[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rättigheter och skyldigheter

Den som lever ensam har inga rättigheter eller skyldigheter. Sådana finns bara när man är mer än en. Rättigheter och skyldigheter kan uppkomma genom överenskommelser mellan dem som lever tillsammans. När det gäller ett stort samhälle är det inte lika enkelt att skapa rättigheter och skyldigheter mellan samhällsmedlemmarna. Det är i sådana sammanhang nödvändigt att ta lagstiftning till hjälp. Genom en lag, köplagen t ex, skapas en grund för rättigheter och skyldigheter mellan enskilda människor.
Källa: Juridik till vardags, Wahlström & Widstrand


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida