[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


När tänker Nordea börja göra rätt för sig ?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 10 januari 2002

nbmaklare1.gif (139795 byte)Efter en lång tvist i Stockholms tingsrätt frikändes den 10 januari i år den kvinnliga mäklare, som enligt Nordea förorsakar banken förluster på 290 miljoner kronor, på alla punkter utom för "mutbrott av ringa omfattning".

Mäklaren åtalades för att hon gjort omfattande aktieaffärer på eget bevåg och på bankens risk. I själva verket visade det sig att det var banken gett henne otydliga instruktioner hur hon skulle arbeta.

Domen i Stockholms tingsrätt visar med all tydlighet att Nordea fortfarande inte lärt sin läxa. Kanske beror detta också på de omfattande och direkt olagliga stödaktioner där olika ministrar i de svenska regeringarna, med Allan Larsson och Bo Lundgren i spetsen, på eget bevåg gynnat Nordea framför andra svenska banker. Ledningen för banken tror sig därför fortfarande kunna uppträda hur som helst mot både sina anställda och kunder genom att hela tiden skylla sina egna misstag, på underlydande anställa och sina kunder !

I stället för att med en gång för alla göra upp i godo med anställda som fått otydliga instruktioner av bankledningen och alla de kunder som fick sina krediter felaktigt uppsagda under den svenska bankkrisen 1987 - 1993, använder Nordea i stället statliga pengar till köpa upp andra banker och expandera i Norden, samtidigt som banken försöker processa ihjäl sina egna anställda och kunder, som drabbats av bankens missmanagement, bristande moral och etik.

Den finansiella rekonstruktionen av dåvarande Nordbanken påbörjades först under hösten 1992, trots att banken var på obestånd redan den 1 februari 1990. De sammanlagda stödinsatserna till Nordbanken uppgår till 51,2 miljarder, varav utbetalningar skett med 40,2 miljarder kronor, som fortfarande inte betalats tillbaka.

Den statliga franska banken Crédit Lyonnais, vars kreditförluster under samma period uppgick till 120 miljarder kronor, medförde att bankens verkställande Jean Maxime Lévêque fick ett femårigt fängelsestraff för den skada han orsakat banken. Men den dåvarande ledningen, för den helstatliga Nordbanken i stället fick ordentliga "fallskärmar" som belöning för den skada de orsakat banken och samhället !

Därför menar jag att det måste betraktas som upprörande ur alla perspektiv att ledningen och styrelsen för Sveriges dåvarande största krisbank fortfarande går fri, och att banken fortfarande tillåts använda statliga pengar för att försöka processa ihjäl både sina anställda och kunder, som nu får betala för de misstag som bankledningen gjort sig skyldiga till !

Dessutom strider de stora statliga stöd som statliga Nordea ensidigt mottagit på ett uppenbart sätt mot Världshandelsorganisationen WTOs ( World Trade Organization ) regler som Sverige har undertecknat !

Den fråga som jag därför ställer mig är om det inte snart är dags att ledningen för Nordea ställs inför den tvistelösningsmekanismen/tvistelösningsorgan som är WTO:s "högsta domstol". Tvistelösningsorganet har både verkställande, lagstiftande och rättsliga befogenheter och kan påbjuda sanktioner, skapa prejudikat och fastlå att en klausul i ett lands lagstiftning är olaglig, vilken är oförenlig med WTO:s grundtexter !

Nordeas nuvarande Sverigechef Magnus Falk har hittills ställt sig avvisande till alla möten som jag försökt få till stånd för att träffa uppgörelse i godo kring de fel Nordea begått mot mig och andra kunder.

Jag hoppas därför att domen från den 10 januari 2002. får honom att tänka om. I annat fall bör nog Nordea se sig om efter en ny Sverigechef, som visar större respekt för anställda och kunder !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida