[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Från välfärdsstat till fattigsverige
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 20 december  2001

I stället för att agera aktivt för att skydda den svenska industrin och göra livet lättare för småföretagare och entreprenörer är både borgare och socialister tydligen övertygade om, att det är bättre att bara låta allting förbli vid det gamla, oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Vi ser en tydlig förändring av det svenska näringslivet. De traditionella företagsledarna och entreprenörerna är på väg bort från Sverige, med både ägande och kapital. De nya ägarna av svensk industri som äger mellan 80 - 90 procent av aktierna på Stockholmsbörsen, är numera anonyma kapitalförvaltare, svenska och utländska institutioner och pensionsförvaltare.

Redan i slutet av 1980-talet och i samband med den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) började urholkningen av ägandet i det svenska näringslivet, först långsamt och sedan i ett allt snabbare tempo. Om ägandeförhållandena fortsätter att förändras i samma snabba takt som hittills, lär det inte dröja så värst länge, innan nästan alla svenska storföretag kommer att kontrolleras av utlandet.

För att förstå vidden av vad som redan har hänt vill jag peka på det odiskutabla faktum att utlandsägandet i svenska bolag, bara under de sista tio åren ökat från 7 procent 1989 till 43 procent år 2001.

"Den svenska modellens grundprinciper gäller inte längre". 63 år efter Saltsjöbadsavtalet med alla de förpliktande avgifter som detta avtal förde med sig, gynnades ensidigt de riktigt stora företagen, medan småföretagen aldrig fick den ekonomiska kraft som behövdes för att kunna växa sig stora.

På grund av den vårdslösa ekonomiska politik som Sverige fört ända sedan 70-talet har i dag många av Sveriges stora välkända företag sålts till utlandet. Astra, Pharmacia och Volvo personbilar, är bara några exempel.

I dag arbetar en halv miljon svenskar i utlandsägda företag som svarar för hela 40 procent av den svenska exporten. Den fråga som jag ställer mig är hur länge det kommer att dröja innan en stor del av den tillverkning som för närvarande sker i dessa företag också försvinner utomlands.

Genom det ökande utlandsägandet får Sverige svårt att kontrollera vart vinsterna från de utlandsägda bolagen tar vägen, och trenden visar redan att antalet arbetstillfällen i Sverige för dessa bolag redan börjat minska.

Den hårda svenska beskattningen av privatpersoners ägande, gör att nyföretagandet aldrig varit lika lågt som nu. Det svenska skattesystemet missgynnar också svenskars aktieägande. Det är därför lätt för utländska intressen att köpa in sig i svenska företag. Sverige håller på att förvandlas till en koloni.

Därför är det hög tid att Sverige satsar på goda entreprenörer och ägare som långsiktigt vill satsa på sina företag. Lika viktigt är det att genom en förändrad lagstiftning att börja skydda företagarna från både bankerna och staten. I dag omfattas bara ett fåtal ägare ( det s k "skattefrälset" ) av en s k speciallagstiftning för att de också skall lämna Sverige med både kapital och ägande. Medan ingenting alls görs för alla andra företagare !

Men det räcker inte med att skydda några få företag för att få Sverige på fötter igen.

Dagens Industri skriver i sin ledare den 18 december att den svenska dubbelbeskattningen ( skatt på både vinsten i bolaget och på utdelningen hos aktieägaren ) i kombination med förmögenhetsskatten är på väg att utrota de goda ägarna. Min bestämda uppfattning är att det bara är genom att börja satsa på och skydda entreprenörer och företagare kan Sverige återfå en del av sin redan förlorade välfärdsstat.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida