[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Introduktion

Vem kontrollerar bankerna?

Av de flesta betraktas bankerna som myndighet, vilka ensidigt ställer villkor som kunderna blint skall acceptera utan protester.

Som regel omfattar varje skuldbrev allmänna villkor, vilka bankerna åberopar. Vad är det som säger att villkoren efterlevs av bankerna?

I finanskrisens spår har ett stort antal rättsprocesser förts mot bankerna och i detta sammanhang har det framkommit allvarliga brister i bankernas administration och kompetens, vilket har brabbat kunderna ytterst negativt.

Även om bankerna inte medvetet lurar kunderna så är det på sin plats att ifrågasätta deras tillämpning och efterlevnad av avtalens villkor och banklagarna.

Bankrättsföreningen har kommit i kontakt med ett stort antal kunder som råkat mycket illa ut till följd av bankernas avtalsbrott och brott mot banklagarna. Få är de kunder som förmår att ställa krav på bankerna och i de fall ifrågasättande görs finner bankerna alltid snabba svar och kunden står maktlös.

Bankrättsföreningen kan icke inträda som ombud för drabbade bankkunder. Vår uppgift är att sprida kännedom om bankernas "affärsmetoder" för att förhindra upprepningar.

Om Du eller någon i Din bekantskapskrets har drabbats av bankerna är det inte för sent att Du hävdar Din rätt även om lånen är återbetalda eller konkursen ett fullbordat faktum till följd av uppsagda banklån mm.

BRF Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida