[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Psykopater finns överallt
Av Jonas Hållén - Metro - 28 augusti 1997,

Störningen vanligast bland unga men i städer
En psykopat följer ingen bestämd mall i utseende och social tillhörighet. Lika lite finns det någon speciell avgränsad grupp som kan råka ut för en människa med psykopatiska drag.

Det visade reaktionerna på den engelska journalisten Robert Matthews artiklar om ”socialiserade psykopater”; människor med svåra personlighetsstörningar, men som ändå är kapabla att leva ett till synes normalt liv bland andra och till och med framstå som förebilder.

Efter en första artikel om dessa "vardagspsykopater” i maj i år blev redaktionen på Matthews arbetsplats, tidningen Daily Telegraph, nedringd av människor som ville tacka honom för att han skrivit om problemet. Några dagar senare kom breven. Det handlade om människor som ville berätta om sin egen erfarenhet av socialiserade psykopater. I flera fall var det fruar till män som slog och bedrog, i andra fall medarbetare tilI kända offentliga personer.

En brittisk stödorganisation för människor som blivit fysiskt eller psykiskt misshandlade på sin arbetsplats, hävdade efter artikeln att socialiserade psykopater ligger bakom en stor del av de övergrepp som organisationen kommer i kontakt med.

Ämnet väckte en sådan stark reaktion att Robert Matthews var tvungen att sätta sig ner och skriva en uppföljning.

Av detta kan man dra slutsatsen att psykopater fortfarande är ett ämne som fascinerar, upprör och skrämmer. Det är ocksa på sin plats att genast slänga in en brasklapp: alla skitstövlar är inte psykopater. Det finns gott om folk som är otrevliga och självupptagna, utan att vara sjuka.

EXPERTER SOM Robert Matthews intervjuade menade dock att det finns tecken som tyder på att socialiserade psykopater är orsaken till mycket elände i samhället. De utnyttjar och manipulerar i affärslivet och politiken, förstör stämningen i fikarummet på jobbet och krossar gemenskapen i hemmet.

Skådespelaren Errol Flynn uppvisade de klassiska dragen hos en socialiserad psykopat: hans tidiga år överskuggades av ett traumatiskt förhållande till sin mor, delvis på grund av hans svårbemästrade beteende, som bland annat inkluderade bisarra elakheter mot djur och en sjuklig fascination för sex.

Som vuxen blev Flynn rik och berömd, men också känd för sitt alkohol- och drogmissbruk och sin enorma sexuella aptit. Han gifte sig tre gånger och atalades – men frikändes – två gånger för att ha våldfört sig på minderåriga flickor.

När Flynn dog i en hjärtattack vid 50 års ålder sa hans familj att de aldrig riktigt förstått vad som rörde sig i hans huvud.

Enligt statistik som härstammar från forskningen kring ”klassiska” psykopater kan så många som en av trettio människor vara socialiserade psykopater. Bland män är störningen fem gånger vanligare än bland kvinnor, och de flesta i den här gruppen bor i städer och är i åldern 25-44 år.

Ändå är det här ett svart hål inom forskningen, säger professor Jeremy Coid, en av Storbritanniens ledande rättsläkare. Problemet är att dra en linje mellan dessa människor och oss andra – är de verkligen så annorlunda?

Jeremy Coid sätter tummen på problemet: destruktiva drag finns hos alla människor, mer eller mindre utvecklat. Men det finns också en grupp människor, sådana som påminner om Gordon Gekko i filmen 'Wall Street”, som helt klart bär på någon form av allvarlig personlighetsstör-ning.

PÅ YTAN ÄR DESSA människor stabila, men sedan inser du att de är inne på sitt tredje äktenskap, har en älskarinna, söndrar och manipulerar andra, utan att visa några tecken på dåligt samvete, säger professor Coid.

Schablonbilden av en psykopat som en våldsam och kriminell människa stämmer ofta inte på sådana människor. Deras bakgrund rymmer ingen ungdomskriminalitet, de är varken kriminella mångsysslare eller återfallsförbrytare.

Därför har forskarna börjat tala om ”socialiserade psykopater”; människor som imiterar ett ”normalt” beteende och därmed kan fungera som de flesta i samhället. De läser in sociala koder och övar umgängesteknik, drillar sig själva till att delta, fast de i själva verket inte är deltagande.

Exakt varför vissa människor blir psykopater och hur man ska behandla dem råder det delade meningar om. En skola hävdar att psykopatiskt beteende uppstår genom tidiga störningar i relationen till föräldrarna, framför allt modern, andra hävdar att beteendet kan uppstå på grund av en hjärnskada.

Behandlingen av patienter som fått diagnosen ”psykopat” har genom åren spänt från lobotomi, elchocker och mediciner till psykoterapi och till och med våta omslag. Ingen metod har visat sig vara överlägset effektivare än någon annan.

Det finns helt enkelt ingen hästkur för att bota en psykopat. Inte heller finns det någon klar strategi för att hjälpa dem som hamnat i vägen för en socialiserad psykopat.

Dessa människor är svåra att upptäcka och ännu svårare att klara sig undan. Den som hamnar i en relation med en socialiserad psykopat kan ha mycket svårt att ta sig ur hans eller hennes manipulation. Det kan leda till en känslomässig berg-och-dal-bana för offret – och för psykopaten.

Jonas Hållén

Tillbaka till: Sant & lögner i psykopatens spår


Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida