[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Domstolarna klarar inte längre sina arbetsuppgifter !
Av Mats Lönnerblad - 30 mars 2001

Det tydligaste exemplet på det kaos som råder i våra domstolar är Penser-rättegången som pågått i snart 11 år, och som fortfarande inte är avslutad. Fallet som skulle tagit upp i Svea ovrätt i år, har återigen skjutits fram. Denna gång ända till i februari nästa år.

Europadomstolen som med jämna mellanrum riktar skarp kritik mot Sverige för att inte uppfylla sina villkor, kring Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna, som numera ingår i den svenska lagstiftningen, kommer säkert att kritisera Sverige även denna gång, för att domstolarna tillåtit att Erik Pensers process mot Nordbanken att pågå allför länge, utan att ledamöterna i rätten tagit ordentlig ställning till de olika sakfrågorna.

Penserrättegången är således ett politisk mål som är initierat av f d finansministern Allan Larsson och "Björnligans ordförande" Björn Wahlström som var ute efter att till varje pris krossa Erik Pensers väletablerade och lönsamma affärsimperium.

Orsaken till att processen kan pågå så länge beror domstolarnas flathet och att Nordbanken fått statligt stöd och support för att kunna processa mot Erik Penser. Nordbanken har därför intressen av att förlänga denna process så länge som möjligt, i förhoppningen att Erik Penser skall avlida, tröttna eller ge upp. Detta trots att banken har haft fel i sak redan från början.

Huvudförhandlingen i Svea Hovrätt som är 1990-talets största civilmål borde ha klarats av för länge sedan. Målet där finansmannen Erik Penser via sitt investmentbolag Yggdrasil stämt Nordbanken på 3 miljarder kronor beräknas bli avgjort i Svea Hovrätt först i mitten av februari år 2002, och oavsett utgången återstår då fortfarande minst en rättsinstans.

Bakgrunden till målet är att Nordbanken sade upp alla krediter för finansmannen Erik Penser som var en av de största ägarna i Nordbanken och tvingade honom att lämna ifrån sig börsföretaget Nobelindustrier för 1 krona, som Nordbanken hävdade var på obestånd, när det i själva verket var Nordbanken som var på obestånd redan den 1 februari 1990 då banken var skyldig att begära sig själv i konkurs.

Efter uppsägningen av alla krediter förde Nordbanken över aktierna i Nobelindustrier till skräpkreditföretaget Securum som senare sålde aktierna vidare med god förtjänst till läkemdelskoncernen Akzo.

Erik Pensers krav via Yggdrasil på Nordbanken, jämte räntor har således hunnit växa till cirka 6 miljarder kronor. Domstolarna som i de flesta fall tar bankernas parti mot bankkunderna har således ett stort ansvar för att detta enkla mål inte redan hunnit avgöras.

Med alla konsekvenser det borde föra med sig för alla inblandade.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida