Nordea snarast möjligt.

Peter Carlsson24 april 2011 - Roland Martinsson

FIASKO FÖR USA:S STATLIGA BO-LÅNEINSTITUT

Förlusterna, som nu tagits över av skattebetalarna, uppgår till över sextusen miljarder dollar. Varför ska staten med skattepengar syssla med bo-lån, när det finns massvis med privata alternativ, som sköter detta på ett bättre sätt ?

Ska vi också börja införa statliga hamburgerrestauranger, för "att kunna sätta press" på McDonalds och Burger King ? Skall vi införa statliga skivbolag för att "sätta press på" Universal ?

Ska vi införa statliga gym för att "sätta press på" SATS ?

Roland Martinsson24 april 2011 - Ulla Jacobsson

SKALL SBAB SOM BANK BÖRJA KONKURRERA MED STATLIGA RIKSGÄLDEN PÅ INLÅNINGSSIDAN ?

Personligen har jag inte mycket till övers för SBAB sedan de började med att bevilja högre belåning av bostäder, än de övriga bankerna. Sedan följde de övriga bankerna efter, men det var SBAB som drog igång hela lånekarusellen för några år sedan.

Ulla Jacobsson24 april 2011 - Bo Svensson

SBAB ÄR OTROLIGT SERVICEINRIKTADE

De är enkla att ha att göra med, och ger direkta raka svar på alla frågor. Nu har jag visserligen aldrig lånat något av SBAB, eftersom jag får bättre ränta på annat håll, men de är ett användbart verktyg medan man letar lägenhet, och inte litar på lånelöften hos någon "riktig" bank.

Sådant tar jag helst när affären är klar och jag vet exakt vad det är jag behöver låna - och alltså har tillräckligt med fakta för att kunna förhandla.

Bo Svensson24 april 2011 - Karin Persson

SÅ LITE BANKER SOM MÖJLIGT I STATENS ÄGO

Staten skall inte använda våra skattepengar till att leka företagare, inom finansbranschen. Spåren förskräcker. Det är däremot rätt att börja med vanlig bankverksamhet i SBAB i avvaktan på att affären börjar att gå runt, så man sedan kan sälja ut "banken".

Nordea lär nog bli finskt vad det lider och min gissning är att staten behåller sina kvarvarande 10 % så att man kan hålla ett öga på finnarna som börjat visa att de vill bestämma allt.

Karin Persson24 april 2011 - Magnus Ahlström

JAG SKULLE VILJA SE HUR SBAB KLARAR LIKVIDITETSKRAVET

SBAB är lånemissbrukarnas pusher i alla kategorier. Banken som inte kan stava till annat än provision för sina många säljare. Som spottar ägaren staten i ansiktet på ett helt fantastiskt sätt och lurar det svenska folket i ett av det största pyramidspel kring bostadsmarknaden, som Sverige har skådat.

Magnus Ahlström
22 april 2011 - Peter Mattsson

HAR NI REDAN GLÖMT HUR FANNIE MAE OCH FREDDIE MAC
FUNGERADE I USA OCH HUR DE BÄDDADE FÖR BANKKRISEN ?

Det sista vi behöver är statlig bankverksamhet som skall försöka konkurrera med den privata. En statlig bank har ju "fördelen" att den alltid kommer få en "bailout" vilket gör att den kommer kunna få mycket bättre villkor. Bättre villkor som dessutom tvingar de privata bankerna att ta högre risker.

Det var det som bäddade för bankkrisen i USA !

Peter Mattsson22 april 2011 - Tore Wiman

DET ÄR BRA MED RIKTIG KONKURRENS

Jag ser fram mot att SBAB kan bli en riktig affärsbank. De övriga kartelliknande bankerna behöver konkurrens. Hoppas att SBAB även tittar på en företagsbank, så vi kan få bort de orimliga kraven på småföretagare som i vissa fall måste pantsätta sitt privata hus, för att få fortsatt möjlighet till nya investeringar i bolagen.

Det gäller att hålla isär begreppen storbanker. Man kan inte blanda äpplen och päron.

Tore Wiman22 april 2011 - Ingvar Lindskog

SBAB HAR BÄSTA SPARRÄNTAN

Välkommen som bank SBAB. Utan vidare ger de alltid bästa sparräntan, och SBAB verkar vara snabbast att höja också.

Så bundna sparkonton med finfin ränta är välkommet.

Där får ni spö, storbankerna.

Ingvar Lindskog22 april 2011 - Uno Grönquist

KLART ATT STATEN SKALL ÖPPNA EN STATLIG BANK

Då får SBAB chansen att växa. Nordea-innehavet är ju bara 19 procent så det kan man inte kalla för en statlig bank. Den banken kommer så småningom köpas upp av Sampo.

Sampo får köpa Nordea ur konkurrensverkets (EU och SE) syn. Ingen annan bank i Sverige får köpa Nordea eftersom det svenska bankoligopolet, då bara blir ännu värre.

Ingen utländsk bank verkar vara speciellt intresserade av Nordea heller, med tanke på denna banks tidigare äventyr, under den förra svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Med SBAB som statlig bank - som senare sätts på börsen med statligt ägande (75 procent) så har vi alltså äntligen lyckats öka konkurrensen inom det svenska bankoligopolet.

Alltså är det bra ur konkurrenssynvinkel. Detta ska i sin tur vara bra för oss medborgare.

Det ger SBAB AB tid att växa in i rollen som riktig bank.

Uno Grönquist22 april 2011 - Lina Månsson

TACK FÖR ATT SBAB FINNS

Det är ju SBAB som har skapat konkurrens inom den svenska banksektorn. Statliga storbolag som på detta positiva sätt gynnar de svenska medborgarna, ser vi gärna fler av.

Det sätter press på lycksökarna inom storbankerna !

Lina Månsson22 april 2011 - Vera Qvarnström

STATEN TOG HAND OM EN KONKURSMÄSSIG BANK, SOM BYTTE NAMN FRÅN NORDBANKEN TILL NORDEA.

Denna bank som togs över av staten i samband med den förra stora bankkrisen har numera till största delen redan sålts ut. Varför skall då den svenska staten starta en helt ny bank ? Socialdemokraterna och den nuvarande regeringen i denna fråga, förvånar mig.

Vera Qvarnström22 april 2011 - David Forsberg

SBAB BLIR STATENS BANK

SBAB skall förvandlas från bolåneinstitut, till "riktig" bank. Dom har otroligt bra service, vilket förvånar mig, varje gång jag har med dem att göra.

Hur kommer det sig att en statlig bank har bättre service än de privata storbankerna ?

David Forsberg22 april 2011 - Siw Wahlgren

BUNDEN RÄNTA ?

Ju fler höjningar som görs desto fler blir det som väljer att ta bundna lån eller att försöka binda sina befintliga lån. Över tid så blir det färre som känner av den senaste räntehöjningen, och vapnet blir trubbigare.

När inflationen gått över 2 procent blir det i stället tal om höjningar med 0,5 procent, istället för att bara sänka inflationen igen. Jag tror att det inträffar innan höstens avtalsrörelse är avklarad.

Siw Wahlgren21 april 2011 - Birgitta Kjellberg

PENNINGMARKNADEN TYCKS INTE UTVECKLAS I RIKTIGT SAMMA TAKT SOM SIN OMGIVNING

Om börsen i Kina eller USA hostar lite, så får den svenska börsen svininfluensa. Det finns ingen kyla i systemet. Den enda effekten med detta är att man bromsar upp köpkraften, och på så sätt stryper löntagarnas köpkraft.

Det är nog dags nu att en gång för alla söka problemet vid dess kärna: bankerna. Deras förtjänstiver är nog det som drar upp tempot i lånekarusellen snarare än löneökningarna i riket. Dags att reagera nu. Den lilla människan skall ju inte behöva betala kollektivt, för vad de stora bankerna ställer till med.

Birgitta Kjellberg21 april 2011 - Fredrik Åkestam

VARFÖR MÅSTE RIKSBANKEN ALLTID GÖRA FEL ?

De gjorde en stor räntesänkningen 2006 (tror jag): Helt fel och för sent. De höjde styrräntan till 4,75 procent vid den senaste toppen: Helt fel och för sent.

Jag tycker att de borde höjt mer än de gjort tidigare men nu, när man ser att räntehöjningarna börjar få effekt, då borde man fundera på att sänka räntebanan och bli mer försiktig med höjningarna, men som vanligt skall de göra allt helt fel och för sent.

Varför skall vi skattebetalare betala deras löner när de är betydligt sämre än slumpen på att göra rätt.

Jan-Erik Löfgren21 april 2011 - Stefan Malmström

RIKSBANKEN ÄR FÖR OPTIMISTISK

Jag är övertygad om att den tillväxt som vi sett i Sverige sedan bankkrisen är konstlat stark, på grund av att hela västvärlden har gått från stillastående till någon form av normaltillstånd, kombinerat med statsstödsdriven tillväxt.

När baksmällan nu kommer i en mängd länder, så kommer nog även Sverige att påverkas mera negativt, än vad många av våra prognosmakare tror. Riksbanken kan komma vara tvungen att justera sin räntebana inom 6 månader.

Stefan Malmström21 april 2011 - Dan Rosengren

SORGLIGT UTNYTTJANDE AV MÄNNISKOR

Att bli livegen genom att först bli erbjuden lån av banken för att sedan bli straffad av Riksbanken när man höjer den svenska räntan är djupt förkastligt moraliskt ! Riksbanken borde haft bättre koll på storbankernas ekonomi, redan när USA hamnade i rampljuset, med alldeles för höga utlåning vs disponibel inkomst.

Men Riksbanken stod och tittade på och lät bankerna fylla sina fickor. Nu är det småfolket som ska betala bankernas bonusar, mäklarnas storförtjänst och statens skatt.

Nästan så man blir lite konspiratorisk.

Dan Rosengren21 april 2011 - Lars Wahlqvist

FRISK EKONOMI TILL HÖGT PRIS

Ja, vi behöver högre räntor, det är det enda sunda på lång sikt. Som 70-talist kan jag verkligen lida med många i min generation som lånat på sig åtskilliga miljoner.

Det kan komma att påverka hela vår tillväxt när de börjar strama åt för att betala höga bankräntor. Det kommer också att orsaka åtskilliga privata katastrofer.

Det är den privata skuldsättningen som stimulerar Sveriges ekonomi för närvarande. Det är därför vi kan stoltsera med så fina offentliga finanser. Men jag vågar inte tänka på, vad framtiden bär med sig.

Lars Wahlqvist21 april 2011 - Daniel Bodgren

RÄNTA = PRISET PÅ BESPARINGAR

Räntan på alla besparingarna i en fri marknad sätts av en tidspreferens. Vad händer om vi som nu sker, manipulerar med den naturliga räntan ?

Priset på pengar förändras ju ständigt, och om Riksbanken släpar efter med sina räntehöjningar så påverkar det hela penningsystemet, eftersom marknadspriserna sätts enligt lagen om utbud och efterfrågan.

Processen att sätta priset på pengar skulle vara mycket mer effektiv och korrekt om Riksbanken inte hade något att göra med prissättningen, utan överlät denna del till den fria marknaden.

Pengar är en vara som vilken annan vara och är ingen fast enhet, utan dess köpkraft förändras ständigt. På grund av att pengar är en måttstock, så får alla entreprenörer och konsumenter svårare att bedöma hur de ska göra.

Entreprenörer agerar efter osäkerhet och riskfaktorer och ju mindre manipulation av prissättningen på pengar, desto bättre förutsättningar för entreprenörer som söker vinst.

Eftersom ränta är tillväxt så är en oansvarig och seg penningpolitik tillväxthämmande på grund av att människor inte får klara och tydliga signaler som gör att de kan bedöma hur de ska konsumera, låna, spara och investera.

Daniel Bodgren21 april 2011 - Hugo Almqvist

FORTSATT TILLVÄXT ?

Tillväxten i världen kommer att vara ett minne blott när oljeexporterna stryps. Lika bra att vänja folk redan nu.

Amortera mera!

Hugo Almqvist20 april 2011 - Fredrik Åkestam

VÄLKOMMEN TILL VERKLIGHETEN

För tre år sedan var den rörliga bankräntan uppe på över 5 procent, hur mycket föll fastighetspriserna då ? Inget. De steg. Personligen räknar jag med att räntorna toppar på strax under 6 procent. Å andra sidan skulle de stiga till 15 procent som vissa här tycks tro så blir det än roligare att bo i hus.

Hela skulden kommer då att vara uppäten av inflationen om 5 år. Visst får jag betala en del under den perioden, men det har jag och många med mig räknat med. Åtminstone upp till sisådär 10 procent. Så länge folk tjänar gott om pengar och det finns en bostadsbrist så kommer priserna fortsatta stiga.

Åtminstone på sikt.

Fredrik Åkestam20 april 2011 - Tore Wiman

HÖGT BELÅNADE FASTIGHETSÄGARE KAN TVINGAS SÄLJA

Om räntorna höjs för mycket kommer många fastighetsägare att tvingas sälja till avsevärt mycket lägre priser. Det medför att nya ägare får god avkastning på kapitalet även vid lägre hyresnivåer. Detsamma gäller för villor. De nya ägarna kommer då in på betydligt lägre nivåer och kan bo billigt. Det var vad som hände under den stora bankkrisen 1987 - 1993.

De stora förlorarna blir de som äger fastigheterna idag.

Tore Wiman20 april 2011 - Barbro Karlström

SVERIGE ÄR BEROENDE AV EXPORTINKOMSTER

Genom att höja räntan ger en stark krona vilket ger högre priser på exporterade varor, alltså lär också efterfrågan sjunka, om man höjer räntan för mycket. Att skyffla runt skattepengar och bidrag, bara för att alla ska kunna åka till Ullared och "fynda" importvaror, är ju förödande för Sveriges totala ekonomi.

Ska det vara nödvändigt att sänka hela Sveriges ekonomi bara för att hyresrättsmupparna vill byta boendeform och känna lite skadeglädje mot Sveriges alla villaägare och bostadsrättsinnehavare ?

Barbro Karlström20 april 2011 - Leif Davidsson

INFLATIONEN ÄR EN STOR BLUFF

Den består i dag av för höga räntor, för höga elpriser och för höga bensinpriser. Allt annat ökar ju också i pris, på grund av  högre transportkostnader.

Staten ger oss ett för högt skattetryck på detta sätt.
 
Leif Davidsson20 april 2011 - Birger Hedblad

VARNING FÖR DEN STARKA KRONAN

Riksbanken måste tänka på, att Sverige fortfarande inte lever i någon bubbla och blir därför så illa tvungen att börja anpassa sig till övriga världen, det vill säga att inte höja räntan för fort.

Kronan kan bli för stark och våra exporterande storbolag drabbas.

Så som bolåneräntan ser ut just nu, är det lagom för att det ska finnas utrymme för konsumtion också. Höjer Ingves mer så finns det få som kan tänka sig att låna och det vill vi inte se då får vi en "credit-crunch" igen.

Birger Hedblad20 april 2011 - Sara Magnusson

VAD HÄNDER MED BANKERNAS UTLÅNINGSRÄNTA ?

Kommer utlåningsräntan höjas med 0,5 procentenheter, och inlåningsräntan med 0,15 procentenheter när den förväntade styrräntehöjningen på 0,25 procentenheter, träder i kraft om sisådär en vecka ?

Sara Magnusson20 april 2011 - Jan-Erik Löfgren

RIKSBANKEN BORDE HÖJA RÄNTAN SNABBARE

Höjningarna borde komma i snabbare takt, så att vi kommer tillbaka till ett icke-bubbeldrivande ränteläge, det vill säga en positiv realränta som gör att människor i lugn och ro kan börja spara.

Jan-Erik Löfgren19 april 2011 - Magnus Ahlström

SKATTEKOSTNADEN ÄR DEN STÖRSTA KOSTNADEN FÖR ETT FÖRETAG

Är det någonstans ett företag kan skära på kostnader, är det skatten. Men, det krävs ofta storföretag, och massor av trixande för att kunna lyckas.

Det är ett stort problem, medel och små bolag lyckas inte med detta vilket gör att de inte heller kan konkurrera om de stora jobben. Det är verkligen synd för Sverige för vi skulle verkligen behöva att fler av att medelstora bolag blev större. Men det har byggts in i systemet de senaste 40 åren så regeringen lär inte ha en chans att göra något åt det.

Men lite politiska poäng kan regeringen allt få om de skulle vilja förändra detta förhållande.

Magnus Ahlström19 april 2011 - Åke Eklund

SÄNK SKATTEN FÖR FÅMANSBOLAG

Vid generations och vid ägarbyte. Ägarbyten vitaliserar företag. De gamla ägarna är oftast inte intresserade av investeringar i ny teknik. Finansiera detta med att höja skatten på utdelningar från publika företag, förslagsvis med 5 procent. Aktieutdelningar från publika företag är ju endast en form av lotteri, där man inte tar några större risker.

Åke Eklund19 april 2011 - Hans Brodin

ENORMT SKATTETRYCK FÖR SMÅFÖRETAGARE

För företag med 1 - 5 anställda är skattetrycket enormt. Många går under. Kanske bara 2 av 10 överlever. Fler hade klarat sig om skatterna var lite lägre.

I slutändan vinner samhället kanske på att det finns gott om företagare som klarar sig, kan kanske anställa och som försörjer sina ägare.

Majoriteten av alla småföretagare kämpar för att ekonomin skall gå runt. Det är ingen dans på rosor som vissa verkar tro. Det är ett arbete 80 timmar i veckan, minst 7 dagar i veckan och endast 1-2 veckors ledighet per år, för att kunna försörja sig med att vara egen företagare.

Ändå har många småföretagare inte i närheten lika mycket pension ihopsparad som vanliga tjänstemän. De har inget skydd om de blir sjuka.

Se till att företagare kan spara undan lite mer av sina vinster. Sänk Fåmansbeskattningen, en beskattning som straffar ägarledda företag och gynnar börsbolag. Se till att företagare kan spara undan pengar, de flesta satsar dem i nya projekt eller kanske för att kunna rädda sitt eget bolag, den dagen det går dåligt.

Bort med värnskatten och höj gränsen för statlig skatt så att folk i Sverige som är unga och starka, välutbildade känner sig motiverade att arbeta hårt. Det behövs för att finansiera välfärd, pensioner med mera.

Det är fullständigt kontraproduktivt som det är idag att alla försöker optimera sina löner för att hamna precis under gränsen för statlig skatt.

Hans Brodin19 april 2011 - Barbro Karlström

NÄR FÅR SVERIGE ENKLARE REGLER OCH LÄGRE SKATTESATSER ?

Även om man kan visa att det ger högre tillväxt och mer eget kapital (till skillnad från lån, om man anser att detta är bra); när politikerna istället kan rösta igenom en lösning med höga skattesatser och krångligare och krångligare specialregler för att dra in mer pengar från de som redan bundit upp sin verksamhet.

Speciellt om man dessutom målar upp de man "straffar", som fula fiskar, rika "Storpotäter" (Vilse i pannkakan!) eller något liknande.

Jag personligen tror att det krävs ett populistiskt beslut för någon förändring alls. När Göran Person tog bort gåvo- och arvskatten, och därigenom såg till att hundratals för att inte säga tusentals ekonomer, jurister och andra rådgivare förlorade jobbet. Det vill säga de nonsensjobb de hade för att hjälpa alla anpassa sig till krångliga regler som fanns.

Vad var det som krävdes, för att det skulle ske?

Jo, att 40-talisterna också skulle drabbas av en arvskatt, och arvskatteplanering; så man kunde vinna tillräckligt många röster på ett avskaffande.

Skillnaden är att en sänkning av kapitalskatten det vill säga skattesatsen, är självfinansierande, men politiskt omöjlig.

Vem vill ha Villaförbundet på sig till exempel ?

Barbro Karlström19 april 2011 - Mona Renström

SVERIGE HAR FORTFARANDE HÖGST "ÄGARBESKATTNING"

Den svenska regeringen har ännu inte brytt sig om att ta ner ägarbeskattningen i Sverige till mer normala nivåer, i linje med omvärlden. Sverige toppar fortfarande tabellerna med både dubbel och trippelbeskattning för ägare.

Först skattar du fram ditt investeringskapital. Investerar i ett företag. Företaget betalar skatt. Det som blir kvar använder företaget till att investera samt dela ut pengar till ägarna med. Ägarna drabbas sedan av utdelningsskatt.

Kvar får investeraren bara smulorna när staten tagit skatt i flera led, och med höga skattesatser i varje led.

Mona Renström19 april 2011 - Kajsa Lindgren

SÄTT STOPP FÖR DEN SVENSKA BIDRAGSPOLITIKEN

Är det inte dags att minska på de stora bidragen till ökad skuldsättning ? Varför bidrag till den som lånar pengar  ?

Är det inte tillräckligt med utlåningen som det är i dag ?

Det jag skulle vilja se från regeringen är en sänkning på skatten av kapital så kallade reavinster till högst 20% av vinsten

Samtidigt som man måste bestämma sig för att börja sänka avdragen (bidragen) på ränteutgifter. Då skulle man dels bromsa bostadsbubblan/inflationen och dels börja gynna sparandet igen.

Nu är det för mycket konsumtion med lånade pengar och för lite sparande i vårt land.

Kajsa Lindgren19 april 2011 - Tage Hedström

DÄRFÖR BYGGS DET INGA HYRESRÄTTER I SVERIGE

Hyresgäster får betala full räntekostnad. Villaägare och andra låntagare får 30-procents avdrag. När det byggs en ny hyreslägenhet är den ca 300 kr per m 2 och år dyrare än en villa. Omräknat på en 3-rumslägenhet är det cirka 2.000 kronor /månad.

Det är förvånande vad dåliga kunskaperna är det gäller bostadssubventioner. ROT-avdrag får man ju inte heller när man renoverar hyreslägenheter.

Radonbidrag och solcellsbidrag är också bara för villor. Fastighetsskatten blev också mycket högre för lägenheter, när villaskatterna sänktes.

Tage Hedström18 april 2011 - Kjell Blomqvist

STÖLD FRÅN STATEN

En av Sveriges skamligaste och mest orättvisa skatter är den så kallade "flyttskatten", eftersom man inte får göra någon justering gentemot inflationen efter 30 års ägande, vilket innebär att alla som ägt sin fastighet under lång tid får så kallad "reavinst" bara de säljer för att köpa en ny bostad, en process där pengarna är endast en abstraktion i siffror på kontot under en kort tid.

I Frankrike där jag nu bor är det ingen reavinstskatt på primärboendet, eftersom alla måste bo någonstans och ha tak över huvudet, medan fritidshus eller lägenheter som köps för uthyrning får reavinst i fallande skala under en åtta års period.

I Frankrike är vi civiliserade, men det är inte svenska svenska skatteregler som endast kan klassas som statlig stöld av tillgångar som förvärvats genom redan beskattade medel av inkomster.

Att köpa fastigheter är ett risktagande, värdet kan också sjunka. Är staten beredd att också betala oss 22 procent av förlusten om värdet sjunker på bostadsmarknaden ?

Kjell Blomqvist18 april 2011 - Anders Sandström

ENORM SVENSK FLYTTSKATT

Väldigt få har fattat att det rör sig om väldigt mycket pengar i skatt, när man säljer sin bostad. I mitt fall skulle min "flyttskatt" bli minst cirka 400.000 kronor. Med flyttkostnader skulle det kosta minst en halv miljon att flytta från villa till lägenhet.

(Beräkningen bygger på att reavinsten kommer fram vid försäljning nu istället för om cirka tio år och avser merkostnaden för flytten. Det är en flyttskatt)

Anders Sandström18 april 2011 - Gerd Fredriksson

MAKTFULLKOMLIG REGERING

Att retroaktivt ändra alla spelregler på bostadsmarknaden, är så fruktansvärt maktfullkomligt av vår regering att jag saknar ord. Jag behöver ingen mer förklaring, för det är som att slå in en öppen dörr. Jag trodde att vår regering var mer ärlig än så, och jag är fortfarande besviken.

Skäms på er som fastslog dessa nya hårdare skatteregler för försäljning av  bostäder.

Gerd Fredriksson18 april 2011 - Ingvar Lindskog

INLÅSNINGSEFFEKTER PÅ DEN SVENSKA BOSTADSMARKANDEN

Det är vanligt att storstadsbor, tex när barnen flyttat ut och bostaden blivit för stor, måste betala uppåt en miljon i skatt, bara för att byta bostad pga av reavinstskatten.

Uppskoven fungerar inte där och bostadsmarknaden blir mer ineffektiv. Detta är slöseri, när många går utan bostad.

Sänk reavinstskatten till Europanivå !

Ingvar Lindskog18 april 2011 - Karl Bergkvist

VARFÖR SKALL SVENSKARNA BÄRA DEN TYNGSTA SKATTEBÖRDAN

Mig veterligt finns det inget annat EU-land än Sverige som har realisationsvinstskatt på huvudbostaden (residence) efter hela 5 års innehav.

Varför skall Sverige alltid ha högst och mest skatt i alla sammanhang i synnerhet som vi inte har någon bra offentlig sektor. Sjukvården, som exempel,  är ju betydligt bättre i många länder, Nederländerna och Frankrike för att nämna några exempel.

Karl Bergkvist18 april 2011 - Erik Danielsson

VAR FINNS LOGIKEN ?

Var ligger det logiska i att om jag väljer att sälja min bostad och köper en ny med exakt samma standard och läge då måste acceptera en högre boendekostnad. Vi förutsätter att försäljningen utlöser en reavinstskatt som då måste lånas upp för att man skall kunna sätta in samma belopp i det nya objekter.

Bättre att bo kvar alltså, då missar staten stämpelskatt och inteckningspengar också och det är inga småpengar precis.

Erika Danielsson
 16 april 2011 - Georg Fridén

SKADLIGT FÖR SVERIGE

Om det är några orättvisa skatter som skadar Sverige så är det reavinstbeskattningen (flyttskatten) vid  en tvingande bostadsför-säljning, och värnskatten.

Den förstnämnda är en stor beskattning av inflationen och hämmar rörligheten effektivt, vilket orsakar onödigt stor arbetslöshet och i vissa områden bostadsbrist.

Värnskatten gör det mindre lönsamt att skaffa sig en bra (ofta tidsödande) utbildning. Bostadsförsäljningar borde beskattas i de fall som gäller "icke permanentbostäder."

Georg Fridén16 april 2011 - Tage Sundin

KATASTROFSYSTEM

Gamla systemet med fastighetsskatt, var ett bättre system. Det nuvarande systemet med flyttskatt, är en katastrof för de boende i Stockholm, som vill eller tvingas att förändra sitt boende.

Resultatet har bara blivit en statisk marknad, med stora inlåsnings-effekter. Pensionärer bor kvar i för stora hus, som kräver underhåll. För nya barnfamiljer minskar utbudet av hus, samt det blir dyrt att flytta. Likaså att flytta närmare det nya jobbet.

De som har vunnit rejält på förändringen är framför allt de boende i mycket dyra hus i till exempel Bromma eller Djursholm.

Följdaktligen har priserna i dessa "fina" områden gått upp motsvarande den gamla fastighetsskatten.

Tage Sundin16 april 2011 - Yngve Lundwall

DE LÄRDE TALAR LATIN

"An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?"

"Vet du inte, min son, med huru litet förstånd världen styrs ?" Talesätt från 1500-talet, enligt sägnen sagt av påven Julius III. I skrift i en bok av Johan Archenholtz om drottning Kristina från 1751.

Yngve Lundwall16 april 2011 - Ulla Jacobsson

DET ÄR LIKADANT NÄR POLITIKER HITTAR PÅ NÅGOT NYTT

Ni som varit med ett tag, minns när alla skulle byta från olja till el. Vad var det då som hände ? När tillräckligt många hade gjort bytet - på med skatten! - och sedan kan man åter se till att höja den, för alla sitter redan fast.

Betala in skatten direkt när si säljer bostaden så slipper ni problemen, även om det är förhållandevis billigt att låna av staten.

Trevlig helg!

Ulla Jacobsson16 april 2011 - Laila Hansson

ABSURD SKATTESOPPA

På bostäder i Sverige. Jag kan ju inte sälja eller köpa, där mina föräldrar bor (som behöver hjälp) för att skatten äter upp mina pengar, när jag säljer. Priserna är samma som jag bor men efter bostadsskatten räcker inte pengarna så jag måste bo kvar här.

Absurt.

Laila Hansson16 april 2011 - Mikael Nordström

SMAKAR DET SÅ KOSTAR DET

Har haft villan i 14 år och känner nu för att bygga nytt, eller byta för att få lite förändring. Men eftersom huset ökat rejält i värde, så kostar det ca en miljon att flytta till en likvärdig villa, vilket helt tar bort lusten att flytta.

Jag ser ingen anledning till att människor som är kvar i bostadssvängen skall skatta fram mer än eventuellt ett överskott mellan det nya och gamla huset, det bara hämmar flyttlusten och drabbar alla dem som måste flytta av olika anledningar måste flytta för ett nytt jobb.

Mikael Nordström16 april 2011 - Nils Widerberg

AVSKAFFA REAVINSTSKATTEN  PÅ BOSTADSAFFÄRER !

242 miljarder ligger som uppskov. Det är helt sjukt mycket pengar. Att människor skall behöva sitta och betala stora räntor på pengar, som egentligen enbart är inflation.

Tala om det skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Varför skall man behöva betala skatt för att man flyttar eller byter bostad ? Ska man inte underlätta rörligheten, exempelvis om man får jobb på annan ort ?

Då är det ju faktiskt bättre att återinföra kritiserade fastighetsskatten. Den förde i alla fall inte med sig några större bieffekter.

Carl Zetterberg16 april 2011 - Gunnar Hedin

VARFÖR FÅR BANKERNA FRIBREV ?

Nu är de verkligt stora problemen i Spanien inte särskilt långt borta och senast någon gång i slutet på denna sommar tvingas även detta land att ansöka om ett finansiellt stöd från IMF.

Samtidigt kommer länder som Irland nog att tvingas göra skuldavskriv-ningar och den nedåtgående spiralen fortsätter med oförminskad kraft i övriga Europa, inkluderat Sverige, med sin uppblåsta bostadsmarknad.

De som ställt till med århundradets värsta kris, det vill säga bankerna kommer som vanligt ha fribrev av politikerna och det enorma skuldberg som spekulationen tillgångsslaget bostäder förorsakat lämpas över på skattebetalarna i form av sänkta pensioner och nedskärningar i välfärdsstaten.

Det finns ingen framtid för det monetära systemet i sin nuvarande form och den största utmaningen för politiker ligger i att ta kontroll över kreditväsendet och låta bankerna ta ansvar för det helvete de ställt till med i samhällsekonomin.

Kapitaltäckningskravet för banker är för snålt för att förhindra girigbukarna i bankväsendet fortsätta spekulera med andras pengar.

Gunnar Hedin15 april 2011 - Nils Widerberg

VAD HELA DEN GLOBALA BANKKRISEN HANDLAR OM

Det är perception. EU-byråkraterna försöker bara att prata bort problemen samt uppskjuta dem, genom nya tunga lån som framtida generationer får betala.

Det handlar i verkligheten om att bankerna måste börja med att betala för överbudspolitiken genom att aktieägarna får skjuta till mer eller så tar kreditgivarna till bankerna över ägandet via s.k "haircuts" vilket är en omvandling av lån till aktiekapital.

Allas pensioner har redan drabbas nominellt - kraftigt i början - eftersom det är pensionskapitalet som är grunden till bank-avregleringen, vilken nu bevisats vara ett stort fiasko för ansvariga politiker.

Utan det stora pensionskapitalet hade nog tillväxten inom bankväsendet varit betydligt mindre. När pensionskapitalet m.fl. blir ägare till bankerna kommer man senare att kunna tjäna igen förlorat kapital (eftersom bankverksamhet alltid går med vinst om de drivs seriöst och med regleringar). Med nuvarande politik blir det skattebetalare och insättare via artificiellt låga räntor som får betala. Liksom hela ekonomin genom bankernas behov att tjäna in sina förluster på andras bekostnad.

Nils Widerberg15 april 2011 - Barbro Karlström

BRYTPUNKTEN ÄR NÄRA

Vi börjar närma oss brytpunkten. Nu går det inte längre att manipulera, fiffla och putsa. Förr eller senare brakar det, nu är vi nära. Även dåliga siffror från USA nu på eftermiddagen.

Barbro Karlström15 april 2011 - Judith Broberg

DET VAR SVENSKA BANKER SOM KÖRDE BALTIKUM I BOTTEN

Trots att svenska banker, med orealistisk lånegivning har kört de baltiska ekonomierna i botten, är balterna på väga att svälta sig till bättre ekonomier, än till exempel det misskötta Grekland. I såväl Estland som Lettland har de flestas löner sänkts med cirka 20-30 procent.

Protesterna har varit stillsamma, för där vet folket att dålig ekonomi kan bädda för ny ofrihet. Till exempel så sänkte piloterna i Estonian Air nyligen sina löner med 30 procent - allt för att företaget skall överleva.

Budgetunderskotten är små. Estland har nyss svält sig till mindre än 3 procent, allt för att uppfylla kraven för att komma med i euro-samarbetet.

De mycket rikare Sydeuropeiska länderna borde därför ha de fattiga Baltstaterna som ekonomiska föredömen. Grekland är en egoistisk gökunge i euroboet.

Judith Broberg15 april 2011 - Roger Grundström

DET BLIR BILLIGARE ATT TA SMÄLLEN NU

Än att vänta längre. Det är egentligen första skottet för en omstrukturering av det tyska finanssystemet som man nu officiellt erkänner - att man måste ta itu med - för att undvika att hamna i den situation Japan befunnit sig i under tjugo år.

Roger Grundström15 april 2011 - Roger Grundström

TVINGAS EU OMFÖRHANDLA DE GREKISKA VILLKOREN ?

Till att börja med kommer nog EU att sänka räntevillkoren rejält, vilket delvis är en betalningsinställelse. Fungerar inte detta så kan det bli full betalningsinställelse. Att Grekerna skulle kunna hantera och betala tillbaka sina lån på nuvarande villkor, finns inte på kartan.

Tanja Mikaelsson15 april 2011 - Mikael Nordström

NU GUNGAR DET REJÄLT PÅ DEN EUROPEISKA KAPITALMARKNADEN

Hela franska och tyska banksäkerheten (kapitaltäckningen) tycks numera vila på de spanska, grekiska, portugisiska, irländska statsobligationer. Klarar tyska banker av om ett land går i konkurs ?

Vem litar på fejkade EU;s stresstester. Den förra sade ju att det inte var någon risk med de irländska bankerna - sex månader senare fick vi se vad det var värt !

Mikael Nordström15 april 2011 - Karin Persson

LÅT MISSKÖTTA BANKER GÅ I KONKURS

Men rädda spararnas pengar. Vad som nu händer i stället är att PIIGS-länderna invånare själva tvingas att betala för deras bankers skulder, medan storbankerna bara fortsätter att plocka ut stora bonusar och löner, som om ingenting hade hänt.

Sluta genast upp med att kasta goda pengar efter dåliga ! Grekland & co med flera länder kommer aldrig att betala tillbaka sina stora skulder. låt dem falla nu.

Det blir bara dyrare senare!

Karin Persson15 april 2011 - Anders Sandström

PIIGS-LÄNDERNA TAR INTE TAG I SINA EKONOMISKA PROBLEM

De lyssnar hellre till den inhemska befolkningen, än tar tag tag i problemen. Så kommer heller ingen ändring att ske förrän man genomfört drastiska åtgärder, alternativet är statsbankrutt för de misskötta länderna.

Anders Sandström14 april 2011 - Anders Isaksson

SPARA FÖR FRAMTIDEN

Det riktigt goda argumentet för att inte slösa nu är att det kommer betydligt bistrare tider framöver - då en allt mindre arbetande befolkning - tvingas att betala för en allt större andel åldringar.

Trots allt har vi ju en stor statsskuld. Egentligen borde vi försöka att, likt Norges stora oljefond, ha ett riktigt överskott.

Vad vi gör nu är att vi som Lyxfällans deltagare betalar av på en gigantisk skuld. De välfyllda ladorna som svenska tidningarna tycker så mycket om att beskriva, är en ekande tom lada, med en skuldsedel på över 1.200 miljarder kronor.

Anders Isaksson14 april 2011 - Gunnar Hedin

ÖVERSKOTT I STATSFINANSERNA ?

Jag förstår inte att man kan kalla det för att vi har ett överskott i statsfinanserna, när vi har en statsskuld på runt 1.200 miljarder kronor.

Först när den är betald kan vi börja tala om överskott.

Gunnar Hedin14 april 2011 - Karin Persson

DE EKONOMISKA SVÄNGNINGARNA SKER ALLT SNABBARE

Med högre toppar och djupare dalar. Ett självsvängande system som styrs med fel parametrar, som läses av vid fel tillfällen. Så jag tycker att regeringen gör helt rätt med att vara försiktig med ekonomin.

Till skillnad mot alla de som sympatiserar på den vänstra skalan inom svensk politik, så är det lätt att förstå att man inte längre kan tro att Sverige är en liten ankdam där man kan med bara den egna förmåga kan skapa en trygg värld för de trygghetsnarkomaner, som vi svenskar varit vana vid.

Karin Persson14 april 2011 - Daniel Bodgren

OMVÄRLDEN ÄR BISTER OCH KALL

Detta beror i grunden på faktiska problem med det monetära systemet, och en felaktig penningpolitik. Om bankreformer och monetära reformer uteblir, kommer det bara bli värre. Det kommer att ytterligare försämra kronans köpkraft.

Regeringen gör därför rätt i att hålla hårt i pengarna till alla subventions-törstande intresseorganisationer. Det kommer nog att bli än mer bister och karg omvärld på sikt.

Man behöver inte vara ekonom för att inse det. Det kan till och med vara så enkelt som att man kan inse det just på grund av att man inte är ekonom.

När ska människor inse att det inte finns någon "bra" eller "dålig" handelsbalans? Vad som behövs är sparande och investeringar i produktionsvaror, dvs. kapital.

Ekonomin fungerar inte som den skall om politiker lyssnar till vissa organisationer och särintressen. Låt därför entreprenörer göra sina uträkningar och förutsägningar om framtiden och gör mindre för att korrigera ekonomin. Det är dömt att misslyckas.

* Sänk kapitalskatten
* Slopa 3:12-reglerna
* Låt marknaden styra räntorna
* Slopa Riksbankens mål om 2 procent inflation
* Undvik interventioner i en fungerande marknad
* Premiera ansvar, sundhet och långsiktighet

Daniel Bodgren14 april 2011 - Tanja Mikaelsson

SJÄLVKLART MÅSTE VI HA SMÅ OFFENTLIGA UTGIFTER

Det-måste-få-kosta-argument från svenska socialisterna som ständigt upprepas - låter ju behjärtansvärt - men innebär bara i praktiken: "Det-måste-få-kosta-mer-än-det-behöver."

Industrierna i Asien konkurrerar också. Kvalitet, kultur och språkförbistring är problem och påverkar förtroendet. Avstånden till Asien gör också sitt, annars hade vi redan varit i konkurs i västvärlden.

Tanja Mikaelsson14 april 2011 - Ronny Åberg

MARIGINALERNA FORTSÄTTER ATT MINSKA FÖR SVENSKA FÖRETAG

Regeringen måste öka nedskärningstakten av den offentliga sektorn och höja skatterna för att betala av statsskulden. När statsskulden är borta, reformerar vi penningsystemet i landet, och skärper upp lagstiftningen kring storbankernas vårdslösa utlåning.

Ett annat mål måste vara att avveckla avtalsmodellen på lönemarknaden och anpassa arbetsmarknaden till marknadens principer. Om inte de skuldsatta hushållen klarar av en lönedeflation, så innebär det att de har investerat fel.

Ronny Åberg14 april 2011 - Gerd Fredriksson

SVENSKA STATENS FINANSER ÄR GODA

Men samtidigt är det oroväckande att staten kämpar så hårt mot överskottet i finanserna. Det är lika orimligt att gå med överskott, som att gå med underskott. Använd pengarna eller låt de vara kvar i folks plånböcker!

Gerd Fredriksson13 april 2011 - Kristina Lagnell

MANIPULERAD STATISTIKbr>
Hållbar ekonomi bygger man på sparande och investeringar. Ínte på lån och överkonsumtion och manipulerat statistik.
En stor del av svenska befolkningen sitter hopplöst fast i konsumtions- och skuldsättningsträsket.

Problem som är orsakade av regeringens förda politik och Riksbankens på tok för låga räntor över en längre tid. De svenska storbankarna har haft riklig tillgång till nästan gratispengar. De har tillåtit sina kunder ta allt högre skuldsättning utan krav på amortering och därmed ännu mer konsumtion.

Svenska folket fortsätter att skuldsätta sig allt mer som om det inte finns någon morgondag. Med tanke på att vare sig löner eller BNP har ökat i samma takt som hushållens skulder - så ökar svenskarna sin skuldsättning betydligt snabbare än ekonomin växer - och betydligt snabbare än de ökar sina löner.

Samtidigt som räntorna nu stiger. Kort sagt så blir det svenska folket mer och mer skuldsatt. Men naturligtvis resonerar många, att den här gången är det minsann annorlunda eller så skall inflationen äta upp skulderna, tror man.

Sveriges har inte följt utvecklingen i USA, utan ligger ett steg efter. Vår bostadsbubbla har inte spruckit ännu, men vi gör nu precis samma misstag som befolkningen USA gjorde i början av 2000 talet. Med hjälp av låga räntorna lånar vi till konsumtion och har därför kunnat blåsa upp vår bostadsbubbla.

Skillnaden mot USA kommer vara att när Sverige väl kommer att krascha framöver så berör det inte hela världsekonomin Ingen kommer heller bry sig särskilt mycket om att stödja oss. Sveriges statsskuld är ju inte problemet, utan det är befolkningen som är svartepetter. Resten av världen kommer fortsätta köra vidare, medan vi får sitta här och klia oss i huvudet och undra vad just vi gjorde för fel.

Den Fråga som jag ställer mig är: när tänker regeringen och riksbanken ta tag i låneträsket ?

Kristina Lagnell13 april 2011 - Heinz Henriksson

VILKET UNDERLAG HAR RIKSBANKEN FÖR SINA RÄNTEHÖJNINGAR ?

Att höja med mer än 0.25 procent-enheter blir nog svårt. Men om inflationstendenserna håller i sig, kan det bli en höjning på 0.5 procent-enheter i augusti (efter en höjning på 0.25 procent-enheter i juni).Tänk på att elpriserna har fallit de senaste dagarna. Hur ser prognosen ut där ?

Detta är bara mina egna små funderingar. Men, i takt med att ECB, BoE, Kina och även FED börjar gå i riktning att höja räntorna så bör vi räkna med att ränteuppgången inte är slut, ännu på ett bra tag.

Heinz Henriksson13 april 2011 - Göran Larsson

INGEN TYCKER OM HÖJDA RÄNTOR

Det svider. Frågan handlar väl närmast om vad som är bäst för Sverige, på sikt. De senast årens experiment från vår Svenska Riksbank har tydligt visat att lågränteknarket var just så negativt för ekonomin och landet som man skulle kunna förvänta sig;

det har inneburit låga industriella investeringar och boom på tillgångspriser. Fortsätter detta kommer stagflationen inrullande.

Göran Larsson13 april 2011 - Arthur Lindfors

INGET STRUKTURELLT INFLATIONSHOT ?

ECB har tydligt signalerat att den nya räntehöjningen var en "single event" och inte bara början på en ny serie av höjningar. KPIF ligger nu under prognosen och under målet. Elpriserna pressas tillbaka. Stark svensk krona kommer nog synas tydligt när exportbolagen presenterar Q1-rapporterna inom kort. Men, den höga arbetslösheten kommer att bestå.

Börjar nästan tro att vi inte får se någon höjning alls vid nästa möte i Riksbanken. Och det är bra för Sverige.
Att jaga KPI när räntor är en del av KPI, är som att jaga sin egen svans.

Resultatlöst.

Arthur Lindfors13 april 2011 - Nicklas Engström

INFLATION ÄR SKATT PÅ SPARANDE

Alla vi som försöker vara ansvarsfulla med vår ekonomi, vi som väljer att spara istället för att låna en massa pengar till höger och vänster till att köpa saker för stunden, vi får se värdet på våra sparade pengar minska varje år.

Niklas Engström13 april 2011 - Samuel Johansson

KPI REPRESENTERAR DEN VERKLIGA INFLATIONEN

Som de flesta vet så är en mängd varor som är viktiga för folks plånböcker, som bensin och el och en del annat smått och gott, inte med i  i "varukorgen" som bestämmer KPI.

Alltså stämmer det inte överens med den verkliga inflation som drabbar vanliga konsumenter.

Och förkortningen KONSUMENT-pris-index antyder väl att det är det som är syftet. Nå, känner ni många konsumenter som inte påverkas av de höga el-priserna ? Nej, just det.

Vill man trixa med siffrorna på det sättet kan man komma fram till vad som helst. Om jag gjorde en "varukorg" med enbart platt-TV och stationära datorer så kunde jag genast påvisa en hejdlös deflation, då dessa tenderat att sjunka dramatiskt i pris från år till år det senaste decenniet.

Vill jag istället visa på en skenande inflation så kan jag ju sätta ihop en "varukorg" med lägenheter i Stockholms innerstad, och då har inflationen legat på ca 10 procent i ett decennium.

Samuel Johnsson13 april 2011 - Fia Bjurström

MANIPULATION

Att till exempel inte räkna in självklara konsumtionsvaror som mat och bränsle i KPI gör att hela inflationssiffran i bästa fall, kan anses vara löjeväckande.

Det är ju helt uppenbart en form av manipulation att göra på detta sätt och sedan inte höja räntorna med argumentet att - titta "inflationen är så låg".

Allt medan matpriserna skjuter i höjden och bensinpriset sätter nya rekord varje dag som går. Vissa ekonomer kanske tror att det är smart att manipulera med siffrorna så att de blir lägre på papperet än de är i själva verket.

Åtminstone skulle man kunna tro att det är smart.

Man kan tro att man genom att hålla räntorna artificiellt låga skulle gynna ekonomin och att man genom att förvägra arbetare och tjänstemän en rimlig lönekompensation för den verkliga inflationen därigenom gör läget mera gynnsamt för den inhemska industrin.

Men egentligen är detta bara ett sätt att lura sig själv som kommer att slå tillbaka på ekonomin i stort. För det är ändå den verkliga inflationen som har betydelse för den ekonomiska utvecklingen och den tar inte hänsyn till de framräknade manipulerade inflationssiffrorna.

Får man inte upp räntorna på en nivå som motverkar den verkliga inflationen så sprider sig inflationen i ekonomin och leder i förlängningen till motsvarande mörka situation som vi hade i slutet av 70-talet och början av 80-talet.

Får inte arbetare och tjänstemän heller kompensation för prissteg-ringarna, minskar deras möjligheter att konsumera, det så kallade konsumtionsutrymmet, vilket i förlängningen innebär väsentligt lägre aggregerad efterfrågan, en lägre försäljningsvolym och därmed också mindre möjligheter för tillväxt.

När tillväxten sedan hämmas slår detta igenom i form av ökad arbetslöshet, neddragningar och företagsnedläggelser. Förödelsen kan alltså bli omfattande om inte detta manipulativa beteende får sitt slut.

Det går helt enkelt inte att försköna verkligheten genom att presentera felaktig statistik och sedan tro att någonting skall bli bättre av detta.

Fia Bjurström13 april 2011 - Patrik Gunnarsson

RIKSBANKSCHEFEN FIFFLAR MED INFLATIONSSIFFRORNA

Det är skandal. Stefan Ingves räknar inflationssiffrorna, så reducerar han med energi, bränsle, mat, råvaror m m, alltså sådant som ökar i pris.

Vad är det då för mening att räkna på inflationen ?

Bättre vore att mota Olle i grind och sätta räntan efter penningmängdökningen. Den har varit mellan 5- 10 procent, under hela decenniet. Men bäst vore förstås att återinföra guldmyntfoten så att vi slipper den förhatliga inflationen helt och hållet.

Patrik Gunnarsson12 april 2011 - Nils Widerberg

USA MÅSTE SPARA SIG UR BANKKRISEN

Ett beräknat stort underskott på cirka 1.600.000 miljarder dollar bara under innevarande budgetår, där politikerna i USA drygt sex månader in på det nya budgetåret, slutligen kom överens om att spara 38 miljarder dollar.

Det visar tydligt att de folkvalda i USA saknar kontakt med verkligheten och borde ställas inför riksrätt. De riskerar ju att sänka dollarn rätt igenom "all-time-low" vilket kan få ödesdigra effekter på dollarn och råvarupriser via carry-traden som nu pågått sedan 2003.

Federal Reserve fortsätter själv likt en blind som leder en blind att påstå att inflationen inte är något problem.

Nils Widerberg12 april 2011 - Henrik Månsson

SVERIGE MÅSTE BETALA VAD MAN STULIT FRÅN PENSIONÄRERNA

Från oss som i början av 1990-talet blev av med alla våra ATP-poäng utan att få några pensionsavsättningar för vare sig värnplikt eller studier, är nog en betydligt viktigare att betala tillbaka - om man vill premiera dem som som utbildat sig - än lite godtyckliga skattesänkningar hit och dit.

Henrik Månsson12 april 2011 - Laila Hansson

ÄR DET EN OLYCKA ATT HA EN RIMLIG STATSSKULD ?

Den är dock fortfarande alldeles för hög. Den skall vara negativ, det vill säga vi skall ha tillräckligt kontanter på kistbotten, för det kommer alltid sämre tider.

Sedan skall man ju inte kontantfinansiera investeringar som järnvägar till exempel. Beträffande just järnvägarna så är det rimligt att man avskriver dessa på 50 år, vilket borde komma att motsvara ungefär halva nyttotiden.

Detta givet att man inte låter samma stollar som hittade på "Hallandsåsdebaclet." 1992 klart på fem år, kostnad 1,5 miljarder. Möjligen klart 2014, efter 20 år och kostnad 15 miljarder.

Hade man valt att behålla den nuvarande järnvägen, precis som den var, och istället rustat upp hela Markarydsbanan så hade kostnaden stannat på 5 miljarder och det hela hade varit klart redan 1998.

Allt som skattebetalarna skall betala, borde de även vara med och besluta om.

Laila Hansson12 april 2011 - Ingvar Lindskog

EN LÅG STATSSKULD MEDFÖR ATT KRONAN STÄRKS

Det kommer att påverka vårt exportintensiva land. De stora exporterna överväger så klart importerna.

Det Sverige nu borde göra är att se till att fortsätta med att investera i råvaror som finns i Sverige, dvs skog, mat (vete , spannmål och andra grödor) samt infrastruktur som järnväg och många fina stora biogas-anläggningar.

Speciellt i Sydöstra Sverige där det finns hamnar, järnväg samt tillgång till spannmålsrester och alger och tillverka gas så vi kommer ifrån detta oljeberoende och stärker biogasen som drivmedel.

Ett svenskt statligt Statoil som tillverkar gas. Vinsten investeras i en statlig fond som gynnar medborgarna.

Ingvar Lindskog12 april 2011 - Carl-Anton Haglund

LYXPROBLEM

Det är betydligt enklare att snabbt få upp statsskulden än att snabbt få ner den. Att ha för låg statsskuld är nog ett lyxproblem av stora proportioner.

Carl-Anton Haglund12 april 2011 - Karin Persson

HAR SVERIGE EN ALLTFÖR LÅG STATSSKULD ?

Receptet på att inte få en alldeles för låg statsskuld är att vid nästa val se till att socialisterna får komma till makten, så ordnar de detta problem på kort tid.

Karin Persson12 april 2011 - Yngve Lundwall

VILKA SKULDER MÅSTE VI MINSKA I SVERIGE ?

Privatpersonernas skulder, närmar sig idag 100 procent av BNP medan svenska statens skulder är ca 35 procent av BNP. Privatlånen växer med närmare 10 procent per år medan Borg bara amorterar ned med någon procent per år. Staten kan inte undandra sig privatlånen.

De är dessutom till stor del utländska.

Yngve Lundwall11 april 2011 - Anders Bodström

PORTUGALS EKONOMI KRYMPER KRAFTIGT

Portugiserna får göra som letterna - minska lönerna med 25 procent - på grund av bankernas stora misskötsel i landet - det gäller även greker, irländare och spanjorer. Det stora jordbruksöverskottet i EU borde numera kunna användas till soppkök i PIIGs - länderna.

Anders Bodström11 april 2011 - Tanja Mikaelsson

DAGS ATT BETALA NOTAN

Politikerna i både EU och USA - har lånat pengar för att köpa väljarna en höjd levnadsstandard - som det inte finns utrymme för. Nu måste notan betalas med hög ränta.

Nu har regeringen en svår/omöjlig pedagogisk uppgift att förklara elementär nationalekonomi för väljarna. Problemet känns bekant. Det är en situation som kan jämföras med att kissa i byxorna. Först är det varmt och skönt sedan blir det kallt och eländigt.

Just nu är det iskallt.

Tanja Mikaelsson11 april 2011 - Uno Grönquist

DET ÄR BANKERNAS GIRIGHET SOM SKAPAT BANKKRISEN

Det lustiga är ju att det är de inhemska bankerna som köpt på sig statsobligationer från andra länder. Bankerna lever i en fiktiv värld helt enkelt.

Ta Spanien som har stora problem, som ett exempel. Nästan dagligen dras någon borgmästare med sina rådgivare inför rätta för grov korruption, i de flesta fall i samband med byggnadsindustrin, som markupplåtelser till byggnadsbolag.

Uno Grönquist11 april 2011 - Jacob Lindfors

IDIOTISK POLITIK

Att strama åt i en recession med massarbetslöshet och för låg aggregerad efterfrågan, är lika intelligent som under 30-talet, när man skapade en djup depression med felaktig politik.

Använd centralbanken, sänk räntan och få fart på ekonomin istället. Det är faktiskt inte speciellt svårt. Men de mäktiga rika intressena som sitter på massiva innehav av obligationer och kontanter sätter sina intressen av att ha en så hög real avkastning som möjligt före hela samhällets intresse av acceptabel arbetslöshetsnivå och fungerande ekonomi.

Jacob Lindfors11 april 2011 - Karin Persson

STATEN OCH KAPITALET SITTER I SAMMA BÅT

Det är nu politikerna pungslår sina befolkningar för att rädda de misskötta storbankerna. Island har nu röstat ännu en gång, för att inte den isländska allmänheten - skall ta hela smällen - efter bankernas huvudlösa utlåning.

Karin Persson11 april 2011 - Harry Moberg

SLOPA DE DYRA RÄDDNINGSPAKETEN TILL BANKERNA

Vore bättre om de skippade räddningspaketen till alla de misskötta bankerna. Inte för att det skulle bli trevligare för samtliga inblandade, utan för att den här charaden ändå kommer sluta i misär.

Alla vet att det här är ett sätt att åter rädda bankerna, som denna gång köpt på sig "fel" statsobligationer, utan att bry sig om risken.

Samtidigt är alla demonstrationerna mot räddningspaketen ganska patetiska - gissa hur mycket större nedskärningar det skulle bli - om Portugal eller Grekland var tvungna att omstrukturera sin statsskuld.

Vilket kommer hända i slutändan i allafall. Njut av lugnet medan det varar.

Harry Moberg11 april 2011 - Kajsa Lindgren

ALLMÄNHETEN FÅR BETALA FÖR BANKERNAS FALLISEMANG

Det är fel att folket ska betala bankernas inkompetenta personal och ledning, som nu sker i såväl EU som i USA.

Kajsa Lindgren10 april 2011 - Arne Svensson

SÄTT ALLA BONUSGRISAR PÅ KARTOFFELKUR

Liknade den de hade i Danmark för ett antal år sedan. Bara för att man kräver en hög lön med tillhörande bonus är man inte per automatik bästa man eller kvinna för att kunna leda något  kommunalägt eller statligt företag.

Etik, moral och engagemang är nog betydligt mer värdefulla egenskaper, när man söker kompetent personal till något av våra statliga företag. Och sälj inte ut Vattenfall. Varken EoN eller Fortum är ett dugg bättre. Se i stället till att Vattenfall skapar äkta, inte någon konstlad, konkurrens på energimarknaden.

Arne Svensson10 april 2011 - Carl Norberg

HUR KAN DET VARA ?

Om staten skall driva bolag, så måste ju detta rimligtvis skäl med syftet om det allmännas bästa, alla andra orsaker eller grunder torde vara mer eller mindre förfelade. Och allmännytta skall råda så kan inte enskild vinstmaximering vara metoden för att nå detta.

Frågan är närmast hur dessa mycket enkla förutsättningar, har lyckats undgå betraktelse.

Carl Norberg10 april 2011 - Mia Skoglund

INGET KONKRET GÖRS FÖR ATT KOMMA TILLRÄTTA MED PROBLEMET

Nu verkar oförtjänta bonusar blivit ett normaltillstånd, en extralön, som ses som självklar. Varför inte då kalla en spade för en spade, och kalla det lön rätt och slätt.

Man blir illamående av detta hyckleri, hos våra svenska politiker !

Jag vill se att man tar ställning för eller emot bonusar.
Inte som nu bara säga att man är emot, men inte göra något
annat än kosmetiska åtgärder, som nu genom att tillsätta en utredning.

Är man som staten huvudägare behövs inga utredningar, det är bara att bestämma att inga bonusar eller några stora fallskärmar får betalas ut.

Vad jag vet betalas inga bonusar ut i ett företag som IKEA men företaget går strålande ändå. Det finns ingen koppling mellan bonusar och prestation.

Dessutom kan alltför generösa fallskärmar i statliga bolag få kontra-produktiv effekt, om man missköter sig får man gå med fallskärmen som belöning. Sedan är det fritt att söka nytt jobb, och få ännu högre avtal i det nya företaget.

Mia Skoglund10 april 2011 - Pontus Backström

SE UPP !

Det verkar vara regeringens målsättning att föra över våra gemensamma statliga tillgångar till privata aktörer, som kan tjäna pengar på samhälls- funktioner.

Varför satsar riskkapitalisterna på vårdapparaten ? Jo, för att dom räknar med regeringens långsiktiga stöd, att där kommer det att finnas pengar att hämta. Vem får betala när pengarna ska täcka både vårdkostnader och ge en vinst? Jo, den enskilda vårdtagaren.

Den svenska regeringen står inte på väljarnas sida utan på Bolags- ledningarnas och investerarnas ! Så se upp, så vi inte blir skinnade in på bara kroppen.

Pontus Backström10 april 2011 - Stig Forsberg

TVÅ HÅL I VÄGGEN

Jag blev misstänksam när Vattenfall började göra reklam för ”två hål i väggen”. Vad är det nu för information de undanhåller, tänkte jag. Två hål i väggen har ju varit självklart i några decennier – och nu ska det inte vara så längre ?

Jag gillar inte när staten via Vattenfall drar in oskäliga vinster på vår bekostnad. Jag tycker heller inte om att cheferna får så stora "över-ersättningar", i form av dessa gigantiska bonusar och löner.

Det är inte denna sortens statligt ägande som jag vill se. Korruption har ju alltid funnits, men ska vi tycka att det här med oskäliga bonusar och löner, är helt okej också ?

Jag menar att det är korrupt när chefer ger varandra löner som är svindlande stora – och det är mer regel än undantag i alla större sammanhang idag. Det är ju ”marknadsmässiga löner”, sägs det. Men det stämmer inte.

För att svenska folket ska ha fortsatt förtroende för den svenska staten så behöver staten först visa att den har förtroende för oss, och sedan visa att staten går folkets ärenden och inte maktens.

Då blir statliga företag - förhoppningsvis - demokratiskt förankrade och fungerande.

Stig Forsberg
10 april 2011 - Yngve Lundwall

POLARISERINGEN I SAMHÄLLET ÄR INTE SOM FÖRR

Då var det arbetare mot arbetsgivare. I dag är det tärande samhälls- skiktet, mot resten av svenska allmänheten. Detta tärande skikt består av de som själva tillskansat sig höga löner, bonusar, fallskärmar och jättepensioner från andras kapital.

Vilka är dom ? Ja typiskt aktiebolagsledningar, politiker, pensionsfondsförvaltare, ja, alla som förser sig rikligt och på ett helt oförtjänt sätt av allmänhetens skatte- och pensionskapital.

I dag är staten ju den största aktieägaren på börsen. Regeringen måste kunna se till att börja bevaka väljarnas/skattebetalarnas intressen och se till att de supergiriga aktiebolagsledningarna inte kan fortsätta att utarma vårt pensionskapital genom de hutlöst höga ersättningar som dom förser sig med.

Yngwe Lundwall10 april 2011 - Tanja Mikaelsson

ANVÄND STATLIGA SBAB SOM EN FÖREBILD FÖR ANDRA BANKER

SBAB kan ju användas till att prioritera skötsamma hushåll med försiktig syn på lån, och ge dessa hushåll och sparare bästa villkoren. Och inte som SBAB gör när man prioriterar familjer som lånar minst 1 miljon (får bästa sparräntan) och ännu hellre över 4 miljoner(får bäst låneräntan).

Det skorrar falskt när regeringen predikar om att de andra storbankerna skall vara återhållsamma i sin utlåning medan statens egen bank har helt andra direktiv (troligen tjäna så mycket pengar som möjligt för att staten senare skall kunna sälja SBAB med bra vinst).

Tanja Mikaelsson9 april 2011 - Tore Wiman

RÄNTEKRIS ?

Tåget stannar i Räntekris år 2012. Avstigande får vänta, medan stinsen Ingves kollar tidtabellerna och dragloket Puss-ette håller ångan uppe och visslar. Ja, så kommer det säkert att låta om ränteivrarna tillåts fortsätta med att skalpera folkets ekonomi. Inga mer stålar i fickorna blir resultatet.

Då blir det inget över till konsumtion. Bilparken kommer att föråldras. Arbetslösheten växer. Företag går omkull. SAS skrotas. Storföretagen flyr till Kina och Indien.

Heja Ingves och Puss-ette. Ni kommer snart att lyckas få Sverige tillbaka till stenåldern. Dessa gubbar. Släpp fram damerna i räntekrislandet Sverige !

Tore Wiman9 april 2011 - Anders Bodström

BEHÅLL REPORÄNTAN UNDER 4 PROCENT

I framtiden, när inflationen tar fart som ett resultat av att tre miljarder människor i Kina och Indien sakta men säkert ska börja få betalt för det arbete, som de tidigare gjort nästan gratis.

Att räntan sedan 1994 till idag i snitt kunnat ligga så pass relativt lågt som 4.7 procent (återigen, genomsnitt) har berott på att vi under denna period har importerat deflation när bolagen som säljer prylar till oss kunnat öka vinsterna och samtidigt sänka priserna genom att kunna outsourca till öst.

Vad händer när det inte går att outsourca mer och Kineser och Indier plötsligt börjar be om högre löner ? Generella löneökningar i Kina idag på 10-15 procent och förväntas förbli så. Indien på väg åt samma håll.

Svaret är att det motsatta kommer att inträffa. Istället för att importera deflation så importerar vi inflation i form av:

-> Produkter (pga högre löner)

-> Tjänster (pga högre löner)

-> Råvaror, typ olja, metall etc (pga ökande efterfrågan i tillväxtländerna)

-> Spannmål (pga ökande efterfrågan i tillväxtländerna)

-> Elektricitet (pga ökande efterfrågan i alla länder, men framförallt tillväxtländerna)

Lägg därtill att västvärlden de senaste tre åren pumpat ut mer pengar på marknaderna än någonsin tidigare och du har en mer "inflationsvänlig" situation än i princip någonsin tidigare.

Kan inte någon av er som anser att inflationen är ett hjärnspöke vänligen bemöta ovanstående argument sakligt och vänligt så att vi kan ha en meningsfull debatt?

Anders Bodström9 april 2011 - Yngve Lundwall

POLITIKERNAS LÅNGSIKTIGA BRIST PÅ LEDARSKAP

Politiker och bankfolk inklusive centralbanker, behandlar bankkriser, som något som plötsligt ramlat över dem. Att det beror på så kallade exogena faktorer etc. Men så är ju inte fallet.

Men ändå försöker de att dupera sina genomsnittsväljare och kunder. Idag sker detta genom lobbyister. Precis som skedde under 30-talet, beror den nya globala bankkrisen på överkonsumtion på kredit, överoptimism och dålig kontroll, avreglering och ny teknik.

Yngve Lundwall9 april 2011 - Johan Lindahl

SE UPP MED INFLATIONEN

Det är ju centralbankerna och politikerna som skapar den största skatten av alla; inflationen. De gör det genom minsta motståndets politik, den sociala korruptionen, de oavsiktliga konsekvenserna som slut "tvingar" dem att ta dåliga beslut, det ena efter det andra.

Nuvarande deflationstryck är ju bara en reaktion efter decennier av inflation eller för höga kostnadsnivåer och skuldsättning. Tänk om folk i allmänhet skulle förstå hur man låter banksystemet driva prisbildningen i syfte enbart för att tjäna pengar. Hur kapital får missallokeras enbart för att politikerna önskar att pensionerna skall kunna växa snabbare än den reala tillväxten. En ekvation som inte är praktiskt eller teoretiskt möjligt. Men de gör det ändå av rädsla för alternativet på medelfristig sikt.

Johan Lindahl9 april 2011 - Harry Stockman

VARFÖR VILL SVERIGE GÅ FÖRE ANDRA LÄNDER ?

Lyssna på Bankföreningens trumpetande, att aldrig gå före andra länder i förändringstakt, när det gäller de svenska storbankernas kapitaltäckningsgrad. Det förstör ju bara konkurrensneutraliteten ?

Eller ?

Harry Stockman9 april 2011 - Göran Larsson

RÄNTAN ÄR ETT TRUBBIGT INSTRUMENT

Undrar varför man fortsätter manipulera räntan, genom sin centralbanks-doktrin ? Det är nog för att man tror att man har lärt sig "styra" storbankernas ageranden.

Det är vad man tror. Det gäller i det korta perspektivet, men då gäller det också att man har kontroll på saker som verklig inflation, skuldsättning med mera. Men där ligger man alltid långt, långt efter.

Göran Larsson9 april 2011 - Sara Magnusson

NU BÖRJAR PRISFALLET PÅ BOSTÄDER

Prisfallet bör bli minst 25 - 30 procent i innerområdena i storstäderna. 4 procent nettoränta ger; 15.000:-/månad i räntekostnad vid lån på 4,5 miljoner. 10.000:-/månad vid lån på 3 miljoner. 6700:-/månad vid lån på 2 miljoner.

Plus avgifter/driftskostnader, reparationskostnader och  amorteringar. Skulle nettoräntan bli 5 procent så blir det betydligt dyrare, nämligen ökade räntekostnader med cirka 25 procent/ månad.

Och då talar vi om stresslån i form av rörlig ränta. Vill man sova tryggare och veta vad som händer 5/10 år framåt så ökar ränta kostnaderna med ytterligare 1-2 procent, det vill säga 4 miljoners lånet kostar mer än 20.000:-/månad bara i räntekostnader.

Sara Magnusson9 april 2011 - Nils Adamsson

NÄR DET GÄLLER RÄNTEHÖJNINGAR

Varför gå först i ledet ? Kan vi inte vänta in USA och de andra giganterna ? Det här betyder ju bara, att hushållen inte konsumerar tillräckligt, allt går bara åt till hyra och krediter, eftersom de svenska bankerna följer John med än brantare höjningar.

Vad en minskad konsumtion betyder vet alla. Så, vänta till dom stora börjar höja. Jag tror dom vet vad dom gör.

Nils Adamsson8 april 2011 - Carl Norberg

ETT OLÖSLIGT PROBLEM ?

Kan man beskriva situationen så här; tillväxten i världen de senaste 10-20 åren har berott på att vi har lånat allt mer till olika typer av konsumtion (bostäder, bilar, resor, mat, kläder, m.m.).

För att kunna behålla den höga tillväxttakten, så har vi varit tvungna att hela tiden låna mer och mer, annars så sjunker ju konsumtionen, och därmed tillväxten.

Västvärldens befolkningar har samtidigt blivit mindre och mindre arbetsamma, semestrar, tidigare pensioner, kortare arbetsdagar, längre betald ledighet vid frånvaro, för t ex barnpassning.

Hur skall detta egentligen kunna lösas?

Lånar vi mindre och mindre och i stället börjar betala av på våra banklån så sjunker ju tillväxten - konsumtionen, vilket medför en ännu högre arbetslöshet vilket ger högre statskostnader samt minskad konsumtion. Fortsätter vi att låna så blir skulderna bara större och större, problemet skjuts på framtiden.

Finns dessutom inga världsdelar kvar för oss i väst att exploatera, där vi kan få hjälp till att behålla vår högre standard. Tvärtom ställer andra länder nu krav på tillväxt vilket gör att råvaror som olja och mineraler ökar i pris men också mat som till exempel bomull.

Kort sagt, vad kan vi göra ?

Carl Norberg8 april 2011 - Nils Widerberg

DET ÄR TUFFT FÖR SPANIEN

Spaniens arbetslöshet är 20 procent, och därmed dubbelt så hög som EU-snittet. När bostadsbubblan brast i landet, var det lika otänkbart som här. Det var först då som det blev tufft för Spanien, och är det fortfarande.

Då skulle alla flytta till Spanien med flera argument - känns igen från dagens Sverige. Ett stort land med stor ekonomi = stor påverkan på övriga länder.

Effekten av detta kan inte ignoreras.

Nils Widerberg8 april 2011 - Svante Nordin

PORTUGAL BORDE HA AGERAT I TID

Men det gjorde man inte av populistiska skäl. Det var en prestigefråga. Helt otroligt att ett land tillåts agera så här, utan några som helst straffåtgärder.

Man ber om hjälp när det passar, och inte när det behövs. Dessutom ökar ju skuldbördan för Piigs-länderna som leder till press på BNP när strukturförändringar genomdrivs för att ha råd med återbetalningar i framtiden.

En ökad skuldsättning ger en gigantisk negativ spiral och är inte någon bra lösning på problemet. Och inte belönar man heller länder som har skött sina statsfinanser väl, som exempelvis Estland.

Det borde inte vara självklart att EU är beredd att gå hur långt som helst för att rädda missköta banker och länder. Någonstans måste man skärpa till tonen mot de oansvariga.

Vad kommer efter Portugal ?

Svante Nordin8 april 2011 - Gudrun Sjöström

PORTUGAL BORDE GÅ I KONKURS

Alla EU-länderna kastar hundratals miljarder kronor till bankrutta banker, som lånat ut till Piggs-länderna. Snart är det slut på dessa pengar.

Följer Italien och Spanien efter, då spricker EU.

Gudrun Sjöström8 april 2011 - Karin Persson

NU KRÄVS DET RADIKALA ÅTGÄRDER

Förvärvsfrekvensen 15-64 år i krisländerna. Grekland 58 procent. Irland 59 procent. Portugal 65 procent. Spanien 58 procent. Italien 57 procent.

Detta kan jämföras med Sverige (73 procent) och Tyskland (72 procent) Siffrorna avser kvartal fyra, år 2010 och är hämtade från Eurostat.

Det som händer just nu, är att antalet ålderspensionärer ökar kraftigt medan antalet förvärvsarbetande är konstant eller minskar, det vill säga försörjningskvoten försämras snabbt.

Detta kommer att bli etter värre i framtiden. Det är den demografiska situationen, som kräver radikala åtgärder som till exempel kraftiga lönesänkningar eller utträde ur EMU eller kraftig utvandring av arbetslösa till företrädesvis Tyskland.

Att skjuta problemen framför sig genom nya lån, löser inga problem, utan skapar bara förutsättningar för en kraftig statsfinansiell krasch.

Karin Persson8 april 2011 - Olle Karlberg

SKALL VI TILLÅTA PIIGS-LÄNDERNAS EKONMISKA MISSLYCKANDEN ?

Föreställ er att ni har tre barn, och alla vill kunna bli konstnärer, men att bara en har det som krävs att försörja sig på sin konst.

Skall då mamma och pappa betala underhåll till de andra två barnen bara för att de skall tillåtas göra det som de önskar mest av allt här i livet ? Är det rättvist mot den tredje?

Mamma och pappa försätter sig i en situation, där de till sist har lånat ut sina sista besparingar till barnen, som nu är 50 år. De har t o m gått till banken och bett om lån för att underhålla sina barn och deras passion. Är detta rimligt?

Måste vi inte börja ställa krav på människor, nationer och organisationer att de måste vara produktiva ? Måste inte alla som kan bidra till samhället se till att göra så ? Måste inte alla som inte har någon form av handikapp eller liknande se till att sörja för sig själv ? Även de mindre lyckligt lottade ?

Det är en underlig tid vi lever i. I dag går det tydligen att lösa ut ekonomiskt misskötta nationer inom EU, hur som helst. Givetvis med skattebetalarnas pengar.

Detta är en av de största förmögenhetsöverföringar som jag någonsin sett. Några få människor tillskansar sig hutlösa ersättningar och lämnar stater och nationer i ruiner. Hela välfärdssamhället kan monteras ned på grund av politikers tafatthet.

Det tråkiga med allt detta är att alla påverkas negativt. Alla tänker mer och mer på sig själv. Moralen och etiken försvinner ut genom dörren. Kan de i toppen så kan jag.

Olle Karlberg8 april 2011 - John Martinsson

LÖSER MAN LÅNEKRISEN I PIIGS-LÄNDERNA - MED MERA LÅN ?

Alla i den riktiga världen (utanför politiken), förstår ju att ännu mer lån inte kan lösa en akut lånekris! Sluta med ert pengatryckeri som inflaterar bort våra pengar.

Se till att omstrukturera lånen till Piigs-länderna nu (statsbankrutt), och inte senare när läget är ännu värre.

John Martinsson
7 april 2011 - Barbro Karlström

INFLATERANDE UTAN RESON

Prisökningarna har börjat i råvaror och börjar även drabba detaljhandeln. Det är alltså politiker och blinda ekonomer som skapar dessa obalanser. Hade det varit marknadsekonomi hade marknaden satt räntan så inte bubblor uppstått.

Avskaffa Central- och Riksbankerna! Samhället har istället blodtransfusion med låg ränta, och samhällsekonomin tål ju inte räntehöjningar för att stoppa inflationen.

Bered er på hyperinflation inom två år.

Barbro Karlström7 april 2011 - Gabriel Månsson


RÄNTEHÖJARHYSTERIN

Räntehöjningar i snabb takt ökar ju bara inflationen och höjer kronkursen. Tillväxten sjunker och arbetslösheten kommer åter att börja växa igen. Riksbanken bör avstå att höja räntan mera detta år.

Gabriel Månsson7 april 2011 - Magnus Ahlström

VEM TAR ANSVAR ?

Först dopar vi ekonomin genom låga räntor som till största delen utnyttjats till lån för privatkonsumtion, och inte till investeringar i företagen.

Sedan kommer hoten om att tillväxten stoppas. Detta på grund av att befolkningen har så stora lån. Vem tar ansvar här ?

Inte bankerna. Det vet vi redan sedan den stora bankkrisen
1987 - 1993.

Magnus Ahlström7 april 2011 - Judith Broberg

HÖGRE RÄNTA SKAPAR SÄMRE KONKURRENSKRAFT

Det betyder mindre jobb. Med högre ränta, lägger folk sina pengar i storbanken, istället för att konsumera. Vilket i sin tur betyder mindre jobb i samhället.

Om man vill komma åt den svenska "bolånecirkusen" borde det finnas andra medel att komma åt detta på, än att höja räntan.

Detta problem är ett problem för Stockholms innerstad och inte generellt för hela Sverige. Varför skall hela Sverige straffas för detta ?

Judith Broberg7 april 2011 - Urban Henriksson

DEN SVENSKA TILLVÄXTEN ÄR HOTAD

Av för låga räntor under för lång tid. Tillväxten är också hotad,  av en på tok expansiv penningpolitik, under en för lång tid. Vi kommer att få ta konsekvenserna av detta.

Det är bara en tidsfråga. Debatten om bankräntan är bara en av frågorna, om vi skall tvingas att ta konsekvenserna nu, eller försöka skjuta det på framtiden ?

I slutändan är det alltid bättre att behandla problemet så tidigt som möjligt. Normalisera bankräntan nu. Ta en lägre tillväxt under en period i stället för en totalkrasch i den svenska ekonomin, längre fram.

Urban Henriksson7 april 2011 -Tanja Mikaelsson

RÄNTANS FEL

Det är uppenbart att högre ränta skapar lägre "tillväxt". Så varför någonsin höja den ? Låt pengapressarna gå så att det knakar. Folk kommer ändå aldrig att förstå hur blåsta de blir som sliter för något, som andra skapar ur intet !

Den som lever får se hur lustigt år 2012 blir.

Tanja Mikaelsson7 april 2011 - Lena Larsson

LÖSNINGEN PÅ SVERIGES EKONOMISKA PROBLEM

Det är att snarast få ned den stora belåningsgraden som de svenska  hushållen hela tiden utsätts för. Då kommer vårt svenska samhälle att vara mindre räntekänsligt.

Räntan kan då vara marknadsanpassad.

Lena Larsson7 april 2011 - Karin Persson

NÄR RASAR KORTHUSET ?

Måste ha noll procent i ränta för all framtid, annars så rasar korthuset ? Hoppas Kina startar banker i hela väst och slår sönder det monetära system vi idag har. Vi kan nu stryka ordet l å n i ordboken, och ersätta det med gåva !

Karin Persson7 april 2011 - Per Fredriksson

FRAMTIDA UTSIKTER

Problemet är att inflationen är driven av pengatryckande. Den kommer att fortsätta, även om tillväxten försvagas i vårt land.

Stagflation följer.

Per Fredriksson7 april 2011 - Adam Bäckström

SVERIGE HAR MÅLAT IN SIG I EN HÖRNA

Det har kunnat ske på grund av för låga räntor. Alldeles för mycket pengar har allokerats till fastighetssektorn, istället för att vara till nytta ute i samhället.

Ställ krav på bomarknaden istället för högre amorteringar. Nästa lågkonjunktur kommer dock vara självsanerande. Först då kommer det att visa sig att ett stort utbud av bostäder inte kommer att kunna säljas.

Lågkonjunkturen kommer inte heller bero på om vi har fyra procent eller en procent styrränta, utan på att flera länder har för hög skuldbörda.

Denna börda har byggts av alldeles för låga räntor och ett vidlyftigt lånande. När Kina börjar knacka lite och dåliga lån kommer upp till ytan, då får vi en ordentlig kräftgång under några år.

Adam Bäckström7 april 2011 - Laila Hansson

BÖRJAR DE DARRA PÅ MANSCHETTEN ?

Sanningen kommer nog snart krypande för de flesta. Någon hög- konjunktur har vi inte, men ingen vågar se sanningen i vitögat, när det gäller de upptrissade bostadspriserna.

Titta på vilka livsmedelspriser vi har, energipriser och löneutveckling, så förstår nog de flesta att ytterligare kostnadshöjningar (ränta) snart sätter spiken i kistan för många bo-lånetagare.

Det är ju nettot vi lever av.

Laila Hansson6 april 2011 - Sune Grönquist

HÖRT DET FÖRR

2005, sade chefen för Federal Reserve Ben Bernanke, inför en stor utfrågning av USA:s kongress att boprisernas stora ökning berodde på starka ekonomiska fundamenta som ökning av jobb och inkomster. Han trodde inte att det var någon som helst bubbla och vidare att ekonomin kunde hantera en nedgång av priserna.

Då har vi väl gissningsvis 1 - 2 år kvar innan Sverige går samma väg som USA.

Sune Grönquist6 april 2011 - Georg Fridén

LOGISK PRISSÄTTNING AV BOSTÄDER

I Stockholm kostar en nybyggd 4 r o k i hyresrätt i förort från 14 - 15 tusen kronor i månaden. Självklart blir också en motsvarande månadskostnad för en högt belånad 3 r o k bostadsrätt i innerstan fullständigt rimlig.

Det finns ingen riktig bo-bubbla bara en av marknaden och realiteterna rimligt satt prissättning. Prisras kommer möjligen vid en ränta över 8 procent, som under sluten av den förra bankkrisen 1987 - 1993.

Men vem tror på en sådan ränteutveckling ?

Georg Fridén6 april 2011 - Rut Andersson

BO-BUBBLA ?

En bubbla uppstår vid spekulationer att en vara skall gå upp eller ner. I Sverige använder man sina bostäder till att bo i, och köper inte i rent spekulationssyfte.

Den dagen vi börjar att köpa bostäder, och hyr ut dem och hoppas på att de ska stiga i värde, då har vi en bobubbla.

Rut Andersson6 april 2011 - Adam Bäckström

MATERIALPRISERNA PÅ HUS HAR STIGIT MED 30-40 PROCENT UNDER DE SENASTE FEM ÅREN

Därför kan jag inte se någon större bo-bubbla i Sverige ! Byggmaterialet har stigit och arbetskostnaderna har stigit så naturligt stiger huspriserna med.

Det är inget konstigt med det.

Adam Bäckström6 april 2011 - Karl Bergkvist

SE HUR MYCKET PRODUKTIONSKOSTNADERNA HAR ÖKAT

I dag kan husen inte vara  mindre värda än vad det kostar att bygga. Priserna på byggmaterial och lönekostnader har gått upp dramatiskt.

Jämför det med matkostnaderna: 1993 kostade en lunch i stan 45 kr. Idag kostar samma lunch 90 - 95 kr.

Karl Bergkvist6 april 2011 - Kajsa Lindgren

NÄR BLIR NÄSTA BO-BUBBLA ?

Tillgång och efterfrågan är största faktorn, tillsammans med att allt för många svenskar använder sig av villan som en bankomat för bil och reseköp.

Problemet är inte de naturliga förklaringarna, utan om det är hållbart med dagens priser, när vi har en stigande räntebana och att en stärkande krona som nog kommer att slå emot exportjobben.

Sverige gör om USA:s misstag, det finns en moral hazard.

Kajsa Lindgren5 april 2011 - Tanja Mikaelsson


KOMMER ECB ATT HÖJA RÄNTAN NU PÅ TORSDAG ?

Jag skulle inte bli förvånad om även Riksbanken vågar höja räntan 0.5 procent-enheter den 20/4.

Trots de senaste räntehöjningarna, har den svenska kronan försvagats något från toppnoteringarna. Detta avstannande i kronförstärkningen raderar bort argumenten för att sluta höja räntan.

Vilka blir då kvar på Riksbankens reservationslista, för att höja räntan framöver ?

Tanja Mikaelsson5 april 2011 - Anders Bodström

RÄNTAN I DAG ÄR INTE FÖR HÖG

Räntan har heller inte varit det på ett decennium. Vi har de senaste 10-15 åren varit i en unik sits där västvärlden åtnjutit låg inflation och låga räntor. Det har kunnat ske tack vare att man kunnat importera deflation, från bland annat Indien och Kina.

Mer och mer industri och tjänster har "out-sourcats" till dessa världsdelar vilket lett till konstant minskade kostnader, varför bolagen som outsourcat temporärt gjort övervinster.

Den låga räntan och låga inflationen har därtill spätt på en skuldexplosion av sällan skådat slag, där Sverige stolt intagit pole position. Detta har lett till temporärt ökad tillväxt. Samtidigt är vi nu världens mest skuldsatta folk relativt disponibel inkomst och som bekant behöver skulder någon gång betalas tillbaka.

Det som händer nu är att arbetskraften i öst (~3 miljarder människor) dels börjar bli riktigt kompetenta, dels insett att vi är högst beroende av deras tjänster. Därmed ökar lönerna i mycket högt tempo, i Kina med ca 10-15 procent på årsbasis i snitt, vilket också med kort fördröjning får genomslag på priserna.

Framöver kommer vi nog att möta det motsatta förhållandet som det senaste decenniet, nämligen den att vi importerar inflation (från Kina, Indien samt i form av råvarupriser), samtidigt som räntorna ökar och skulderna vi dragit på oss under ett och ett halvt decennium behöver börja betalas tillbaka.

Anders Bodström5 april 2011 - Signe Dahlberg

PENDELN SVÄNGER PÅ NYTT

Allt mer eftersom dagens ekonomi styrs av allt massivare flöden! On - eller off - principen är det som tycks gälla!
Riksbanken kommer väl att "höja på sig" som sist -08, när den kort därefter fick chocksänka!

Signe Dahlborg5 april 2011 - Rut Andersson

PÅ VILKEN GRUND TÄNKER RIKSBANKEN HÖJA RÄNTAN NÄSTA GÅNG ?

Det vill säga kostnaden för kapital i Sverige. Den enda trovärdiga anledningen vore om vi har en löneinflation - som är brist på arbetskraft - och därmed en lönespiral. Det har vi inte. Det finns gott om arbetskraft i vårt
land.

Däremot går råvarupriserna upp, och det är ingenting som Riksbanken kan påverka genom räntehöjningar. Dvs importerad inflation. Den låter sig inte dämpas genom räntehöjningar.

För varje procentenhet som Riksbanken höjer räntan, ökar ju inflationen med ca 0.8 procent. Räntehöjningar skapar inflation i stället för det man vill åstadkomma, vilket är en dämpning.

Råvarupriserna är självrelaterande. När de blir för dyra minskar efterfrågan och därmed dämpas också inflationen.
Hela systemet med Riksbanker som sätter ränta är fel. USA för för närvarande en kapitalpolitik som syftar till att försöka sänka värdet på USD.

Det är ett medvetet grepp för att försöka minska importen och tvinga "hem" tillverkning så att fler arbetstillfällen återkommer. En modell som vi har kört i Sverige i många år.

Det fanns ju en tid för länge sedan när vår valuta var i paritet med Schweiz. Men vi såg ju till att vansköta vår ekonomi och därför blev Sverige successivt fattigare och fattigare.

Schweizarna sköter sin ekonomi bättre. Har konstant lägre kapitalkostnader, och väsentligt högre levnadsstandard än Sverige. Trots att de aldrig har varit i närheten av de stora råvarutillgångarna som Sverige har.

Riksbanken har blivit en brandkår som försöker släcka eld med bensin. Sverige är så genomreglerat att alla kriser och bubblor som uppstår i det här landet som är skapat av politiker för banker och politiker. För politikerna blir ju valda på att "reda ut" de kriser de själva skapat.

Rut Andersson5 april 2011 - Dag Haraldsson

TYSKLAND HÅLLER PÅ ATT KOKA ÖVER

Tyskland som envist trott på sin tillverkningsindustri. De skördar nu triumfer på sin strategi. Efterfrågan på tyska produkter från Bric-länderna och andra utvecklingsländer är massiv.

Arbetslösheten var i februari ca: 6,3 procent i Tyskland. Skillnaden mellan olika "Bundesländer" är mycket stor och i exempelvis Bayern och Baden-Wurtemberg är arbetslösheten runt 3 procent. I många län (landkreise) ligger nivån på mellan 1 och 2 procent.

Om inte räntan stiger uppstår arbetskraftsbrist och innan tyskarna kan organisera sig för en massinvandring (halv miljon per år) måste ränte-vapnet användas för att dämpa tillväxten.

Dag Haraldsson5 april 2011 - Ingvar Lindskog

RÄNTOR STYRS AV TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN

Dessutom ökar låneefterfrågan i PIGS-länderna också, även om ingen längre vill låna ut till dem.

Ingvar Lindskog4 april 2011 - Sara Magnusson

VAD SÄNDER DET FÖR SIGNALER NÄR ALLMÄNHETEN OCH FÖRETAGEN FÅR BETALA FÖR BANKRUTTA BANKER ?

Tänker man i långsiktiga incitament och termer så kommer bara bankernas ekonomiska problem tillbaka om 10 år igen. Det blir så när man har banker som prioriterar kortsiktiga vinster - men inte behöver ta ansvar långsiktigt - när det går åt skogen.

Sara Magnusson4 april 2011 - Mats Ahlstrand

SÄTT MÄNNISKAN I CENTRUM

Vi behöver ett bättre ekonomiskt system för eget sparande, som sätter medborgaren i centrum, inte som det är idag där det är statens behov av skatter och förmedlingsinstitutens behov av betalning, som styr marknaden.

Mats Ahlstrand4 april 2011 - Georg Fridén

INDEXFÖRVALTNING FUNGERAR INTE NÄR BÖRSEN RÖR SIG SIDLEDES

1. Vi befinner oss inte i en sekulär bullmarket med ihållande stigande kurser. (då funkar indexfonder) Nu är det aktiv förvaltning som gäller, gärna med någon form av hedge mot att tappa för mycket i nedgång.

2. Avanza kan snart inte ta mer kunder, vad skall de de då tjäna pengar för när de inte ens tar 10-20 punkter för deras indexfond.

Georg Fridén4 april 2011 - Sven-Erik Olsson

SATSA PÅ EGNA AKTIER

Har ej ägt en nordisk fond sedan tidigt 90-tal. Handla med egna aktier istället. Det gör dig kunnigare, och är ej så svårt som du tror.

Välj också att köpa in dig i stora välrenommerade bolag som lämnar en bra utdelning. Utdelning är betyg på att bolaget går med vinst. Jag har slagit alla fonder på den svenska marknaden, genom att vara min egen lyckas smed.

På trettio år har avgifterna tagit halva vinsten. Det är onödigt att göda de svenska storbankerna. Varför bankerna alltid rekommenderar sina kunder fonder, är för att de vet att de erhåller en riskfri intäkt.

Courtage blir mycket mindre kostsamt i längden. Detta vet bankerna och vill   därför att kunderna skall köpa fonder. Köp gärna vid stora börsfall. Köp då välrenommerade bolag det är en mycket vinnande strategi.

Köpte SHB och Avanza under värsta krisen 2008. Sälj dina fonder på måndag och köp egna aktier. Du kommer att bli rikare och behöver aldrig ångra detta beslut. Skall lämna ett litet förslag på aktier att köpa.

H&M är billigt, nu kommer att fortsätta växa. Köp Kinnevik investmentbolag med inbyggd riskspridning. Jag ser stora vinstökningar i sikte i detta bolag.

Köp Ratos stjärnan bland alla investmentbolag. Köp Statoil oljebolag som har hög utdelning och nyss hittat mera olja och gas. Köp Fortum energibolag med bra utdelning.

Köp SCA. Lågt värderad på grund av den höga kronkursen. Ligger rätt med en ökande hygiendel i blöjor som avser inkontinensskydd. Världens befolkning åldras.

Köp Peab bästa historiken av våra byggbolag. Boliden gruvor Avanza snabbväxande nätbank. Titta vidare på våra stora verkstadsbolag. Volvo Scania, SKF, Atlas Copco, Sandvik.

Har nu lämnat förslag på aktier att ersätta din fond med, för att bli en rikare och kunnigare person, man blir inte rik av att lämna ifrån sig det ekonomiska ansvaret till banken.

Att sälja sin nordiska fond är knappast något man behöver ångra. Där bör man ha enskilda aktier. Fonder i Östeuropa Kina Brasilien är dock en annan sak då det är mera komplicerat att handla aktier på dessa marknader. Om du har möjlighet börja helst med åtminstone tre olika aktier i olika branscher.

Sven Erik Olsson4 april 2011 - Yngve Lundwall

STOPPA FOND-INLÅSNINGEN

När skall vi få riktiga möjligheter och kunna köpa aktier, premie-obligationer, aktieindexobligationer, etc för våra surt sparade pensionspengar.

Vi är styrda av pensionsbolagen att placera i fonder. När väl pengarna är inne i fonden, börjar räkningen och ticka, och pensionspengarna försvinner i strid ström.

Den försiktige skulle kanske vilja placera sig sina pengar på realräntekonto den riskvillige i Eniroaktier eller en blandning.

Stoppa fondinlåsningen, SEB med flera kan ju erbjuda sina kunder att flytta sina försäkringar till ett konto som kapitalförsäkring.

Pengarna kommer de sedan att tjäna som Avanza och Nordnet på courtage, vilket är en kostnad jag kan styra själv över.
Fondkostnaden för mina pensioner är min högsta kostnad efter boendekostnaden.

Yngve Lundwall4 april 2011 - Harry Moberg

DE SVENSKA STORBANKERNA ÄR DÅLIGA FONDFÖRVALTARE

Det är få aktörer på den svenska marknaden som analyserar fonder, så bra som några av de mindre aktörerna.

Har fått rådgivning vid flera tillfällen, från några av dessa, som avser min pension. Analysen från dem har känts både personlig, öppen och analytisk!

Finns tyvärr många andra i branschen som bara tittar på, vad de själva kan tjäna, medan de mindre fondförvaltarna försöker hitta russinen i kakan och förmedlar de fonder som faktiskt är bäste till varje specifik kund oberoende av vad de själva tjänar.

I jämförelse med storbankerna där fondanalys, i ordets rätta bemärkelse, knappast existerar, tipsar jag om att anlita mindre fondförvaltare. Storbankerna rekommenderar nästan bara deras egna fonder!

Harry Moberg3 april 2011 - Rolf Sundström

KONJUNKTUR OCH ÖVEROPTIMISM STYR BÖRSEN

Vilket kanske kan medföra att börsen stiger med 15 procent fram till juli/augusti 2013, då konjunkturen bör toppa. Därefter blir det förmodligen som 2007, en "pyspunka" på börsen fram till hösten 2014 då vi troligen kan konstatera att vi är inne i en recession.

Då blir det förmodligen som hösten 2008 riktig urblåsning på börsen. Vilket bör medföra att man kan gå in och köpa aktier till reapris i oktober/november 2014.

Rolf Sundström3 april 2011 - Tanja Mikaelsson

KLIMATFRÅGAN OCH MILJÖN MÅSTE UPP PÅ AGENDAN

Den globala bankkrisen har sopat denna problematik under mattan till förmån för andra problem som ansetts viktigare eftersom pengar alltid är viktigare, för dem som tjänar på själva systemet.

Slutsats: Om nu världen skulle stabilisera sin ekonomi på nytt, istället för en förväntad hyperinflation, eskalerande massarbetslöshet, revolutioner överallt på grund av svält och orimliga hierarkiska system - också under den representativa demokratins flagga - då kommer folk att börja kräva massiva insatser mot miljö- och klimatproblemen istället för lönsamhet och tillväxt för de få.

Tanja Mikaelsson3 april 2011 - Johan Gustafsson

SVÅRT ATT SJÄLV SATSA PÅ TILLVÄXTMARKNADER

Visst är det bättre, att själv förvalta sin portfölj. Men det är svårt att på egen hand handla aktier i till exempel Indonesien eller Argentina!

Johan Gustafsson3 april 2011 - Ulla Jacobsson

SPELA INTE BORT ERA PENGAR

Ska mina pengar spelas bort, så gör jag det hellre själv. Skulle aldrig komma på tanken att betala någon annan för att spela bort mina besparingar.

Ulla Jacobsson3 april 2011 - Torsten Bengtsson

MIN RÅDGIVARES STRATEGI FÖR 2011 HAR TOTALT MISSLYCKATS

Han hoppar hej vilt mellan olika fonder, och har backat många procent i år. Tänk på hur ni placerar PPM-pengar.

Det kan bli kännbart på pensionskontot om man får panik.

Torsten Bengtsson3 april 2011 - Arne Mattsson

BANKER ÄR DÅLIGA FONDRÅDGIVARE

Jag har aldrig lyckats att pricka in en enda fond som har gått bra, även om man fått råd ifrån banken. Mina insatta pengar i två kapitalförsäkringar, hos min bank, har bara tappat i värde på grund av dessa höga avgifter och låga avkastningar.

Det är bättre att sätta pengarna i egna aktier. Det ger nog mer.

Arne Mattsson2 april 2011 - Erika Danielsson

MISSKÖTTA BANKER MÅSTE FÖRSÄTTAS I KONKURS

I USA och England har detta redan tillämpats i många fall.
Man lät BoA (Bank of America), Northen Rock och RBS (Royal Bank of Scotland) gå i konkurs, men höll också insättarna skadelösa. Aktieägarna förlorade och idag är det staterna som äger dessa banker.

Väldigt många småbanker (i USA) har också gått i konkurs och tvångsfusionerats in i större och solidare banker.

Även här har aktieägarna förlorat sina pengar.

Erika Danielsson2 april 2011 - Felix Rindborg

STÄNG ALLA MISSKÖTTA BANKER

Varför ska hela befolkningen drabbas ? Låt aktieägarna ta smällen, så de får lära sig en gång för alla. Att bedriva privat bankverksamhet skall innebära både risker och stora möjligheter, och det vet folket.

De som tog riskerna borde nu får de ta smällen !

Felix Rindborg2 april 2011 - Ursula Lindh

BRIST PÅ EN FRI BANKMARKNAD

Anledningen till alla dessa bankkollapser är att staten garanterar spararnas insättningar, vilket sätter de fria marknadskrafterna ur spel, eftersom bankerna inte behöver bry sig om ifall de går back samtidigt som politikerna tvingar bankerna till att låna ut pengar till olika sociala experiment i syfte att hålla väljarna på plats.

I en riktig fri marknad hade detta aldrig hänt. Allt detta kan läsas i Austrian Business Cycle Theory.

Ursula Lindh2 april 2011 - Nils Hultgren

DAGS ATT KASTA IN HANDDUKEN ?

Fastighetspriserna sjunker fortfarande på Irland. Därför så kommer de irländska storbankernas förluster att stiga ytterligare.

Det är dags för Irland, Grekland och Portugal att kasta in handduken. Det verkar ju helt omöjligt för dessa länder att klara av alla kommande besparingar och räntekostnader.

C´est fini.

Nu kommer Europa att drabbas av stora kreditförluster, då läget kommer bli allt värre i PIIGS-ländernas ekonomier.
Ref: Tests show Irish banks still ailing NYT
Ref: Europe`s web of debt NYT.

Nils Hultgren2 april 2011 - Rolf Sundström

FLER KANDIDATER PÅ GÅNG INOM PIIGS-LÄNDERNA

Nästa kandidater är Grekland, Portugal och Spanien. Och i det senare fallet då smäller det på allvar. Låt oss hoppas att Italien inte kommer med i gänget! Det blir även bistra tider för alla svenska bolånetagare eftersom de svenska bankerna har alldeles för litet egenkapital.

Hard times ahead, folks!

Rolf Sundström2 april 2011 - Karin Persson

DEN MISSKÖTTA IRLÄNDSKA "BANKMODELLEN"

Irland har ju tidigare varit "modell" för den europeiska ekonomiska politiken, med en fantastisk utveckling inom de irländska bankerna, och på andra tänkbara områden.

Ett hårt arbetande folk, i en Nation som visste hur pengar skulle tjänas och brukas. Denna "disaster" som nu ligger i dagen måste bero på någon annan, någon europeisk, djävulsk struktur som i den grad lurat Irländarna ner i avgrunden.

Det är självklart att det inte är de "misskötta bankerna" och irländarna, utan denna Onda Makt skall betala. Det är ju där alla pengarna på något vis hamnat.

Karin Persson2 april 2011 - Joakim Nilsson


RÅD TILL IRLÄNDSKA BANKER FÖR ATT FÖRBÄTTRA LÖNSAMHETEN

Gör som de svenska bankerna. Se till att avgiftsbelägga varje rörelse som inträffar på kundernas alla konton typ insättning och uttag.

All kommunikation skall avgiftsbeläggas. Be staten(EU) ösa pengar räntefria pengar över er som ni kan placera eller låna ut till ockerräntor.

Så gör svenska bankerna och de blomstrar!

Därefter kan de irländska bankerna höja bonusarna duktigt i banken.

Joakim Nilsson1 april 2011 - David Forsberg

DEN NÄRMSTA TIDEN KOMMER BARA RÄNTEHÖJNINGAR

Jag tror att först under nästa år lär lönehöjningar och troliga skatte- sänkningar märkas av. Ev kan pensionärerna få en viss ökning de också, men de är ju ännu fler nästa år. Elpriset lär väl sjunka till dess att nästa vinter börjar, och nu går väl förbrukningen ner till rimligare nivåer !

David Forsberg1 april 2011 - Christian Bohlin

KOMMER TILLVÄXTEN ATT KLIPPA VARANDRA ?

Det är fortfarande kris utomlands.(Den svenska Riksbanken verkar ju redan ha avblåst krisen) Den svenska kronan har pratats upp till ett artificiellt värde.

Trots att det fortfarande hög arbetslöshet i Sverige och en hög inflation. Vem köper svenska varor utomlands ?

Exporten kommer att gå mycket ner, mycket snart.

Christian Bohlin1 april 2011 - Ulla Jacobsson

PENSIONÄRER TILL ÄTTESTUPAN ?

Vi får betala mer i skatt trots att vi under våra 50 års yrkesverksamhet har betalt in mer i skatt, än några andra. Dessutom har vi varit med om att bygga upp tillgångar inom kommun, landsting och stat, som nu säljs ut för fullt och dessutom till vrakpriser.

Ulla Jacobsson 1 april 2011 - Urban Henriksson

BRA FÖR ALLA ?

Bra för alla - utom för pensionärerna - som har fått sänkt pension två år i rad. Grattis alla ni andra som har fått det bättre.

Vi andra får väl dra in ytterligare ett snäpp i livremmen.

Urban Henriksson1 april 2011 - Krister Lindholm

NU PEKAR DE EKONOMISKA KURVORNA ÅT RÄTT HÅLL

Ekonomin går ju som tåget och hela arbetsmarknadspolitiken blomstrar. Sverige har dessutom investerat miljardbelopp i framgångsrika jobbcoacher, och olika fas 3-projekt. Det är väl använda skattepengar som resulterar i att många nya jobb kommer att bidra till den goda konjunkturen.

Lägg därtill en integrationspolitik, där man har sett till att särskilt utomeuropeiska flyktingar, snabbt kommer i arbete och därmed skapar mervärde för den svenska ekonomin.

Maken till skicklig regering i allmänhet och en genuint begåvad finansminister i synnerhet får man leta efter.

Inte undra på att andra länder blir avundsjuka.

Krister Lindholm1 april 2011 - Bengt Lindström

NU MÅSTE RIKSBANKSCHEFEN DRA I SPAKEN

Nu bör Stefan Ingves dra i spaken och återställa räntan till neutral nivå på 4-4,5 procent med bara 2-3 höjningar om 75-100 punkter vardera.

En så stark ekonomi som den svenska (om det inte är fråga om en ren finansbubbla eller en dold inflation) borde utan tvekan klara av en historiskt modest styrräntenivå på ca 4 procent.

Den nuvarande styrräntan är historiens lägsta nivå trots att hjulen snurrar som aldrig förr. Fast visst är det lite konstigt.

Kanske är patienten ganska sjuk.

Bengt Lindström1 april 2011 - Jan Åman

STIGANDE INKOMST = INFLATION

Vi svenskar har haft en stor lånefest utan like, under de senaste åren. Riksbankens ränta borde vara runt 4 procent för att ge en stabil långsiktig utveckling.

USA som hade en stor bostadsrelaterad krasch hade aldrig banklåneräntor som är så låga som vi nu har i Sverige, och ändå så överbelånade sig folk.

Den negativa realräntan, vilket är den bästa grogrunden för spekulation, kan inte behållas i all evighet, utan att vi kommer att få stora obalanser.

Nu är frågan: vilka ska prioriteras ? De sparsamma som lånar ut, eller de slösaktiga som lånar. Risken är mycket stor att man använder inflationen för att "äta" upp lånen och på så vis än en gång straffa de som sparar och gnetar för att ännu en gång belöna Slösa.

Jan Åman
 Brf - debatt fortsätter
Sammanfattning av samtliga debattinlägg sedan starten den 16 oktober 1996. Klicka i bilden!Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida