[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Finanskrisen blir en fråga för EU
Av Mats Lönnerblad - 12 januari 2001

Den svenska bank - och finanskrisen har sin upprinnelse i den svenska valutaavregleringen från 1985, som gjorde det möjligt för de svenska bankerna att låna ut mer pengar än som tidigare varit tillåtet..

Den privata Gota Bank och delstatliga Nordbanken gick i spetsen för en vildsint utlåning, som slutade i en konkurssituation, när det visade sig att Gota Bank var på obestånd redan 1989 och Nordbanken den 1 februari 1990. Orsaken till obeståndet i dessa banker berodde på att de inte längre kunde uppfylla sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad.

Det var i samband med dessa bankers obeståndssituation, som den svenska staten iscensatte en allmän finanskris, genom att tillåta alla banker att löpande säga upp bankgarantier och lån samtidigt som Finansinspektionen beordrades att nedvärdera alla Sveriges fastigheter med mellan 50 - 70 %.

Resultatet av dessa åtgärder blev att 60.000 "friska" företag tvingades i konkurs alldeles i onödan och cirka 400.000 människor blev långtidsarbetslösa. Den direkta följden blev också en social explosion som ökade den svenska statsskulden med cirka 1.000 miljarder kronor, på grund av den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Därigenom har Sverige sänkt sin välfärd från en topplats inom OECD innan bankkrisen, och till en bottennotering efter krisen. Vård, skola och omsorg har drabbats hårt av finanskrisens verkningar.

Hur kunde detta ske ? Och varför förekommer ingen debatt ? Orsaken är att alla politiska partier var inblandade. Makthavarna i hela det byråkratiska och kapitalistiska Sverige med banker, storföretag och media i spetsen deltog i hanteringen av bankkrisen. I ett litet land som Sverige styrs bankerna och storföretagen av ett fåtal stora och starka kapitalister i samförstånd med regeringsmakten.

Regeringarna som hade makten under bankkrisen gjorde upp med oppositionen och storföretagen utan en tanke på att lagar och förordningar skulle följas. Både krisbankerna och regeringarna som verkställde besluten under bankkrisen begick därmed flera stora lagbrott. För att kunna dölja dessa brott hemligstämplades hela finanskrisen.

Eftersom stora delar av det offentliga samhället och storkapitalet har stort intresse av att dölja vad som förekom under denna kris har alla offentliga myndigheter samt domstolsväsende belagts med munkavle och tystnadsplikt, vilket bland annat ger utslag i tendensiösa domslut.

Vi vänder oss därför till EU för att få fram sanningen om den svenska bankkrisen med en begäran att Sverige snarast måste släppa på den svenska hemligstämplingen av finanskrisen så att de skyldiga kan straffas och Sverige kan återfå sitt goda anseende utomlands som genom hanteringen av bankkrisen blivit alldeles förstört. I en särskild förteckning som kommer att inlämnas finns huvudaktörerna som var involverade i Sveriges största kris genom tiderna.

Vi låter dem nu svara för sig själva och berätta vad de ställt till med.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida