[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Psykopatiska chefer - Ensam har Du inte en chans
Av  Monica von Stedingk - Sydsvenska Dagbladet - 9 mars. 2003

Sydsvenskans artiklar om boken "Psykopatiska chefer - lika farliga som charmiga" har väckt mycket stort gensvar. Mängder av människor har hört av sig. Frågorna som många drabbade ställer sig är likartade.

Varför sluter folk upp bakom en chef som manipulerar, förödmjukar, desinformerar och sprider lögner? Och hur kommer det sig att det kan pågå år ut och år in på samma arbetsplats?
   
Bokens författare, rekryteringskonsulten Lars-Olof Tunbrå, har beskrivit chefer med störd personlighet och hur kaos och förvirring följer i deras fotspår. Ett kaos som ofta visar sig lura bakom en manipulerad yta i en verksamhet som inte helt sällan uppfattas som framgångsrik.

Frågorna som många drabbade ställer sig är likartade.
Varför sluter folk upp bakom en chef som manipulerar, förödmjukar, desinformerar och sprider lögner? Och hur kommer det sig att det kan pågå år ut och år in på samma arbetsplats?

Ett antal experter med erfarenhet av psykopater har också hört av sig och ger här sin syn på problemet.
- De psykopatiska chefernas offer blir utsatta inte bara för obegripliga situationer utan för verkligt psykiskt våld, och de måste få hjälp med att lyfta av sig våldet, säger Else-Britt Kjellqvist, psykolog och psykoanalytiker.
Hon menar att en förklaring till att många olämpliga chefer får fortsätta att plåga sina anställda, är att vi har svårt att förstå att en människa i vår närhet kan sakna empati och skuldkänslor - ett samvete.

Else-Britt Kjellqvist jämför med andra världskriget, förintelsen och förnekandet av det som pågick.
- Vanliga människor blundade för att oskyldiga människor i deras närhet utsattes för grymma handlingar. Och det är inte bara krig som mobiliserar psykisk splittring och förföljelse.

- Det gäller även för grupper i kris på arbetsplatsen, säger hon. För att förstå det här måste vi våga se att vi själva har varit utsatta för psykiskt våld någon gång, även om det kan vara smärtsamt att väcka gamla minnen till liv. Kontakt med de här känslorna hos sig själv är viktigt för att förstå vad man själv eller andra kolleger kan vara utsatta för, säger Else-Britt Kjellqvist.

- Har man vittnen och kolleger som kan bekräfta chefens beteende kan man klara sig. Är man ensam har man ingen chans, säger hon.
Förutom oförmåga till självreflektion nämner hon rädslan för chefen som ett viktigt skäl till att kolleger sviker.
- Chefer med de här personligheterna är skoningslösa. De kör över regelsystem, överenskommelser, allt.

Också psykologen och psykoterapeuten Birgitta Ahltorp framhåller att bilden av ledaren som framgångsrik gör det svårt att upptäcka den farliga chefen.
- Många personer med denna störning uppfattas som begåvade och talangfulla. De tycker om rampljus och makt och har ofta beundrare och medhjälpare bakom sig. Hon betonar att talangen består i förmågan att manipulera sin omgivning om sitt unikum.

Lars-Olof Tunbrå själv menar att en psykopatisk personlighet som uppfattas ha stora talanger i själva verket sällan inte når någon fördjupning inom det egna verksamhetsområdet. Chefen är en bluff.
- Vi tror att vi inte klarar oss utan den framgångsrika chefen. De här till synes framgångsrika personerna är inte nödvändigtvis bättre än andra, men de har skapat en sådan bild och de lever på den, säger Lars-Olof Tunbrå.

Han, Else-Britt Kjellqvist och Birgitta Ahltorp menar att när det blir känt för den högsta ledningen att det finns något otillbörligt i verksamheten, så saknar de ofta kunskap om personlighetspsykologi. De flesta tror att ett sånt här beteende går att korrigera. Men det går inte, hävdar de alla tre.
Visdomsord som "det är inte ens fel att två träter" och "ingen rök utan eld" gäller alltså inte här. Det finns människor med vilka samtal inte leder någon vart. Det finns situationer då det bara finns en som träter och det finns eldar som har sitt ursprung i helvetet.

- Men vi svenskar är försiktiga och leds av övertygelsen att alla är goda innerst inne. Till alla handlingar försöker man hitta en förklaring, säger Kjellqvist. Ahltorp instämmer:
- En gravt manipulerande personlighet kör hela tiden med känslomässig utpressning. Modet hos ledningen att gå i klinch med en sådan personlighet saknas ofta. För det krävs kallt stål, säger hon och förklarar att det ibland kan vara nödvändigt att köra samma metoder som psykopaten har, för att identifiera och avslöja, tillika isolera honom.

Istället verkar en naiv tro på att kunna föra samtal vara det vanliga sättet att bemöta grava förseelser och uppseendeväckande situationer på arbetsplatsen. Den slutsatsen kan man dra utifrån Lars-Olof Tunbrås bok om psykopatiska chefer. Där beskrivs exempel på hur ledningen fortsätter att stå på den störda chefens sida, trots avslöjanden om falska avtal, duperade jurister och personliga dokumentationssystem vid sidan av de officiella. Jämte de mänskliga katastrofer som chefen har ställt till med.

- När man förstår att det rör sig om en brist i personligheten blir det lättare att i fortsättningen sätta gränser, och att skydda sig själv och andra mot en sådan chef, säger Else-Britt Kjellqvist. De här personligheterna avslöjas genom sina handlingar. Det kräver tid, säger hon.
Birgitta Ahltorp menar att även då kunskap och insikt om ett destruktivt ledarskap finns, saknas i många fall civilkurage.
- Tyvärr är det vanligare att problemen upptäcks först när man har historien bakom sig, säger hon.

Om problemet upptäcks kan det hända att man tar ifrån chefen personalansvaret, till exempel genom att sparka vederbörande ett snäpp uppåt. Men det är ingen lösning, menar Lars-Olof Tunbrå.
Här håller Else-Britt Kjellqvist med och säger att sådana personligheter hela tiden arbetar för sin egen vinnings skull och går ständigt över gränser för det acceptabla i jakten på att tillfredställa sina egna behov.
- De känner förstås att de blir kringskurna lite grann till en början, säger hon. Men problemen kommer inte att upphöra, en sådan personlighet ser till att få tillbaka sina befogenheter.

- Krisen på arbetsmarknaden idag verkar kräva nya analysverktyg för att kunna avslöja sjuka arbetsplatser: Kunskapen finns, men insikten att minimera den skada som destruktiva personligheter utövar, saknas. Med konsekvenser för människor, verksamhet och företag - ja, för hela samhället.

Monica von Stedingk

FAKTA
Boktips:

Ahltorp Birgitta: Rollmedvetet ledarskap - om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, Liber 1998

Ahltorp Birgitta: Personlighet och framgång - en bok i praktisk psykologi för chefer och medarbetare, Liber 2001

Kjellqvist Else-Britt: Ledaren på den inre scenen - psykoanalytiska perspektiv på grupper och ledarskap, Carlssons 2001

Tunbrå Lars-Olof: Psykopatiska chefer - lika farliga som charmiga, Liber Ekonomi 2003

Sydsvenska Dagbladet
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida