[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Är AB Sverige till salu ?
Av Mats Lönnerblad - 23 januari 2001

Frågan är berättigad eftersom Sverige, sedan den svenska finanskrisen 1987 – 1993 tvingats sälja ut allt fler av värdefulla svenska tillgångar till utlandet för att rädda de dåvarande konkursmässiga svenska bankerna. Det är inte bara Volvo som säljer sina personbilar till amerikanska Ford och Saab som säljer sina personbilar till GM.

Nästan hela den svenska läkemedelsindustrin är i dag redan såld till utlandet, vilket resulterar i att både forskning och utveckling på sikt också kommer att försvinna från Sverige. Karolinska Institutet beräknar att minst en miljard kommer att försvinna i forskningsanslag, bara för att Astra och Pharmacia försvann från Sverige.

Ägarförändringen på Stockholmsbörsen talar sitt tydliga språk. Sedan 50-talet har direktägandet i Sverige minskat från 70 till knappt 15 %. Utländska ägares totala andel av börsen har sedan 1991 dramatiskt ökat. 1991 var det utländska ägandet i svenska börsbolag endast 8,3 % .Prognosen för i år väntas stiga till över 40% ! Snart finns det inte mycket kvar av det svenska ägandet i svenska bolag.

I takt med att såväl privatpersoner som bolag fråntagits sitt ägande, genom bankernas uppsägning av krediter och indragna kreditlöften under finanskrisen, har regeringen samtidigt inte gjort det lättare för vare sig privatpersoner till bolag att behålla ägandet av svenska aktier.

Den svenska förmögenhetsskatten, reavinster och dubbelbeskattning gör att det svenska ägandet i svenska bolag fortsätter att minska i allt snabbare tempo, bara för att svenskarna diskrimineras, i förhållande till utländska ägare.

Att staten i snabbt tempo säljer ut sina bolag och privatiserar offentlig verksamhet är förklarligt med tanke den tidigare galopperande statsskulden som bara under perioden 1991 – 1994 ökade med 1000 miljarder. I dag kostar denna statskuld, mer i räntor än hela den sociala budgeten.

Skall Sverige i fortsättningen kunna hävda sig internationellt, måste lagstiftningen anpassas till EU för att skydda företag och privatpersoner från nästa finanskris. Annars dräneras Sverige på all sin företagsamhet. När nästa kris inträffar, är det redan för sent att skydda den lilla svenska företagsamhet som finns kvar.

Det har de största f d svenska privatägda bolagen redan förstått. Familjeägda bolag som Alfa-Laval, Ikea och Tetra Pack har inte längre kvar någon ägarandel i Sverige. Vad som händer när alla ägarna försvinner från Sverige, är att hela Sverige kommer att styras från utlandet.

Det tror jag inte våra politiker ännu förstått.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida