[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Skall Sverige exportera företag och importera sopor?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 8 september 2001

Det är vad som händer i Sverige i dag, som en direkt följd efter den svenska bankkrisen (1987 - 1993) när 60.000 friska företag försvann på grund av de svenska krisbankernas agerande och 400.000 personer blev permanent arbetslösa. Sedan dess, har på mindre än 10 år mer än 45 % av börsvärdet i svenska bolag försvunnit utomlands, med både ägande och kapital !

Som kompensation för bortfallet av reell affärsverksamhet är Sverige på väg att skaffa sig en ekonomisk nisch som europeisk sopeldare! Importerat avfall hotar nu att konkurrera ut det svenska. Det saknas kapacitet för att bränna minst en miljon ton svenska sopor.

Medan företagen flyr Sverige eller säljs till utlandet på grund av den rådande svenska rättsosäkerhet, och på grund av vad som hände under bankkrisen, läggs i stället svenska brännbara sopor på soptippen för att vi i stället skall kunna ta hand om alla utländska sopor som importeras.

Den fråga som jag ställer mig är om det kan vara riktigt stora delar av den svenska basindustrin säljs ut, och att politikerna tillät krisbankerna att krediterna sades upp för 60.000 framtidsföretag under bankkrisen ? Bortfallet av alla dessa företag ersätts nu med berg av sopor från utlandet. Efter mer än 10 år av pessimismen för vad som skett i Sverige, har börsvärdet nu halverats. Raset ser ut att fortsätta !

Den svenska kronan blöder! Politikerna låtsas som det regnar. Uppenbarligen tror svenska politiker att det går att devalvera sig ur krisen i stället för att vidtaga erforderliga åtgärder för att skydda företagen mot bankerna och försvara den svenska kronan !

devalvering.gif (155495 byte)Devalveringspolitiken inleddes redan 1973 (enligt Dagens Industri 7/9) av finansminister Gunnar Sträng (s) som devalverade kronan med -15 %. Var det dags igen när Gösta Bohman (m) devalverade kronan med -18 % 1976 -77. Rolf Wirtén (fp) ville inte vara sämre och devalverade kronan med -10 % . Slutligen beslöt sig finansminister Kjell Olof Feldt för att ytterligare försämra kronans värde med en ordentlig devalvering på - 16 % 1982, innan Finansminister Anne Wibble (fp) äntligen förstod att det var lika bra att låta den svenska kronan flyta i början av 90-talet vilket ytterligare försvagade kronan med - 33 % !

I stället för att skydda den svenska industrin och göra livet lättare för småföretagare och entreprenörer är tydligen både borgare och socialister övertygade om att det är bättre att bara låta allting förbli vid det gamla, oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Konsekvenserna är uppenbara. Företagen försvinner ur landet och Sverige blir en sopstation för utländska sopor. De flesta EU länderna har upptäckt att det blir allt svårare att bli av med sina sopor. Ett bra alternativ är då att skicka ännu mer avfall till Sverige, där våra svenska politiker hälsar alla nya sopor välkomna, som kompensation för företagen som försvann!

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida