[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Vad är det Sverige inte vågar visa upp?
Av Mats Lönnerblad - 10 januari 2001

Nu när Sverige är EU:s ordförandeland kan det vara på sin plats att fråga sig vad det är som Sverige inte vill visa upp för utländska journalister. Frågan är berättigad, eftersom de företag och privatpersoner som drabbades av Sveriges största finanskris genom tiderna, fortfarande inte fått någon upprättelse av vare sig domstolar eller regeringen.

Vad man inte gärna vill tala om är vad kostnaderna blev för att städa upp efter 80-talets vildsinta lånegivning från framför allt Gota och Nordbanken. Kostnaderna för bankkrisen blev totalt, astronomiska 1.000 miljarder kronor, plus ränta !

För närvarande är de totala kostnaderna uppe 1.500 miljarder kronor. Sverige har fått den allra största utlandsskulden i världen i förhållande till invånarantal och har inte längre råd att uppfylla sina åtaganden för vård, skola och omsorg. Svenska folket dignar numera under en skattbörda som inte finner sin like i något annat civiliserat land.

Vad Sverige heller inte gärna vill berätta för utländska besökare och journalister är att Sverige innan finanskrisen var 10 % rikare än alla övriga OECD - länder, medan Sverige efter finanskrisen var 10% fattigare än genomsnittet i OECD.

Det man också undviker att tala om är att 45% av börsvärdet efter finanskrisen under bara några år försvunnit till utlandet. Storföretagen flyttar ifrån Sverige och att småföretagen följer efter. Man vill heller inte berätta att över 60.000 företag orättfärdigt fick sina krediter uppsagda under den svenska finanskrisen 1987 - 1993.

Inte heller vill svenska regeringen berätta att det var socialdemokraternas dåvarande finansminister Allan Larsson, som tillät krisbankerna att fortsätta sin verksamhet, trots att de var konkursmässiga.

Oppositionen vill heller inte berätta att det var den dåvarande moderate "bankministern" Bo Lundgren som med hjälp av en olaglig "förordning" ( FFFS 1991: 10 ) nedvärderade hela Sveriges fastighetsbestånd under bankkrisen, i strid med Europakonventionen och gällande lagstiftning. Därefter blev det lätt för bankerna att säga upp ännu fler krediter för "friska" företag.

Varför vill man då inte berätta sanningen? Jo, eftersom många av de som var ansvariga i stället för att bli straffade blivit befordrade och numera innehar några av de högsta positionerna inom administration, politik och näringsliv.

Resultatet av den svenska finanskrisen blev således att de ansvariga för finanskrisen rikligen belönades, medan svenska företagare och nästan hela svenska folket i övrigt, får betala för följderna av världens dyraste finanskris hittills som ett litet land råkat någonsin råkat ut för.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida