[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Varför ljuger regeringen om dagens kris ?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 22 september 2001

goranp.gif (139572 byte)”Sverige står väl rustat,” sade Statsminister Göran Persson i regeringsförklaringen den 18 september. ”Ekonomin står på stabil grund,” sade finansminister Bosse Ringholm när han presenterade finansplanen den 20 september. Foto: Dagens Industri Ronny Karlsson

Den 22 september hävdar journalisten Gunnar Örn i Dagens Industri (DI ) ”att Persson och Ringholm gör det lätt för sig genom att vifta bort kronans betydelse” samtidigt som han kritiserar den borgerliga oppositionen för att också göra det lätt för sig, genom att hävda ”att det är den svenska  kronan som  är själva problemet.”

Såväl den socialdemokratiska regeringen som oppositionen förringar således effekterna av den svenska bankkrisen 1987 – 1993. Socialdemokraterna genom att inte låtsas om de uppenbara effekterna som blev den direkta följden av bankkrisen, genom att frankt påstå att Sverige inte befinner sig i kris ”utan står väl rustat.”

Moderaterna förringar bankkrisen i den egna tidningen Medborgaren, genom att påstå att man lyckades lösa bankkrisen utan några större kostnader, och att krisen inte hade några större effekter på den svenska ekonomin.

Hur länge tänker regeringen och oppositionen förneka betydelsen bankkrisen, då 60.000 friska företag försvann alldeles i onödan och Sverige ökade sin statsskuld med astronomiska ettusenmiljarder kronor, plus ränta. I inget annat land har en bankkris haft lika stor effekt som i Sverige, eftersom så många framtidsföretag gick i konkurs. Andra företag väljer nu att fly från Sverige, med både ägande och kapital !

Hur länge tänker man vänta med att straffa de skyldiga bankdirektörerna och politikerna och ersätta företagen, som orättfärdigt fick sina krediter uppsagda och blev försatta i konkurs ? Nu vet alla att den svenska kronans utveckling är katastrofal och att svenskarna blir allt fattigare.

Enligt Gunnar Örn ( DI 22.9. ) har bara sedan i mars förra året har de svenska hushållens finansiella tillgångar minskat i värde med över 600 miljarder kronor. Nästan hela denna värdeminskning beror på börsraset. Det är den fallande kronan, den fallande börsen i kombination med de 60.000 företagen som försvann som gör att Sverige nu befinner sig i en betydligt allvarligare situation än 1932, då finansmannen Ivar Kreuger mördades.

Under dessa förhållande är det högst anmärkningsvärt att man försöker dölja krisen genom att gå ut med en budget som osar valfläsk lång väg, och dessutom tillåter sig att konfiskera 245 miljarder av pensionärerna pengar, så att morgondagens pensionärer inte längre får ut vad de har rätt till. Dessutom har de fyra första AP-fonderna och sjätte AP-fonden tappat cirka 80 miljarder i värde !

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida