[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Svenska staten smiter från sitt skadestånd!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 2 oktober 2001

prosolvia.gif (120688 byte)Dan Lejerskär, en av konkursbolagets Prosolvias huvudägare och numera bosatt i USA, försöker nu fly från miljardkraven i svenska domstolar. Bakgrunden till målet i Göteborgs Tingsrätt är att IT-bolaget Prosolvias konkursbo, enligt en artikel av Gerhard Larsson i Dagens Industri, ( DI den 1.10. ) kräver nu konkursförvaltaren solidariskt skadestånd 1,4 miljarder kronor i skadestånd av de f d huvudägarna Dan Lejerskär, Morgan Herou och styrelseordföranden Claes Hammar för att dom blivit lurade på värdet i det forna IT-företaget som numera är försatt i konkurs.

Enligt konkursförvaltaren slutade äventyret i Prosolvia med en förlust på 196 miljoner kronor. Prosolvia gick i konkurs i december 1998 efter att tidigare ha värderats till över 3 miljarder kronor på börsen året innan.

Fallisimanget i IT-bolaget Prosolvia, och andra upphaussade svenska IT-bolag, får mig osökt att tänka på den svenska bankkrisen 1987 - 1993 när såväl krisbanken Gota Bank som Nordbanken också var konkursmässiga redan 1989 och respektive 1990 vid denna tidpunkt också värderades till åtskilliga miljarder. Både den svenska staten och ledningarna i dessa banker gjorde sedan allt för att dölja dessa bankers verkliga obeståndssituation redan 1990.

I dessa fall belönades i stället de dåvarande bankledningarna med gyllene fallskärmar, och såväl den dåvarande chefen för Finansinspektionen Anders Sahlén som finansministern Allan Larsson flydde utomlands för att komma undan den våldsamma kritiken mot både politikerna och tillsyningsmyndigheten, för att dom inte hade skött sitt jobb utan i stället gjort allt för att dölja vad som i själva verket föregick i såväl Gota Bank som Nordbanken. I stället för att begära sig själva i konkurs begärda krisbankerna sina kunder i konkurs !

Trots gjorda polisanmälningar mot Gota Bank som Nordbanken, samverkar fortfarande såväl Ekobrottsmyndigheten med åklagarmyndigheten för att inte väcka åtal mot de medverkande till Sveriges största rättsskandal genom tiderna.

Trots att brotten redan är bevisade, genom de stora penningsummor som utbetalats till såväl Gota Bank som Nordbanken för att täcka dessa bankers förfärande förluster, vägrar fortfarande myndigheterna att utreda när dessa bankers obeståndssituation i själva verket inträffade !

I jämförelse med krisbankerna Gota Bank och Nordbankens fallisimang handlar IT-bolagets Prosovias konkurs bara om småpengar. Dessutom gick ju också Nordbanken ut med en nyemission på mer än 5 miljarder 1991, som måste betraktas som ett rent svindleriförsök, eftersom banken redan var på obestånd året innan. Staten har ju redan erkänt detta brott genom att betala tillbaka pengarna till bankens privata aktieägare, medan ledningen i Nordbanken fortfarande går fri.

Hittills har Dan Lejerskärs adress i USA hemlighållits och konkursförvaltaren och tingsrätten har haft svårt att nå honom. I fallet med den svenska bankkrisen hemlighåller regeringen fortfarande hela bankkrisens verkliga orsaker. Någon ordentligt utredning kring dessa bankers tidigare fiktiva bokföring, för att få fram de verkliga siffrorna i slutet av 80-talet och i början av 90-talet har fortfarande inte gjorts.

Precise som Dan Lejerskär försöker svenska staten smita från skadeståndsansvar. Statens brott är mångdubbelt grövre. Min förhoppning är därför att den svenska staten snart kan ställas till svars för följderna av den svenska bank- och finanskrisen 1987 - 1993.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida