[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Maktens megafon
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 17 oktober 2001

Som flitig samhällsdebattör och skribent i finansrättsliga frågor, uppskattar jag tidningarnas debattsidor. Det gäller både fack- riks- och lokalpress, där de flesta tidningar med självrespekt håller sig med en debattsida, och de största tidningarna också har en debattredaktör, som hjälper till att redigera innehållet.

Sedan Internet kom håller sig också de flesta tidningar i dag med en webbsida där debatten kan få fortsätta på ett friare sätt, och där endast förtalslagen, personuppgiftslagen ( PUL ) och webbsidans utrymme tillåts styra innehållet.

Därför reagerar jag oerhört kritiskt till Dagens Nyheters debattsida, ( DN Debatt ) som inte längre är någon debattsida, utan snarare än "maktens megafon", där makthavare kan få yttra sig utan att bli emotsagda, eftersom de flesta svaromål refuseras, och de få inlägg som tas in är i regel från andra makthavare som inte har så mycket att tillföra debatten.

Under Mats Bergstrands ledning har Dagens Nyheters debattsida stadigt förlorat i uppmärksamhetsvärde, genom att det urval av artiklar som debattredaktörerna låter publicera på DN Debatt. Inte heller har tidningen brytt sig om att utöka sidan med en webbsida där opponenterna tillåts gå i svaromål.

Som Sveriges näst största morgontidning ( endast Metro är större ) har Dagens Nyheter ett ansvar mot sina läsare. I det ansvaret ligger också att tillåta och upplåta utrymme för en levande debatt i viktiga samhällsfrågor.

I ett viktigt debattämne som handlar om "Vi underskattade krisen" som publicerades i Dagens Nyheter och där Carl Bildt och Bengt Westerberg debatterar finanskrisen den 3 oktober ( 1987 - 1993 ) som man numera erkänner att man underskattade, hittar jag bara två inlägg. När jag själv skriver en debattartikel på samma tema om "Dagens kris värre än Kreugerkraschen" drygt en månad tidigare i Svenska Dagbladet webbsida/ekonomi visar intresset för denna debatt fram till i dag hittills på 112 inlägg. Och då är debatten ännu inte avslutad !

Min uppfattning är att det inte är någon lätt uppgift att vara debattredaktör. Det därför är viktigt för tidningarna att låta duktiga debattredaktörer cirkulera på denna befattning. Min bestämda uppfattning är därför att det måste vara dags för Dagens Nyheter att ta sin "Mats" ur skolan !

Varför inte låta honom rapportera direkt från Afganistan i stället, som Aftonbladets förre debattredaktör och erfarne reporter Bo Lidén nu gör. Dagens Nyheter behöver luftombyte på sin debattsida. Varför då inte passa på att vädra ut Mats Bergstrand? I övrigt uppfattar jag honom en duktig journalist.

Han passar säkert bra för andra arbetsuppgifter.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida